Været som var (klima)Sula fyr målestasjon, Frøya (Sør-Trøndelag)

Klimastatistikk for Trøndelag

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Trøndelag.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Trøndelag.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2017 10,9° 0,5° 109,6 %
2016 11,7° 1,3° 96,2 %
2015 9,9° -0,5° 102,0 %
2014 16,3° 5,9° 58,7 %
2013 11,4° 0,9° 104,7 %
2012 10,7° 0,2° 105,0 %
2011 12,3° 1,9° 91,4 %
2010 12,4° 1,9° 119,0 %
2009 12,2° 1,8° 121,0 %
2008 12,7° 2,3° 61,5 %
2007 12,7° 2,3° 118,3 %
2006 12,6° 2,1° 85,7 %
2005 12,8° 2,4° 54,4 %
2004 10,8° 0,4° 81,6 %
2003 14,7° 4,3° 67,2 %
2002 12,6° 2,2° 76,2 %
2001 10,9° 0,5° 180,8 %
2000 10,0° -0,4° 84,3 %
1999 10,6° 0,2° 157,0 %
1998 10,6° 0,3° 104,1 %
1997 13,7° 3,3° 64,3 %
1996 9,5° -0,9° 97,1 %
1995 9,8° -0,5° 88,0 %
1994 13,2° 2,8° 59,6 %
1993 10,6° 0,2° 127,4 %
1992 9,1° -1,2° 117,6 %
1991 12,0° 1,6° 87,2 %
1990 10,5° 0,1° 131,4 %
1989 9,5° -0,8° 87,6 %
1988 13,0° 2,6° 132,2 %
1987 10,2° -0,2° 91,2 %
1986 10,2° -0,1° 123,2 %
1985 11,4° 1,0° 117,1 %
1984 9,4° -0,9° 76,9 %
1983 10,7° 0,3° 111,3 %
1982 11,1° 0,7° 94,6 %
1981 10,0° -0,4° 103,7 %
1980 12,7° 2,3° 48,2 %
1979 9,4° -1,0° 139,0 %
1978 11,3° 0,9° 76,1 %
1977 10,0° -0,4° 95,4 %
1976 10,3° -0,1° 88,4 %
1975 10,2° -0,2° 60,0 %
1974 9,4° -1,0° 135,9 %
1973 12,0° 1,6° 126,2 %
1972 12,5° 2,1° 72,6 %
1971 10,2° -0,2° 111,1 %
1970 10,1° -0,2° 125,2 %
1969 10,7° 0,3° 130,4 %
1968 9,7° -0,7° 25,3 %
1967 10,2° -0,2° 138,4 %
1966 10,0° -0,4° 114,1 %
1965 8,7° -1,7° 92,8 %
