Været som var (klima)Oksøy fyr målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimastatistikk for Oksøy fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oksøy fyr målestasjon. Stasjonen ligger 9 meter over havet i Kristiansand kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk desember

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for desember

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur desember

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2016 11,5° -1,0° 5,9° 3,8°
2015 11,3° -1,8° 6,4° 4,3°
2014 9,5° -7,2° 3,8° 1,7°
2013 9,6° -2,2° 6,1° 4,0°
2012 7,1° -9,6° -1,0° -3,1°
2011 10,9° -2,7° 4,4° 2,3°
2010 6,7° -12,2° -4,5° -6,6°
2009 8,1° -9,7° 0,5° -1,6°
2008 9,7° -3,4° 2,7° 0,6°
2007 9,4° -6,0° 3,1° 1,0°
2006 11,6° -0,8° 7,5° 5,4°
2005 10,0° -3,4° 3,4° 1,3°
2004 10,0° -3,9° 5,1° 3,0°
2003 9,8° -5,4° 4,6° 2,5°
2002 5,5° -12,9° -0,5° -2,6°
2001 10,0° -9,4° 1,1° -1,0°
2000 10,1° -8,4° 4,4° 2,3°
1999 9,7° -6,1° 2,5° 0,4°
1998 8,3° -5,5° 3,2° 1,1°
1997 7,8° -4,5° 2,2° 0,1°
1996 7,8° -8,8° 0,1° -2,0°
1995 8,9° -10,3° -0,9° -3,0°
1994 11,0° -2,4° 5,0° 2,9°
1993 7,6° -8,2° 1,3° -0,8°
1992 9,8° -3,0° 3,5° 1,4°
1991 10,8° -3,5° 4,7° 2,6°
1990 10,4° -2,4° 3,5° 1,4°
1989 10,9° -6,3° 3,3° 1,2°
1988 10,1° -3,4° 3,9° 1,8°
1987 10,0° -5,6° 3,8° 1,7°
1986 10,6° -8,0° 2,3° 0,2°
1985 8,0° -9,6° 0,2° -1,9°
1984 9,8° -3,5° 4,5° 2,4°
1983 9,3° -6,1° 3,1° 1,0°
1982 8,3° -5,0° 3,6° 1,5°
1981 10,2° -11,7° -4,2° -6,3°
1980 8,8° -7,3° 3,6° 1,5°
1979 10,1° -7,4° 1,2° -0,9°
1978 5,8° -14,8° -2,4° -4,5°
1977 9,0° -4,6° 3,3° 1,2°
1976 6,6° -7,9° -0,4° -2,5°
1975 10,6° -4,4° 5,5° 3,4°
1974 9,5° -3,3° 4,7° 2,6°
1973 8,2° -6,5° 2,4° 0,3°
1972 9,5° -1,1° 5,4° 3,3°
1971 11,6° -4,0° 5,7° 3,6°
1970 10,3° -7,4° 2,8° 0,7°
1969 7,0° -9,2° 0,2° -1,9°
1968 5,8° -6,0° 0,5° -1,6°
1967 12,8° -6,5° 1,4° -0,7°
1966 7,7° -5,0° 1,8° -0,3°
1965 4,5° -8,0° -1,5° -3,6°
1964 9,8° -8,4° 2,0° -0,1°
1963 8,6° -11,0° 1,0° -1,1°
1962 8,5° -8,8° 0,7° -1,4°
1961 9,1° -10,0° 1,4° -0,7°
1960 9,0° -8,2° 2,1° 0,0°
1959 7,8° -5,2° 2,9° 0,8°
1958 8,5° -7,0° 1,1° -1,0°
1957 10,2° -5,3° 3,4° 1,3°
1956 10,4° -2,5° 4,3° 2,2°
1955 11,5° -8,4° 1,2° -0,9°
1954 9,2° -3,0° 3,8° 1,7°
