Været som var (klima)Utsira fyr målestasjon, Utsira (Rogaland)

Klimastatistikk for Utsira fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Utsira fyr målestasjon. Stasjonen ligger 55 meter over havet i Utsira kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mai

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mai

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mai

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 25,7° 4,8° 11,3° 3,0°
2017 16,8° 5,2° 9,5° 1,2°
2016 21,5° 4,3° 10,0° 1,7°
2015 12,1° 3,1° 7,8° -0,5°
2014 16,7° 4,2° 9,6° 1,3°
2013 23,6° 3,0° 9,2° 0,9°
2012 22,8° 0,6° 8,5° 0,3°
2011 17,6° 5,1° 9,3° 1,0°
2010 14,0° -1,4° 7,6° -0,7°
2009 17,5° 4,8° 9,5° 1,2°
2008 21,1° 3,0° 10,2° 1,9°
2007 17,7° 3,2° 8,7° 0,4°
2006 22,2° 4,2° 9,7° 1,4°
2005 14,1° 4,0° 8,1° -0,2°
2004 20,2° 3,4° 9,1° 0,8°
2003 13,5° 2,5° 8,2° -0,1°
2002 19,4° 4,4° 10,6° 2,3°
2001 16,9° 4,0° 8,4° 0,1°
2000 18,1° 5,6° 9,7° 1,4°
1999 18,0° 4,0° 9,0° 0,7°
1998 16,8° 4,0° 9,1° 0,8°
1997 16,4° 1,7° 8,1° -0,2°
1996 13,4° 2,8° 6,9° -1,4°
1995 15,7° 2,0° 7,5° -0,8°
1994 21,7° 2,6° 8,7° 0,4°
1993 22,8° 4,0° 10,1° 1,8°
1992 22,4° 1,0° 10,4° 2,1°
1991 13,0° 4,1° 7,8° -0,5°
1990 19,5° 5,0° 9,8° 1,5°
1989 17,8° 4,0° 8,6° 0,3°
1988 19,8° 3,5° 9,7° 1,4°
1987 14,3° 2,6° 7,2° -1,1°
1986 19,0° 3,8° 8,0° -0,3°
1985 17,0° 2,6° 8,9° 0,6°
1984 19,5° 2,0° 8,9° 0,6°
1983 12,5° 4,5° 8,3° 0,0°
1982 15,7° 0,7° 7,8° -0,5°
1981 23,0° 1,4° 9,8° 1,5°
1980 16,5° 1,4° 8,2° -0,1°
1979 21,0° 0,4° 6,1° -2,2°
1978 18,2° 2,6° 9,0° 0,7°
1977 16,3° 2,6° 7,7° -0,6°
1976 19,7° 2,0° 8,8° 0,5°
1975 20,5° 2,6° 8,0° -0,3°
1974 18,1° 2,5° 9,7° 1,4°
1973 15,8° 2,3° 8,1° -0,2°
1972 19,0° 5,2° 9,1° 0,8°
1971 15,9° 3,8° 8,7° 0,4°
1970 18,7° 3,2° 8,2° -0,1°
1969 19,4° 3,3° 7,7° -0,6°
1968 17,0° 0,1° 7,7° -0,6°
1967 15,8° 1,0° 7,2° -1,1°
1966 12,4° 2,5° 7,0° -1,3°
1965 15,1° 2,6° 7,6° -0,7°
1964 17,6° 4,7° 8,6° 0,3°
1963 22,1° 3,2° 7,6° -0,7°
1962 13,0° 2,4° 6,9° -1,4°
1961 16,9° 4,6° 8,0° -0,3°
1960 19,5° 1,2° 9,0° 0,7°
1959 18,3° 3,5° 8,6° 0,3°
1958 14,4° 2,6° 6,6° -1,7°
1957 17,0° 0,8° 7,5° -0,8°
1956 14,5° 3,8° 7,8° -0,5°
1955 14,4° 1,3° 5,8° -2,5°
1954 20,5° 1,4° 10,0° 1,7°
1953 13,3° 3,8° 7,9° -0,4°
1952 17,4° 4,3° 8,7° 0,4°
