Været som var (klima)Oksøy fyr målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimastatistikk for Oksøy fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oksøy fyr målestasjon. Stasjonen ligger 9 meter over havet i Kristiansand kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mai

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mai

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mai

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 23,5° 4,1° 13,6° 4,3°
2017 22,6° 4,0° 10,6° 1,3°
2016 21,8° 3,9° 11,5° 2,2°
2015 16,1° 2,7° 8,9° -0,4°
2014 18,6° 2,5° 10,7° 1,4°
2013 21,3° 2,1° 10,8° 1,5°
2012 20,8° 1,7° 10,8° 1,5°
2011 14,9° 3,5° 9,8° 0,5°
2010 20,3° 1,4° 10,0° 0,7°
2009 18,1° 4,7° 10,3° 1,0°
2008 20,5° 4,2° 11,4° 2,1°
2007 14,9° 3,9° 9,7° 0,4°
2006 21,3° 4,6° 10,5° 1,2°
2005 15,8° 3,9° 9,3° 0,0°
2004 20,2° 3,7° 11,3° 2,0°
2003 16,4° 2,8° 9,1° -0,2°
2002 17,1° 5,6° 11,6° 2,3°
2001 19,9° 4,2° 10,2° 0,9°
2000 22,0° 6,4° 11,4° 2,1°
1999 16,5° 2,1° 8,6° -0,7°
1998 19,0° 4,3° 10,6° 1,3°
1997 19,2° 2,6° 8,7° -0,6°
1996 17,6° 2,1° 7,7° -1,6°
1995 15,6° 2,1° 8,6° -0,7°
1994 16,8° 2,2° 10,2° 0,9°
1993 20,6° 4,6° 11,8° 2,5°
1992 20,8° 2,4° 11,4° 2,1°
1991 15,8° 3,8° 9,4° 0,1°
1990 17,5° 5,4° 11,2° 1,9°
1989 19,1° 4,2° 9,9° 0,6°
1988 18,4° 4,6° 10,8° 1,5°
1987 16,6° 2,9° 8,5° -0,8°
1986 14,6° 3,5° 8,5° -0,8°
1985 19,8° 1,5° 9,8° 0,5°
1984 21,5° 2,5° 11,0° 1,7°
1983 13,6° 3,3° 8,8° -0,5°
1982 18,6° 1,9° 8,6° -0,7°
1981 20,0° 0,5° 10,6° 1,3°
1980 18,6° 3,6° 10,5° 1,2°
1979 18,0° 1,9° 6,9° -2,4°
1978 17,7° 2,6° 10,3° 1,0°
1977 17,9° 3,4° 9,5° 0,2°
1976 15,8° 3,3° 9,6° 0,3°
1975 18,2° 3,5° 9,7° 0,4°
1974 17,0° 2,8° 10,2° 0,9°
1973 16,5° 3,2° 9,0° -0,3°
1972 17,4° 4,3° 10,0° 0,7°
1971 16,7° 1,4° 9,2° -0,1°
1970 17,5° 0,6° 9,6° 0,3°
1969 15,6° 1,5° 8,0° -1,3°
1968 14,8° 1,4° 8,6° -0,7°
1967 16,5° -0,2° 8,3° -1,0°
1966 16,2° 1,2° 8,2° -1,1°
1965 13,2° 2,9° 8,3° -1,0°
1964 21,5° 2,0° 9,9° 0,6°
1963 19,1° 1,8° 8,5° -0,8°
1962 13,2° 1,4° 8,2° -1,1°
1961 17,8° 4,1° 10,2° 0,9°
1960 17,6° 1,8° 10,7° 1,4°
1959 21,3° 4,0° 10,6° 1,3°
1958 14,6° 1,9° 7,4° -1,9°
1957 16,5° 0,7° 8,5° -0,8°
1956 20,5° 2,8° 9,1° -0,2°
1955 16,7° 1,5° 7,5° -1,8°
1954 21,4° 3,5° 10,4° 1,1°
