Været som var (klima)Utsira fyr målestasjon, Utsira (Rogaland)

Klimastatistikk for Utsira fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Utsira fyr målestasjon. Stasjonen ligger 55 meter over havet i Utsira kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk desember

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for desember

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur desember

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 8,8° 0,5° 5,1° 1,2°
2017 10,3° -0,3° 4,9° 1,0°
2016 10,4° 2,5° 6,9° 3,0°
2015 10,5° -0,4° 6,8° 2,9°
2014 9,3° -0,2° 5,4° 1,5°
2013 9,5° -1,7° 6,5° 2,6°
2012 7,8° -6,4° 1,6° -2,3°
2011 10,8° -0,3° 5,0° 1,1°
2010 7,3° -6,5° -0,4° -4,3°
2009 8,7° -5,7° 2,7° -1,2°
2008 8,5° -4,0° 4,5° 0,6°
2007 9,2° 1,0° 5,2° 1,3°
2006 10,6° 3,3° 7,6° 3,7°
2005 4,9° 1,0°
2004 9,1° -1,2° 6,1° 2,2°
2003 9,0° -2,0° 5,1° 1,2°
2002 6,7° -3,5° 1,8° -2,1°
2001 9,1° -4,5° 3,3° -0,6°
2000 10,2° -2,8° 5,2° 1,3°
1999 9,6° -3,4° 3,6° -0,3°
1998 8,6° -3,5° 4,6° 0,7°
1997 8,4° -0,5° 4,5° 0,6°
1996 7,2° -4,4° 2,6° -1,3°
1995 8,5° -4,6° 1,9° -2,0°
1994 9,2° 1,6° 5,9° 2,0°
1993 8,0° -2,7° 2,7° -1,2°
1992 8,8° -1,0° 5,3° 1,4°
1991 9,3° 0,1° 6,0° 2,1°
1990 9,5° 0,2° 5,2° 1,3°
1989 9,3° -1,4° 4,9° 1,0°
1988 9,0° -1,5° 5,3° 1,4°
1987 8,9° -2,6° 5,4° 1,5°
1986 10,0° -4,5° 4,5° 0,6°
1985 8,6° -5,0° 3,2° -0,7°
1984 10,0° -1,5° 5,3° 1,4°
1983 9,1° -2,2° 4,5° 0,6°
1982 8,4° -1,5° 4,6° 0,7°
1981 8,8° -5,8° -0,8° -4,7°
1980 8,2° -4,1° 4,3° 0,4°
1979 9,1° -3,1° 2,9° -1,0°
1978 8,0° -12,6° 1,0° -2,9°
1977 8,7° -2,4° 5,3° 1,4°
1976 7,1° -4,4° 1,7° -2,2°
1975 9,0° -1,8° 5,2° 1,3°
1974 9,2° -1,9° 5,4° 1,5°
1973 7,8° -4,8° 3,5° -0,4°
1972 9,3° 0,1° 6,0° 2,1°
1971 10,2° -1,1° 6,0° 2,1°
1970 8,6° -1,9° 4,3° 0,4°
1969 7,2° -4,0° 2,0° -1,9°
1968 7,4° -4,0° 2,9° -1,0°
1967 10,0° -2,6° 3,8° -0,1°
1966 9,1° -2,0° 3,1° -0,8°
1965 6,2° -2,3° 1,7° -2,2°
1964 9,3° -2,1° 4,0° 0,1°
1963 8,0° -4,2° 3,7° -0,2°
1962 8,5° -6,1° 2,5° -1,4°
1961 8,0° -2,5° 2,9° -1,0°
1960 9,1° -5,7° 3,4° -0,5°
1959 9,1° -3,6° 4,1° 0,2°
1958 8,9° -2,5° 3,3° -0,6°
1957 9,4° -2,8° 4,3° 0,4°
1956 8,7° -1,5° 4,4° 0,5°
1955 10,1° -5,9° 2,3° -1,6°
1954 10,0° -1,5° 4,9° 1,0°
1953 10,4° 0,7° 5,8° 1,9°
