Været som var (klima)Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo)

Klimastatistikk for Oslo (Blindern) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oslo (Blindern) målestasjon. Stasjonen ligger 94 meter over havet i Oslo kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mars

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mars

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mars

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 20,0° -5,7° 2,6°
2016 15,7° -3,6° 3,1°
2015 13,2° -4,8° 3,5°
2014 15,5° -2,8° 4,3°
2013 10,1° -14,2° -2,1°
2012 21,5° -3,2° 5,6°
2011 14,9° -8,1° 0,6°
2010 9,7° -14,0° 0,3°
2009 10,4° -7,3° 1,2°
2008 8,9° -13,1° 0,9°
2007 16,0° -3,6° 4,2°
2006 9,4° -15,0° -3,2°
2005 13,5° -16,9° -0,8°
2004 15,0° -11,8° 2,1°
2003 13,0° -10,8° 1,7°
2002 13,3° -8,0° 2,1°
2001 10,3° -13,1° -1,5°
2000 15,4° -7,4° 2,0°
1999 9,9° -9,0° 0,4°
1998 15,9° -11,1° 0,8°
1997 16,2° -8,0° 2,4°
1996 8,4° -8,1° -0,6°
1995 11,6° -7,2° 1,3°
1994 11,2° -11,8° 0,6°
1993 12,4° -15,2° 1,4°
1992 10,0° -8,6° 2,8°
1991 13,7° -6,3° 1,9°
1990 17,0° -6,3° 4,7°
1989 11,9° -4,5° 3,7°
1988 6,4° -12,0° -1,2°
1987 9,3° -20,2° -3,9°
1986 8,1° -11,8° 0,5°
1985 7,5° -8,9° -0,5°
1984 9,1° -10,6° -1,1°
1983 10,4° -6,2° 1,6°
1982 13,7° -8,2° 1,8°
1981 13,5° -13,8° -1,9°
1980 7,7° -16,0° -2,1°
1979 7,1° -18,0° -0,3°
1978 10,4° -17,2° -1,2°
1977 7,4° -8,2° 0,8°
1976 13,7° -13,2° -1,4°
1975 8,6° -6,9° 0,7°
1974 13,3° -6,3° 1,7°
1973 15,3° -6,4° 3,3°
1972 13,8° -14,6° 0,0°
1971 9,2° -17,2° -1,8°
1970 7,5° -11,7° -1,2°
1969 9,0° -15,4° -3,0°
1968 11,9° -10,3° 1,0°
1967 14,0° -5,0° 2,6°
1966 10,5° -12,6° -0,1°
1965 16,9° -17,4° -0,6°
1964 13,4° -9,3° -0,2°
1963 10,2° -14,7° -3,2°
1962 5,0° -18,1° -3,9°
1961 14,6° -7,0° 3,3°
1960 9,5° -8,7° 1,2°
1959 10,7° -6,8° 1,4°
1958 6,7° -13,7° -3,4°
1957 11,0° -10,9° -0,6°
1956 15,5° -11,6° -1,0°
1955 11,1° -13,0° -1,4°
1954 8,2° -7,6° -0,2°
1953 14,8° -5,8° 2,6°
1952 7,7° -13,1° -2,0°
1951 7,7° -11,5° -2,9°
1950 12,8° -12,8° 1,6°
1949 15,0° -13,2° 0,1°
1948 15,1° -11,1° 1,7°
1947 7,1° -20,0° -3,9°
1946 13,8° -20,1° -0,8°
1945 15,1° -6,2° 3,0°
1944 8,9° -8,5° 0,0°
1943 12,0° -6,5° 3,6°
1942 9,1° -21,3° -5,2°
1941 11,6° -15,2° -1,7°
1940 5,7° -19,1° -2,7°
1939 11,9° -16,1° 0,5°
1938 13,1° -6,8° 4,3°
1937 6,7° -16,9° -2,3°
1936 0,4°
1935 0,0°
1934 0,4°
1933 0,4°
1932 -1,0°
1931 -3,0°
1930 0,2°
1929 1,7°
1928 -1,3°
1927 1,7°
1926 0,9°
1925 -1,2°
1924 -3,2°
1923 -0,1°
1922 -0,6°
1921 3,2°
1920 3,0°
1919 -0,9°
1918 -0,4°
1917 -3,6°
1916 -1,8°
1915 -1,9°
1914 -0,3°
1913 2,0°
1912 1,9°
1911 0,8°
1910 1,8°
1909 -2,3°
1908 -2,4°
1907 0,9°
1906 -0,2°
1905 1,2°
1904 -1,4°
1903 3,0°
1902 -0,5°
1901 -1,3°
1900 -1,4°
1899 -1,2°
1898 -0,5°
1897 -1,0°
1896 0,5°
1895 -0,9°
1894 2,4°
1893 0,9°
1892 -0,3°
1891 -1,7°
1890 1,2°
1889 -1,8°
1888 -6,5°
1887 1,0°
1886 -2,6°
1885 -0,3°
1884 0,7°
1883 -3,0°
1882 2,2°
1881 -5,4°
1880 1,0°
1879 -2,1°
1878 0,9°
1877 -4,4°
1876 -1,6°
1875 -2,8°
1874 0,9°
1873 -1,1°
1872 -0,9°
1871 0,8°
1870 -1,7°