1964 9,5° -0,9° 111,3 %
1963 9,6° -0,8° 98,9 %
1962 9,0° -1,4° 50,1 %
1961 10,5° 0,1° 81,2 %
1960 11,7° 1,3° 69,6 %
1959 11,3° 0,9° 67,5 %
1958 9,6° -0,8° 86,8 %
1957 12,0° 1,6° 107,4 %
1956 10,7° 0,3° 70,6 %
1955 11,8° 1,4° 53,8 %
1954 11,7° 1,3° 97,7 %
1953 11,6° 1,2° 90,8 %
1952 9,7° -0,6° 100,6 %
1951 8,7° -1,7° 137,4 %
1950 11,3° 0,9° 126,3 %
1949 9,4° -1,0° 82,8 %
1948 12,5° 2,2° 64,2 %
1947 12,4° 2,0° 113,2 %
1946 12,2° 1,8° 81,6 %
1945 12,6° 2,2° 79,7 %
1944 12,0° 1,6° 46,5 %
1943 10,8° 0,4° 49,6 %
1942 9,6° -0,8° 99,9 %
1941 14,3° 3,9° 64,1 %
1940 10,5° 0,1° 78,8 %
1939 12,1° 1,7° 98,7 %
1938 12,9° 2,5° 88,9 %
1937 14,6° 4,2° 48,3 %
1936 12,6° 2,3° 137,8 %
1935 10,0° -0,4° 127,6 %
1934 12,2° 1,8° 95,8 %
1933 11,9° 1,5° 153,9 %
1932 11,4° 1,0° 79,5 %
1931 12,2° 1,8° 69,9 %
1930 13,0° 2,7° 55,9 %
1929 8,7° -1,7° 92,7 %
1928 7,6° -2,8° 161,0 %
1927 13,8° 3,4° 61,9 %
1926 10,9° 0,5° 108,4 %
1925 14,5° 4,1° 85,1 %
1924 12,1° 1,7° 63,4 %
1923 10,6° 0,2° 70,2 %
1922 11,3° 1,0° 78,6 %
1921 8,4° -1,9° 130,9 %
1920 11,1° 0,7° 112,6 %
1919 11,6° 1,1° 42,0 %
1918 12,6° 2,2° 42,6 %
1917 9,5° -0,9° 84,5 %
1916 12,6° 2,2° 129,2 %
1915 10,2° -0,2° 131,3 %
1914 15,0° 4,6° 55,5 %
1913 10,5° 0,1° 75,5 %
1912 12,9° 2,5° 33,4 %
1911 10,0° -0,3° 108,6 %
1910 10,7° 0,3° 43,9 %
1909 10,0° -0,4° 89,0 %
1908 10,7° 0,3° 89,0 %
1907 9,4° -1,0° 80,3 %
1906 10,9° 0,6° 86,6 %
1905 10,3° -0,1° 139,0 %
1904 8,9° -1,5° 90,6 %
1903 10,0° -0,4° 94,2 %
1902 7,6° -2,7° 62,9 %
1901 14,9° 4,4° 43,3 %
1900 8,3° -2,1° 93,3 %

