Været som var (klima)Oksøy fyr målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimastatistikk for Oksøy fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oksøy fyr målestasjon. Stasjonen ligger 9 meter over havet i Kristiansand kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk januar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for januar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur januar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 7,6° -5,0° 2,5° 2,2°
2017 10,0° -5,7° 3,5° 3,2°
2016 8,4° -11,3° -0,8° -1,1°
2015 9,4° -5,0° 3,8° 3,5°
2014 7,9° -4,4° 2,0° 1,7°
2013 8,4° -11,7° -0,7° -1,0°
2012 8,2° -4,4° 2,2° 1,9°
2011 6,5° -7,6° 0,7° 0,4°
2010 5,8° -11,4° -3,1° -3,4°
2009 8,2° -7,6° 2,4° 2,1°
2008 8,4° -1,3° 4,0° 3,7°
2007 10,3° -7,1° 4,8° 4,5°
2006 8,5° -5,8° 1,4° 1,1°
2005 9,7° -2,6° 4,2° 3,9°
2004 6,5° -5,5° 0,8° 0,5°
2003 9,9° -11,5° 0,8° 0,5°
2002 8,0° -5,6° 3,9° 3,6°
2001 6,9° -5,3° 1,5° 1,2°
2000 11,5° -4,5° 4,1° 3,8°
1999 7,3° -8,4° 1,5° 1,2°
1998 6,6° -7,4° 1,9° 1,6°
1997 8,6° -11,0° 0,2° -0,1°
1996 4,0° -11,5° -1,2° -1,5°
1995 7,0° -5,5° 1,9° 1,6°
1994 5,7° -5,8° 1,4° 1,1°
1993 9,0° -5,5° 3,6° 3,3°
1992 10,2° -3,0° 4,1° 3,8°
1991 8,2° -4,6° 2,6° 2,3°
1990 9,6° -1,1° 4,9° 4,6°
1989 10,8° -1,6° 6,2° 5,9°
1988 8,3° -2,2° 3,5° 3,2°
1987 7,0° -17,6° -4,6° -4,9°
1986 5,4° -11,5° -1,6° -1,9°
1985 5,0° -13,6° -4,0° -4,3°
1984 8,5° -8,8° 0,1° -0,2°
1983 10,2° -0,6° 5,2° 4,9°
1982 5,6° -16,4° -3,6° -3,9°
1981 9,5° -9,3° 0,5° 0,2°
1980 4,2° -11,9° -2,0° -2,3°
1979 5,2° -14,1° -4,5° -4,8°
1978 7,5° -3,8° 2,4° 2,1°
1977 5,8° -8,5° -0,4° -0,7°
1976 8,1° -7,4° 0,9° 0,6°
1975 10,5° -1,6° 4,6° 4,3°
1974 8,5° -1,8° 3,4° 3,1°
1973 10,4° -4,2° 2,7° 2,4°
1972 4,3° -9,8° -1,0° -1,3°
1971 6,6° -7,4° 1,6° 1,3°
1970 3,3° -11,0° -3,1° -3,4°
1969 4,2° -5,7° 0,3° 0,0°
1968 7,2° -13,0° -0,8° -1,1°
1967 8,5° -9,8° -1,3° -1,6°
1966 3,5° -12,5° -3,6° -3,9°
1965 7,8° -7,4° 1,1° 0,8°
1964 9,8° -6,1° 2,2° 1,9°
1963 5,2° -14,0° -3,4° -3,7°
1962 6,8° -8,3° 2,7° 2,4°
1961 7,0° -10,9° 0,4° 0,1°
1960 6,9° -10,0° -0,5° -0,8°
1959 6,4° -11,6° -1,4° -1,7°
1958 7,0° -10,9° -0,5° -0,8°
1957 8,5° -7,4° 2,6° 2,3°
1956 9,7° -14,5° 0,0° -0,3°
1955 7,7° -9,4° 0,1° -0,2°
