Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Tjøme (Vestfold)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Lokalt mye nedbør. (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud)

  Fra mandag kveld til tirsdag morgen ventes mye nedbør, lokalt 25-30 mm/12 t. Nedbøren kommer som regn nær kysten og i lavereliggende strøk og som sludd eller våt snø i høyereliggende strøk. Det er fare for overvann, spesielt i urbane områder og veibaner. Det anbefales å rense kummer og andre avløpsveier for snø og is, slik at vannet får fritt avløp.

  Tidslinje

  1. mandag 27. februar 2017 kl 18:00
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Det er fare for overvann, spesielt i urbane områder og veibaner.

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Tjøme kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk januar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for januar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur januar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 8,6° -6,6° 2,7° 3,4°
2016 7,3° -8,7° -1,9° -1,2°
2015 9,0° -3,6° 3,6° 4,3°
2014 7,8° -8,0° 0,4° 1,1°
2013 6,9° -9,8° -1,7° -1,0°
2012 6,5° -7,9° -0,3° 0,4°
2011 5,5° -6,7° -0,7° 0,0°
2010 1,5° -11,6° -4,6° -3,9°
2009 7,4° -5,7° 1,1° 1,8°
2008 7,2° -2,3° 3,1° 3,8°
2007 9,3° -6,8° 3,9° 4,6°
2006 6,8° -5,8° 0,2° 0,9°
2005 8,7° -2,4° 4,0° 4,7°
2004 5,0° -8,9° -0,6° 0,1°
2003 7,7° -12,7° -0,9° -0,2°
2002 7,8° -7,8° 1,6° 2,3°
2001 6,2° -8,5° 0,2° 0,9°
2000 10,7° -5,6° 2,8° 3,5°
1999 5,9° -15,5° 0,3° 1,0°
1998 7,0° -6,9° 1,8° 2,5°
1997 6,4° -9,9° -0,6° 0,1°
1996 1,7° -10,8° -2,9° -2,2°
1995 6,1° -6,9° 1,5° 2,2°
1994 5,7° -6,0° -0,2° 0,5°
1993 7,3° -5,2° 2,8° 3,5°
1992 9,8° -1,9° 4,0° 4,7°
1991 6,9° -6,4° 1,1° 1,8°
1990 7,7° -3,5° 3,8° 4,5°
1989 9,1° 1,8° 5,6° 6,3°
1988 7,8° -3,8° 3,0° 3,7°
1987 4,9° -18,2° -6,6° -5,9°
1986 4,0° -10,0° -2,6° -1,9°
1985 0,9° -12,9° -5,1° -4,4°
1984 7,5° -11,0° -0,9° -0,2°
1983 10,0° -4,0° 4,3° 5,0°
1982 5,2° -16,5° -4,8° -4,1°
1981 6,9° -10,0° -0,2° 0,5°
1980 3,2° -12,1° -3,0° -2,3°
1979 4,8° -15,9° -5,1° -4,4°
1978 7,6° -4,1° 1,7° 2,4°
1977 5,6° -9,3° -1,2° -0,5°
1976 8,0° -8,5° 0,4° 1,1°
1975 10,1° -3,8° 3,6° 4,3°
1974 6,8° -1,5° 2,5° 3,2°
1973 10,5° -3,1° 1,8° 2,5°
1972 3,0° -9,0° -2,9° -2,2°
1971 5,9° -7,2° 0,7° 1,4°
1970 2,4° -11,0° -4,4° -3,7°
1969 3,2° -8,7° -1,0° -0,3°
1968 5,4° -10,8° -1,9° -1,2°
1967 7,4° -12,0° -2,8° -2,1°
1966 2,2° -10,2° -4,7° -4,0°
