Været som var (klima)Oksøy fyr målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimastatistikk for Oksøy fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oksøy fyr målestasjon. Stasjonen ligger 9 meter over havet i Kristiansand kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk november

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for november

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur november

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 15,7° -0,7° 6,1° 1,1°
2016 11,9° -4,9° 4,8° -0,2°
2015 13,2° -2,5° 7,5° 2,5°
2014 12,9° 1,4° 7,3° 2,3°
2013 11,6° -2,9° 6,0° 1,0°
2012 10,7° -3,1° 6,3° 1,3°
2011 12,2° 1,5° 7,8° 2,8°
2010 10,9° -7,5° 1,4° -3,6°
2009 10,9° 0,9° 6,7° 1,7°
2008 11,8° -2,4° 5,6° 0,6°
2007 13,7° -2,6° 5,7° 0,7°
2006 15,1° 0,5° 8,9° 3,9°
2005 13,4° -1,6° 6,8° 1,8°
2004 12,0° -3,3° 5,2° 0,2°
2003 11,3° -0,9° 6,4° 1,4°
2002 8,7° -3,9° 2,4° -2,6°
2001 12,2° -0,2° 5,9° 0,9°
2000 10,9° 3,2° 7,9° 2,9°
1999 13,0° -1,0° 7,0° 2,0°
1998 8,1° -5,5° 2,6° -2,4°
1997 11,4° -0,7° 5,0° 0,0°
1996 13,0° -4,8° 4,4° -0,6°
1995 11,8° -2,2° 4,9° -0,1°
1994 10,4° -0,3° 6,5° 1,5°
1993 7,5° -3,8° 2,6° -2,4°
1992 11,3° -1,7° 5,2° 0,2°
1991 11,3° -3,2° 6,1° 1,1°
1990 9,5° -3,0° 4,3° -0,7°
1989 12,5° -4,8° 6,4° 1,4°
1988 11,1° -4,7° 5,0° 0,0°
1987 11,2° -2,9° 5,0° 0,0°
1986 11,5° 0,4° 7,3° 2,3°
1985 10,2° -7,6° 2,0° -3,0°
1984 12,2° 0,9° 6,9° 1,9°
1983 12,4° -3,5° 5,4° 0,4°
1982 11,9° -1,0° 7,0° 2,0°
1981 11,0° -1,6° 5,3° 0,3°
1980 10,6° -5,2° 3,5° -1,5°
1979 10,1° -1,0° 4,4° -0,6°
1978 12,1° -4,6° 7,0° 2,0°
1977 11,8° -3,9° 5,1° 0,1°
1976 9,6° 0,1° 5,4° 0,4°
1975 11,8° -0,6° 6,2° 1,2°
1974 10,5° -1,3° 5,2° 0,2°
1973 12,5° -8,0° 3,7° -1,3°
1972 10,8° -4,7° 5,5° 0,5°
1971 12,5° -6,5° 4,6° -0,4°
1970 10,1° -3,4° 4,1° -0,9°
1969 10,7° -8,5° 3,6° -1,4°
1968 8,0° -3,4° 2,7° -2,3°
1967 11,6° 1,1° 7,4° 2,4°
1966 10,2° -2,2° 4,3° -0,7°
1965 12,0° -10,2° 1,9° -3,1°
1964 10,6° -2,4° 6,2° 1,2°
1963 9,7° -1,3° 5,2° 0,2°
1962 10,2° -5,4° 4,2° -0,8°
1961 12,9° 0,5° 6,2° 1,2°
1960 9,6° -2,3° 4,2° -0,8°
1959 11,9° -2,3° 6,5° 1,5°
1958 11,3° 0,8° 6,5° 1,5°
1957 12,1° -2,8° 5,2° 0,2°
1956 12,2° -5,0° 4,7° -0,3°
1955 11,2° -1,5° 6,3° 1,3°
1954 11,0° -0,3° 5,4° 0,4°
