Været som var (klima)Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo)

Klimastatistikk for Oslo (Blindern) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oslo (Blindern) målestasjon. Stasjonen ligger 94 meter over havet i Oslo kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk august

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for august

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur august

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 23,6° 6,9° 15,3°
2016 23,8° 6,6° 15,5°
2015 25,4° 8,0° 16,5°
2014 26,4° 7,6° 15,8°
2013 25,8° 7,5° 16,3°
2012 26,9° 7,3° 16,1°
2011 26,5° 6,7° 16,1°
2010 25,4° 7,9° 16,1°
2009 27,7° 6,6° 16,1°
2008 27,4° 8,6° 15,2°
2007 27,4° 4,2° 16,5°
2006 29,9° 9,4° 18,0°
2005 25,1° 5,9° 15,9°
2004 31,5° 6,1° 18,0°
2003 28,3° 7,5° 17,4°
2002 28,2° 12,0° 20,4°
2001 26,0° 8,3° 15,9°
2000 23,5° 7,1° 15,4°
1999 28,4° 6,0° 16,1°
1998 23,2° 6,2° 14,4°
1997 29,9° 12,7° 20,5°
1996 28,4° 9,1° 18,4°
1995 28,3° 5,0° 18,1°
1994 29,4° 5,1° 16,3°
1993 20,6° 4,9° 13,4°
1992 22,9° 6,6° 14,4°
1991 26,7° 7,4° 17,0°
1990 26,0° 6,0° 16,3°
1989 23,4° 5,5° 14,6°
1988 25,3° 7,0° 15,3°
1987 23,1° 3,7° 13,4°
1986 21,6° 5,4° 13,4°
1985 24,9° 6,0° 15,0°
1984 25,7° 7,4° 16,5°
1983 27,5° 7,2° 17,0°
1982 34,2° 4,8° 16,7°
1981 25,9° 5,6° 15,7°
1980 25,2° 7,9° 15,4°
1979 25,1° 6,4° 14,3°
1978 28,2° 5,2° 15,1°
1977 25,6° 6,7° 15,8°
1976 29,0° 8,7° 18,1°
1975 32,5° 8,4° 18,7°
1974 23,3° 7,3° 15,5°
1973 25,2° 3,9° 15,0°
1972 22,7° 5,2° 15,0°
1971 24,1° 6,7° 15,1°
1970 25,2° 8,7° 16,6°
1969 29,7° 8,5° 18,8°
1968 26,9° 7,0° 16,8°
1967 25,1° 7,7° 16,1°
1966 24,7° 6,2° 14,9°
1965 23,0° 5,6° 14,1°
1964 26,0° 5,5° 14,9°
1963 24,5° 6,6° 15,2°
1962 22,2° 5,4° 13,3°
1961 22,5° 4,3° 14,3°
1960 28,0° 4,2° 15,1°
1959 27,9° 3,9° 18,0°
1958 23,0° 6,0° 15,0°
1957 26,8° 6,7° 15,4°
1956 21,6° 5,9° 13,4°
1955 29,0° 10,6° 19,3°
1954 23,1° 7,3° 15,4°
1953 23,6° 5,9° 15,1°
1952 22,9° 4,2° 14,5°
1951 25,4° 9,2° 15,7°
1950 25,4° 7,6° 16,3°
1949 23,7° 4,9° 15,3°
1948 29,9° 6,6° 15,2°
1947 30,9° 9,2° 20,7°
1946 24,4° 8,2° 15,4°
1945 30,3° 6,8° 18,7°
1944 27,8° 6,2° 17,4°
1943 25,0° 4,5° 14,5°
1942 24,9° 4,6° 15,4°
1941 30,5° 6,3° 14,6°
1940 24,6° 3,7° 14,3°
1939 27,9° 8,6° 18,1°
1938 30,5° 4,1° 17,7°
1937 28,1° 9,5° 18,7°
1936 16,6°
1935 17,0°
1934 16,4°
1933 16,2°
1932 16,5°
1931 14,1°
1930 15,9°
1929 13,6°
1928 14,3°
1927 16,4°
1926 15,9°
1925 16,1°
1924 15,1°
1923 13,8°
1922 14,1°
1921 14,0°
1920 14,0°
1919 13,9°
1918 15,5°
1917 17,3°
1916 15,0°
1915 15,0°
1914 16,4°
1913 14,4°
1912 14,6°
1911 16,9°
1910 15,3°
1909 14,7°
1908 15,5°
1907 12,9°
1906 14,9°
1905 13,9°
1904 15,4°
1903 14,1°
1902 12,5°
1901 16,9°
1900 15,2°
1899 16,3°
1898 13,7°
1897 16,9°
1896 14,8°
1895 15,0°
1894 14,4°
1893 15,5°
1892 14,2°
1891 14,3°
1890 14,5°
1889 14,5°
1888 13,8°
1887 14,2°
1886 14,8°
1885 13,7°
1884 16,2°
1883 15,0°
1882 16,1°
1881 13,6°
1880 18,5°
1879 16,2°
1878 16,9°
1877 13,1°
1876 16,1°
1875 16,6°
1874 13,7°
1873 14,5°
1872 14,3°
1871 15,7°
1870 16,1°