Været som var (klima)Utsira fyr målestasjon, Utsira (Rogaland)

Klimastatistikk for Utsira fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Utsira fyr målestasjon. Stasjonen ligger 55 meter over havet i Utsira kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk oktober

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for oktober

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur oktober

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 18,1° 1,5° 9,4° 0,1°
2017 14,7° 4,8° 10,7° 1,4°
2016 14,3° 5,1° 9,9° 0,6°
2015 14,5° 7,5° 10,7° 1,4°
2014 16,1° 6,3° 11,2° 1,9°
2013 14,6° 6,2° 10,4° 1,1°
2012 13,1° 0,8° 8,3° -1,0°
2011 15,5° 4,4° 10,2° 0,9°
2010 14,6° 1,1° 9,1° -0,2°
2009 12,0° 4,5° 8,6° -0,7°
2008 13,4° 1,8° 9,3° 0,0°
2007 14,2° 5,1° 9,7° 0,4°
2006 16,1° 5,7° 11,9° 2,6°
2005 11,1° 1,8°
2004 14,6° 5,1° 10,1° 0,8°
2003 13,3° 1,3° 7,9° -1,4°
2002 15,1° 1,1° 7,2° -2,1°
2001 15,0° 7,1° 11,4° 2,1°
2000 16,3° 6,6° 10,9° 1,6°
1999 13,2° 5,6° 9,8° 0,5°
1998 12,5° 4,4° 8,3° -1,0°
1997 13,3° 0,0° 8,1° -1,2°
1996 13,8° 5,5° 10,2° 0,9°
1995 15,1° 5,6° 10,7° 1,4°
1994 11,8° 0,1° 8,0° -1,3°
1993 12,6° 0,9° 8,2° -1,1°
1992 14,6° 0,8° 7,4° -1,9°
1991 16,0° 3,0° 9,5° 0,2°
1990 15,8° 5,4° 10,1° 0,8°
1989 13,1° 5,5° 9,7° 0,4°
1988 13,4° 0,4° 9,1° -0,2°
1987 15,0° 5,2° 9,9° 0,6°
1986 11,8° 2,5° 9,0° -0,3°
1985 14,5° 5,8° 10,3° 1,0°
1984 14,1° 6,2° 10,0° 0,7°
1983 13,2° 3,2° 8,9° -0,4°
1982 14,2° 4,5° 10,1° 0,8°
1981 16,4° 4,0° 8,4° -0,9°
1980 12,3° 1,6° 7,6° -1,7°
1979 12,7° 3,1° 8,9° -0,4°
1978 15,4° 2,4° 9,2° -0,1°
1977 12,5° 5,2° 10,0° 0,7°
1976 13,8° 2,6° 8,9° -0,4°
1975 16,2° 4,0° 9,3° 0,0°
1974 13,4° 1,4° 8,1° -1,2°
1973 12,4° 0,6° 7,1° -2,2°
1972 12,0° 3,5° 8,8° -0,5°
1971 13,9° 0,6° 9,2° -0,1°
1970 13,4° 1,5° 8,9° -0,4°
1969 13,0° 2,9° 9,4° 0,1°
1968 13,2° 2,4° 8,9° -0,4°
1967 13,6° 1,5° 9,3° 0,0°
1966 13,4° 4,1° 9,1° -0,2°
1965 16,2° 5,2° 10,2° 0,9°
1964 13,3° 2,6° 8,7° -0,6°
1963 12,4° 5,4° 9,1° -0,2°
1962 15,7° 2,0° 9,5° 0,2°
1961 17,2° 5,2° 11,1° 1,8°
1960 13,7° 4,2° 8,7° -0,6°
1959 15,5° 4,9° 10,3° 1,0°
1958 15,4° 6,9° 10,5° 1,2°
1957 12,7° 3,8° 9,0° -0,3°
1956 12,9° 0,3° 8,2° -1,1°
1955 14,5° 1,6° 8,4° -0,9°
1954 14,2° 3,5° 8,5° -0,8°
1953 14,3° 6,6° 10,5° 1,2°