1953 11,4° 1,8° 8,0° 3,0°
1952 8,7° -6,2° 2,0° -3,0°
1951 12,0° 1,2° 6,4° 1,4°
1950 9,1° -3,8° 4,4° -0,6°
1949 13,0° -2,3° 6,4° 1,4°
1948 10,4° -1,8° 5,5° 0,5°
1947 12,0° -4,8° 3,7° -1,3°
1946 10,2° -1,2° 6,0° 1,0°
1945 12,0° -2,0° 5,2° 0,2°
1944 11,4° -3,1° 4,2° -0,8°
1943 11,0° -2,3° 5,0° 0,0°
1942 11,8° -2,0° 5,9° 0,9°
1941 8,9° -1,6° 4,1° -0,9°
1940 10,9° -3,8° 5,2° 0,2°
1939 10,3° -2,7° 5,7° 0,7°
1938 12,7° 1,0° 8,0° 3,0°
1937 11,6° -2,4° 4,8° -0,2°
1936 0,2° 5,8° 0,8°
1935 0,2° 6,8° 1,8°
1934 -0,1° 5,4° 0,4°
1933 -4,0° 3,5° -1,5°
1932 -1,4° 4,9° -0,1°
1931 0,8° 6,6° 1,6°
1930 11,0° -4,1° 5,5° 0,5°
1929 10,8° -1,7° 6,3° 1,3°
1928 9,4° -3,0° 5,2° 0,2°
1927 10,6° -5,9° 2,6° -2,4°
1926 9,6° -2,5° 5,8° 0,8°
1925 10,6° -6,5° 2,4° -2,6°
1924 11,2° 1,1° 6,7° 1,7°
1923 11,1° -6,4° 3,1° -1,9°
1922 9,6° -2,1° 5,0° 0,0°
1921 6,1° -4,5° 2,2° -2,8°
1920 11,6° 0,2° 6,5° 1,5°
1919 5,7° -8,6° 0,5° -4,5°
1918 10,4° 1,0° 6,2° 1,2°
1917 10,4° -1,9° 5,9° 0,9°
1916 11,0° -0,6° 6,6° 1,6°
1915 8,4° -7,5° 2,4° -2,6°
1914 9,8° -4,8° 3,9° -1,1°
1913 12,0° 2,0° 7,4° 2,4°
1912 8,4° -1,8° 4,4° -0,6°
1911 9,6° -3,7° 5,1° 0,1°
1910 8,0° -2,9° 3,0° -2,0°
1909 10,4° -5,0° 3,4° -1,6°
1908 9,3° -1,9° 4,6° -0,4°
1907 9,4° -1,9° 5,2° 0,2°
1906 10,4° -1,7° 6,8° 1,8°
1905 9,0° -5,4° 4,0° -1,0°
1904 10,8° -3,5° 4,1° -0,9°
1903 11,5° -6,4° 4,5° -0,5°
1902 12,4° -5,5° 4,3° -0,7°
1901 10,1° -5,8° 3,8° -1,2°
1900 10,0° -2,1° 4,8° -0,2°
1899 12,2° -0,4° 7,7° 2,7°
1898 11,0° -4,6° 4,5° -0,5°
1897 11,0° -4,1° 5,1° 0,1°
1896 10,0° -1,3° 4,2° -0,8°
1895 11,2° -2,1° 4,7° -0,3°
1894 10,0° 0,3° 6,6° 1,6°
1893 9,7° -2,7° 3,3° -1,7°
1892 9,8° -3,9° 5,4° 0,4°
1891 11,2° -3,9° 4,1° -0,9°
1890 9,2° -9,4° 4,4° -0,6°
1889 10,2° -3,8° 6,4° 1,4°
1888 9,2° -6,0° 3,5° -1,5°
1887 9,0° -5,5° 3,6° -1,4°
1886 10,8° -0,6° 7,0° 2,0°
1885 9,4° -3,2° 4,1° -0,9°
1884 11,2° -7,8° 3,5° -1,5°
1883 10,6° 0,2° 5,9° 0,9°
1882 10,4° -5,5° 1,5° -3,5°
1881 10,2° -1,6° 6,1° 1,1°
1880 9,8° -5,6° 3,8° -1,2°
1879 12,0° -7,0° 3,1° -1,9°
1878 8,8° -2,3° 3,3° -1,7°
1877 10,6° -1,4° 7,0° 2,0°
1876 8,6° -5,5° 2,0° -3,0°
1875 13,8° 2,0° -3,0°
1874 11,4° 3,6° -1,4°
1873 9,4° 5,4° 0,4°
1872 10,8° 5,7° 0,7°
1871 7,2° 2,6° -2,4°
1870 9,8° 4,3° -0,7°