Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 19,6° 8,0° 14,6° 1,7°
2017 17,5° 9,5° 13,9° 1,0°
2016 19,5° 11,7° 16,3° 3,4°
2015 17,9° 9,8° 14,4° 1,5°
2014 18,8° 8,9° 15,0° 2,1°
2013 20,2° 6,9° 14,2° 1,3°
2012 20,0° 8,2° 13,6° 0,7°
2011 19,6° 10,1° 14,4° 1,5°
2010 17,3° 7,9° 13,1° 0,2°
2009 18,9° 7,0° 14,8° 1,9°
2008 18,3° 9,0° 13,0° 0,1°
2007 19,2° 7,1° 13,1° 0,2°
2006 21,4° 12,4° 16,2° 3,3°
2005 19,0° 7,7° 14,4° 1,5°
2004 19,2° 9,1° 14,3° 1,4°
2003 18,4° 7,9° 14,2° 1,3°
2002 21,7° 6,8° 15,0° 2,1°
2001 17,6° 7,9° 13,0° 0,1°
2000 16,9° 8,9° 12,9° 0,0°
1999 19,4° 11,9° 15,7° 2,8°
1998 17,2° 7,5° 13,3° 0,4°
1997 23,0° 8,7° 14,7° 1,8°
1996 20,5° 7,8° 12,3° -0,6°
1995 18,9° 6,2° 12,6° -0,3°
1994 18,1° 6,2° 12,4° -0,5°
1993 16,2° 6,2° 10,8° -2,1°
1992 17,4° 8,2° 13,1° 0,2°
1991 21,6° 8,5° 13,8° 0,9°
1990 17,9° 7,0° 12,6° -0,3°
1989 19,0° 9,5° 13,4° 0,5°
1988 18,2° 9,6° 14,3° 1,4°
1987 16,5° 6,2° 12,1° -0,8°
1986 16,7° 6,8° 11,3° -1,6°
1985 17,4° 6,0° 11,6° -1,3°
1984 18,0° 8,5° 12,0° -0,9°
1983 19,7° 7,0° 13,5° 0,6°
1982 17,5° 8,4° 13,6° 0,7°
1981 17,9° 9,5° 13,6° 0,7°
1980 16,7° 9,5° 13,6° 0,7°
1979 17,5° 6,2° 12,8° -0,1°
1978 16,8° 6,8° 11,3° -1,6°
1977 18,3° 6,0° 12,2° -0,7°
1976 17,6° 5,9° 11,7° -1,2°
1975 20,0° 10,0° 14,3° 1,4°
1974 20,5° 8,2° 13,8° 0,9°
1973 18,4° 4,7° 12,3° -0,6°
1972 19,5° 6,4° 12,1° -0,8°
1971 18,5° 8,5° 13,4° 0,5°
1970 17,6° 6,5° 12,6° -0,3°
1969 19,2° 7,3° 14,0° 1,1°
1968 21,0° 5,0° 13,7° 0,8°
1967 18,5° 9,9° 13,9° 1,0°
1966 18,3° 6,4° 13,2° 0,3°
1965 18,2° 9,4° 13,5° 0,6°
1964 17,5° 7,1° 12,1° -0,8°
1963 17,1° 7,2° 13,3° 0,4°
1962 16,1° 8,4° 12,1° -0,8°
1961 18,1° 9,0° 14,2° 1,3°
1960 17,0° 6,0° 13,2° 0,3°
1959 19,7° 8,1° 14,2° 1,3°
1958 20,0° 9,4° 14,6° 1,7°
1957 17,1° 4,4° 12,0° -0,9°
1956 16,2° 7,9° 12,8° -0,1°
1955 20,2° 8,9° 14,7° 1,8°
1954 18,6° 4,4° 13,0° 0,1°
1953 19,6° 9,4° 13,0° 0,1°
1952 16,4° 5,0° 11,1° -1,8°
1951 18,1° 8,7° 13,9° 1,0°
1950 18,7° 8,2° 13,5° 0,6°
1949 18,7° 10,2° 15,7° 2,8°
1948 18,6° 6,0° 13,1° 0,2°
