Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mars

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mars

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mars

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 4,8° -9,4° -1,0° -1,9°
2017 9,0° -3,8° 3,3° 2,4°
2016 9,9° -1,4° 3,5° 2,6°
2015 8,2° -0,8° 4,1° 3,2°
2014 9,7° 0,4° 4,9° 4,0°
2013 6,0° -7,3° -0,8° -1,7°
2012 17,9° 0,1° 5,4° 4,5°
2011 9,0° -3,4° 1,1° 0,2°
2010 7,8° -6,3° 1,8° 0,9°
2009 7,6° -1,7° 2,2° 1,3°
2008 7,5° -5,2° 2,6° 1,7°
2007 10,5° 0,5° 4,1° 3,2°
2006 3,9° -8,8° -1,6° -2,5°
2005 8,9° -8,0° -0,1° -1,0°
2004 8,6° -4,5° 2,2° 1,3°
2003 8,2° -6,0° 1,6° 0,7°
2002 6,7° -3,3° 3,3° 2,4°
2001 5,3° -8,6° 0,0° -0,9°
2000 8,6° -1,0° 2,8° 1,9°
1999 6,4° -4,0° 1,8° 0,9°
1998 8,5° -4,0° 2,5° 1,6°
1997 8,4° -2,8° 3,3° 2,4°
1996 4,8° -3,2° 0,2° -0,7°
1995 7,2° -1,9° 2,5° 1,6°
1994 6,6° -9,2° 1,0° 0,1°
1993 8,4° -5,7° 2,4° 1,5°
1992 8,5° -4,0° 3,9° 3,0°
1991 10,0° -1,0° 2,2° 1,3°
1990 12,6° -0,5° 5,8° 4,9°
1989 9,4° 0,3° 4,7° 3,8°
1988 4,0° -4,8° 0,6° -0,3°
1987 5,4° -13,0° -3,1° -4,0°
1986 5,0° -3,1° 0,6° -0,3°
1985 2,9° -6,5° -0,2° -1,1°
1984 8,0° -4,0° 0,0° -0,9°
1983 7,5° -3,6° 2,1° 1,2°
1982 9,5° -2,0° 2,3° 1,4°
1981 8,9° -10,6° -0,9° -1,8°
1980 5,4° -8,5° -1,1° -2,0°
1979 5,0° -11,0° 0,0° -0,9°
1978 6,5° -8,7° -0,3° -1,2°
1977 6,6° -3,6° 1,2° 0,3°
1976 6,1° -6,8° -0,6° -1,5°
1975 5,9° -1,2° 2,0° 1,1°
1974 9,6° -2,6° 2,2° 1,3°
1973 9,5° 0,3° 4,2° 3,3°
1972 7,8° -7,6° 0,5° -0,4°
1971 5,6° -10,5° -0,2° -1,1°
1970 4,6° -6,1° -0,6° -1,5°
1969 4,3° -6,2° -1,3° -2,2°
1968 9,7° -3,6° 2,3° 1,4°
1967 9,0° -0,5° 3,9° 3,0°
1966 7,4° -5,7° 0,8° -0,1°
1965 9,0° -9,4° 0,6° -0,3°
1964 5,8° -5,0° 0,3° -0,6°
1963 5,2° -10,5° -3,0° -3,9°
1962 2,9° -8,8° -1,9° -2,8°
1961 12,0° -2,0° 4,5° 3,6°
1960 6,7° -6,8° 0,9° 0,0°
1959 8,6° -2,2° 2,7° 1,8°
1958 3,5° -10,5° -2,4° -3,3°
1957 7,0° -7,3° 0,8° -0,1°
1956 6,7° -5,1° -0,9° -1,8°
1955 8,2° -7,2° -0,7° -1,6°
1954 5,0° -4,9° -0,6° -1,5°
1953 9,3° -1,4° 2,9° 2,0°
1952 5,8° -8,6° -0,3° -1,2°
