Ekstremvarsel:Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten (Ylva), Troms (Ylva)Les ekstremværvarselet

Været som var (klima)Lindesnes fyr målestasjon, Lindesnes (Vest-Agder)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Kraftig vind (Østafjells)

  Det ventes sterke vindkast, 20-25 m/s.

  Tidslinje

  1. tirsdag 21. november 2017 kl 23:00
   Vinden øker
  2. torsdag 23. november 2017 kl 23:00
   Vinden avtar

  Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse avgårde. Vær forsiktig når man ferdes utendørs Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.

 2. Varseltrekant

  Ventes: Vanskelige kjøreforhold (Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark)

  Onsdag ettermiddag og kveld vanskelige kjøreforhold pga nedbør som fryser på bakken samt våt snø i vegbanen.

  Tidslinje

  1. onsdag 22. november 2017 kl 14:00
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Vanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser. Det er nødvendig å være skodd etter forholdene. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.

 3. Varseltrekant

  Ventes: Mye regn (Vest-Agder)

  Det ventes mye nedbør fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag i indre strøk, estimert 40-80 mm på 24 timer. Den kratigste nedbøren inntreffer de første 12 timene av torsdag.

  Tidslinje

  1. onsdag 22. november 2017 kl 16:00
   Faren øker
  2. torsdag 23. november 2017 kl 16:00
   Faren er over

  Fare for overvann i tett bebygde område. Fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng. Se www.varsom.no for mer informasjon. Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.

 4. Varseltrekant

  Pågår: Melding om økt overvåkning for (Vest-Agder)

  Det ventes mye nedbør fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag i indre strøk, estimert 60-100 mm på 24 timer. Den kraftigste nedbøren inntreffer de første 12 timene av torsdag.

  Tidslinje

  1. tirsdag 21. november 2017 kl 00:00
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

Klimastatistikk for Sørlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Sørlandet.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Sørlandet.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk februar

