Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Jordskredfare gult nivå (Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag)

  Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, opp mot 25 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. tirsdag 17. april 2018 kl 08:00
   Faren øker
  2. lørdag 21. april 2018 kl 20:00
   Faren er over

  Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli berørt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mars

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mars

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mars

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 4,8° -9,4° -1,0° -1,9°
2017 9,0° -3,8° 3,3° 2,4°
2016 9,9° -1,4° 3,5° 2,6°
2015 8,2° -0,8° 4,1° 3,2°
2014 9,7° 0,4° 4,9° 4,0°
2013 6,0° -7,3° -0,8° -1,7°
2012 17,9° 0,1° 5,4° 4,5°
2011 9,0° -3,4° 1,1° 0,2°
2010 7,8° -6,3° 1,8° 0,9°
2009 7,6° -1,7° 2,2° 1,3°
2008 7,5° -5,2° 2,6° 1,7°
2007 10,5° 0,5° 4,1° 3,2°
2006 3,9° -8,8° -1,6° -2,5°
2005 8,9° -8,0° -0,1° -1,0°
2004 8,6° -4,5° 2,2° 1,3°
2003 8,2° -6,0° 1,6° 0,7°
2002 6,7° -3,3° 3,3° 2,4°
2001 5,3° -8,6° 0,0° -0,9°
2000 8,6° -1,0° 2,8° 1,9°
1999 6,4° -4,0° 1,8° 0,9°
1998 8,5° -4,0° 2,5° 1,6°
1997 8,4° -2,8° 3,3° 2,4°
1996 4,8° -3,2° 0,2° -0,7°
1995 7,2° -1,9° 2,5° 1,6°
1994 6,6° -9,2° 1,0° 0,1°
1993 8,4° -5,7° 2,4° 1,5°
1992 8,5° -4,0° 3,9° 3,0°
1991 10,0° -1,0° 2,2° 1,3°
1990 12,6° -0,5° 5,8° 4,9°
1989 9,4° 0,3° 4,7° 3,8°
1988 4,0° -4,8° 0,6° -0,3°
1987 5,4° -13,0° -3,1° -4,0°
1986 5,0° -3,1° 0,6° -0,3°
1985 2,9° -6,5° -0,2° -1,1°
1984 8,0° -4,0° 0,0° -0,9°
1983 7,5° -3,6° 2,1° 1,2°
1982 9,5° -2,0° 2,3° 1,4°
1981 8,9° -10,6° -0,9° -1,8°
1980 5,4° -8,5° -1,1° -2,0°
1979 5,0° -11,0° 0,0° -0,9°
1978 6,5° -8,7° -0,3° -1,2°
1977 6,6° -3,6° 1,2° 0,3°
1976 6,1° -6,8° -0,6° -1,5°
1975 5,9° -1,2° 2,0° 1,1°
1974 9,6° -2,6° 2,2° 1,3°
1973 9,5° 0,3° 4,2° 3,3°
1972 7,8° -7,6° 0,5° -0,4°
1971 5,6° -10,5° -0,2° -1,1°
1970 4,6° -6,1° -0,6° -1,5°
1969 4,3° -6,2° -1,3° -2,2°
1968 9,7° -3,6° 2,3° 1,4°
1967 9,0° -0,5° 3,9° 3,0°
1966 7,4° -5,7° 0,8° -0,1°
1965 9,0° -9,4° 0,6° -0,3°
1964 5,8° -5,0° 0,3° -0,6°
1963 5,2° -10,5° -3,0° -3,9°
1962 2,9° -8,8° -1,9° -2,8°
1961 12,0° -2,0° 4,5° 3,6°
1960 6,7° -6,8° 0,9° 0,0°
1959 8,6° -2,2° 2,7° 1,8°
