Vil du svare på en kort spørreundersøkelse om farevarsel på Yr? Ja, ta meg til undersøkelsen.

Været som var (klima)GAMANJUNNI målestasjon, Kåfjord (Troms)

 1. Varseltrekant

  Ventes: Mye regn (Finnmarksvidda og Nord-Troms)

  Det ventes lokalt store nedbørmengder, 30-50 mm/24 timer.

  Tidslinje

  1. onsdag 20. juni 2018 kl 08:00
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Fare for overvann i tett bebygde område. Vurder behov for forebyggende tiltak.

Klimastatistikk for Nord-Norge

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Nord-Norge.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Nord-Norge.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk høst

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for høst

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør høst

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2017 1,5° 1,4° 68,6 %
2016 1,9° 1,8° 74,7 %
2015 2,5° 2,3° 107,9 %
2014 1,0° 0,9° 78,6 %
2013 1,7° 1,6° 106,5 %
2012 1,1° 1,0° 99,2 %
2011 3,9° 3,8° 131,4 %
2010 -0,1° -0,2° 59,1 %
2009 1,5° 1,4° 99,8 %
2008 0,7° 0,6° 99,2 %
2007 1,3° 1,2° 113,3 %
2006 0,9° 0,8° 110,9 %
2005 2,2° 2,1° 146,2 %
2004 0,7° 0,7° 110,6 %
2003 0,9° 0,8° 103,5 %
2002 -1,6° -1,6° 68,3 %
2001 1,3° 1,2° 96,8 %
2000 2,9° 2,8° 50,4 %
1999 3,0° 2,9° 116,2 %
1998 -0,4° -0,6° 73,3 %
1997 0,5° 0,4° 96,8 %
1996 0,3° 0,2° 98,7 %
1995 -0,6° -0,8° 126,8 %
1994 -0,3° -0,4° 110,8 %
1993 -0,6° -0,7° 73,6 %
1992 -1,7° -1,8° 63,9 %
1991 0,4° 0,3° 118,9 %
1990 0,8° 0,7° 81,8 %
1989 1,0° 0,9° 108,3 %
1988 -0,2° -0,3° 143,3 %
1987 1,6° 1,5° 68,0 %
1986 0,8° 0,6° 102,5 %
1985 0,2° 0,1° 153,5 %
1984 -0,2° -0,3° 52,9 %
1983 -0,6° -0,7° 134,6 %
1982 0,1° 0,0° 109,4 %
1981 -0,2° -0,3° 64,3 %
1980 -1,1° -1,2° 79,0 %
1979 -0,4° -0,5° 88,2 %
1978 -0,5° -0,6° 128,2 %
1977 0,2° 0,1° 86,3 %
1976 -1,3° -1,4° 80,6 %
1975 1,2° 1,1° 138,2 %
1974 0,5° 0,4° 53,3 %
1973 -2,6° -2,7° 100,2 %
1972 0,0° -0,2° 124,7 %
1971 -1,6° -1,7° 122,9 %
1970 0,0° -0,2° 85,4 %
1969 0,1° 0,0° 103,5 %
1968 -1,4° -1,6° 70,1 %
1967 2,1° 2,0° 80,4 %
1966 -0,7° -0,8° 90,2 %
1965 -0,1° -0,2° 88,9 %
1964 0,8° 0,7° 132,0 %
1963 1,1° 1,0° 98,7 %
1962 0,9° 0,8° 118,2 %
1961 2,7° 2,6° 105,9 %
1960 -0,7° -0,8° 37,8 %
1959 1,0° 0,9° 84,1 %
1958 2,2° 2,1° 122,2 %
1957 0,9° 0,8° 88,7 %
1956 -1,4° -1,5° 87,0 %
1955 -0,7° -0,8° 101,0 %
1954 -0,1° -0,2° 65,5 %
1953 1,8° 1,7° 97,9 %
1952 -1,0° -1,1° 51,0 %
1951 0,9° 0,8° 100,7 %
1950 1,4° 1,4° 60,6 %
1949 1,6° 1,5° 97,7 %
1948 0,8° 0,7° 131,3 %
1947 0,1° 0,0° 111,8 %
1946 0,9° 0,8° 97,0 %
1945 -0,5° -0,6° 96,7 %
1944 1,5° 1,4° 48,9 %
1943 0,8° 0,7° 81,6 %
1942 -0,2° -0,3° 110,3 %
1941 -0,5° -0,6° 88,7 %
1940 0,4° 0,3° 63,1 %
1939 0,2° 0,1° 87,8 %
1938 2,9° 2,8° 72,4 %
1937 1,2° 1,1° 105,6 %
1936 0,8° 0,7° 102,5 %
1935 0,7° 0,6° 49,6 %
1934 2,2° 2,0° 88,8 %
1933 0,5° 0,4° 87,5 %
1932 -0,4° -0,5° 112,0 %
1931 0,2° 0,0° 94,7 %
1930 0,1° 0,0° 77,8 %
1929 0,9° 0,8° 75,3 %
1928 -0,8° -0,9° 69,2 %
1927 -2,1° -2,2° 69,2 %
1926 -1,0° -1,1° 84,7 %
1925 -1,6° -1,7° 100,1 %
1924 1,7° 1,6° 101,4 %
1923 -0,2° -0,3° 74,0 %
1922 0,1° 0,0° 111,0 %
1921 -1,6° -1,7° 121,6 %
1920 1,4° 1,3° 96,4 %
1919 -2,0° -2,1° 101,9 %
1918 1,3° 1,2° 98,5 %
1917 -0,9° -1,0° 90,4 %
1916 -0,8° -0,9° 87,0 %
1915 -1,8° -1,9° 69,4 %
1914 0,1° 0,0° 95,6 %
1913 -0,3° -0,4° 91,4 %
1912 -1,1° -1,2° 80,9 %
1911 -0,6° -0,7° 80,0 %
1910 -1,2° -1,3° 82,5 %
1909 -1,3° -1,4° 84,6 %
1908 -0,6° -0,8° 116,4 %
1907 1,1° 1,0° 88,5 %
1906 -0,1° -0,2° 78,1 %
1905 -1,8° -1,9° 79,9 %
1904 -0,7° -0,8° 92,3 %
1903 -1,7° -1,8° 77,8 %
1902 -1,6° -1,7° 107,3 %
1901 1,2° 1,1° 115,5 %
1900 0,0° -0,1° 83,9 %