Været som var (klima)Tromsø (Troms)

Klimastatistikk for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon. Stasjonen ligger 100 meter over havet i Tromsø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk februar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for februar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur februar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 5,1° -12,6° -4,9°
2017 6,9° -12,0° -2,9°
2016 5,3° -8,5° -2,2°
2015 4,6° -9,1° -1,8°
2014 6,9° -9,8° -0,1°
2013 5,1° -9,8° -3,1°
2012 5,8° -18,3° -3,0°
2011 7,8° -14,0° -4,4°
2009 6,0° -13,7° -4,4°
2008 6,2° -9,9° -1,5°
2007 1,4° -15,0° -6,6°
2006 4,9° -11,5° -2,7°
2005 5,0° -9,5° -1,6°
2004 6,5° -11,7° -3,4°
2003 7,0° -10,9° 0,3°
2002 5,5° -12,4° -3,2°
2001 5,7° -14,9° -5,5°
2000 3,8° -10,9° -2,9°
1999 6,1° -13,2° -4,1°
1998 3,4° -15,9° -5,3°
1997 3,3° -14,3° -3,8°
1996 4,4° -13,2° -5,6°
1995 2,3° -10,0° -3,1°
1994 4,0° -13,3° -3,2°
1993 6,5° -12,9° -1,4°
1992 5,1° -7,7° -0,6°
1991 3,2° -12,4° -2,3°
1990 5,9° -7,4° 0,5°
1989 5,8° -14,3° -2,5°
1988 3,6° -13,7° -4,7°
1987 2,7° -15,2° -6,5°
1986 2,4° -12,4° -3,8°
1985 1,0° -16,5° -7,2°
1984 5,7° -9,8° -0,5°
1983 5,5° -12,4° -3,0°
1982 6,7° -13,0° -0,9°
1981 2,5° -12,0° -3,1°
1980 7,5° -18,3° -3,8°
1979 4,0° -13,5° -4,4°
1978 0,5° -16,0° -6,1°
1977 -0,2° -12,0° -4,7°
1976 6,0° -14,4° -0,9°
1975 6,5° -11,4° -0,9°
1974 5,5° -15,2° -2,8°
1973 3,0° -11,5° -3,4°
1972 5,0° -11,0° -2,6°
1971 4,5° -15,0° -4,7°
1970 3,9° -15,3° -8,0°
1969 4,0° -15,0° -4,8°
1968 4,4° -11,8° -3,9°
1967 6,0° -14,7° -3,3°
1966 1,2° -18,4° -9,1°
1965 5,7° -13,4° -3,5°
1964 1,5° -10,6° -4,0°
1963 4,9° -14,5° -5,9°
1962 5,7° -12,3° -3,3°
1961 5,6° -13,1° -2,1°
1960 5,9° -14,5° -5,8°
1959 5,6° -7,7° 1,2°
1958 5,0° -13,4° -6,2°
1957 3,5° -14,0° -4,5°
1956 0,3° -13,1° -5,0°
1955 -0,1° -13,8° -6,1°
1954 2,4° -11,7° -3,5°
1953 6,3° -13,6° -5,4°
1952 5,8° -8,9° -3,4°
1951 5,2° -9,5° -2,5°
1950 4,5° -11,8° -3,3°
1949 5,1° -12,3° -0,4°
1948 5,0° -9,4° -1,8°
1947 -0,1° -14,7° -6,4°
1946 0,4° -14,9° -6,9°
1945 7,1° -9,5° -1,9°
1944 4,9° -10,8° -0,5°
1943 5,2° -11,2° -2,6°
1942 4,1° -13,1° -4,0°
1941 0,5° -13,4° -5,5°
1940 2,0° -13,7° -5,3°
1939 4,3° -7,9° -1,8°
1938 5,6° -8,2° 0,2°
1937 1,3° -13,3° -4,8°
1936 2,0° -15,0° -6,5°
1935 8,2° -10,2° -2,7°
1934 6,5° -11,8° -3,2°
1933 4,9° -13,3° -4,9°
1932 6,5° -12,3° -1,7°
1931 4,0° -12,1° -2,4°
1930 4,9° -10,3° -1,2°
1929 5,7° -9,4° -2,2°
1928 4,4° -11,8° -1,1°
1927 5,1° -13,3° -2,2°
1926 7,3° -15,4° -3,8°
1925 3,1° -10,0° -2,5°
1924 -14,3° -5,7°
1923 -12,2° -2,9°
1922 -10,9° -2,8°
1921 -12,8° -2,1°
1874 -2,3°
1873 -4,4°
1872 -2,3°
1871 -8,2°
1870 -4,0°