1951 4,5° -7,0° -1,6° -2,5°
1950 10,0° -5,0° 2,9° 2,0°
1949 8,5° -7,0° 1,4° 0,5°
1948 9,1° -4,6° 2,2° 1,3°
1947 8,0° -14,0° -2,5° -3,4°
1946 10,4° -10,8° -0,2° -1,1°
1945 10,5° -1,0° 3,4° 2,5°
1944 7,7° -3,3° 1,6° 0,7°
1943 10,4° -0,4° 4,1° 3,2°
1942 5,9° -19,5° -5,6° -6,5°
1941 5,6° -7,1° -1,7° -2,6°
1940 4,4° -10,0° -1,3° -2,2°
1939 7,5° -4,9° 2,1° 1,2°
1938 10,4° 0,6° 5,2° 4,3°
1937 3,6° -12,2° -1,7° -2,6°
1936 7,6° -5,2° 0,7° -0,2°
1935 9,0° -5,0° 1,4° 0,5°
1934 6,9° 1,7° 2,8° 1,9°
1933 8,7° -4,4° 1,1° 0,2°
1932 5,7° -11,4° 0,2° -0,7°
1931 5,1° -7,6° -1,4° -2,3°
1930 5,6° -4,4° 1,5° 0,6°
1929 12,1° -6,4° 2,1° 1,2°
1928 3,1° -6,5° 0,0° -0,9°
1927 7,0° -1,8° 2,6° 1,7°
1926 6,1° -3,2° 1,7° 0,8°
1925 6,2° -8,4° 0,0° -0,9°
1924 5,0° -8,4° -1,8° -2,7°
1923 6,2° -8,0° -0,2° -1,1°
1922 4,9° -7,5° -0,1° -1,0°
1921 9,0° -3,2° 4,0° 3,1°
1920 10,3° -1,2° 3,6° 2,7°
1919 3,8° -8,4° 0,0° -0,9°
1918 9,4° -6,4° 0,5° -0,4°
1917 5,0° -10,9° -2,8° -3,7°
1916 3,0° -7,2° -1,8° -2,7°
1915 5,0° -7,6° -1,1° -2,0°
1914 4,7° -6,8° 0,9° 0,0°
1913 6,6° -3,7° 2,8° 1,9°
1912 7,2° -0,6° 2,4° 1,5°
1911 7,0° -3,6° 1,9° 1,0°
1910 8,6° -3,2° 2,4° 1,5°
1909 1,0° -11,2° -2,2° -3,1°
1908 3,6° -8,8° -1,0° -1,9°
1907 7,0° -6,4° 2,0° 1,1°
1906 5,8° -4,8° 1,1° 0,2°
1905 5,4° -1,8° 1,9° 1,0°
1904 3,8° -8,8° -1,0° -1,9°
1903 6,4° 0,0° 3,6° 2,7°
1902 4,1° -8,0° 0,1° -0,8°
1901 3,8° -11,0° -0,6° -1,5°
1900 5,4° -7,8° -0,2° -1,1°
1899 8,6° -10,8° 0,1° -0,8°
1898 5,8° -7,6° 0,3° -0,6°
1897 3,6° -7,2° -0,5° -1,4°
1896 4,8° -4,6° 1,2° 0,3°
1895 3,7° -8,2° -0,2° -1,1°
1894 9,3° -1,7° 3,2° 2,3°
1893 6,7° -4,5° 1,4° 0,5°
1892 6,8° -9,2° 0,0° -0,9°
1891 6,0° -6,9° 0,0° -0,9°
1890 8,0° -9,5° 2,0° 1,1°
1889 5,6° -12,5° -1,2° -2,1°
1888 2,6° -15,6° -4,9° -5,8°
1887 9,2° -4,8° 1,9° 1,0°
1886 3,4° -11,3° -2,1° -3,0°
1885 1,1° 0,2°
1884 1,2° 0,3°
1883 -1,8° -2,7°
1882 3,5° 2,6°
1881 -4,6° -5,5°
1880 2,4° 1,5°
1879 -1,1° -2,0°
1878 2,0° 1,1°
1877 -2,7° -3,6°
1876 -1,0° -1,9°
1875 -1,5° -2,4°
1874 1,8° 0,9°
1873 -0,2° -1,1°
1872 0,0° -0,9°
1871 1,9° 1,0°
1870 -0,7° -1,6°