Været som var (klima)Oksøy fyr målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimastatistikk for Oksøy fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oksøy fyr målestasjon. Stasjonen ligger 9 meter over havet i Kristiansand kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk februar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for februar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur februar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 9,0° -5,4° 1,5° 1,8°
2016 8,8° -6,1° 2,3° 2,6°
2015 9,7° -5,6° 3,3° 3,6°
2014 6,7° -1,1° 3,6° 3,9°
2013 9,0° -8,6° -0,8° -0,5°
2012 10,6° -10,5° 1,0° 1,3°
2011 6,3° -8,0° -0,3° 0,0°
2010 0,6° -12,4° -4,0° -3,7°
2009 8,2° -7,4° -0,6° -0,3°
2008 11,8° -2,6° 5,0° 5,3°
2007 8,5° -7,2° 0,7° 1,0°
2006 6,9° -6,5° 0,5° 0,8°
2005 8,7° -7,1° 1,2° 1,5°
2004 8,2° -4,2° 1,8° 2,1°
2003 4,2° -7,2° 0,1° 0,4°
2002 8,5° -4,3° 3,6° 3,9°
2001 9,1° -13,0° -1,2° -0,9°
2000 7,7° -6,2° 3,5° 3,8°
1999 11,0° -7,2° 1,7° 2,0°
1998 11,7° -4,6° 5,3° 5,6°
1997 8,2° -6,9° 3,2° 3,5°
1996 5,8° -9,2° -1,8° -1,5°
1995 7,5° -5,3° 3,2° 3,5°
1994 4,1° -7,3° -2,9° -2,6°
1993 11,4° -3,8° 2,8° 3,1°
1992 8,8° -7,6° 3,8° 4,1°
1991 8,6° -9,6° -0,9° -0,6°
1990 8,5° -1,2° 5,5° 5,8°
1989 9,4° -1,2° 5,0° 5,3°
1988 6,9° -6,0° 2,2° 2,5°
1987 6,3° -9,8° -0,2° 0,1°
1986 3,0° -15,8° -4,1° -3,8°
1985 6,2° -14,0° -3,0° -2,7°
1984 5,2° -6,1° 0,0° 0,3°
1983 5,6° -7,0° -0,7° -0,4°
1982 4,5° -7,4° -0,8° -0,5°
1981 8,0° -7,0° 0,3° 0,6°
1980 6,4° -11,3° -3,5° -3,2°
1979 5,5° -13,6° -2,6° -2,3°
1978 4,0° -11,8° -2,8° -2,5°
1977 3,2° -9,5° -2,4° -2,1°
1976 10,6° -8,4° 1,2° 1,5°
1975 9,2° -4,6° 1,8° 2,1°
1974 7,4° -2,8° 2,6° 2,9°
1973 9,8° -5,7° 2,9° 3,2°
1972 3,8° -8,0° -0,5° -0,2°
1971 9,4° -7,4° 2,5° 2,8°
1970 0,7° -18,3° -6,1° -5,8°
1969 3,7° -14,0° -3,7° -3,4°
1968 7,9° -8,8° -0,4° -0,1°
1967 7,0° -7,4° 1,0° 1,3°
1966 5,0° -18,0° -5,8° -5,5°
1965 10,7° -7,8° 1,2° 1,5°
1964 9,5° -9,3° 0,7° 1,0°
1963 4,1° -14,0° -4,6° -4,3°
1962 9,1° -4,8° 2,3° 2,6°
1961 8,6° -6,5° 2,7° 3,0°
1960 6,7° -10,9° -1,6° -1,3°
1959 8,2° -6,8° 0,8° 1,1°
1958 5,4° -12,5° -2,8° -2,5°
1957 6,5° -7,3° 0,8° 1,1°
1956 6,6° -14,1° -4,3° -4,0°
1955 5,0° -9,6° -2,2° -1,9°
1954 3,8° -8,5° -2,5° -2,2°
