Været som var (klima)Oksøy fyr målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimastatistikk for Oksøy fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oksøy fyr målestasjon. Stasjonen ligger 9 meter over havet i Kristiansand kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mars

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mars

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mars

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 7,9° -10,2° -0,2° -1,8°
2017 14,4° -6,2° 3,9° 2,3°
2016 12,1° -1,1° 4,0° 2,4°
2015 9,3° -1,2° 4,3° 2,7°
2014 10,7° 0,4° 5,4° 3,8°
2013 8,3° -8,4° -0,5° -2,1°
2012 19,9° 0,1° 5,9° 4,3°
2011 11,9° -3,2° 2,3° 0,7°
2010 11,2° -8,7° 2,7° 1,1°
2009 9,1° -1,8° 3,2° 1,6°
2008 8,9° -6,0° 3,1° 1,5°
2007 10,3° -1,0° 4,8° 3,2°
2006 9,1° -11,3° -1,0° -2,6°
2005 8,4° -11,1° 0,9° -0,7°
2004 12,2° -2,6° 3,3° 1,7°
2003 9,7° -4,0° 2,2° 0,6°
2002 9,4° -4,0° 3,7° 2,1°
2001 4,7° -9,8° 0,1° -1,5°
2000 11,2° -1,6° 3,3° 1,7°
1999 7,9° -2,7° 2,7° 1,1°
1998 10,0° -4,9° 3,1° 1,5°
1997 9,4° -3,2° 3,9° 2,3°
1996 7,9° -2,3° 0,8° -0,8°
1995 10,8° -2,4° 3,2° 1,6°
1994 8,8° -7,2° 2,2° 0,6°
1993 10,0° -3,6° 3,1° 1,5°
1992 9,0° -3,5° 4,1° 2,5°
1991 9,8° -1,6° 2,9° 1,3°
1990 14,8° -1,1° 6,0° 4,4°
1989 12,5° -1,2° 5,0° 3,4°
1988 5,0° -4,4° 1,1° -0,5°
1987 6,2° -11,0° -1,8° -3,4°
1986 5,8° -7,5° 1,4° -0,2°
1985 5,5° -4,8° 0,5° -1,1°
1984 9,0° -5,3° 0,6° -1,0°
1983 9,9° -2,8° 3,1° 1,5°
1982 7,5° -3,6° 2,7° 1,1°
1981 6,2° -6,0° -0,1° -1,7°
1980 7,2° -9,5° -0,3° -1,9°
1979 6,9° -9,7° 1,4° -0,2°
1978 7,9° -11,8° 0,5° -1,1°
1977 7,8° -3,8° 2,0° 0,4°
1976 7,3° -8,2° 0,0° -1,6°
1975 7,4° -2,6° 2,4° 0,8°
1974 9,0° -2,2° 2,8° 1,2°
1973 11,8° -1,5° 4,9° 3,3°
1972 9,7° -6,7° 1,8° 0,2°
1971 9,7° -12,4° 0,8° -0,8°
1970 6,2° -8,0° 0,0° -1,6°
1969 5,7° -7,5° -0,3° -1,9°
1968 9,7° -4,5° 3,1° 1,5°
1967 10,8° -1,5° 4,4° 2,8°
1966 8,5° -5,7° 2,0° 0,4°
1965 11,0° -10,0° 0,8° -0,8°
1964 8,9° -4,4° 0,6° -1,0°
1963 6,4° -8,5° -1,6° -3,2°
1962 4,0° -10,6° -0,9° -2,5°
1961 11,8° -0,9° 5,1° 3,5°
1960 6,0° -3,5° 1,6° 0,0°
1959 6,6° -3,7° 3,0° 1,4°
1958 7,0° -8,6° -2,1° -3,7°
1957 9,0° -4,5° 1,7° 0,1°
1956 7,1° -6,8° 0,1° -1,5°
1955 8,3° -7,4° 0,4° -1,2°
1954 7,0° -6,0° 0,0° -1,6°
