Været som var (klima)Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Jordskredfare gult nivå (Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag)

  Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, opp mot 20 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. tirsdag 17. april 2018 kl 08:00
   Faren øker
  2. mandag 23. april 2018 kl 20:00
   Faren er over

  Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli berørt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

 2. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (Deler av Østlandet og Telemark.)

  Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra søndag. Det er ventet rundt 10-15 mm regn i området mandag morgen. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. onsdag 18. april 2018 kl 11:00
   Faren øker
  2. mandag 23. april 2018 kl 23:00
   Faren er over

  Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker/mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Kan føre til stengte veier og bruer.Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring.

Klimastatistikk for Oslo (Blindern) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oslo (Blindern) målestasjon. Stasjonen ligger 94 meter over havet i Oslo kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mars

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mars

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mars

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 10,0° -14,2° -2,3°
2017 20,0° -5,7° 2,6°
2016 15,7° -3,6° 3,1°
2015 13,2° -4,8° 3,5°
2014 15,5° -2,8° 4,3°
2013 10,1° -14,2° -2,1°
2012 21,5° -3,2° 5,6°
2011 14,9° -8,1° 0,6°
2010 9,7° -14,0° 0,3°
2009 10,4° -7,3° 1,2°
2008 8,9° -13,1° 0,9°
2007 16,0° -3,6° 4,2°
2006 9,4° -15,0° -3,2°
2005 13,5° -16,9° -0,8°
2004 15,0° -11,8° 2,1°
2003 13,0° -10,8° 1,7°
2002 13,3° -8,0° 2,1°
2001 10,3° -13,1° -1,5°
2000 15,4° -7,4° 2,0°
1999 9,9° -9,0° 0,4°
1998 15,9° -11,1° 0,8°
1997 16,2° -8,0° 2,4°
1996 8,4° -8,1° -0,6°
1995 11,6° -7,2° 1,3°
1994 11,2° -11,8° 0,6°
1993 12,4° -15,2° 1,4°
1992 10,0° -8,6° 2,8°
1991 13,7° -6,3° 1,9°
1990 17,0° -6,3° 4,7°
1989 11,9° -4,5° 3,7°
1988 6,4° -12,0° -1,2°
1987 9,3° -20,2° -3,9°
1986 8,1° -11,8° 0,5°
1985 7,5° -8,9° -0,5°
1984 9,1° -10,6° -1,1°
1983 10,4° -6,2° 1,6°
1982 13,7° -8,2° 1,8°
1981 13,5° -13,8° -1,9°
1980 7,7° -16,0° -2,1°
1979 7,1° -18,0° -0,3°
1978 10,4° -17,2° -1,2°
1977 7,4° -8,2° 0,8°
1976 13,7° -13,2° -1,4°
1975 8,6° -6,9° 0,7°
1974 13,3° -6,3° 1,7°
1973 15,3° -6,4° 3,3°
1972 13,8° -14,6° 0,0°
1971 9,2° -17,2° -1,8°
1970 7,5° -11,7° -1,2°
1969 9,0° -15,4° -3,0°
1968 11,9° -10,3° 1,0°
1967 14,0° -5,0° 2,6°
1966 10,5° -12,6° -0,1°
1965 16,9° -17,4° -0,6°
1964 13,4° -9,3° -0,2°
1963 10,2° -14,7° -3,2°
1962 5,0° -18,1° -3,9°
1961 14,6° -7,0° 3,3°
1960 9,5° -8,7° 1,2°
1959 10,7° -6,8° 1,4°
1958 6,7° -13,7° -3,4°
1957 11,0° -10,9° -0,6°
1956 15,5° -11,6° -1,0°
1955 11,1° -13,0° -1,4°
1954 8,2° -7,6° -0,2°
1953 14,8° -5,8° 2,6°
1952 7,7° -13,1° -2,0°
1951 7,7° -11,5° -2,9°
1950 12,8° -12,8° 1,6°
1949 15,0° -13,2° 0,1°
1948 15,1° -11,1° 1,7°
1947 7,1° -20,0° -3,9°
1946 13,8° -20,1° -0,8°
1945 15,1° -6,2° 3,0°
1944 8,9° -8,5° 0,0°
1943 12,0° -6,5° 3,6°
1942 9,1° -21,3° -5,2°
1941 11,6° -15,2° -1,7°
1940 5,7° -19,1° -2,7°
1939 11,9° -16,1° 0,5°
1938 13,1° -6,8° 4,3°
1937 6,7° -16,9° -2,3°
1936 0,4°
1935 0,0°
1934 0,4°
1933 0,4°
1932 -1,0°
1931 -3,0°
1930 0,2°
1929 1,7°
1928 -1,3°
1927 1,7°
1926 0,9°
1925 -1,2°
1924 -3,2°
1923 -0,1°
1922 -0,6°
1921 3,2°
1920 3,0°
1919 -0,9°
1918 -0,4°
1917 -3,6°
1916 -1,8°
1915 -1,9°
1914 -0,3°
1913 2,0°
1912 1,9°
1911 0,8°
1910 1,8°
1909 -2,3°
1908 -2,4°
1907 0,9°
1906 -0,2°
1905 1,2°
1904 -1,4°
1903 3,0°
1902 -0,5°
1901 -1,3°
1900 -1,4°
1899 -1,2°
1898 -0,5°
1897 -1,0°
1896 0,5°
1895 -0,9°
1894 2,4°
1893 0,9°
1892 -0,3°
1891 -1,7°
1890 1,2°
1889 -1,8°
1888 -6,5°
1887 1,0°
1886 -2,6°
1885 -0,3°
1884 0,7°
1883 -3,0°
1882 2,2°
1881 -5,4°
1880 1,0°
1879 -2,1°
1878 0,9°
1877 -4,4°
1876 -1,6°
1875 -2,8°
1874 0,9°
1873 -1,1°
1872 -0,9°
1871 0,8°
1870 -1,7°