1951 18,0° 3,0° 8,2° -0,1°
1950 19,7° 4,3° 9,2° 0,9°
1949 18,8° 1,6° 7,8° -0,5°
1948 19,9° 3,4° 9,1° 0,8°
1947 22,7° 3,6° 10,8° 2,5°
1946 20,9° 2,8° 9,1° 0,8°
1945 18,1° 2,8° 9,1° 0,8°
1944 14,8° 2,7° 7,4° -0,9°
1943 17,4° 1,0° 8,3° 0,0°
1942 18,7° 1,5° 7,5° -0,8°
1941 20,3° 1,3° 7,3° -1,0°
1940 21,0° 0,9° 10,2° 1,9°
1939 14,6° 3,6° 8,7° 0,4°
1938 17,4° 0,0° 7,6° -0,7°
1937 18,2° 1,8° 9,0° 0,7°
1936 16,8° 1,7° 10,0° 1,7°
1935 12,5° -0,1° 7,2° -1,1°
1934 15,7° 1,7° 7,6° -0,7°
1933 17,6° 4,0° 9,2° 0,9°
1932 18,6° 3,6° 9,4° 1,1°
1931 23,4° 3,4° 8,3° 0,0°
1930 17,0° 3,9° 9,0° 0,7°
1929 17,0° 2,2° 8,2° -0,1°
1928 17,5° 1,2° 8,1° -0,2°
1927 11,0° 1,2° 6,1° -2,2°
1926 12,9° 2,8° 7,8° -0,5°
1925 17,8° 3,7° 10,1° 1,8°
1924 13,5° 2,4° 6,9° -1,4°
1923 9,8° 2,2° 6,6° -1,7°
1922 10,6° 0,8° 6,7° -1,6°
1921 12,7° 0,9° 8,3° 0,0°
1920 18,9° 3,9° 9,0° 0,7°
1919 17,9° 2,1° 9,8° 1,5°
1918 14,9° 3,4° 10,0° 1,7°
1917 19,8° 0,6° 8,2° -0,1°
1916 15,7° 3,3° 8,3° 0,0°
1915 16,0° 0,5° 7,2° -1,1°
1914 11,1° -0,6° 7,3° -1,0°
1913 14,1° 4,0° 8,5° 0,2°
1912 13,5° 2,1° 7,3° -1,0°
1911 18,1° 3,5° 10,4° 2,1°
1910 21,9° 2,3° 10,1° 1,8°
1909 13,9° -0,4° 7,0° -1,3°
1908 19,1° 3,0° 8,0° -0,3°
1907 14,9° 1,9° 7,5° -0,8°
1906 16,9° 3,3° 8,0° -0,3°
1905 13,3° 1,7° 7,1° -1,2°
1904 18,1° 2,5° 7,8° -0,5°
1903 14,1° 1,9° 8,1° -0,2°
1902 10,5° 2,4° 7,0° -1,3°
1901 16,3° 3,1° 8,4° 0,1°
1900 19,2° 0,9° 6,7° -1,6°
1899 13,5° 2,1° 7,8° -0,5°
1898 13,7° 2,3° 7,4° -0,9°
1897 17,4° 2,5° 7,4° -0,9°
1896 11,7° 3,0° 8,0° -0,3°
1895 19,9° 2,5° 10,2° 1,9°
1894 11,7° 3,1° 7,7° -0,6°
1893 17,2° 3,1° 8,8° 0,5°
1892 12,6° 0,3° 6,7° -1,6°
1891 12,8° 2,8° 7,7° -0,6°
1890 19,4° 4,8° 11,1° 2,8°
1889 20,0° 4,5° 12,0° 3,7°
1888 19,8° 1,2° 6,7° -1,6°
1887 22,6° 1,2° 8,0° -0,3°
1886 16,2° -0,1° 7,4° -0,9°
1885 12,8° 0,5° 7,1° -1,2°
1884 12,2° 2,8° 7,5° -0,8°
1883 11,0° 1,5° 6,7° -1,6°
1882 14,1° 3,4° 8,5° 0,2°
1881 18,8° 0,8° 7,9° -0,4°
1880 11,9° 0,9° 7,3° -1,0°
1879 20,6° -0,5° 6,7° -1,6°
1878 12,6° 3,7° 8,7° 0,4°
1877 13,6° -1,8° 6,4° -1,9°
1876 11,0° 2,6° 7,0° -1,3°
1875 14,0° 4,0° 8,8° 0,5°
1874 14,0° 3,6° 8,1° -0,2°
1873 13,1° 3,1° 7,0° -1,3°
1872 20,0° 3,6° 8,3° 0,0°
1871 17,6° 0,4° 7,4° -0,9°
1870 11,4° 2,7° 7,5° -0,8°