Været som var (klima)Utsira fyr målestasjon, Utsira (Rogaland)

Klimastatistikk for Utsira fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Utsira fyr målestasjon. Stasjonen ligger 55 meter over havet i Utsira kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk august

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for august

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur august

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 19,4° 10,0° 14,9° 1,3°
2017 17,8° 11,2° 14,4° 0,8°
2016 18,5° 8,6° 14,0° 0,4°
2015 22,8° 10,3° 15,7° 2,1°
2014 21,7° 9,8° 15,1° 1,5°
2013 22,6° 10,4° 15,2° 1,6°
2012 20,4° 9,8° 15,1° 1,5°
2011 20,9° 9,7° 14,8° 1,2°
2010 21,3° 9,0° 15,0° 1,4°
2009 20,8° 11,0° 15,1° 1,5°
2008 26,4° 10,6° 15,6° 2,0°
2007 21,1° 8,5° 13,7° 0,1°
2006 21,7° 11,7° 16,8° 3,2°
2005 17,8° 9,4° 13,3° -0,3°
2004 27,0° 10,2° 16,8° 3,2°
2003 22,3° 10,1° 15,7° 2,1°
2002 25,5° 11,5° 18,2° 4,6°
2001 20,7° 10,3° 14,6° 1,0°
2000 17,8° 9,5° 13,3° -0,3°
1999 23,5° 10,4° 14,9° 1,3°
1998 19,5° 9,4° 13,0° -0,6°
1997 23,6° 13,6° 18,0° 4,4°
1996 24,5° 10,7° 16,0° 2,4°
1995 22,6° 8,6° 14,3° 0,7°
1994 26,0° 9,5° 14,8° 1,2°
1993 16,5° 9,2° 12,7° -0,9°
1992 18,3° 10,2° 13,5° -0,1°
1991 24,3° 11,0° 15,1° 1,5°
1990 20,4° 10,7° 14,5° 0,9°
1989 16,2° 9,0° 12,5° -1,1°
1988 20,2° 10,3° 14,1° 0,5°
1987 16,0° 8,3° 12,7° -0,9°
1986 17,0° 8,0° 12,8° -0,8°
1985 17,2° 9,6° 13,8° 0,2°
1984 19,6° 11,2° 14,3° 0,7°
1983 21,5° 9,0° 12,5° -1,1°
1982 24,0° 9,8° 14,4° 0,8°
1981 17,0° 9,7° 12,9° -0,7°
1980 20,5° 9,4° 14,2° 0,6°
1979 18,1° 8,9° 13,0° -0,6°
1978 26,5° 7,1° 13,8° 0,2°
1977 20,5° 8,9° 13,8° 0,2°
1976 20,0° 8,2° 13,4° -0,2°
1975 27,5° 11,0° 16,4° 2,8°
1974 22,9° 10,6° 14,0° 0,4°
1973 18,9° 8,3° 12,7° -0,9°
1972 17,3° 9,4° 12,9° -0,7°
1971 21,8° 10,0° 13,8° 0,2°
1970 22,2° 9,8° 14,5° 0,9°
1969 26,3° 11,2° 16,6° 3,0°
1968 20,7° 8,5° 12,7° -0,9°
1967 17,5° 9,8° 13,9° 0,3°
1966 18,6° 9,6° 13,2° -0,4°
1965 18,2° 9,3° 12,7° -0,9°
1964 20,4° 8,1° 12,1° -1,5°
1963 21,5° 10,0° 14,3° 0,7°
1962 17,2° 9,1° 12,3° -1,3°
1961 17,6° 9,5° 13,0° -0,6°
1960 24,8° 11,0° 14,9° 1,3°
1959 23,3° 8,7° 15,3° 1,7°
1958 21,0° 7,4° 13,8° 0,2°
1957 21,5° 9,0° 13,4° -0,2°
1956 17,2° 9,2° 12,5° -1,1°
1955 21,6° 8,8° 14,9° 1,3°
1954 20,1° 11,3° 14,3° 0,7°
1953 20,8° 9,9° 14,2° 0,6°
