Været som var (klima)Utsira fyr målestasjon, Utsira (Rogaland)

Klimastatistikk for Utsira fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Utsira fyr målestasjon. Stasjonen ligger 55 meter over havet i Utsira kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 27,6° 10,2° 14,9° 1,9°
2017 22,9° 10,7° 13,7° 0,7°
2016 20,4° 10,1° 14,3° 1,3°
2015 20,8° 8,9° 12,9° -0,1°
2014 26,3° 9,9° 17,1° 4,1°
2013 21,9° 10,4° 14,3° 1,3°
2012 21,4° 10,3° 13,6° 0,6°
2011 18,5° 11,1° 14,1° 1,1°
2010 18,3° 8,2° 14,2° 1,2°
2009 23,1° 12,0° 15,8° 2,8°
2008 28,0° 11,0° 16,6° 3,6°
2007 18,1° 10,2° 13,8° 0,8°
2006 24,3° 11,1° 16,4° 3,4°
2005 20,6° 11,1° 14,2° 1,2°
2004 21,2° 9,2° 13,7° 0,7°
2003 29,3° 11,5° 16,9° 3,9°
2002 24,9° 10,1° 14,2° 1,2°
2001 21,7° 10,3° 15,1° 2,1°
2000 19,5° 8,2° 12,5° -0,5°
1999 19,5° 10,2° 14,2° 1,2°
1998 20,0° 9,0° 12,6° -0,4°
1997 24,4° 11,7° 16,2° 3,2°
1996 17,3° 8,4° 11,7° -1,3°
1995 21,4° 6,8° 13,6° 0,6°
1994 24,1° 7,8° 15,2° 2,2°
1993 16,2° 7,9° 11,6° -1,4°
1992 17,1° 9,5° 13,3° 0,3°
1991 25,0° 9,6° 14,7° 1,7°
1990 21,2° 9,4° 13,6° 0,6°
1989 21,8° 8,0° 13,1° 0,1°
1988 20,0° 10,7° 14,5° 1,5°
1987 23,1° 9,7° 13,4° 0,4°
1986 16,1° 8,0° 12,3° -0,7°
1985 21,5° 9,8° 13,7° 0,7°
1984 20,0° 7,6° 11,8° -1,2°
1983 24,3° 8,2° 13,5° 0,5°
1982 22,8° 10,4° 14,1° 1,1°
1981 18,3° 9,6° 13,0° 0,0°
1980 25,2° 8,8° 15,0° 2,0°
1979 19,5° 8,2° 11,6° -1,4°
1978 23,8° 8,5° 12,6° -0,4°
1977 18,0° 7,4° 11,2° -1,8°
1976 22,9° 9,4° 14,6° 1,6°
1975 20,9° 9,2° 13,1° 0,1°
1974 16,6° 8,6° 12,4° -0,6°
1973 21,8° 10,1° 14,1° 1,1°
1972 19,0° 9,6° 13,9° 0,9°
1971 20,5° 7,6° 12,5° -0,5°
1970 20,8° 9,0° 12,3° -0,7°
1969 18,7° 9,5° 13,2° 0,2°
1968 22,4° 9,2° 13,1° 0,1°
1967 21,0° 8,9° 13,5° 0,5°
1966 16,2° 9,1° 12,4° -0,6°
1965 22,6° 8,0° 12,1° -0,9°
1964 16,8° 7,0° 11,7° -1,3°
1963 21,5° 8,0° 12,6° -0,4°
1962 19,5° 7,0° 11,9° -1,1°
1961 16,4° 8,6° 12,5° -0,5°
1960 21,3° 7,0° 12,9° -0,1°
1959 21,2° 9,2° 14,1° 1,1°
1958 26,6° 8,5° 14,0° 1,0°
1957 19,5° 9,4° 12,8° -0,2°
1956 23,1° 9,2° 13,6° 0,6°
1955 26,6° 9,2° 14,3° 1,3°
1954 19,0° 9,5° 12,9° -0,1°
1953 18,3° 9,5° 14,3° 1,3°
1952 22,0° 8,4° 12,7° -0,3°
1951 16,2° 8,2° 12,4° -0,6°
1950 22,2° 8,2° 14,9° 1,9°
1949 17,5° 9,5° 12,7° -0,3°