1953 9,3° -13,7° -0,6° -0,3°
1952 10,2° -8,0° 1,9° 2,2°
1951 5,0° -7,5° 0,4° 0,7°
1950 7,0° -6,6° 1,1° 1,4°
1949 9,9° -3,0° 4,0° 4,3°
1948 7,2° -7,7° -0,4° -0,1°
1947 -0,5° -14,4° -7,7° -7,4°
1946 10,2° -7,9° 1,1° 1,4°
1945 8,9° -8,9° 0,9° 1,2°
1944 7,7° -6,9° 1,3° 1,6°
1943 9,9° -1,8° 3,8° 4,1°
1942 3,0° -14,2° -6,0° -5,7°
1941 4,8° -13,8° -4,2° -3,9°
1940 4,6° -14,3° -5,6° -5,3°
1939 11,0° -7,0° 3,8° 4,1°
1938 7,8° -5,9° 2,4° 2,7°
1937 4,5° -9,5° -1,3° -1,0°
1936 -8,4° -0,9° -0,6°
1935 -5,8° 2,0° 2,3°
1934 -4,8° 4,6° 4,9°
1933 -10,6° 0,2° 0,5°
1932 -7,7° 2,9° 3,2°
1931 4,4° -7,6° -0,3° 0,0°
1930 6,0° -5,8° -0,1° 0,2°
1929 2,0° -12,3° -5,1° -4,8°
1928 8,2° -5,0° 1,5° 1,8°
1927 5,4° -6,2° 0,9° 1,2°
1926 5,0° -11,7° -2,2° -1,9°
1925 7,5° -5,0° 3,1° 3,4°
1924 6,7° -10,1° -0,6° -0,3°
1923 6,9° -9,3° -1,5° -1,2°
1922 3,9° -14,7° -1,7° -1,4°
1921 9,2° -3,7° 2,0° 2,3°
1920 8,1° -3,6° 2,8° 3,1°
1919 3,9° -13,3° -2,7° -2,4°
1918 5,6° -4,3° 1,1° 1,4°
1917 5,6° -10,3° -0,6° -0,3°
1916 5,4° -6,5° 1,0° 1,3°
1915 4,7° -8,6° 0,5° 0,8°
1914 8,0° -3,0° 4,2° 4,5°
1913 5,8° -2,8° 2,3° 2,6°
1912 5,4° -14,9° -1,3° -1,0°
1911 6,6° -2,9° 2,2° 2,5°
1910 5,4° -6,4° 2,0° 2,3°
1909 7,9° -8,8° -0,2° 0,1°
1908 7,8° -3,8° 3,1° 3,4°
1907 8,0° -7,4° 0,7° 1,0°
1906 5,5° -6,0° 1,2° 1,5°
1905 6,8° -5,0° 2,5° 2,8°
1904 4,1° -8,0° -2,0° -1,7°
1903 7,2° -4,8° 3,5° 3,8°
1902 3,5° -9,0° -0,9° -0,6°
1901 5,8° -10,8° -1,7° -1,4°
1900 2,7° -11,4° -4,6° -4,3°
1899 7,1° -9,7° 1,1° 1,4°
1898 7,8° -8,1° 1,2° 1,5°
1897 9,8° -12,4° 0,9° 1,2°
1896 9,2° -4,3° 3,0° 3,3°
1895 3,5° -20,2° -5,2° -4,9°
1894 7,2° -7,8° 2,4° 2,7°
1893 2,9° -14,4° -3,7° -3,4°
1892 7,0° -12,9° -0,5° -0,2°
1891 9,7° -4,1° 3,4° 3,7°
1890 8,8° -6,6° 1,3° 1,6°
1889 4,2° -10,8° -1,4° -1,1°
1888 4,2° -9,8° -2,9° -2,6°
1887 7,8° -3,6° 2,9° 3,2°
1886 2,0° -8,0° -2,2° -1,9°
1885 5,2° -9,6° 1,4° 1,7°
1884 7,4° -4,0° 2,4° 2,7°
1883 7,2° -8,8° 1,4° 1,7°
1882 8,4° -7,2° 3,7° 4,0°
1881 2,2° -14,0° -4,4° -4,1°
1880 5,6° -5,8° 2,1° 2,4°
1879 2,2° -15,6° -4,3° -4,0°
1878 11,8° -4,7° 3,3° 3,6°
1877 5,0° -9,8° -1,2° -0,9°
1876 5,0° -9,8° -1,6° -1,3°
1875 5,2° -2,2° -1,9°
1874 7,7° 2,8° 3,1°
1873 7,8° 0,8° 1,1°
1872 4,8° 1,1° 1,4°
1871 6,8° -4,3° -4,0°
1870 3,6° -3,1° -2,8°