1953 18,5° 4,3° 10,1° 0,8°
1952 19,7° 5,0° 9,7° 0,4°
1951 16,6° 1,5° 9,1° -0,2°
1950 18,9° 4,2° 11,2° 1,9°
1949 16,0° 2,4° 9,8° 0,5°
1948 19,0° 3,2° 10,6° 1,3°
1947 22,9° 2,2° 11,9° 2,6°
1946 21,1° 3,6° 10,8° 1,5°
1945 15,1° 1,2° 9,2° -0,1°
1944 17,1° 1,8° 8,6° -0,7°
1943 16,0° 1,0° 9,6° 0,3°
1942 15,5° 1,3° 8,6° -0,7°
1941 21,6° 0,0° 8,4° -0,9°
1940 19,9° 2,7° 10,2° 0,9°
1939 20,0° 1,0° 10,6° 1,3°
1938 14,9° 2,0° 9,0° -0,3°
1937 18,8° 2,8° 10,2° 0,9°
1936 4,5° 11,1° 1,8°
1935 0,5° 9,1° -0,2°
1934 3,7° 9,5° 0,2°
1933 3,8° 9,6° 0,3°
1932 2,0° 9,5° 0,2°
1931 16,8° 4,0° 9,3° 0,0°
1930 17,0° 3,2° 10,0° 0,7°
1929 18,2° 0,1° 8,8° -0,5°
1928 17,0° 1,8° 9,7° 0,4°
1927 13,0° -0,2° 7,8° -1,5°
1926 15,2° 2,0° 9,5° 0,2°
1925 15,0° 3,1° 9,9° 0,6°
1924 14,4° 0,8° 7,5° -1,8°
1923 13,8° 1,6° 8,0° -1,3°
1922 17,2° 2,3° 8,2° -1,1°
1921 18,2° 3,0° 10,7° 1,4°
1920 16,4° 2,4° 9,9° 0,6°
1919 18,2° 2,8° 11,5° 2,2°
1918 20,0° 1,5° 10,8° 1,5°
1917 17,5° 0,3° 9,1° -0,2°
1916 14,6° 3,6° 9,2° -0,1°
1915 18,4° 1,8° 9,0° -0,3°
1914 14,2° 1,6° 8,9° -0,4°
1913 14,3° 4,3° 9,7° 0,4°
1912 17,0° 2,8° 9,3° 0,0°
1911 18,6° 3,7° 11,3° 2,0°
1910 20,8° 0,4° 11,0° 1,7°
1909 14,4° 1,1° 7,6° -1,7°
1908 19,8° 1,9° 8,7° -0,6°
1907 14,8° 2,8° 8,7° -0,6°
1906 14,8° 2,6° 9,3° 0,0°
1905 16,1° 1,4° 9,4° 0,1°
1904 16,3° 0,9° 8,1° -1,2°
1903 17,0° 3,1° 9,3° 0,0°
1902 17,4° 1,9° 7,3° -2,0°
1901 17,6° 4,8° 11,2° 1,9°
1900 13,6° 0,3° 8,0° -1,3°
1899 17,5° 1,1° 9,1° -0,2°
1898 16,3° 3,4° 8,4° -0,9°
1897 18,0° 0,9° 9,7° 0,4°
1896 20,6° 3,3° 10,4° 1,1°
1895 18,4° 5,2° 12,2° 2,9°
1894 14,2° 2,3° 8,6° -0,7°
1893 15,4° 2,0° 9,9° 0,6°
1892 15,4° 1,3° 8,5° -0,8°
1891 17,6° 1,7° 8,8° -0,5°
1890 20,4° 6,0° 11,8° 2,5°
1889 23,8° 4,0° 14,0° 4,7°
1888 17,3° 0,0° 8,4° -0,9°
1887 18,8° 3,0° 10,5° 1,2°
1886 16,2° 1,0° 8,9° -0,4°
1885 16,4° 1,8° 7,6° -1,7°
1884 17,8° 3,5° 9,0° -0,3°
1883 15,0° 0,0° 8,9° -0,4°
1882 17,0° 3,6° 10,0° 0,7°
1881 19,4° 1,2° 8,3° -1,0°
1880 21,4° 3,6° 9,0° -0,3°
1879 15,4° 0,5° 8,4° -0,9°
1878 17,2° 3,3° 9,6° 0,3°
1877 14,2° -2,3° 7,2° -2,1°
1876 14,0° 2,2° 8,8° -0,5°
1875 17,2° 9,2° -0,1°
1874 15,0° 8,5° -0,8°
1873 14,2° 7,6° -1,7°
1872 16,2° 8,7° -0,6°
1871 17,4° 8,4° -0,9°
1870 14,6° 8,5° -0,8°