Været som var (klima)Utsira fyr målestasjon, Utsira (Rogaland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (Vestlandet, Trøndelag og Nordland)

  Det er ventet mye nedbør i varslingsområdet. Mest nedbør er ventet natt til onsdag. Stigende temperaturer vil føre til snøsmelting der det nå ligger snø. Mye regn vil gi raskt økende vannføring i elver og bekker. Det ventes vannføringer på høyt gult nivå. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Les mer på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

Klimastatistikk for Utsira fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Utsira fyr målestasjon. Stasjonen ligger 55 meter over havet i Utsira kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk januar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for januar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur januar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 7,8° 0,0° 3,7° 1,4°
2017 8,0° -2,8° 4,8° 2,5°
2016 8,4° -3,6° 2,3° 0,0°
2015 9,0° -0,7° 4,6° 2,3°
2014 8,1° -3,0° 3,0° 0,7°
2013 8,1° -5,9° 1,4° -0,9°
2012 7,3° -1,7° 3,5° 1,2°
2011 6,8° -2,6° 2,6° 0,3°
2010 6,8° -6,7° -0,6° -2,9°
2009 7,8° -3,4° 3,4° 1,1°
2008 7,9° 0,3° 4,4° 2,1°
2007 9,7° -1,3° 5,3° 3,0°
2006 3,6° 1,3°
2005 9,7° -1,7° 5,1° 2,8°
2004 7,8° -4,4° 2,9° 0,6°
2003 7,7° -4,2° 3,0° 0,7°
2002 7,4° -2,5° 4,2° 1,9°
2001 7,6° -2,1° 3,3° 1,0°
2000 8,2° -1,0° 4,8° 2,5°
1999 7,2° -3,5° 3,2° 0,9°
1998 8,2° -3,4° 3,6° 1,3°
1997 8,0° -3,0° 3,4° 1,1°
1996 6,8° -4,4° 1,7° -0,6°
1995 7,7° -2,6° 3,6° 1,3°
1994 7,0° -2,0° 3,1° 0,8°
1993 8,6° -3,0° 4,1° 1,8°
1992 10,0° 1,6° 5,6° 3,3°
1991 7,6° 0,1° 4,3° 2,0°
1990 8,5° 0,1° 5,6° 3,3°
1989 9,0° 2,5° 6,1° 3,8°
1988 8,4° 0,1° 4,5° 2,2°
1987 6,1° -13,1° -0,7° -3,0°
1986 5,9° -7,0° 0,3° -2,0°
1985 5,7° -7,7° -0,4° -2,7°
1984 8,0° -6,2° 1,6° -0,7°
1983 9,2° -0,4° 5,1° 2,8°
1982 6,0° -10,4° 0,6° -1,7°
1981 7,4° -5,1° 1,8° -0,5°
1980 6,2° -6,4° 1,0° -1,3°
1979 6,6° -11,1° -0,6° -2,9°
1978 7,7° -2,1° 3,4° 1,1°
1977 7,0° -3,2° 1,6° -0,7°
1976 8,1° -3,5° 2,1° -0,2°
1975 8,5° 0,1° 5,0° 2,7°
1974 7,4° 1,2° 4,6° 2,3°
1973 8,0° -0,5° 4,7° 2,4°
1972 6,4° -6,0° 1,0° -1,3°
1971 9,8° -4,3° 3,5° 1,2°
1970 5,6° -6,8° 0,4° -1,9°
1969 6,5° -2,6° 2,6° 0,3°
1968 6,4° -6,8° 1,4° -0,9°
1967 7,0° -4,6° 1,8° -0,5°
1966 5,7° -5,9° -0,2° -2,5°
1965 7,6° -3,6° 2,5° 0,2°
1964 7,3° -1,9° 4,0° 1,7°
1963 5,0° -7,8° -0,6° -2,9°
1962 7,1° -2,0° 4,2° 1,9°
1961 6,8° -4,9° 1,8° -0,5°