1954 8,5° -10,0° 0,6° 0,3°
1953 8,3° -9,6° 0,9° 0,6°
1952 8,2° -6,8° 1,0° 0,7°
1951 5,0° -6,0° -0,9° -1,2°
1950 8,0° -8,8° 0,5° 0,2°
1949 8,7° -4,4° 3,7° 3,4°
1948 6,1° -11,5° -1,8° -2,1°
1947 6,1° -7,6° -1,2° -1,5°
1946 8,2° -10,1° 0,5° 0,2°
1945 8,2° -12,1° -1,4° -1,7°
1944 9,2° -5,8° 3,5° 3,2°
1943 5,4° -10,1° -1,3° -1,6°
1942 5,9° -22,3° -6,6° -6,9°
1941 3,2° -14,0° -6,2° -6,5°
1940 7,2° -16,3° -2,1° -2,4°
1939 5,7° -11,3° -0,3° -0,6°
1938 9,2° -5,5° 1,7° 1,4°
1937 8,2° -7,2° 1,3° 1,0°
1936 -9,0° 0,8° 0,5°
1935 -7,1° 1,4° 1,1°
1934 -4,0° 3,7° 3,4°
1933 -6,4° 1,2° 0,9°
1932 -5,2° 4,7° 4,4°
1931 5,8° -7,3° 0,1° -0,2°
1930 7,6° -1,6° 4,2° 3,9°
1929 4,4° -10,7° -1,8° -2,1°
1928 6,8° -8,0° 1,2° 0,9°
1927 8,6° -6,0° 2,8° 2,5°
1926 6,8° -7,8° 0,2° -0,1°
1925 9,9° -2,4° 4,7° 4,4°
1924 4,3° -10,8° -0,7° -1,0°
1923 9,9° -4,3° 3,4° 3,1°
1922 8,1° -9,0° -1,1° -1,4°
1921 8,6° -4,8° 2,8° 2,5°
1920 6,5° -8,4° 0,6° 0,3°
1919 6,5° -7,1° 1,2° 0,9°
1918 5,8° -10,6° -0,5° -0,8°
1917 2,7° -10,3° -3,9° -4,2°
1916 6,8° -4,8° 3,2° 2,9°
1915 5,2° -8,5° -0,8° -1,1°
1914 8,6° -10,5° 0,6° 0,3°
1913 6,7° -9,1° 0,4° 0,1°
1912 8,6° -10,1° -1,4° -1,7°
1911 8,7° -5,5° 2,3° 2,0°
1910 8,4° -10,9° 1,0° 0,7°
1909 8,4° -3,6° 2,7° 2,4°
1908 7,8° -9,2° 2,7° 2,4°
1907 9,0° -6,6° 1,0° 0,7°
1906 8,2° -4,8° 1,9° 1,6°
1905 8,6° -10,3° 2,3° 2,0°
1904 6,2° -5,3° 1,9° 1,6°
1903 6,4° -9,9° 0,2° -0,1°
1902 8,6° -5,5° 3,1° 2,8°
1901 6,8° -9,8° -0,1° -0,4°
1900 6,2° -7,5° -0,3° -0,6°
1899 6,0° -7,5° 1,0° 0,7°
1898 8,6° -2,1° 4,8° 4,5°
1897 6,6° -12,6° -2,6° -2,9°
1896 8,4° -8,2° 1,3° 1,0°
1895 3,3° -13,4° -2,6° -2,9°
1894 6,6° -9,2° 1,6° 1,3°
1893 4,4° -15,1° -3,1° -3,4°
1892 6,3° -9,6° -0,1° -0,4°
1891 5,2° -12,5° -1,4° -1,7°
1890 7,0° -3,5° 3,7° 3,4°
1889 8,2° -3,8° 2,3° 2,0°
1888 9,0° -8,0° 1,8° 1,5°
1887 7,4° -4,0° 2,5° 2,2°
1886 7,2° -7,0° 0,2° -0,1°
1885 5,4° -8,2° -0,6° -0,9°
1884 7,4° -4,2° 3,6° 3,3°
1883 5,2° -6,4° -0,1° -0,4°
1882 9,4° -4,2° 4,3° 4,0°
1881 6,2° -15,2° -3,4° -3,7°
1880 6,2° -10,4° 0,8° 0,5°
1879 4,8° -12,4° -3,1° -3,4°
1878 6,0° -7,2° -0,2° -0,5°
1877 3,8° -13,6° -1,5° -1,8°
1876 6,8° -7,8° 1,0° 0,7°
1875 4,8° -2,5° -2,8°
1874 7,2° 4,1° 3,8°
1873 8,4° 3,7° 3,4°
1872 6,0° 2,5° 2,2°
1871 3,8° -2,0° -2,3°
1870 5,2° 0,3° 0,0°