1953 12,1° -1,0° 4,2° 2,6°
1952 10,6° -7,4° 0,5° -1,1°
1951 5,0° -7,6° -1,2° -2,8°
1950 10,9° -5,7° 3,6° 2,0°
1949 10,0° -7,7° 1,9° 0,3°
1948 12,6° -5,3° 3,4° 1,8°
1947 3,9° -14,4° -2,1° -3,7°
1946 14,3° -11,0° 0,8° -0,8°
1945 10,8° -0,8° 4,3° 2,7°
1944 8,2° -5,1° 1,6° 0,0°
1943 9,8° -1,2° 4,3° 2,7°
1942 9,0° -14,6° -3,5° -5,1°
1941 6,2° -8,7° -0,4° -2,0°
1940 8,0° -10,8° -0,4° -2,0°
1939 8,2° -6,6° 2,4° 0,8°
1938 11,6° 0,1° 5,9° 4,3°
1937 5,2° -11,6° -1,5° -3,1°
1936 -5,4° 1,1° -0,5°
1935 -5,0° 1,9° 0,3°
1934 -3,0° 2,9° 1,3°
1933 -4,9° 1,9° 0,3°
1932 -12,1° 0,4° -1,2°
1931 6,8° -9,8° -1,2° -2,8°
1930 6,6° -5,0° 2,2° 0,6°
1929 13,2° -7,4° 3,2° 1,6°
1928 4,8° -5,8° 0,6° -1,0°
1927 7,4° -2,3° 2,9° 1,3°
1926 9,2° -3,1° 2,5° 0,9°
1925 8,8° -7,4° 1,0° -0,6°
1924 6,1° -8,8° -0,9° -2,5°
1923 7,3° -7,7° 0,5° -1,1°
1922 13,9° -6,8° 1,3° -0,3°
1921 9,2° -3,3° 4,5° 2,9°
1920 9,8° -1,3° 4,2° 2,6°
1919 4,9° -8,2° 0,5° -1,1°
1918 10,8° -5,4° 1,5° -0,1°
1917 6,2° -14,1° -1,8° -3,4°
1916 4,5° -9,9° -0,9° -2,5°
1915 10,0° -6,6° 0,3° -1,3°
1914 6,2° -5,1° 2,1° 0,5°
1913 7,2° -3,6° 3,6° 2,0°
1912 6,4° -0,5° 2,9° 1,3°
1911 7,0° -5,1° 2,1° 0,5°
1910 10,4° -3,1° 3,1° 1,5°
1909 2,9° -7,7° -1,3° -2,9°
1908 4,7° -7,4° -0,1° -1,7°
1907 9,4° -6,0° 2,7° 1,1°
1906 8,2° -4,6° 1,9° 0,3°
1905 6,6° -3,0° 2,6° 1,0°
1904 5,0° -7,5° 0,4° -1,2°
1903 7,2° -1,1° 4,2° 2,6°
1902 6,6° -6,0° 1,4° -0,2°
1901 4,5° -7,1° -0,2° -1,8°
1900 5,4° -6,1° 0,1° -1,5°
1899 11,2° -9,1° 1,2° -0,4°
1898 6,8° -7,5° 0,7° -0,9°
1897 4,7° -6,1° 0,5° -1,1°
1896 6,2° -6,4° 2,1° 0,5°
1895 5,4° -9,6° 0,2° -1,4°
1894 10,9° -1,3° 4,0° 2,4°
1893 9,8° -4,1° 2,8° 1,2°
1892 9,1° -8,9° 0,7° -0,9°
1891 6,7° -7,5° 0,4° -1,2°
1890 9,2° -9,2° 2,4° 0,8°
1889 9,4° -9,8° -0,5° -2,1°
1888 5,2° -12,8° -3,4° -5,0°
1887 10,6° -5,6° 2,7° 1,1°
1886 4,2° -10,2° -1,5° -3,1°
1885 9,6° -4,4° 2,1° 0,5°
1884 8,4° -4,0° 2,5° 0,9°
1883 6,2° -9,0° -0,8° -2,4°
1882 10,8° -8,0° 3,7° 2,1°
1881 6,8° -12,2° -2,5° -4,1°
1880 8,8° -3,6° 2,8° 1,2°
1879 7,0° -7,6° 0,2° -1,4°
1878 10,8° -5,5° 2,5° 0,9°
1877 5,4° -9,4° -0,9° -2,5°
1876 5,2° -9,2° 0,5° -1,1°
1875 10,2° 0,5° -1,1°
1874 10,4° 2,8° 1,2°
1873 5,8° 0,8° -0,8°
1872 5,0° 0,8° -0,8°
1871 6,6° 2,6° 1,0°
1870 8,2° 0,1° -1,5°