1953 11,2° -3,3° 4,1° 2,0°
1952 7,0° -6,0° 1,7° -0,4°
1951 10,0° -1,8° 5,4° 3,3°
1950 8,1° -9,1° -0,3° -2,4°
1949 9,9° -2,8° 4,4° 2,3°
1948 10,0° -2,0° 5,2° 3,1°
1947 9,4° -7,8° 2,1° 0,0°
1946 7,7° -3,9° 3,2° 1,1°
1945 8,7° -8,6° 2,0° -0,1°
1944 8,3° -3,0° 3,3° 1,2°
1943 9,9° -4,8° 2,5° 0,4°
1942 8,9° -6,7° 4,3° 2,2°
1941 9,5° -8,0° 2,8° 0,7°
1940 8,4° -9,2° 1,9° -0,2°
1939 9,2° -7,5° 1,4° -0,7°
1938 9,1° -9,2° 2,4° 0,3°
1937 5,1° -9,0° -1,5° -3,6°
1936 -1,8° 5,2° 3,1°
1935 -6,1° 1,4° -0,7°
1934 -3,2° 5,4° 3,3°
1933 -6,6° 1,1° -1,0°
1932 -6,0° 4,2° 2,1°
1931 -7,8° 3,0° 0,9°
1930 9,0° 3,9° 1,8°
1929 8,4° -3,0° 4,8° 2,7°
1928 8,6° -5,1° 1,8° -0,3°
1927 3,2° -12,6° -3,3° -5,4°
1926 10,0° -9,1° 1,9° -0,2°
1925 7,2° -10,8° -0,9° -3,0°
1924 9,4° -4,2° 5,9° 3,8°
1923 6,7° -13,8° -0,8° -2,9°
1922 10,1° -1,6° 4,3° 2,2°
1921 8,4° -2,7° 3,8° 1,7°
1920 6,9° -3,7° 1,7° -0,4°
1919 5,5° -10,9° -0,6° -2,7°
1918 8,7° -7,2° 2,4° 0,3°
1917 8,4° -6,2° 1,5° -0,6°
1916 8,2° -4,1° 2,5° 0,4°
1915 2,5° -15,1° -2,8° -4,9°
1914 9,0° -4,8° 3,7° 1,6°
1913 9,8° -6,9° 3,1° 1,0°
1912 8,8° -2,7° 4,7° 2,6°
1911 7,0° -2,4° 3,6° 1,5°
1910 6,8° -3,8° 3,1° 1,0°
1909 7,4° -6,8° 1,6° -0,5°
1908 8,6° -11,9° 3,0° 0,9°
1907 6,4° -7,4° 0,4° -1,7°
1906 9,0° -8,2° 1,9° -0,2°
1905 9,0° -6,0° 4,2° 2,1°
1904 8,8° -9,5° 2,9° 0,8°
1903 6,2° -6,6° 1,5° -0,6°
1902 7,5° -7,2° 0,3° -1,8°
1901 8,0° -9,1° 1,7° -0,4°
1900 8,8° -9,6° 3,0° 0,9°
1899 8,8° -7,1° 1,0° -1,1°
1898 9,4° -6,1° 4,9° 2,8°
1897 8,0° -4,3° 3,1° 1,0°
1896 6,6° -7,1° 0,6° -1,5°
1895 8,4° -8,2° 1,2° -0,9°
1894 8,8° -4,1° 3,6° 1,5°
1893 7,5° -6,1° 4,1° 2,0°
1892 8,5° -9,3° 0,3° -1,8°
1891 8,5° -7,1° 3,4° 1,3°
1890 8,0° -7,8° -0,5° -2,6°
1889 8,4° -5,2° 2,3° 0,2°
1888 8,6° -4,5° 3,5° 1,4°
1887 9,6° -13,0° 0,4° -1,7°
1886 8,0° -9,5° 0,0° -2,1°
1885 8,0° -6,6° 3,4° 1,3°
1884 7,8° -9,9° 2,0° -0,1°
1883 7,4° -6,8° 3,1° 1,0°
1882 4,4° -9,6° -1,5° -3,6°
1881 8,6° -7,0° 3,6° 1,5°
1880 8,2° -8,4° 1,0° -1,1°
1879 7,6° -13,7° 0,8° -1,3°
1878 5,0° -11,0° -2,0° -4,1°
1877 7,8° -6,8° 2,7° 0,6°
1876 5,2° -11,7° -3,0° -5,1°
1875 7,8° 1,7° -0,4°
1874 6,0° -2,1° -4,2°
1873 9,8° 5,6° 3,5°
1872 6,6° 0,5° -1,6°
1871 7,6° 2,0° -0,1°
1870 6,8° -2,5° -4,6°