Klimastatistikk vår

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for vår

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør vår

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2017 1,0° 0,3° 141,2 %
2016 2,3° 1,7° 87,8 %
2015 2,0° 1,3° 142,6 %
2014 2,9° 2,2° 116,1 %
2013 0,7° 0,0° 108,3 %
2012 1,7° 1,0° 186,5 %
2011 2,7° 2,0° 178,5 %
2010 0,6° -0,1° 131,0 %
2009 2,8° 2,2° 100,3 %
2008 1,6° 1,0° 76,7 %
2007 2,3° 1,7° 146,2 %
2006 -0,3° -0,9° 76,7 %
2005 0,7° 0,1° 89,6 %
2004 2,9° 2,3° 103,0 %
2003 2,4° 1,8° 116,9 %
2002 3,1° 2,5° 103,3 %
2001 -0,4° -1,0° 95,4 %
2000 1,5° 0,9° 131,3 %
1999 1,3° 0,7° 88,2 %
1998 0,2° -0,4° 108,3 %
1997 -0,3° -0,9° 208,4 %
1996 0,3° -0,3° 67,9 %
1995 0,1° -0,5° 142,8 %
1994 0,8° 0,2° 71,7 %
1993 1,8° 1,2° 107,5 %
1992 1,7° 1,0° 108,8 %
1991 1,4° 0,7° 98,7 %
1990 1,9° 1,3° 169,1 %
1989 1,9° 1,3° 97,8 %
1988 -0,3° -0,9° 89,4 %
1987 -0,4° -1,0° 104,0 %
1986 1,4° 0,8° 86,7 %
1985 -0,1° -0,7° 82,3 %
1984 1,5° 0,9° 82,0 %
1983 1,7° 1,1° 94,8 %
1982 1,3° 0,7° 153,2 %
1981 0,3° -0,3° 72,0 %
1980 0,5° -0,1° 96,2 %
1979 0,5° -0,2° 75,2 %
1978 0,2° -0,4° 64,9 %
1977 -0,2° -0,8° 85,9 %
1976 -0,2° -0,8° 94,9 %
1975 0,5° -0,1° 94,6 %
1974 1,6° 1,0° 69,6 %
1973 1,2° 0,6° 155,3 %
1972 1,6° 1,0° 92,4 %
1971 -0,1° -0,7° 105,7 %
1970 0,2° -0,4° 70,2 %
1969 -0,1° -0,7° 86,6 %
1968 0,2° -0,4° 119,6 %
1967 1,1° 0,5° 133,2 %
1966 -1,0° -1,6° 112,7 %
1965 0,5° -0,1° 95,4 %
1964 1,7° 1,1° 75,6 %
1963 1,3° 0,7° 77,0 %
1962 -1,5° -2,1° 76,4 %
1961 1,1° 0,5° 194,3 %
1960 1,8° 1,2° 73,5 %
1959 2,2° 1,6° 71,3 %
1958 -2,2° -2,8° 101,5 %
1957 -0,1° -0,7° 81,5 %
1956 0,2° -0,4° 94,8 %
1955 -1,8° -2,4° 130,0 %
1954 1,6° 1,0° 64,5 %
1953 1,9° 1,3° 191,8 %
1952 0,8° 0,2° 97,6 %
1951 -1,3° -1,9° 74,6 %
1950 1,2° 0,6° 117,4 %
1949 0,6° 0,0° 154,7 %
1948 2,8° 2,1° 132,5 %
1947 -0,6° -1,2° 94,0 %
1946 0,7° 0,1° 148,9 %
1945 1,4° 0,8° 183,6 %
1944 -1,2° -1,8° 141,7 %
1943 1,6° 1,0° 210,9 %
1942 -1,2° -1,8° 81,1 %
1941 -1,1° -1,7° 66,3 %
1940 -0,4° -1,0° 66,8 %
1939 0,1° -0,5° 98,6 %
1938 1,2° 0,6° 240,7 %
1937 1,9° 1,3° 52,2 %
1936 0,8° 0,2° 78,3 %
1935 -1,1° -1,7° 77,6 %
1934 0,8° 0,2° 82,9 %
1933 0,3° -0,3° 85,4 %
1932 -0,3° -0,9° 54,9 %
1931 -0,4° -1,0° 71,2 %
1930 2,2° 1,6° 78,1 %
1929 0,6° 0,0° 144,9 %
1928 0,6° 0,0° 39,2 %
1927 -0,2° -0,8° 114,1 %
1926 0,7° 0,1° 122,3 %
1925 0,0° -0,5° 90,1 %
1924 -1,7° -2,3° 86,1 %
1923 0,0° -0,6° 57,5 %
1922 -0,5° -1,1° 120,6 %
1921 2,5° 1,8° 137,2 %
1920 2,7° 2,1° 101,9 %
1919 0,0° -0,6° 87,6 %
1918 0,9° 0,3° 73,6 %
1917 -2,4° -3,0° 85,1 %
1916 -0,2° -0,8° 71,1 %
1915 -1,7° -2,3° 137,1 %
1914 0,1° -0,5° 99,0 %
1913 1,5° 0,9° 100,1 %
1912 0,4° -0,2° 69,8 %
1911 0,8° 0,2° 75,7 %
1910 1,6° 1,0° 102,8 %
1909 -2,1° -2,7° 53,5 %
1908 -0,7° -1,3° 44,3 %
1907 0,5° -0,1° 86,8 %
1906 0,0° -0,6° 134,2 %
1905 -0,5° -1,0° 68,0 %
1904 -0,1° -0,7° 63,3 %
1903 1,0° 0,4° 77,5 %
1902 -1,2° -1,8° 52,9 %
1901 0,2° -0,4° 62,6 %
1900 -1,2° -1,8° 109,7 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året.

