Ekstremværet Test: Les ekstremværvarselet

Været som var (klima)Oslo (Blindern) målestasjon, Oslo (Oslo)

Klimastatistikk for Oslo (Blindern) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Oslo (Blindern) målestasjon. Stasjonen ligger 94 meter over havet i Oslo kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mai

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mai

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mai

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 31,1° 1,5° 16,1°
2017 23,9° 0,2° 11,6°
2016 26,4° 0,8° 12,3°
2015 18,8° 0,1° 9,0°
2014 26,4° 0,7° 12,0°
2013 26,8° 0,1° 12,8°
2012 29,8° -1,3° 12,3°
2011 23,5° 0,0° 11,3°
2010 23,9° -1,5° 11,0°
2009 26,4° 2,6° 12,0°
2008 28,0° 0,6° 12,3°
2007 20,5° 2,6° 10,9°
2006 25,2° 2,2° 12,0°
2005 19,2° 0,4° 9,7°
2004 24,5° 2,0° 12,4°
2003 22,0° 1,0° 10,1°
2002 23,4° 3,0° 12,8°
2001 24,4° 3,2° 11,9°
2000 25,8° 2,1° 12,5°
1999 24,8° 0,3° 9,5°
1998 24,0° 1,3° 11,6°
1997 21,0° -1,0° 9,3°
1996 23,9° -0,1° 8,4°
1995 22,5° -0,4° 10,0°
1994 24,3° 1,4° 11,1°
1993 25,5° 2,2° 13,2°
1992 27,7° -0,5° 13,3°
1991 24,2° 0,8° 10,8°
1990 26,2° 2,3° 12,5°
1989 23,4° 1,9° 11,1°
1988 27,7° 1,2° 12,3°
1987 26,2° 1,6° 9,4°
1986 23,1° 3,1° 11,0°
1985 23,4° 2,0° 11,8°
1984 24,8° 1,4° 12,6°
1983 19,4° 3,0° 10,7°
1982 24,2° 1,2° 10,0°
1981 24,3° -2,6° 12,2°
1980 25,7° 1,8° 11,9°
1979 24,3° -0,3° 8,5°
1978 27,0° -0,2° 11,4°
1977 25,2° 1,2° 11,2°
1976 22,9° 2,5° 11,4°
1975 23,6° 1,0° 11,3°
1974 23,5° -0,8° 11,5°
1973 24,1° 0,0° 10,4°
1972 21,5° 2,9° 11,3°
1971 25,7° -2,7° 11,4°
1970 22,8° 1,5° 11,7°
1969 21,6° 0,0° 10,1°
1968 22,8° -1,5° 9,1°
1967 24,3° -0,9° 9,1°
1966 20,8° 1,4° 9,6°
1965 20,2° 0,0° 9,2°
1964 23,4° 1,0° 11,3°
1963 25,0° 1,9° 10,7°
1962 16,9° 1,7° 8,3°
1961 22,6° 1,8° 10,6°
1960 23,6° -0,5° 12,3°
1959 24,3° 0,2° 11,9°
1958 20,2° 0,0° 8,8°
1957 20,1° -1,5° 9,0°
1956 25,8° 0,1° 11,1°
1955 23,3° -1,2° 8,1°
1954 27,9° 1,6° 12,0°
1953 18,7° 0,6° 10,6°
1952 22,5° 0,3° 10,6°
1951 23,0° -0,8° 9,6°
1950 25,4° 0,3° 11,9°
1949 22,9° -1,6° 11,4°
1948 26,9° 0,3° 11,8°
1947 26,9° -0,6° 14,4°
1946 28,4° -0,3° 11,8°
1945 20,8° 0,5° 10,2°
1944 19,8° -1,6° 8,8°
1943 22,0° 0,5° 11,0°
1942 22,0° -2,4° 9,6°
1941 26,5° -3,4° 9,6°
1940 26,0° -1,9° 12,3°
1939 23,8° -1,4° 10,7°
1938 21,6° -1,9° 9,3°
1937 22,6° 2,0° 11,9°
1936 11,9°
1935 9,8°
1934 10,7°
1933 10,2°
1932 10,8°
1931 10,3°
1930 11,0°
1929 9,3°
1928 9,6°
1927 7,1°
1926 9,7°
1925 9,9°
1924 8,5°
1923 8,0°
1922 9,6°
1921 10,9°
1920 10,7°
1919 12,8°
1918 12,2°
1917 10,1°
1916 10,3°
1915 9,3°
1914 9,3°
1913 11,4°
1912 10,1°
1911 12,2°
1910 11,2°
1909 7,5°
1908 9,2°
1907 8,5°
1906 10,4°
1905 10,5°
1904 8,3°
1903 10,2°
1902 7,6°
1901 12,2°
1900 8,3°
1899 9,3°
1898 9,2°
1897 10,6°
1896 11,7°
1895 13,5°
1894 8,7°
1893 10,1°
1892 9,2°
1891 9,6°
1890 12,9°
1889 14,6°
1888 8,9°
1887 10,3°
1886 9,1°
1885 7,7°
1884 8,7°
1883 10,3°
1882 10,5°
1881 9,5°
1880 9,7°
1879 9,9°
1878 10,1°
1877 7,4°
1876 9,1°
1875 10,8°
1874 9,0°
1873 7,7°
1872 10,8°
1871 8,7°
1870 10,2°