Været som var (klima)Tromsø (Troms)

Klimastatistikk for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon. Stasjonen ligger 100 meter over havet i Tromsø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk august

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for august

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur august

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 28,4° 4,4° 11,8°
2017 20,4° 3,8° 10,9°
2016 23,7° 2,7° 10,4°
2015 23,2° 5,6° 13,2°
2014 22,4° 4,3° 11,4°
2013 24,5° 4,1° 11,9°
2012 18,7° 1,4° 9,8°
2011 24,1° 4,9° 12,2°
2010 19,0° 1,8° 9,7°
2009 25,6° 3,2° 12,9°
2008 17,6° 3,5° 9,9°
2007 22,3° 1,1° 11,2°
2006 22,3° 5,0° 11,9°
2005 24,2° 6,5° 11,4°
2004 26,3° 3,5° 12,0°
2003 25,3° 2,3° 11,9°
2002 22,8° 5,8° 12,6°
2001 20,3° 4,2° 11,0°
2000 21,4° 4,8° 10,9°
1999 17,9° 4,0° 9,0°
1998 20,2° 4,5° 12,0°
1997 25,1° 3,8° 12,4°
1996 24,9° 4,4° 12,5°
1995 20,0° 4,9° 9,4°
1994 27,4° 1,3° 11,2°
1993 21,0° 2,9° 12,0°
1992 16,9° 2,4° 10,7°
1991 18,7° 4,0° 11,7°
1990 24,2° 4,7° 13,1°
1989 25,3° 2,6° 12,6°
1988 18,9° 3,8° 11,1°
1987 25,1° 1,7° 9,6°
1986 22,2° 3,0° 10,5°
1985 23,6° 2,6° 12,4°
1984 25,6° 1,5° 10,5°
1983 20,8° 2,2° 8,8°
1982 20,3° 3,0° 10,3°
1981 14,8° 2,9° 10,0°
1980 23,5° 4,0° 12,6°
1979 21,8° 4,8° 11,9°
1978 19,0° 2,3° 11,1°
1977 22,3° 4,2° 11,3°
1976 20,0° 4,0° 10,8°
1975 18,1° 2,5° 9,1°
1974 20,5° 5,2° 11,3°
1973 16,3° 3,0° 9,4°
1972 23,5° 3,5° 11,8°
1971 23,0° 3,9° 11,1°
1970 23,0° 3,7° 12,0°
1969 24,0° 6,5° 12,9°
1968 22,0° 3,5° 9,1°
1967 24,7° 3,4° 11,4°
1966 22,2° 2,0° 10,4°
1965 19,4° 3,2° 10,2°
1964 22,7° 1,8° 10,7°
1963 21,6° 3,8° 12,5°
1962 18,4° 1,7° 10,3°
1961 22,6° 4,8° 12,3°
1960 22,5° 3,7° 13,2°
1959 23,3° 1,1° 10,9°
1958 24,0° 5,0° 12,1°
1957 21,4° 5,1° 10,7°
1956 20,9° 3,1° 10,3°
1955 22,2° 2,3° 10,8°
1954 22,0° 4,8° 11,5°
1953 23,4° 6,0° 13,0°
1952 16,8° 1,6° 8,6°
1951 23,1° 5,1° 12,4°
1950 25,4° 4,3° 13,9°
1949 15,3° 3,6° 9,4°
1948 15,6° 3,0° 9,3°
1947 19,8° 5,7° 10,8°
1946 21,5° 7,0° 12,8°
1945 25,1° 3,5° 11,7°
1944 17,2° 3,3° 9,9°
1943 17,1° 4,2° 10,5°
1942 21,0° 2,3° 10,3°
1941 20,8° 3,3° 11,3°
1940 19,6° 4,1° 10,0°
1939 25,9° 4,7° 12,6°
1938 20,5° 4,9° 11,8°
1937 23,7° 5,5° 13,1°
1936 22,5° 3,7° 12,3°
1935 21,3° 5,1° 12,0°
1934 26,6° 4,4° 14,1°
1933 21,7° 4,7° 11,5°
1932 22,9° 3,1° 10,2°
1931 19,5° 4,9° 10,3°
1930 24,4° 5,8° 14,3°
1929 18,8° 3,2° 10,1°
1928 23,0° 3,2° 11,5°
1927 23,0° 5,8° 13,2°
1926 18,4° 2,7° 10,7°
1925 21,4° 5,2° 12,6°
1924 4,4° 13,1°
1923 3,4° 9,0°
1922 5,9° 12,2°
1921 2,9° 10,8°
1920 4,7° 10,6°
1874 10,4°
1873 11,4°
1872 9,6°
1871 9,6°
1870 9,3°