1965 7,2° -7,1° 0,4° 1,1°
1964 6,7° -5,1° 0,8° 1,5°
1963 3,8° -12,5° -3,8° -3,1°
1962 6,1° -7,4° 1,6° 2,3°
1961 6,8° -10,4° -0,8° -0,1°
1960 6,7° -11,1° -1,1° -0,4°
1959 5,5° -8,5° -2,2° -1,5°
1958 4,6° -10,5° -1,3° -0,6°
1957 7,2° -7,7° 1,3° 2,0°
1956 7,1° -16,9° -2,2° -1,5°
1955 8,0° -10,0° -0,5° 0,2°
1954 7,4° -10,1° -0,3° 0,4°
1953 6,5° -6,6° -0,5° 0,2°
1952 7,7° -5,0° 0,6° 1,3°
1951 2,5° -8,0° -2,3° -1,6°
1950 7,0° -13,2° -1,7° -1,0°
1949 7,6° -7,1° 3,1° 3,8°
1948 4,6° -10,8° -2,9° -2,2°
1947 5,5° -10,0° -2,1° -1,4°
1946 9,4° -8,2° -0,3° 0,4°
1945 6,7° -9,2° -1,3° -0,6°
1944 7,6° -6,8° 2,8° 3,5°
1943 4,8° -12,0° -2,4° -1,7°
1942 5,2° -23,0° -7,9° -7,2°
1941 0,7° -14,7° -7,2° -6,5°
1940 4,4° -16,2° -3,5° -2,8°
1939 4,3° -8,6° -1,0° -0,3°
1938 9,4° -7,1° 0,7° 1,4°
1937 7,3° -7,2° 0,3° 1,0°
1936 5,7° -7,2° -0,1° 0,6°
1935 8,0° -4,8° 0,2° 0,9°
1934 5,8° -5,4° 2,6° 3,3°
1933 7,2° -6,9° 0,0° 0,7°
1932 7,0° -5,3° 3,9° 4,6°
1931 4,3° -9,3° -1,7° -1,0°
1930 6,6° -1,6° 3,6° 4,3°
1929 3,4° -9,6° -2,5° -1,8°
1928 3,0° -9,3° -0,8° -0,1°
1927 5,8° -5,6° 1,7° 2,4°
1926 4,4° -8,1° -1,0° -0,3°
1925 7,7° -5,0° 3,8° 4,5°
1924 3,4° -11,4° -2,3° -1,6°
1923 8,3° -4,2° 2,8° 3,5°
1922 5,4° -10,9° -2,8° -2,1°
1921 7,2° -6,2° 1,4° 2,1°
1920 4,0° -8,5° -0,7° 0,0°
1919 5,8° -8,0° 0,2° 0,9°
1918 5,4° -9,6° -1,5° -0,8°
1917 2,6° -10,2° -5,0° -4,3°
1916 5,6° -7,0° 1,5° 2,2°
1915 3,3° -8,2° -2,3° -1,6°
1914 7,3° -11,7° -0,9° -0,2°
1913 6,0° -9,2° -1,1° -0,4°
1912 7,3° -9,4° -3,0° -2,3°
1911 6,8° -5,4° 1,4° 2,1°
1910 6,1° -12,4° -0,3° 0,4°
1909 6,0° -6,0° 1,4° 2,1°
1908 7,0° -10,2° 1,4° 2,1°
1907 5,1° -8,2° -0,8° -0,1°
1906 5,7° -6,8° 0,6° 1,3°
1905 8,0° -11,8° 1,1° 1,8°
1904 6,3° -6,8° 0,5° 1,2°
1903 4,8° -10,0° -2,1° -1,4°
1902 7,0° -6,7° 2,1° 2,8°
1901 5,0° -11,7° -1,3° -0,6°
1900 4,0° -8,8° -1,7° -1,0°
1899 5,2° -7,8° -1,4° -0,7°
1898 9,5° -3,8° 3,5° 4,2°
1897 4,9° -12,9° -3,6° -2,9°
1896 8,8° -6,8° 0,3° 1,0°
1895 2,7° -11,8° -3,2° -2,5°
1894 4,8° -9,8° 0,2° 0,9°
1893 2,8° -18,6° -4,8° -4,1°
1892 5,1° -14,0° -1,9° -1,2°
1891 4,3° -10,1° -2,1° -1,4°
1890 6,6° -3,5° 3,3° 4,0°
1889 6,0° -5,0° 1,3° 2,0°
1888 6,2° -7,4° 0,3° 1,0°
1887 6,6° -9,5° 1,0° 1,7°
1886 -0,4° 0,3°
1885 -3,2° -2,5°
1884 1,2° 1,9°
1883 -2,3° -1,6°
1882 3,4° 4,1°
1881 -5,3° -4,6°
1880 -0,4° 0,3°
1879 -4,3° -3,6°
1878 -2,3° -1,6°
1877 -3,7° -3,0°
1876 -1,5° -0,8°
1875 -6,0° -5,3°
1874 3,4° 4,1°
1873 2,3° 3,0°
1872 1,3° 2,0°
1871 -4,4° -3,7°
1870 -1,9° -1,2°