Temperatur: Prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2016 3,2° 1,3° 102,8 %
2015 4,0° 2,0° 120,2 %
2014 4,4° 2,5° 78,3 %
2013 2,9° 0,9° 108,5 %
2012 2,3° 0,4° 107,9 %
2011 4,1° 2,2° 132,0 %
2010 0,6° -1,4° 84,5 %
2009 3,1° 1,2° 99,3 %
2008 3,6° 1,7° 92,3 %
2007 3,2° 1,3° 118,1 %
2006 3,9° 2,0° 105,4 %
2005 3,2° 1,4° 120,3 %
2004 3,3° 1,4° 111,2 %
2003 3,3° 1,4° 108,0 %
2002 3,3° 1,5° 82,9 %
2001 2,1° 0,2° 113,6 %
2000 3,3° 1,4° 99,1 %
1999 2,8° 0,9° 98,2 %
1998 2,4° 0,5° 111,2 %
1997 2,9° 1,0° 122,0 %
1996 1,6° -0,3° 74,0 %
1995 2,1° 0,2° 114,6 %
1994 1,8° -0,1° 99,3 %
1993 2,0° 0,2° 102,6 %
1992 2,9° 1,0° 115,1 %
1991 2,8° 0,9° 104,0 %
1990 3,7° 1,8° 113,6 %
1989 3,3° 1,5° 126,1 %
1988 2,6° 0,7° 105,2 %
1987 1,3° -0,6° 109,0 %
1986 1,4° -0,5° 88,6 %
1985 0,7° -1,2° 108,0 %
1984 2,5° 0,6° 86,9 %
1983 2,4° 0,6° 141,5 %
1982 2,2° 0,3° 95,4 %
1981 0,7° -1,2° 86,0 %
1980 1,4° -0,4° 85,4 %
1979 1,1° -0,8° 91,7 %
1978 1,0° -0,9° 98,7 %
1977 1,3° -0,6° 77,4 %
1976 1,3° -0,6° 94,3 %
1975 2,9° 1,0° 131,3 %
1974 2,8° 1,0° 75,3 %
1973 2,2° 0,3° 139,9 %
1972 2,7° 0,8° 86,7 %
1971 2,2° 0,3° 132,6 %
1970 1,3° -0,6° 79,0 %
1969 1,6° -0,3° 82,2 %
1968 1,2° -0,6° 77,5 %
1967 2,1° 0,2° 102,3 %
1966 0,5° -1,4° 84,0 %
1965 1,4° -0,5° 92,0 %
1964 2,4° 0,6° 115,0 %
1963 2,1° 0,2° 90,4 %
1962 1,1° -0,7° 102,0 %
1961 2,9° 1,0° 117,2 %
1960 1,8° -0,1° 71,0 %
1959 3,0° 1,2° 80,9 %
1958 1,0° -0,8° 89,4 %
1957 1,9° 0,1° 104,3 %
1956 1,1° -0,8° 95,8 %
1955 0,9° -1,0° 110,4 %
1954 2,0° 0,2° 77,3 %
1953 3,4° 1,5° 117,0 %
1952 0,8° -1,1° 94,9 %
1951 1,7° -0,2° 79,5 %
1950 2,5° 0,6° 95,5 %
1949 2,9° 1,0° 109,9 %
1948 2,7° 0,8° 101,6 %
1947 1,4° -0,5° 95,2 %
1946 2,5° 0,6° 92,5 %
1945 2,3° 0,4° 105,9 %
1944 2,2° 0,3° 99,5 %
1943 2,8° 0,9° 114,4 %
1942 0,5° -1,3° 105,6 %
1941 0,6° -1,2° 88,4 %
1940 0,5° -1,3° 95,2 %
1939 2,4° 0,6° 90,2 %
1938 3,6° 1,7° 115,9 %
1937 2,9° 1,0° 65,7 %
1936 2,6° 0,7° 96,8 %
1935 2,0° 0,1° 86,5 %
1934 3,6° 1,8° 103,2 %
1933 2,4° 0,5° 102,5 %
1932 2,4° 0,5° 103,7 %
1931 1,1° -0,8° 90,3 %
1930 3,7° 1,8° 82,0 %
1929 1,6° -0,2° 96,1 %
1928 1,4° -0,5° 80,4 %
1927 1,6° -0,2° 80,1 %
1926 1,7° -0,2° 90,0 %
1925 1,8° 0,0° 111,6 %
1924 2,0° 0,2° 86,6 %
1923 0,8° -1,1° 91,9 %
1922 1,1° -0,7° 98,7 %
1921 1,8° -0,1° 138,0 %
1920 2,8° 1,0° 85,8 %
1919 0,5° -1,3° 84,8 %
1918 1,8° 0,0° 86,0 %
1917 1,1° -0,8° 97,8 %
1916 1,8° -0,1° 80,5 %
1915 -0,3° -2,1° 85,6 %
1914 2,6° 0,8° 87,7 %
1913 2,2° 0,4° 94,4 %
1912 2,0° 0,2° 78,0 %
1911 2,0° 0,2° 97,2 %
1910 2,4° 0,5° 72,4 %
1909 0,9° -1,0° 92,6 %
1908 1,6° -0,2° 89,2 %
1907 1,7° -0,2° 90,9 %
1906 1,8° 0,0° 94,8 %
1905 1,5° -0,4° 105,7 %
1904 0,9° -1,0° 82,7 %
1903 2,0° 0,1° 89,9 %
1902 0,5° -1,3° 100,0 %
1901 1,9° 0,1° 79,0 %
1900 0,1° -1,8° 80,8 %