Været som var (klima)Tromsø (Troms)

Klimastatistikk for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon. Stasjonen ligger 100 meter over havet i Tromsø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk oktober

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for oktober

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur oktober

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 14,1° -3,6° 3,6°
2017 18,6° -3,0° 4,3°
2016 10,5° -1,9° 4,5°
2015 10,5° -3,1° 4,2°
2014 15,9° -3,2° 3,5°
2013 11,2° -5,3° 2,7°
2012 10,1° -7,9° 2,6°
2011 11,9° -0,7° 5,7°
2010 15,0° -5,7° 3,3°
2009 9,8° -4,4° 1,8°
2008 9,3° -4,1° 3,9°
2007 14,1° -1,2° 6,1°
2006 10,1° -8,1° 1,7°
2005 16,9° -6,8° 5,0°
2004 10,0° -2,2° 3,1°
2003 10,7° -6,2° 2,2°
2002 7,3° -6,4° 0,8°
2001 10,3° -6,7° 3,0°
2000 13,8° -5,2° 6,6°
1999 9,2° -1,6° 4,1°
1998 9,1° -6,4° 2,9°
1997 10,8° -6,3° 2,4°
1996 11,6° -5,4° 4,0°
1995 9,1° -6,9° 1,9°
1994 11,3° -3,6° 2,1°
1993 10,2° -5,8° 0,6°
1992 9,1° -9,6° -1,2°
1991 11,2° -5,6° 3,8°
1990 13,5° -1,5° 4,6°
1989 8,3° -3,2° 2,5°
1988 11,5° -7,3° 2,5°
1987 14,5° -0,2° 7,3°
1986 11,1° -2,4° 4,1°
1985 11,0° -6,1° 3,5°
1984 17,2° -6,8° 3,5°
1983 8,4° -6,3° 2,0°
1982 10,8° -5,0° 3,0°
1981 9,8° -8,0° 2,4°
1980 11,6° -8,3° 2,2°
1979 6,5° -4,5° 2,0°
1978 9,8° -5,9° 1,4°
1977 10,5° -4,5° 3,2°
1976 8,8° -5,0° 1,8°
1975 9,0° -8,2° 3,0°
1974 8,6° -3,5° 2,4°
1973 8,7° -7,8° 0,3°
1972 10,8° -4,0° 2,9°
1971 8,5° -5,5° 2,5°
1970 11,2° -3,5° 4,3°
1969 11,0° -3,2° 3,9°
1968 11,9° -9,5° -1,3°
1967 9,6° -6,0° 2,0°
1966 5,9° -7,3° 0,7°
1965 9,8° -5,6° 3,0°
1964 14,0° -2,1° 6,0°
1963 10,6° -2,6° 4,6°
1962 11,5° -5,8° 2,9°
1961 12,7° 0,8° 6,7°
1960 7,5° -8,0° 0,2°
1959 11,4° -4,9° 4,0°
1958 12,2° -2,1° 4,6°
1957 9,7° -2,0° 3,7°
1956 10,6° -2,8° 2,8°
1955 9,5° -6,4° 1,7°
1954 11,3° -4,7° 2,6°
1953 11,6° -2,0° 5,8°
1952 7,8° -6,6° 1,9°
1951 15,4° -2,3° 6,8°
1950 13,0° -1,2° 5,7°
1949 12,2° -5,2° 2,1°
1948 8,5° -6,4° 2,9°
1947 11,5° -5,6° 2,7°
1946 10,7° -3,3° 3,3°
1945 10,4° -5,7° 0,5°
1944 12,7° -1,6° 5,8°
1943 13,9° -6,6° 3,9°
1942 13,3° -7,4° 2,4°
1941 11,1° -7,0° 1,1°
1940 10,9° -3,3° 4,4°
1939 8,5° -3,7° 2,9°
1938 14,4° -0,9° 7,1°
1937 15,4° -1,1° 5,1°
1936 9,3° -4,6° 2,4°
1935 9,7° -6,0° 3,3°
1934 12,0° -2,8° 3,8°
1933 9,2° -3,2° 3,5°
1932 7,9° -6,4° 1,2°
1931 11,0° -7,0° 2,0°
1930 9,8° -5,4° 3,0°
1929 9,1° -4,8° 2,4°
1928 6,5° -5,7° 1,4°
1927 10,9° -8,7° 0,7°
1926 10,8° -8,8° -1,2°
1925 9,6° -6,2° 0,4°
1924 12,8° -1,6° 5,9°
1923 -3,9° 2,6°
1922 -6,2° 2,6°
1921 -5,8° 0,7°
1920 -5,4° 3,5°
1874 4,6°
1873 1,0°
1872 3,0°
1871 2,4°
1870 0,1°