1958 3,5° -10,5° -2,4° -3,3°
1957 7,0° -7,3° 0,8° -0,1°
1956 6,7° -5,1° -0,9° -1,8°
1955 8,2° -7,2° -0,7° -1,6°
1954 5,0° -4,9° -0,6° -1,5°
1953 9,3° -1,4° 2,9° 2,0°
1952 5,8° -8,6° -0,3° -1,2°
1951 4,5° -7,0° -1,6° -2,5°
1950 10,0° -5,0° 2,9° 2,0°
1949 8,5° -7,0° 1,4° 0,5°
1948 9,1° -4,6° 2,2° 1,3°
1947 8,0° -14,0° -2,5° -3,4°
1946 10,4° -10,8° -0,2° -1,1°
1945 10,5° -1,0° 3,4° 2,5°
1944 7,7° -3,3° 1,6° 0,7°
1943 10,4° -0,4° 4,1° 3,2°
1942 5,9° -19,5° -5,6° -6,5°
1941 5,6° -7,1° -1,7° -2,6°
1940 4,4° -10,0° -1,3° -2,2°
1939 7,5° -4,9° 2,1° 1,2°
1938 10,4° 0,6° 5,2° 4,3°
1937 3,6° -12,2° -1,7° -2,6°
1936 7,6° -5,2° 0,7° -0,2°
1935 9,0° -5,0° 1,4° 0,5°
1934 6,9° 1,7° 2,8° 1,9°
1933 8,7° -4,4° 1,1° 0,2°
1932 5,7° -11,4° 0,2° -0,7°
1931 5,1° -7,6° -1,4° -2,3°
1930 5,6° -4,4° 1,5° 0,6°
1929 12,1° -6,4° 2,1° 1,2°
1928 3,1° -6,5° 0,0° -0,9°
1927 7,0° -1,8° 2,6° 1,7°
1926 6,1° -3,2° 1,7° 0,8°
1925 6,2° -8,4° 0,0° -0,9°
1924 5,0° -8,4° -1,8° -2,7°
1923 6,2° -8,0° -0,2° -1,1°
1922 4,9° -7,5° -0,1° -1,0°
1921 9,0° -3,2° 4,0° 3,1°
1920 10,3° -1,2° 3,6° 2,7°
1919 3,8° -8,4° 0,0° -0,9°
1918 9,4° -6,4° 0,5° -0,4°
1917 5,0° -10,9° -2,8° -3,7°
1916 3,0° -7,2° -1,8° -2,7°
1915 5,0° -7,6° -1,1° -2,0°
1914 4,7° -6,8° 0,9° 0,0°
1913 6,6° -3,7° 2,8° 1,9°
1912 7,2° -0,6° 2,4° 1,5°
1911 7,0° -3,6° 1,9° 1,0°
1910 8,6° -3,2° 2,4° 1,5°
1909 1,0° -11,2° -2,2° -3,1°
1908 3,6° -8,8° -1,0° -1,9°
1907 7,0° -6,4° 2,0° 1,1°
1906 5,8° -4,8° 1,1° 0,2°
1905 5,4° -1,8° 1,9° 1,0°
1904 3,8° -8,8° -1,0° -1,9°
1903 6,4° 0,0° 3,6° 2,7°
1902 4,1° -8,0° 0,1° -0,8°
1901 3,8° -11,0° -0,6° -1,5°
1900 5,4° -7,8° -0,2° -1,1°
1899 8,6° -10,8° 0,1° -0,8°
1898 5,8° -7,6° 0,3° -0,6°
1897 3,6° -7,2° -0,5° -1,4°
1896 4,8° -4,6° 1,2° 0,3°
1895 3,7° -8,2° -0,2° -1,1°
1894 9,3° -1,7° 3,2° 2,3°
1893 6,7° -4,5° 1,4° 0,5°
1892 6,8° -9,2° 0,0° -0,9°
1891 6,0° -6,9° 0,0° -0,9°
1890 8,0° -9,5° 2,0° 1,1°
1889 5,6° -12,5° -1,2° -2,1°
1888 2,6° -15,6° -4,9° -5,8°
1887 9,2° -4,8° 1,9° 1,0°
1886 3,4° -11,3° -2,1° -3,0°
1885 1,1° 0,2°
1884 1,2° 0,3°
1883 -1,8° -2,7°
1882 3,5° 2,6°
1881 -4,6° -5,5°
1880 2,4° 1,5°
1879 -1,1° -2,0°
1878 2,0° 1,1°
1877 -2,7° -3,6°
1876 -1,0° -1,9°
1875 -1,5° -2,4°
1874 1,8° 0,9°
1873 -0,2° -1,1°
1872 0,0° -0,9°
1871 1,9° 1,0°
1870 -0,7° -1,6°