Været som var (klima)Svenner fyr målestasjon, Larvik (Vestfold)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Vanskelige kjøreforhold (Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder)

  Fra mandag morgen vanskelige kjøreforhold pga mye snø og stedvis sludd og regn og temperatur rundt null grader.

  Tidslinje

  1. mandag 15. januar 2018 kl 06:00
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Bruk dekk som passer forholdene.

Klimastatistikk for Østlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Østlandet.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Østlandet.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk februar

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for februar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør februar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2017 -5,6° 3,4° 97,0 %
2016 -5,8° 3,1° 123,4 %
2015 -3,5° 5,4° 81,3 %
2014 -2,4° 6,6° 236,9 %
2013 -8,9° 0,0° 63,9 %
2012 -6,9° 2,0° 67,1 %
2011 -9,7° -0,8° 122,3 %
2010 -12,1° -3,2° 76,7 %
2009 -9,8° -0,9° 135,8 %
2008 -3,0° 6,0° 163,6 %
2007 -8,3° 0,6° 133,1 %
2006 -7,3° 1,6° 154,4 %
2005 -6,0° 2,9° 51,1 %
2004 -5,9° 3,0° 95,1 %
2003 -8,1° 0,8° 66,3 %
2002 -4,8° 4,1° 156,9 %
2001 -11,1° -2,2° 88,1 %
2000 -5,5° 3,3° 105,8 %
1999 -7,2° 1,7° 130,5 %
1998 -3,0° 5,9° 103,5 %
1997 -5,4° 3,5° 176,9 %
1996 -11,3° -2,4° 101,2 %
1995 -5,5° 3,4° 182,3 %
1994 -13,8° -5,0° 49,6 %
1993 -4,4° 4,5° 100,4 %
1992 -4,2° 4,6° 75,5 %
1991 -10,0° -1,1° 51,9 %
1990 -0,9° 8,0° 252,1 %
1989 -2,4° 6,5° 221,4 %
1988 -6,2° 2,7° 233,9 %
1987 -9,0° -0,1° 91,0 %
1986 -13,4° -4,5° 11,4 %
1985 -13,0° -4,2° 94,5 %
1984 -7,6° 1,3° 85,0 %
1983 -9,5° -0,7° 56,0 %
1982 -7,9° 1,0° 61,8 %
1981 -9,6° -0,7° 62,3 %
1980 -12,7° -3,8° 63,7 %
1979 -11,3° -2,4° 41,7 %
1978 -12,6° -3,7° 114,1 %
1977 -11,8° -3,0° 86,6 %
1976 -7,3° 1,6° 111,1 %
1975 -7,6° 1,3° 36,8 %
1974 -4,6° 4,3° 118,5 %
1973 -5,7° 3,2° 94,1 %
1972 -8,4° 0,4° 83,1 %
1971 -4,7° 4,2° 128,4 %
1970 -15,4° -6,5° 64,6 %
1969 -13,9° -5,0° 51,1 %
1968 -10,7° -1,8° 120,2 %
1967 -6,8° 2,1° 152,4 %
1966 -14,8° -5,9° 191,6 %
1965 -6,1° 2,8° 56,6 %
1964 -7,0° 1,8° 77,1 %
1963 -14,3° -5,4° 32,6 %
1962 -6,3° 2,6° 116,6 %
1961 -5,8° 3,1° 106,5 %
1960 -11,4° -2,5° 89,6 %
1959 -7,6° 1,2° 43,3 %
1958 -13,3° -4,4° 101,6 %
1957 -8,1° 0,8° 122,9 %
1956 -12,2° -3,4° 31,8 %
1955 -11,6° -2,7° 68,2 %
1954 -12,6° -3,8° 121,1 %
1953 -9,7° -0,8° 71,3 %
1952 -7,0° 1,9° 93,2 %
1951 -7,3° 1,6° 227,2 %
1950 -7,3° 1,6° 167,0 %
1949 -4,1° 4,8° 77,8 %
1948 -9,4° -0,5° 101,9 %
1947 -18,4° -9,5° 10,9 %
1946 -9,2° -0,3° 134,9 %
1945 -6,4° 2,5° 132,4 %
1944 -6,6° 2,3° 44,2 %
1943 -3,5° 5,4° 166,9 %
1942 -12,9° -4,0° 38,2 %
1941 -12,4° -3,5° 76,6 %
1940 -14,4° -5,5° 47,3 %
1939 -3,9° 5,0° 139,0 %
1938 -4,8° 4,1° 67,4 %
1937 -10,8° -2,0° 116,5 %
1936 -9,6° -0,8° 55,0 %
1935 -6,4° 2,5° 132,5 %
1934 -3,5° 5,4° 137,5 %
1933 -7,8° 1,1° 148,4 %
1932 -3,6° 5,2° 40,5 %
1931 -9,1° -0,2° 148,4 %
1930 -7,4° 1,5° 38,5 %
1929 -13,8° -4,9° 50,0 %
1928 -7,8° 1,0° 179,8 %
1927 -7,6° 1,2° 114,5 %
1926 -9,6° -0,7° 97,6 %
1925 -4,8° 4,1° 180,3 %
1924 -9,8° -0,9° 73,1 %
1923 -10,8° -2,0° 42,1 %
1922 -9,9° -1,0° 80,0 %
1921 -7,0° 1,9° 85,4 %
1920 -3,7° 5,2° 147,3 %
1919 -11,0° -2,1° 29,0 %
1918 -7,5° 1,4° 68,0 %
1917 -8,9° 0,0° 40,6 %
1916 -7,9° 1,0° 90,1 %
1915 -6,6° 2,3° 135,0 %
1914 -2,8° 6,1° 129,6 %
1913 -4,6° 4,3° 80,4 %
1912 -8,3° 0,6° 71,2 %
1911 -5,2° 3,6° 106,2 %
1910 -4,5° 4,4° 184,6 %
1909 -9,5° -0,6° 36,4 %
1908 -4,5° 4,4° 151,2 %
1907 -7,4° 1,5° 126,4 %
1906 -6,6° 2,3° 122,1 %
1905 -6,0° 2,9° 82,0 %
1904 -11,2° -2,3° 109,1 %
1903 -3,4° 5,4° 147,6 %
1902 -10,8° -2,0° 42,3 %
1901 -12,0° -3,1° 63,8 %
1900 -15,3° -6,4° 95,1 %