1. Varseltrekant

  Ventes: Mandag mulig polart lavtrykk (Vesterålen og Troms)

  Mandag ettermiddag er det mulighet for at et polart lavtrykk kan treffe land. Den sterkeste vinden ventes å komme fra nordvest og nord, med vindstyrke liten storm 22 m/s, kan hende full storm 25 m/s. Det ventes også kraftige snøbyger. Vind og bygeaktivitet vil avta mandag kveld.

  Tidslinje

  1. mandag 20. februar 2017 kl 13:00
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Raske endringer i vindstyrke og retning. Snø og snøfokk og vanskelige kjøreforhold. Lokalt økende skredfare. Noe traffikale forstyrrelser.

Klimastatistikk for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon. Stasjonen ligger 100 meter over havet i Tromsø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk januar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for januar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur januar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 6,3° -13,4° -1,5°
2016 6,2° -16,9° -4,8°
2015 5,6° -13,2° -3,8°
2014 3,8° -13,0° -5,6°
2013 4,3° -10,6° -2,1°
2012 4,1° -10,1° -3,4°
2011 5,2° -12,7° -3,7°
2010 6,2° -15,2° -3,3°
2009 6,2° -10,3° -2,8°
2008 5,1° -6,8° -1,7°
2007 4,1° -10,1° -3,2°
2006 7,2° -10,5° 0,0°
2005 4,6° -7,7° -1,5°
2004 7,0° -11,6° -4,2°
2003 -1,3° -13,4° -7,1°
2002 6,4° -12,4° -3,0°
2001 5,7° -10,9° -1,3°
2000 4,5° -12,9° -2,0°
1999 4,6° -14,4° -3,5°
1998 3,8° -12,9° -3,9°
1997 6,2° -12,2° -3,5°
1996 7,8° -12,6° -0,4°
1995 7,6° -12,5° -1,9°
1994 1,9° -13,4° -5,9°
1993 8,4° -8,4° -1,0°
1992 6,6° -12,6° -0,8°
1991 5,8° -11,0° -1,7°
1990 4,1° -9,7° -2,7°
1989 5,2° -11,4° -1,0°
1988 5,2° -11,4° -3,7°
1987 4,6° -17,2° -6,0°
1986 1,1° -17,1° -5,8°
1985 5,9° -13,9° -4,2°
1984 2,0° -12,3° -4,3°
1983 6,0° -12,5° -2,4°
1982 6,5° -15,3° -5,7°
1981 4,5° -16,0° -5,2°
1980 5,3° -15,2° -4,0°
1979 3,9° -18,3° -6,0°
1978 3,8° -13,5° -5,4°
1977 7,0° -14,2° -4,3°
1976 -0,2° -15,0° -6,7°
1975 6,5° -12,2° -3,3°
1974 4,4° -11,0° -1,7°
1973 5,5° -7,6° -0,8°
1972 6,1° -10,5° -0,9°
1971 6,5° -14,8° -4,0°
1970 4,0° -12,7° -3,4°
1969 3,0° -10,6° -4,1°
1968 5,0° -14,8° -7,4°
1967 5,4° -15,6° -6,0°
1966 7,4° -14,8° -5,7°
1965 3,6° -13,6° -3,6°
1964 6,4° -12,0° -0,2°
1963 5,2° -13,2° -4,3°
1962 5,5° -13,2° -4,1°
1961 4,8° -10,9° -2,2°
1960 4,0° -12,6° -4,2°
1959 4,7° -14,6° -5,2°
1958 4,5° -15,8° -4,2°
1957 5,4° -8,3° -1,2°
1956 4,8° -13,3° -5,3°
1955 6,8° -10,8° -4,3°
1954 4,6° -8,4° -2,2°
1953 4,4° -10,6° -3,3°
1952 4,0° -11,1° -3,6°
1951 5,6° -12,4° -4,9°
1950 7,0° -14,0° -3,5°
1949 6,0° -12,5° -2,5°
1948 1,4° -12,8° -5,7°
1947 4,9° -11,3° -1,2°
1946 6,2° -11,6° -0,9°
1945 5,1° -10,8° -3,8°
1944 6,5° -9,8° -1,8°
1943 4,7° -13,2° -5,0°
1942 6,8° -14,1° -4,8°
1941 7,0° -15,4° -5,2°
1940 5,2° -12,4° -3,1°
1939 3,3° -12,7° -4,1°
1938 5,8° -9,2° -1,6°
1937 7,4° -7,6° -0,9°
1936 4,3° -13,5° -4,7°
1935 6,6° -12,3° -2,0°
1934 6,3° -8,4° 0,5°
1933 6,4° -12,4° 0,3°
1932 7,0° -11,3° -1,3°
1931 4,7° -8,2° -3,2°
1930 7,1° -12,0° -0,6°
1929 6,2° -13,5° -3,7°
1928 5,3° -11,1° -1,8°
1927 2,3° -13,5° -4,9°
1926 6,8° -14,0° -3,8°
1925 7,3° -7,6° 0,8°
1924 -13,3° -2,1°
1923 -9,1° -2,2°
1922 -12,7° -3,3°
1921 -11,2° -5,1°
1874 -1,3°
1873 -2,9°
1872 -2,0°
1871 -1,3°
1870 -3,1°