1960 8,0° -6,5° 1,0° -1,3°
1959 6,0° -5,0° 0,7° -1,6°
1958 6,8° -6,0° 1,8° -0,5°
1957 8,7° -3,0° 4,0° 1,7°
1956 8,4° -9,2° 1,6° -0,7°
1955 7,0° -4,5° 1,8° -0,5°
1954 8,2° -7,5° 2,2° -0,1°
1953 7,4° -3,0° 2,9° 0,6°
1952 8,5° -2,7° 2,1° -0,2°
1951 6,9° -1,8° 1,8° -0,5°
1950 8,3° -7,4° 2,8° 0,5°
1949 11,7° -4,4° 4,5° 2,2°
1948 7,6° -8,1° 1,5° -0,8°
1947 8,0° -5,0° 0,5° -1,8°
1946 9,5° -3,8° 3,0° 0,7°
1945 7,8° -6,6° 0,4° -1,9°
1944 9,0° -3,2° 4,8° 2,5°
1943 6,4° -5,2° 1,7° -0,6°
1942 6,7° -15,2° -3,1° -5,4°
1941 5,2° -9,2° -1,4° -3,7°
1940 6,2° -12,1° 0,4° -1,9°
1939 7,6° -2,7° 2,5° 0,2°
1938 8,8° -1,0° 3,5° 1,2°
1937 7,4° -5,4° 2,4° 0,1°
1936 7,3° -3,0° 2,5° 0,2°
1935 8,3° -1,8° 3,6° 1,3°
1934 13,0° -2,3° 5,0° 2,7°
1933 9,2° -3,2° 3,6° 1,3°
1932 7,8° -4,0° 5,0° 2,7°
1931 6,2° -2,8° 2,4° 0,1°
1930 8,1° -0,1° 4,9° 2,6°
1929 5,4° -9,0° 0,7° -1,6°
1928 5,2° -2,8° 2,6° 0,3°
1927 7,4° -4,4° 3,5° 1,2°
1926 6,5° -2,3° 2,4° 0,1°
1925 8,2° -2,0° 4,9° 2,6°
1924 5,2° -5,8° 1,5° -0,8°
1923 7,2° -2,7° 3,9° 1,6°
1922 6,8° -3,8° 1,1° -1,2°
1921 7,6° -3,9° 3,8° 1,5°
1920 6,2° -4,5° 2,1° -0,2°
1919 6,4° -2,5° 2,6° 0,3°
1918 6,2° -6,0° 1,1° -1,2°
1917 5,9° -5,8° -1,0° -3,3°
1916 6,3° -3,7° 3,9° 1,6°
1915 6,5° -2,3° 2,1° -0,2°
1914 7,9° -5,7° 2,8° 0,5°
1913 6,7° -4,9° 1,8° -0,5°
1912 7,7° -5,7° 0,7° -1,6°
1911 6,9° -2,2° 3,1° 0,8°
1910 8,4° -7,6° 2,0° -0,3°
1909 7,5° -3,3° 3,8° 1,5°
1908 6,9° -7,1° 3,1° 0,8°
1907 8,4° -6,3° 2,4° 0,1°
1906 6,8° -2,7° 3,3° 1,0°
1905 7,9° -8,1° 3,2° 0,9°
1904 5,7° -2,6° 2,8° 0,5°
1903 6,5° -3,6° 2,0° -0,3°
1902 7,7° -4,6° 3,7° 1,4°
1901 7,3° -5,3° 2,6° 0,3°
1900 6,7° -2,6° 2,0° -0,3°
1899 6,7° -4,7° 2,8° 0,5°
1898 8,1° -0,4° 5,0° 2,7°
1897 6,0° -7,0° 0,0° -2,3°
1896 7,1° -3,9° 3,3° 1,0°
1895 4,2° -6,7° -0,1° -2,4°
1894 6,5° -6,8° 2,7° 0,4°
1893 5,9° -8,4° -0,5° -2,8°
1892 6,9° -4,6° 1,6° -0,7°
1891 6,1° -6,9° 0,8° -1,5°
1890 7,8° -1,0° 4,6° 2,3°
1889 6,8° -2,5° 3,1° 0,8°
1888 7,1° -4,0° 3,5° 1,2°
1887 7,8° -3,6° 3,6° 1,3°
1886 6,2° -4,1° 1,6° -0,7°
1885 5,9° -3,3° 1,9° -0,4°
1884 7,2° -1,2° 4,2° 1,9°
1883 6,3° -4,1° 1,9° -0,4°
1882 7,3° -3,5° 4,4° 2,1°
1881 6,3° -10,8° -0,7° -3,0°
1880 7,5° -5,3° 2,8° 0,5°
1879 3,9° -5,7° -0,7° -3,0°
1878 6,8° -3,3° 2,0° -0,3°
1877 5,2° -5,3° 1,1° -1,2°
1876 6,3° -3,5° 2,9° 0,6°
1875 5,3° -4,9° 1,2° -1,1°
1874 6,8° -1,0° 4,2° 1,9°
1873 7,0° -3,5° 3,8° 1,5°
1872 6,2° 0,4° 3,8° 1,5°
1871 5,9° -5,6° 0,8° -1,5°
1870 5,2° -2,1° 2,3° 0,0°