Været som var (klima)Tromsø (Troms)

Klimastatistikk for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon. Stasjonen ligger 100 meter over havet i Tromsø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mai

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mai

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mai

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 23,1° -1,2° 8,1°
2017 12,6° -3,3° 3,2°
2016 21,7° 1,2° 7,7°
2015 16,0° -2,2° 5,9°
2014 17,7° -3,4° 4,5°
2013 26,6° -1,2° 9,1°
2012 14,9° -4,1° 4,2°
2011 16,6° -1,7° 6,7°
2010 21,3° -1,6° 7,3°
2009 16,4° 1,3° 7,1°
2008 19,8° -2,5° 4,4°
2007 12,7° -0,3° 5,7°
2006 19,7° -2,4° 7,4°
2005 13,8° -1,3° 4,6°
2004 22,7° -2,2° 6,4°
2003 18,9° -3,2° 6,7°
2002 21,9° -0,2° 7,8°
2001 14,2° -0,6° 4,6°
2000 14,9° -4,4° 5,5°
1999 15,9° -5,6° 5,2°
1998 12,0° -2,3° 3,9°
1997 11,5° -2,9° 3,5°
1996 13,9° -5,1° 3,1°
1995 19,0° -4,8° 5,1°
1994 13,1° -4,3° 4,5°
1993 15,9° -2,1° 4,7°
1992 18,2° -1,2° 5,7°
1991 11,6° -3,6° 4,4°
1990 10,8° -1,8° 3,8°
1989 15,0° 0,0° 5,5°
1988 13,2° -2,3° 4,3°
1987 16,5° -1,8° 4,6°
1986 16,1° 0,2° 7,5°
1985 12,4° -4,0° 3,9°
1984 24,1° -2,7° 8,2°
1983 15,2° -2,5° 7,3°
1982 10,9° -2,5° 4,3°
1981 16,0° -6,0° 5,3°
1980 19,2° -2,1° 6,0°
1979 15,4° -2,3° 4,8°
1978 19,2° -5,7° 4,7°
1977 8,4° -4,0° 3,1°
1976 19,3° -6,4° 6,8°
1975 16,2° -3,0° 4,8°
1974 17,5° -2,6° 5,9°
1973 14,2° -1,0° 4,8°
1972 15,2° -3,3° 5,6°
1971 18,9° -3,5° 4,0°
1970 19,0° -3,5° 5,4°
1969 11,0° -2,5° 4,5°
1968 11,5° -3,6° 2,6°
1967 17,4° -6,1° 6,2°
1966 13,2° -6,3° 2,9°
1965 8,5° -3,0° 2,4°
1964 13,0° -0,6° 6,1°
1963 23,3° -1,6° 9,0°
1962 12,4° -3,4° 4,0°
1961 12,1° -2,4° 4,9°
1960 22,6° -5,3° 6,9°
1959 15,5° -2,6° 5,2°
1958 13,0° -2,4° 4,3°
1957 13,0° -4,8° 4,2°
1956 10,9° -1,6° 4,9°
1955 9,6° -2,5° 3,2°
1954 18,2° -0,4° 6,8°
1953 12,5° -2,0° 4,0°
1952 15,3° -4,3° 4,5°
1951 8,8° -3,4° 2,6°
1950 11,5° -3,3° 3,8°
1949 16,4° -3,8° 4,9°
1948 18,9° -3,2° 5,5°
1947 12,4° -2,3° 3,8°
1946 12,5° -3,0° 4,4°
1945 12,6° -2,5° 4,1°
1944 11,2° -3,2° 3,7°
1943 11,2° -1,5° 3,9°
1942 14,5° -6,1° 2,5°
1941 15,1° -5,0° 2,4°
1940 17,3° 0,4° 7,8°
1939 9,4° -5,9° 3,3°
1938 20,5° -3,1° 4,3°
1937 19,2° -1,4° 6,6°
1936 18,5° -1,5° 6,3°
1935 11,0° -3,7° 2,0°
1934 17,3° -1,1° 5,8°
1933 12,7° -5,9° 3,6°
1932 10,0° -6,2° 2,9°
1931 14,8° -4,5° 4,6°
1930 18,7° -2,0° 6,4°
1929 19,8° -6,2° 5,4°
1928 13,9° -4,4° 3,8°
1927 10,3° -4,6° 2,9°
1926 15,6° -6,6° 3,0°
1925 19,8° -3,4° 4,7°
1924 -2,1° 3,6°
1923 -6,1° 4,2°
1922 0,2° 6,3°
1921 -2,6° 5,0°
1874 1,9°
1873 3,1°
1872 3,2°
1871 2,1°
1870 1,9°