Været som var (klima)Lindesnes fyr målestasjon, Lindesnes (Vest-Agder)

Klimastatistikk for Sørlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Sørlandet.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Sørlandet.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk august

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for august

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør august

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 12,4° 0,4° 130,6 %
2017 11,9° -0,1° 121,0 %
2016 12,2° 0,2° 101,6 %
2015 13,0° 1,0° 151,8 %
2014 12,4° 0,3° 181,4 %
2013 12,8° 0,8° 98,1 %
2012 12,8° 0,7° 104,9 %
2011 12,5° 0,4° 137,8 %
2010 12,7° 0,7° 126,9 %
2009 12,7° 0,7° 119,2 %
2008 12,4° 0,4° 126,1 %
2007 12,9° 0,9° 104,4 %
2006 14,3° 2,2° 133,9 %
2005 12,4° 0,4° 89,0 %
2004 14,2° 2,1° 167,9 %
2003 14,2° 2,2° 29,6 %
2002 16,2° 4,2° 62,0 %
2001 12,8° 0,7° 101,6 %
2000 12,0° -0,1° 94,4 %
1999 13,0° 0,9° 113,0 %
1998 11,1° -1,0° 85,4 %
1997 16,4° 4,3° 96,7 %
1996 14,3° 2,2° 109,9 %
1995 14,8° 2,7° 16,5 %
1994 12,9° 0,9° 149,2 %
1993 10,3° -1,8° 80,1 %
1992 10,8° -1,2° 161,9 %
1991 13,4° 1,3° 52,8 %
1990 12,9° 0,8° 104,8 %
1989 11,3° -0,8° 101,5 %
1988 12,1° 0,0° 152,7 %
1987 10,4° -1,7° 155,8 %
1986 10,1° -1,9° 171,0 %
1985 11,2° -0,9° 214,8 %
1984 13,7° 1,6° 49,2 %
1983 13,6° 1,5° 32,8 %
1982 12,5° 0,4° 122,1 %
1981 11,9° -0,2° 23,9 %
1980 11,9° -0,1° 94,6 %
1979 11,0° -1,1° 186,6 %
1978 12,1° 0,0° 91,9 %
1977 12,1° 0,1° 73,1 %
1976 14,2° 2,1° 3,5 %
1975 15,4° 3,3° 44,9 %
1974 11,7° -0,4° 57,2 %
1973 11,2° -0,8° 83,6 %
1972 11,6° -0,5° 122,1 %
1971 11,8° -0,3° 78,9 %
1970 12,9° 0,9° 59,3 %
1969 14,3° 2,2° 36,2 %
1968 13,6° 1,5° 28,3 %
1967 12,2° 0,2° 149,9 %
1966 11,0° -1,0° 121,5 %
1965 10,7° -1,3° 90,3 %
1964 11,4° -0,7° 96,2 %
1963 11,6° -0,4° 164,0 %
1962 9,8° -2,3° 206,6 %
1961 10,9° -1,1° 88,0 %
1960 12,0° -0,1° 94,6 %
1959 13,8° 1,7° 117,8 %
1958 11,4° -0,6° 132,1 %
1957 12,0° -0,1° 151,1 %
1956 9,9° -2,2° 137,8 %
1955 15,0° 2,9° 32,1 %
1954 11,5° -0,5° 100,2 %
1953 11,7° -0,3° 143,7 %
1952 10,8° -1,2° 154,2 %
1951 12,3° 0,2° 214,2 %
1950 13,1° 1,0° 270,1 %
1949 11,4° -0,7° 79,5 %
1948 11,7° -0,4° 133,1 %
1947 16,3° 4,2° 5,9 %
1946 11,4° -0,7° 153,1 %
1945 14,8° 2,7° 49,7 %
1944 13,9° 1,8° 84,0 %
1943 11,0° -1,0° 99,0 %
1942 12,1° 0,0° 153,4 %
1941 11,3° -0,8° 186,6 %
1940 11,3° -0,8° 66,7 %
1939 14,0° 1,9° 125,9 %
1938 13,4° 1,4° 115,6 %
1937 14,8° 2,8° 55,2 %
1936 12,8° 0,7° 48,8 %
1935 13,4° 1,3° 79,5 %
1934 12,5° 0,5° 266,3 %
1933 12,5° 0,4° 73,8 %
1932 12,9° 0,8° 42,4 %
1931 11,4° -0,7° 88,0 %
1930 12,4° 0,4° 139,2 %
1929 10,2° -1,9° 186,0 %
1928 11,2° -0,9° 123,2 %
1927 12,8° 0,7° 165,4 %
1926 12,4° 0,3° 108,9 %
1925 12,6° 0,6° 83,7 %
1924 11,4° -0,7° 192,5 %
1923 10,3° -1,8° 131,6 %
1922 10,5° -1,6° 124,0 %
1921 11,1° -1,0° 81,8 %
1920 10,8° -1,2° 107,6 %
1919 10,2° -1,8° 79,8 %
1918 11,4° -0,7° 67,9 %
1917 13,4° 1,3° 280,2 %
1916 12,5° 0,4° 64,4 %
1915 12,3° 0,2° 69,0 %
1914 13,8° 1,7° 100,6 %
1913 12,3° 0,3° 47,5 %
1912 11,2° -0,9° 174,4 %
1911 13,8° 1,7° 52,8 %
1910 12,9° 0,8° 186,2 %
1909 11,4° -0,7° 125,8 %
1908 12,7° 0,7° 100,8 %
1907 9,5° -2,5° 91,8 %
1906 12,5° 0,4° 112,3 %
1905 11,3° -0,8° 153,8 %
1904 11,9° -0,1° 75,0 %
1903 11,3° -0,8° 96,3 %
1902 10,1° -2,0° 86,6 %
1901 13,1° 1,0° 92,8 %
1900 12,4° 0,3° 84,6 %