1952 18,7° 7,7° 13,5° -0,1°
1951 19,6° 10,0° 14,5° 0,9°
1950 20,9° 11,4° 15,6° 2,0°
1949 19,7° 8,6° 12,8° -0,8°
1948 23,7° 9,6° 13,7° 0,1°
1947 21,1° 11,5° 16,1° 2,5°
1946 21,2° 10,4° 14,3° 0,7°
1945 22,4° 8,8° 15,2° 1,6°
1944 20,9° 9,4° 14,4° 0,8°
1943 21,2° 8,6° 12,9° -0,7°
1942 21,4° 8,7° 13,8° 0,2°
1941 20,2° 8,3° 13,4° -0,2°
1940 16,5° 5,8° 11,7° -1,9°
1939 24,3° 10,7° 16,2° 2,6°
1938 24,8° 9,6° 15,5° 1,9°
1937 21,6° 11,8° 16,2° 2,6°
1936 21,8° 10,9° 14,6° 1,0°
1935 20,5° 9,2° 13,9° 0,3°
1934 20,2° 10,9° 14,7° 1,1°
1933 18,5° 11,3° 14,5° 0,9°
1932 20,5° 0,0° 14,0° 0,4°
1931 18,2° 9,4° 12,6° -1,0°
1930 21,4° 11,5° 14,9° 1,3°
1929 16,5° 6,9° 12,3° -1,3°
1928 18,0° 7,9° 12,3° -1,3°
1927 21,8° 10,6° 15,1° 1,5°
1926 18,4° 9,7° 13,5° -0,1°
1925 19,8° 10,2° 14,2° 0,6°
1924 18,2° 10,2° 14,3° 0,7°
1923 15,6° 9,0° 12,1° -1,5°
1922 16,8° 9,1° 12,4° -1,2°
1921 19,4° 6,4° 12,2° -1,4°
1920 18,9° 10,0° 12,4° -1,2°
1919 15,1° 8,0° 11,7° -1,9°
1918 21,9° 9,9° 14,1° 0,5°
1917 22,7° 11,9° 16,4° 2,8°
1916 19,0° 9,6° 12,8° -0,8°
1915 20,5° 8,9° 14,0° 0,4°
1914 19,9° 12,1° 15,6° 2,0°
1913 20,7° 8,1° 12,3° -1,3°
1912 21,0° 10,5° 14,0° 0,4°
1911 22,3° 8,9° 14,8° 1,2°
1910 20,1° 10,4° 15,1° 1,5°
1909 15,1° 6,2° 11,9° -1,7°
1908 16,7° 9,4° 12,8° -0,8°
1907 15,9° 4,0° 11,2° -2,4°
1906 22,5° 8,1° 13,7° 0,1°
1905 17,4° 9,4° 13,7° 0,1°
1904 20,7° 8,2° 13,2° -0,4°
1903 16,0° 8,7° 12,3° -1,3°
1902 15,4° 7,2° 10,3° -3,3°
1901 23,5° 9,4° 14,4° 0,8°
1900 18,9° 9,2° 13,3° -0,3°
1899 16,1° 7,5° 12,6° -1,0°
1898 17,6° 8,8° 12,4° -1,2°
1897 21,7° 10,8° 15,3° 1,7°
1896 18,0° 6,4° 13,1° -0,5°
1895 18,1° 9,1° 14,3° 0,7°
1894 19,4° 10,8° 14,1° 0,5°
1893 18,8° 7,5° 13,8° 0,2°
1892 15,6° 8,9° 12,0° -1,6°
1891 19,8° 8,9° 13,5° -0,1°
1890 18,0° 8,8° 13,3° -0,3°
1889 16,0° 8,2° 12,7° -0,9°
1888 17,8° 8,3° 12,0° -1,6°
1887 17,2° 8,6° 12,1° -1,5°
1886 17,6° 9,3° 12,7° -0,9°
1885 18,0° 4,6° 12,3° -1,3°
1884 25,0° 8,3° 15,4° 1,8°
1883 19,4° 9,8° 13,7° 0,1°
1882 18,8° 8,8° 13,8° 0,2°
1881 16,1° 7,7° 11,4° -2,2°
1880 20,9° 11,3° 15,1° 1,5°
1879 20,6° 8,3° 14,5° 0,9°
1878 22,8° 8,7° 15,1° 1,5°
1877 20,9° 6,9° 13,1° -0,5°
1876 22,0° 7,5° 13,5° -0,1°
1875 20,0° 10,0° 14,4° 0,8°
1874 17,8° 10,0° 12,8° -0,8°
1873 22,2° 11,2° 13,5° -0,1°
1872 18,6° 11,0° 13,7° 0,1°
1871 18,5° 11,1° 14,0° 0,4°
1870 24,7° 9,9° 14,5° 0,9°