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for februar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør februar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2017 -1,8° 2,4° 120,9 %
2016 -2,2° 2,0° 178,2 %
2015 -0,6° 3,6° 112,0 %
2014 0,8° 5,1° 338,9 %
2013 -6,0° -1,7° 35,4 %
2012 -2,9° 1,4° 84,7 %
2011 -4,6° -0,4° 152,3 %
2010 -8,1° -3,9° 58,3 %
2009 -4,8° -0,5° 68,4 %
2008 1,2° 5,4° 218,3 %
2007 -2,9° 1,3° 97,3 %
2006 -3,2° 1,0° 119,8 %
2005 -2,6° 1,6° 68,6 %
2004 -2,7° 1,6° 72,7 %
2003 -4,0° 0,3° 61,1 %
2002 -0,2° 4,0° 193,4 %
2001 -5,6° -1,3° 76,2 %
2000 -0,7° 3,5° 190,1 %
1999 -2,7° 1,5° 112,7 %
1998 2,0° 6,2° 129,2 %
1997 -0,6° 3,6° 271,8 %
1996 -6,3° -2,0° 87,6 %
1995 -0,9° 3,3° 257,0 %
1994 -7,6° -3,3° 59,3 %
1993 -0,6° 3,6° 86,8 %
1992 0,2° 4,4° 114,5 %
1991 -4,9° -0,7° 70,2 %
1990 2,2° 6,4° 370,5 %
1989 1,4° 5,6° 270,6 %
1988 -1,7° 2,5° 212,5 %
1987 -4,3° -0,1° 57,3 %
1986 -9,3° -5,0° 4,8 %
1985 -7,5° -3,2° 37,6 %
1984 -4,0° 0,2° 76,5 %
1983 -5,6° -1,3° 65,6 %
1982 -3,9° 0,4° 77,4 %
1981 -4,1° 0,1° 67,5 %
1980 -7,1° -2,8° 67,2 %
1979 -6,6° -2,3° 35,0 %
1978 -6,8° -2,5° 89,7 %
1977 -6,2° -2,0° 109,2 %
1976 -2,8° 1,4° 99,5 %
1975 -2,7° 1,6° 39,4 %
1974 -0,6° 3,6° 127,4 %
1973 -1,2° 3,1° 101,4 %
1972 -3,6° 0,6° 67,8 %
1971 -1,0° 3,2° 141,0 %
1970 -10,4° -6,1° 87,0 %
1969 -7,8° -3,6° 42,1 %
1968 -5,3° -1,1° 85,3 %
1967 -2,1° 2,1° 177,8 %
1966 -9,5° -5,2° 133,3 %
1965 -2,6° 1,6° 17,5 %
1964 -2,7° 1,5° 79,4 %
1963 -9,4° -5,1° 12,1 %
1962 -1,7° 2,5° 147,1 %
1961 -1,4° 2,8° 101,0 %
1960 -5,9° -1,7° 137,9 %
1959 -4,3° 0,0° 39,8 %
1958 -7,3° -3,0° 71,2 %
1957 -2,9° 1,4° 127,7 %
1956 -8,2° -4,0° 10,6 %
1955 -7,4° -3,1° 42,6 %
1954 -6,5° -2,3° 137,7 %
1953 -4,7° -0,4° 63,9 %
1952 -2,5° 1,7° 47,4 %
1951 -2,9° 1,4° 197,5 %
1950 -2,6° 1,6° 175,0 %
1949 0,0° 4,2° 88,6 %
1948 -4,8° -0,5° 108,0 %
1947 -12,1° -7,8° 17,1 %
1946 -3,1° 1,1° 147,8 %
1945 -2,4° 1,8° 124,3 %
1944 -2,8° 1,4° 31,4 %
1943 0,6° 4,8° 146,7 %
1942 -9,0° -4,7° 15,8 %
1941 -7,9° -3,7° 55,6 %
1940 -9,6° -5,4° 25,4 %
1939 -0,8° 3,4° 140,8 %
1938 -1,4° 2,8° 74,8 %
1937 -5,1° -0,8° 148,5 %
1936 -4,6° -0,4° 86,4 %
1935 -2,4° 1,8° 137,0 %
1934 1,2° 5,4° 79,1 %
1933 -3,2° 1,0° 125,8 %
1932 -0,4° 3,9° 5,9 %
1931 -4,0° 0,2° 198,8 %
1930 -3,3° 1,0° 17,6 %
1929 -9,2° -4,9° 31,5 %
1928 -2,2° 2,0° 211,6 %
1927 -2,6° 1,6° 102,8 %
1926 -4,5° -0,3° 112,2 %
1925 -0,9° 3,4° 249,3 %
1924 -4,5° -0,3° 51,5 %
1923 -5,6° -1,4° 48,5 %
1922 -5,1° -0,9° 74,1 %
1921 -1,9° 2,4° 54,1 %
1920 -0,3° 3,9° 150,6 %
1919 -6,2° -2,0° 20,2 %
1918 -2,2° 2,0° 92,8 %
1917 -4,4° -0,2° 30,6 %
1916 -2,7° 1,5° 139,9 %
1915 -3,0° 1,3° 144,5 %
1914 1,0° 5,2° 249,1 %
1913 -0,5° 3,7° 83,1 %
1912 -3,9° 0,3° 51,7 %
1911 -1,4° 2,8° 135,9 %
1910 -1,1° 3,2° 198,0 %
1909 -4,4° -0,2° 22,0 %
1908 -0,3° 3,9° 124,7 %
1907 -3,0° 1,3° 123,7 %
1906 -2,1° 2,1° 155,0 %
1905 -1,1° 3,1° 111,9 %
1904 -5,5° -1,2° 90,0 %
1903 0,6° 4,8° 191,8 %
1902 -5,9° -1,7° 23,0 %
1901 -6,4° -2,1° 32,4 %
1900 -8,9° -4,6° 83,8 %