1947 22,4° 6,5° 15,5° 2,6°
1946 18,0° 8,1° 13,7° 0,8°
1945 18,0° 7,0° 13,2° 0,3°
1944 17,4° 8,2° 12,8° -0,1°
1943 18,6° 5,4° 13,4° 0,5°
1942 19,7° 7,5° 12,9° 0,0°
1941 19,4° 8,8° 12,9° 0,0°
1940 19,2° 6,9° 11,6° -1,3°
1939 24,3° 5,2° 14,6° 1,7°
1938 18,1° 6,8° 14,1° 1,2°
1937 19,0° 7,6° 13,8° 0,9°
1936 18,2° 5,1° 12,3° -0,6°
1935 17,4° 5,1° 12,8° -0,1°
1934 18,4° 10,0° 14,5° 1,6°
1933 19,3° 8,8° 13,8° 0,9°
1932 18,6° 6,6° 13,1° 0,2°
1931 16,6° 5,1° 11,0° -1,9°
1930 16,5° 8,6° 12,3° -0,6°
1929 17,9° 7,7° 13,5° 0,6°
1928 17,4° 3,0° 12,3° -0,6°
1927 19,0° 6,6° 12,7° -0,2°
1926 17,6° 7,4° 12,8° -0,1°
1925 16,2° 7,6° 12,6° -0,3°
1924 18,9° 7,0° 13,6° 0,7°
1923 16,2° 9,1° 12,0° -0,9°
1922 19,3° 4,2° 11,9° -1,0°
1921 15,8° 4,2° 11,9° -1,0°
1920 16,2° 8,8° 12,2° -0,7°
1919 16,5° 5,6° 12,5° -0,4°
1918 15,0° 7,0° 11,2° -1,7°
1917 17,6° 8,6° 13,5° 0,6°
1916 16,8° 5,4° 11,8° -1,1°
1915 17,3° 1,4° 11,5° -1,4°
1914 18,8° 3,3° 13,7° 0,8°
1913 16,6° 7,6° 12,8° -0,1°
1912 15,2° 7,6° 11,0° -1,9°
1911 19,3° 7,3° 13,8° 0,9°
1910 17,4° 5,2° 13,2° 0,3°
1909 16,6° 5,9° 11,9° -1,0°
1908 15,0° 7,6° 12,0° -0,9°
1907 16,9° 1,8° 11,7° -1,2°
1906 18,8° 6,6° 13,0° 0,1°
1905 15,9° 6,0° 12,0° -0,9°
1904 18,5° 8,0° 12,6° -0,3°
1903 16,1° 8,3° 12,4° -0,5°
1902 16,2° 4,3° 11,0° -1,9°
1901 16,8° 9,6° 13,3° 0,4°
1900 20,5° 5,1° 12,6° -0,3°
1899 17,4° 7,5° 12,2° -0,7°
1898 16,9° 6,2° 12,5° -0,4°
1897 17,7° 6,6° 12,7° -0,2°
1896 18,9° 8,9° 12,7° -0,2°
1895 17,4° 1,2° 13,7° 0,8°
1894 18,0° 6,0° 11,6° -1,3°
1893 18,5° 5,2° 11,9° -1,0°
1892 16,4° 7,8° 12,8° -0,1°
1891 18,0° 6,0° 13,0° 0,1°
1890 17,2° 8,8° 13,7° 0,8°
1889 17,2° 5,6° 11,8° -1,1°
1888 17,2° 5,8° 12,5° -0,4°
1887 16,2° 6,8° 12,6° -0,3°
1886 18,6° 4,9° 12,9° 0,0°
1885 11,2° -1,7°
1884 15,0° 2,1°
1883 12,9° 0,0°
1882 14,0° 1,1°
1881 12,5° -0,4°
1880 14,9° 2,0°
1879 13,0° 0,1°
1878 14,0° 1,1°
1877 10,0° -2,9°
1876 11,9° -1,0°
1875 13,5° 0,6°
1874 12,7° -0,2°
1873 12,7° -0,2°
1872 12,4° -0,5°
1871 11,4° -1,5°
1870 11,8° -1,1°