1952 13,7° 3,4° 7,6° -1,7°
1951 15,8° 2,9° 10,7° 1,4°
1950 14,4° 3,5° 9,3° 0,0°
1949 15,2° 2,4° 10,0° 0,7°
1948 13,6° 1,0° 7,8° -1,5°
1947 15,6° 3,4° 8,7° -0,6°
1946 13,0° 5,3° 8,9° -0,4°
1945 17,2° 4,1° 10,4° 1,1°
1944 14,0° 4,2° 9,5° 0,2°
1943 14,0° 6,5° 10,3° 1,0°
1942 16,2° 4,8° 8,8° -0,5°
1941 15,0° -1,2° 8,2° -1,1°
1940 13,0° 3,7° 8,6° -0,7°
1939 14,2° 2,8° 7,7° -1,6°
1938 15,3° 6,2° 10,1° 0,8°
1937 16,0° -0,3° 10,8° 1,5°
1936 14,0° 3,8° 8,5° -0,8°
1935 14,9° 1,4° 8,7° -0,6°
1934 16,9° 3,2° 9,4° 0,1°
1933 13,5° 3,3° 9,5° 0,2°
1932 14,4° -0,6° 7,5° -1,8°
1931 12,4° -0,8° 7,8° -1,5°
1930 13,2° 2,1° 9,0° -0,3°
1929 12,7° 3,8° 8,5° -0,8°
1928 11,8° 3,4° 8,9° -0,4°
1927 11,5° 1,7° 8,3° -1,0°
1926 13,0° -0,8° 5,9° -3,4°
1925 12,7° -0,4° 7,3° -2,0°
1924 17,5° 1,5° 9,7° 0,4°
1923 11,8° 4,7° 8,7° -0,6°
1922 11,0° -0,8° 7,3° -2,0°
1921 12,9° 3,3° 9,5° 0,2°
1920 14,9° 4,1° 8,8° -0,5°
1919 12,9° 1,4° 7,6° -1,7°
1918 13,7° 3,7° 9,6° 0,3°
1917 13,9° 2,9° 7,9° -1,4°
1916 12,1° 0,5° 8,0° -1,3°
1915 11,9° 0,0° 7,5° -1,8°
1914 13,5° 4,5° 8,8° -0,5°
1913 13,3° 3,3° 9,3° 0,0°
1912 11,9° 4,7° 8,5° -0,8°
1911 12,2° 0,0° 7,8° -1,5°
1910 13,0° 3,9° 9,1° -0,2°
1909 13,5° 3,1° 9,5° 0,2°
1908 15,1° 4,4° 10,2° 0,9°
1907 17,9° 5,9° 10,6° 1,3°
1906 14,1° 4,1° 9,2° -0,1°
1905 10,8° 0,1° 6,2° -3,1°
1904 11,7° 4,1° 8,9° -0,4°
1903 12,7° 3,1° 7,8° -1,5°
1902 10,5° 3,4° 8,1° -1,2°
1901 15,0° 3,2° 9,7° 0,4°
1900 12,3° 2,8° 8,0° -1,3°
1899 12,3° 3,6° 8,6° -0,7°
1898 13,5° -2,0° 9,0° -0,3°
1897 12,5° 3,7° 9,1° -0,2°
1896 12,9° 2,3° 7,9° -1,4°
1895 16,2° 0,8° 6,9° -2,4°
1894 12,9° 1,1° 7,4° -1,9°
1893 13,2° 0,5° 8,9° -0,4°
1892 12,8° 1,2° 8,1° -1,2°
1891 14,4° 0,8° 9,9° 0,6°
1890 13,2° 0,8° 8,4° -0,9°
1889 13,7° 1,6° 9,1° -0,2°
1888 11,0° 0,8° 6,9° -2,4°
1887 11,8° -1,1° 6,9° -2,4°
1886 15,0° 4,2° 9,9° 0,6°
1885 11,0° -0,6° 6,5° -2,8°
1884 13,4° 1,9° 9,3° 0,0°
1883 12,8° 4,6° 8,9° -0,4°
1882 13,6° 4,0° 9,2° -0,1°
1881 12,4° -1,6° 6,7° -2,6°
1880 10,7° -1,3° 5,8° -3,5°
1879 12,2° -1,0° 8,2° -1,1°
1878 14,8° 2,9° 9,7° 0,4°
1877 12,3° 0,3° 7,2° -2,1°
1876 13,0° -1,5° 8,8° -0,5°
1875 12,7° 1,5° 6,7° -2,6°
1874 13,2° 4,0° 9,3° 0,0°
1873 11,3° 3,4° 7,3° -2,0°
1872 12,9° 6,2° 9,2° -0,1°
1871 11,5° 3,0° 8,0° -1,3°
1870 12,7° 2,2° 7,2° -2,1°