1948 24,5° 9,6° 13,8° 0,8°
1947 25,1° 9,4° 15,5° 2,5°
1946 21,9° 11,2° 14,8° 1,8°
1945 25,8° 9,9° 15,3° 2,3°
1944 25,0° 10,2° 14,5° 1,5°
1943 19,5° 8,4° 13,1° 0,1°
1942 18,0° 8,9° 12,2° -0,8°
1941 26,0° 8,6° 15,6° 2,6°
1940 22,3° 9,7° 14,0° 1,0°
1939 21,9° 8,4° 13,7° 0,7°
1938 19,4° 8,7° 13,2° 0,2°
1937 22,0° 8,1° 14,4° 1,4°
1936 21,8° 11,6° 15,8° 2,8°
1935 22,2° 9,0° 13,5° 0,5°
1934 21,8° 9,6° 14,2° 1,2°
1933 21,5° 11,5° 15,5° 2,5°
1932 20,6° 9,6° 14,1° 1,1°
1931 23,0° -0,3° 13,3° 0,3°
1930 20,4° 11,0° 15,6° 2,6°
1929 18,0° 8,0° 12,6° -0,4°
1928 14,6° 7,6° 11,3° -1,7°
1927 22,2° 8,7° 14,3° 1,3°
1926 20,8° 10,2° 14,4° 1,4°
1925 26,0° 8,9° 16,4° 3,4°
1924 18,6° 5,0° 12,7° -0,3°
1923 20,0° 7,2° 13,1° 0,1°
1922 16,6° 8,7° 12,4° -0,6°
1921 18,5° 6,5° 11,2° -1,8°
1920 19,0° 9,9° 14,0° 1,0°
1919 17,4° 9,2° 13,2° 0,2°
1918 19,5° 7,5° 13,3° 0,3°
1917 18,7° 8,3° 13,1° 0,1°
1916 17,1° 10,4° 13,2° 0,2°
1915 16,3° 8,3° 12,4° -0,6°
1914 24,1° 9,9° 16,3° 3,3°
1913 16,7° 8,8° 12,1° -0,9°
1912 22,7° 10,4° 15,2° 2,2°
1911 25,3° 8,2° 13,7° 0,7°
1910 20,6° 7,4° 13,0° 0,0°
1909 15,9° 9,1° 12,0° -1,0°
1908 19,7° 8,8° 13,6° 0,6°
1907 17,9° 7,9° 11,5° -1,5°
1906 26,9° 3,0° 13,2° 0,2°
1905 21,9° 10,1° 13,9° 0,9°
1904 19,8° 7,6° 12,8° -0,2°
1903 20,7° 7,5° 12,8° -0,2°
1902 15,9° 6,0° 10,8° -2,2°
1901 24,4° 9,3° 15,4° 2,4°
1900 17,1° 7,5° 12,8° -0,2°
1899 23,1° 9,5° 14,8° 1,8°
1898 14,6° 5,8° 11,0° -2,0°
1897 19,4° 8,0° 13,4° 0,4°
1896 19,4° 8,9° 13,9° 0,9°
1895 19,3° 9,7° 13,4° 0,4°
1894 21,0° 10,7° 15,5° 2,5°
1893 23,6° 10,0° 14,0° 1,0°
1892 15,0° 8,9° 11,8° -1,2°
1891 21,6° 8,9° 15,0° 2,0°
1890 16,0° 7,5° 11,9° -1,1°
1889 18,5° 8,1° 12,7° -0,3°
1888 20,8° 7,2° 11,9° -1,1°
1887 17,6° 5,4° 12,8° -0,2°
1886 17,2° 7,8° 12,1° -0,9°
1885 17,8° 8,1° 12,8° -0,2°
1884 24,8° 6,0° 14,1° 1,1°
1883 22,4° 11,6° 15,1° 2,1°
1882 18,4° 11,0° 14,7° 1,7°
1881 16,8° 7,7° 12,5° -0,5°
1880 19,2° 9,3° 13,4° 0,4°
1879 22,4° 9,4° 13,6° 0,6°
1878 18,2° 8,4° 12,7° -0,3°
1877 18,2° 8,6° 13,3° 0,3°
1876 18,1° 8,6° 12,7° -0,3°
1875 22,0° 10,1° 14,7° 1,7°
1874 19,8° 8,0° 13,8° 0,8°
1873 21,0° 11,2° 15,4° 2,4°
1872 22,2° 8,8° 15,7° 2,7°
1871 16,5° 11,2° 13,6° 0,6°
1870 22,5° 8,4° 13,3° 0,3°