1952 7,5° -2,0° 3,4° -0,5°
1951 10,0° -1,8° 5,6° 1,7°
1950 8,6° -2,4° 1,9° -2,0°
1949 10,6° 0,7° 5,1° 1,2°
1948 10,2° 1,8° 6,3° 2,4°
1947 8,9° -3,4° 4,0° 0,1°
1946 8,0° -2,8° 4,1° 0,2°
1945 9,3° -2,4° 3,8° -0,1°
1944 8,9° -0,5° 4,3° 0,4°
1943 10,0° -2,6° 4,4° 0,5°
1942 9,1° -3,9° 5,5° 1,6°
1941 8,1° -3,6° 4,8° 0,9°
1940 8,2° -6,3° 3,5° -0,4°
1939 8,6° -3,1° 2,7° -1,2°
1938 10,1° -5,3° 4,1° 0,2°
1937 7,4° -6,0° 1,6° -2,3°
1936 9,2° -0,1° 5,5° 1,6°
1935 7,0° -1,9° 3,3° -0,6°
1934 10,9° -1,9° 6,5° 2,6°
1933 8,1° -2,0° 4,3° 0,4°
1932 9,1° -0,7° 5,3° 1,4°
1931 8,4° -4,2° 4,0° 0,1°
1930 4,9° 1,0°
1929 8,4° -3,1° 5,4° 1,5°
1928 8,4° -3,2° 3,5° -0,4°
1927 6,2° -7,0° 0,2° -3,7°
1926 8,4° -2,7° 4,1° 0,2°
1925 6,8° -4,6° 1,8° -2,1°
1924 9,0° 0,0° 6,7° 2,8°
1923 7,2° -8,8° 1,6° -2,3°
1922 9,0° -1,6° 4,8° 0,9°
1921 8,1° 0,1° 5,3° 1,4°
1920 6,7° -5,3° 3,3° -0,6°
1919 6,2° -8,1° 1,6° -2,3°
1918 9,0° -2,4° 4,2° 0,3°
1917 8,2° -3,6° 3,2° -0,7°
1916 7,6° -0,2° 4,2° 0,3°
1915 5,9° -9,8° 0,6° -3,3°
1914 8,3° -3,6° 4,4° 0,5°
1913 9,3° -5,1° 4,3° 0,4°
1912 7,9° -0,5° 5,6° 1,7°
1911 7,7° -0,2° 5,1° 1,2°
1910 7,9° -0,5° 4,7° 0,8°
1909 7,9° -3,4° 3,2° -0,7°
1908 8,3° -9,8° 4,1° 0,2°
1907 7,9° -4,1° 3,3° -0,6°
1906 8,4° -4,5° 3,3° -0,6°
1905 7,9° -3,9° 5,2° 1,3°
1904 8,7° -3,9° 4,4° 0,5°
1903 6,9° -2,9° 3,2° -0,7°
1902 6,9° -6,1° 2,3° -1,6°
1901 8,1° -5,2° 2,7° -1,2°
1900 8,1° -4,6° 4,9° 1,0°
1899 8,4° -3,1° 2,0° -1,9°
1898 10,1° -1,6° 5,4° 1,5°
1897 7,9° -2,8° 4,5° 0,6°
1896 6,9° -3,8° 3,0° -0,9°
1895 6,7° -3,5° 2,6° -1,3°
1894 8,8° -2,3° 4,8° 0,9°
1893 8,7° -4,6° 5,1° 1,2°
1892 8,0° -4,6° 2,4° -1,5°
1891 8,9° -2,5° 4,7° 0,8°
1890 7,2° -4,0° 1,8° -2,1°
1889 8,0° -0,8° 4,0° 0,1°
1888 7,5° -1,5° 4,5° 0,6°
1887 8,6° -4,1° 2,3° -1,6°
1886 6,4° -5,0° 2,1° -1,8°
1885 7,8° -5,1° 4,0° 0,1°
1884 7,2° -4,5° 3,9° 0,0°
1883 7,8° -5,9° 4,3° 0,4°
1882 4,5° -6,5° 0,6° -3,3°
1881 8,0° -1,0° 4,7° 0,8°
1880 8,7° -4,0° 2,2° -1,7°
1879 7,3° -10,0° 2,8° -1,1°
1878 6,2° -4,4° 0,1° -3,8°
1877 7,8° -2,6° 3,8° -0,1°
1876 6,4° -10,2° -0,4° -4,3°
1875 6,8° -6,1° 3,7° -0,2°
1874 6,0° -4,8° 0,2° -3,7°
1873 9,4° -1,0° 5,7° 1,8°
1872 6,5° -6,0° 1,7° -2,2°
1871 7,7° -9,0° 2,7° -1,2°
1870 6,3° -9,3° 0,1° -3,8°