Været som var (klima)Tromsø (Troms)

Klimastatistikk for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon. Stasjonen ligger 100 meter over havet i Tromsø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 28,6° 7,7° 14,6°
2017 22,2° 4,4° 11,3°
2016 27,6° 6,0° 12,3°
2015 23,1° 4,9° 11,5°
2014 29,7° 6,4° 15,1°
2013 23,1° 6,0° 12,0°
2012 22,3° 3,2° 10,8°
2011 28,8° 3,6° 11,4°
2010 21,5° 4,7° 11,7°
2009 24,8° 5,0° 12,6°
2008 22,1° 5,4° 11,2°
2007 24,6° 6,2° 14,2°
2006 21,9° 5,1° 10,9°
2005 25,1° 6,2° 12,8°
2004 25,0° 8,5° 15,0°
2003 25,8° 5,4° 14,5°
2002 23,6° 7,8° 13,3°
2001 21,2° 5,6° 10,9°
2000 22,6° 5,0° 11,8°
1999 27,2° 4,9° 11,1°
1998 26,7° 5,7° 14,6°
1997 24,9° 3,6° 12,8°
1996 19,2° 3,5° 11,2°
1995 19,3° 3,5° 10,1°
1994 23,1° 4,9° 11,0°
1993 24,5° 5,2° 14,6°
1992 20,7° 4,2° 10,4°
1991 21,7° 4,4° 11,4°
1990 22,8° 6,0° 13,2°
1989 22,0° 5,1° 9,8°
1988 27,4° 3,5° 14,3°
1987 26,6° 3,0° 9,9°
1986 25,7° 4,6° 12,1°
1985 25,7° 7,0° 14,8°
1984 19,5° 4,0° 10,1°
1983 22,5° 6,0° 11,7°
1982 24,6° 5,0° 11,8°
1981 23,3° 5,0° 11,1°
1980 22,5° 3,5° 12,9°
1979 27,5° 5,5° 14,4°
1978 25,5° 5,6° 13,2°
1977 22,5° 3,8° 11,9°
1976 23,8° 4,2° 11,0°
1975 24,7° 3,6° 9,5°
1974 22,0° 6,7° 13,9°
1973 28,8° 7,0° 14,4°
1972 30,2° 5,8° 14,3°
1971 23,2° 4,4° 10,5°
1970 26,1° 4,8° 13,2°
1969 23,1° 6,5° 13,0°
1968 16,4° 4,0° 9,1°
1967 22,8° 5,2° 11,2°
1966 27,8° 3,7° 12,8°
1965 20,6° 0,7° 9,2°
1964 23,5° 5,0° 12,5°
1963 18,6° 2,6° 10,5°
1962 21,6° 3,0° 10,2°
1961 26,7° 6,2° 13,7°
1960 26,5° 5,3° 15,9°
1959 25,3° 4,9° 11,2°
1958 22,0° 3,6° 10,6°
1957 28,5° 4,0° 13,8°
1956 26,5° 6,4° 13,4°
1955 21,5° 4,8° 10,6°
1954 27,9° 5,5° 15,4°
1953 23,7° 5,4° 12,9°
1952 19,5° 5,8° 11,0°
1951 19,8° 3,8° 10,2°
1950 21,8° 5,6° 12,4°
1949 23,2° 1,7° 9,4°
1948 25,6° 7,1° 14,1°
1947 24,4° 5,9° 12,5°
1946 24,5° 7,5° 13,3°
1945 23,0° 2,2° 13,3°
1944 25,0° 4,6° 11,5°
1943 27,4° 4,4° 12,1°
1942 22,8° 6,2° 11,7°
1941 26,3° 5,7° 14,4°
1940 21,8° 3,8° 9,4°
1939 25,4° 5,2° 13,2°
1938 24,8° 7,7° 14,1°
1937 27,8° 6,1° 15,6°
1936 24,7° 4,5° 13,3°
1935 22,8° 3,4° 11,4°
1934 28,1° 5,7° 15,7°
1933 21,6° 6,0° 12,3°
1932 22,0° 5,7° 11,8°
1931 26,4° 4,2° 13,3°
1930 27,9° 5,4° 14,5°
1929 19,6° 3,1° 9,3°
1928 20,0° 5,4° 10,6°
1927 26,0° 6,1° 15,1°
1926 24,2° 4,0° 11,1°
1925 24,4° 5,2° 13,7°
1924 6,3° 13,2°
1923 4,2° 11,1°
1922 5,8° 15,1°
1921 4,7° 10,5°
1920 5,7° 11,8°
1874 8,9°
1873 12,7°
1872 12,2°
1871 11,0°
1870 10,1°