Været som var (klima)Utsira fyr målestasjon, Utsira (Rogaland)

Klimastatistikk for Utsira fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Utsira fyr målestasjon. Stasjonen ligger 55 meter over havet i Utsira kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk november

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for november

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur november

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 13,4° 0,8° 7,6° 1,7°
2017 11,9° 0,3° 6,7° 0,8°
2016 11,0° -2,2° 5,6° -0,3°
2015 12,4° 0,7° 8,1° 2,2°
2014 13,8° 4,1° 8,4° 2,5°
2013 10,9° 1,7° 7,0° 1,1°
2012 10,4° 0,8° 7,0° 1,1°
2011 14,3° 3,5° 8,7° 2,8°
2010 10,3° -6,2° 2,9° -3,0°
2009 10,9° 3,2° 7,5° 1,6°
2008 10,8° -1,2° 6,3° 0,4°
2007 11,7° 0,4° 5,9° 0,0°
2006 11,5° 8,5° 2,6°
2005 12,8° -1,3° 7,6° 1,7°
2004 10,9° -0,4° 6,5° 0,6°
2003 11,3° 3,9° 8,1° 2,2°
2002 10,1° -0,6° 4,3° -1,6°
2001 11,3° 0,1° 6,1° 0,2°
2000 10,8° 4,0° 8,0° 2,1°
1999 11,6° 2,0° 8,1° 2,2°
1998 9,1° -5,0° 4,4° -1,5°
1997 10,3° 0,6° 6,0° 0,1°
1996 11,8° -2,5° 4,4° -1,5°
1995 10,1° -1,0° 6,0° 0,1°
1994 10,8° 3,6° 7,5° 1,6°
1993 7,7° -2,0° 4,1° -1,8°
1992 10,8° 1,0° 6,0° 0,1°
1991 11,0° 0,5° 6,6° 0,7°
1990 10,0° 1,0° 6,5° 0,6°
1989 11,5° -2,0° 7,2° 1,3°
1988 10,4° -1,1° 5,8° -0,1°
1987 10,4° 1,0° 6,4° 0,5°
1986 10,7° 3,0° 7,4° 1,5°
1985 9,9° -5,5° 3,4° -2,5°
1984 11,7° 3,0° 7,6° 1,7°
1983 10,7° 0,0° 6,3° 0,4°
1982 10,8° 0,6° 7,0° 1,1°
1981 10,7° 1,0° 6,2° 0,3°
1980 9,9° -1,4° 4,7° -1,2°
1979 9,8° 0,1° 5,3° -0,6°
1978 11,4° -2,7° 6,8° 0,9°
1977 10,8° 0,2° 5,9° 0,0°
1976 9,8° -0,6° 6,1° 0,2°
1975 11,2° 1,0° 7,0° 1,1°
1974 9,7° 1,8° 6,3° 0,4°
1973 10,7° -5,0° 4,5° -1,4°
1972 10,6° -0,2° 5,8° -0,1°
1971 12,1° -3,0° 4,9° -1,0°
1970 10,0° 0,9° 5,4° -0,5°
1969 10,6° -3,0° 3,9° -2,0°
1968 9,0° -1,5° 4,6° -1,3°
1967 11,1° 2,8° 7,3° 1,4°
1966 10,0° 0,1° 5,1° -0,8°
1965 9,9° -5,4° 3,1° -2,8°
1964 10,2° 0,2° 6,6° 0,7°
1963 10,0° 0,5° 6,2° 0,3°
1962 12,3° -2,4° 5,0° -0,9°
1961 11,6° 2,4° 6,8° 0,9°
1960 9,8° 0,3° 5,6° -0,3°
1959 11,7° -1,5° 7,3° 1,4°
1958 11,3° 3,6° 7,7° 1,8°
1957 10,6° -0,5° 5,7° -0,2°
1956 10,3° 0,2° 6,0° 0,1°
1955 10,7° 0,0° 7,1° 1,2°
1954 10,2° 2,1° 6,1° 0,2°
1953 11,5° 3,5° 8,1° 2,2°
1952 9,5° -2,6° 3,1° -2,8°
1951 12,7° -1,4° 7,3° 1,4°
1950 10,6° 0,5° 5,5° -0,4°
1949 12,1° 1,4° 7,2° 1,3°
1948 14,2° 0,0° 6,3° 0,4°
1947 11,8° -0,9° 5,0° -0,9°
1946 10,6° 0,0° 6,4° 0,5°
1945 12,3° 0,4° 6,8° 0,9°
1944 11,4° 0,3° 5,7° -0,2°
1943 11,6° -2,2° 6,1° 0,2°
1942 10,1° -2,3° 6,3° 0,4°
1941 9,1° -1,2° 5,1° -0,8°
1940 9,7° -1,4° 5,7° -0,2°
1939 10,6° 0,8° 6,5° 0,6°
1938 13,7° 3,5° 7,7° 1,8°
1937 13,2° -0,2° 5,3° -0,6°
1936 10,0° 2,6° 6,2° 0,3°
1935 11,6° 1,0° 7,0° 1,1°
1934 10,9° -0,3° 6,2° 0,3°
1933 9,7° -0,8° 5,0° -0,9°
1932 9,6° 1,0° 6,0° 0,1°
1931 11,0° 0,9° 6,9° 1,0°
1930 9,6° -2,0° 5,3° -0,6°
1929 10,0° 1,2° 6,7° 0,8°
1928 9,2° 0,9° 6,2° 0,3°
1927 10,6° -2,3° 3,7° -2,2°
1926 9,4° -0,3° 6,4° 0,5°
1925 9,6° -3,0° 4,1° -1,8°
1924 10,0° 1,4° 7,3° 1,4°
1923 9,8° -2,0° 4,0° -1,9°
1922 9,1° -1,1° 5,3° -0,6°
1921 8,3° -0,9° 3,9° -2,0°
1920 10,7° 2,2° 6,7° 0,8°
1919 8,1° -3,0° 2,2° -3,7°
1918 11,7° 1,4° 7,0° 1,1°
1917 9,4° -0,7° 6,2° 0,3°
1916 10,5° 0,0° 6,8° 0,9°
1915 7,9° -3,3° 3,7° -2,2°
1914 10,0° -0,4° 5,3° -0,6°
1913 10,5° 3,2° 7,7° 1,8°
1912 8,3° -1,3° 5,0° -0,9°
1911 9,4° -1,4° 5,1° -0,8°
1910 7,7° -1,9° 3,5° -2,4°
1909 9,6° -1,1° 5,0° -0,9°
1908 9,5° -1,3° 5,8° -0,1°
1907 9,9° -2,1° 5,7° -0,2°
1906 10,9° 0,9° 7,4° 1,5°
1905 9,8° -4,1° 4,6° -1,3°
1904 9,7° -1,7° 5,0° -0,9°
1903 9,7° -4,2° 4,9° -1,0°
1902 8,9° -3,8° 5,1° -0,8°
1901 9,7° -4,6° 4,5° -1,4°
1900 9,3° -0,4° 5,5° -0,4°
1899 11,4° 0,7° 7,8° 1,9°
1898 9,8° -4,4° 5,4° -0,5°
1897 10,3° -1,6° 5,6° -0,3°
1896 9,0° -0,2° 5,8° -0,1°
1895 10,2° 0,8° 6,0° 0,1°
1894 9,9° 2,8° 7,1° 1,2°
1893 9,5° -1,6° 4,6° -1,3°
1892 9,7° -0,6° 6,2° 0,3°
1891 10,3° 0,9° 5,8° -0,1°
1890 10,0° -5,6° 5,6° -0,3°
1889 10,0° 0,0° 6,8° 0,9°
1888 9,6° -1,1° 4,0° -1,9°
1887 9,1° -2,5° 4,7° -1,2°
1886 10,2° -1,8° 7,2° 1,3°
1885 9,3° -4,2° 4,8° -1,1°
1884 10,6° -4,2° 4,9° -1,0°
1883 9,3° 0,8° 5,9° 0,0°
1882 10,3° -3,2° 3,4° -2,5°
1881 9,0° -0,5° 6,4° 0,5°
1880 9,5° -3,7° 4,5° -1,4°
1879 9,3° -3,8° 4,0° -1,9°
1878 8,4° -1,8° 4,1° -1,8°
1877 9,4° 0,4° 6,7° 0,8°
1876 7,5° -3,7° 3,1° -2,8°
1875 9,0° -2,3° 3,0° -2,9°
1874 11,8° -1,8° 4,1° -1,8°
1873 5,6° -0,3°
1872 11,4° -3,0° 5,5° -0,4°
1871 8,4° -2,6° 2,9° -3,0°
1870 8,9° -1,3° 4,6° -1,3°