Været som var (klima)Grotli målestasjon, Skjåk (Oppland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (Sogn og Fjordane og Ottavassdraget)

  På grunn av regn og snøsmelting i helga vil det fortsatt være flomvannføring noen steder. Vannføringen er synkende, men trege vassdrag som Lovatn og Strynsvatn vil fortsatt ligge på oransje nivå. Vannstanden i Vågåvatn er også synkende, men vil ligge på oransje nivå. Det samme gjelder Otta nedstrøms Vågå. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Les mer på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

Klimastatistikk for Østlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Østlandet.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Østlandet.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk januar

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for januar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør januar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 -6,6° 2,4° 178,8 %
2017 -5,4° 3,6° 63,3 %
2016 -10,2° -1,2° 112,5 %
2015 -4,6° 4,4° 183,4 %
2014 -7,0° 2,0° 155,1 %
2013 -10,7° -1,7° 70,9 %
2012 -7,3° 1,7° 123,5 %
2011 -7,8° 1,3° 114,7 %
2010 -13,5° -4,5° 39,9 %
2009 -6,2° 2,8° 128,8 %
2008 -3,6° 5,4° 230,7 %
2007 -5,1° 3,9° 185,2 %
2006 -6,2° 2,8° 88,2 %
2005 -2,5° 6,5° 151,0 %
2004 -9,1° -0,1° 140,8 %
2003 -7,0° 2,0° 110,8 %
2002 -6,6° 2,4° 132,4 %
2001 -7,0° 2,0° 144,8 %
2000 -4,0° 5,0° 89,1 %
1999 -6,6° 2,4° 145,8 %
1998 -5,2° 3,7° 116,2 %
1997 -7,6° 1,4° 36,0 %
1996 -9,7° -0,7° 65,2 %
1995 -6,7° 2,3° 157,4 %
1994 -8,9° 0,1° 173,3 %
1993 -4,5° 4,5° 139,3 %
1992 -3,0° 6,0° 82,6 %
1991 -6,6° 2,4° 98,0 %
1990 -4,1° 4,9° 161,3 %
1989 -1,1° 7,9° 78,6 %
1988 -4,0° 5,0° 205,1 %
1987 -15,8° -6,8° 55,8 %
1986 -12,7° -3,7° 117,0 %
1985 -12,5° -3,5° 112,5 %
1984 -11,0° -2,0° 146,1 %
1983 -4,0° 5,0° 114,9 %
1982 -12,3° -3,3° 59,6 %
1981 -8,6° 0,4° 59,6 %
1980 -11,9° -3,0° 50,7 %
1979 -14,4° -5,4° 46,0 %
1978 -6,8° 2,2° 106,8 %
1977 -10,2° -1,2° 127,3 %
1976 -9,8° -0,8° 94,3 %
1975 -3,8° 5,2° 238,0 %
1974 -3,6° 5,4° 138,2 %
1973 -3,2° 5,8° 55,4 %
1972 -11,5° -2,5° 49,1 %
1971 -6,4° 2,6° 95,1 %
1970 -12,8° -3,8° 69,2 %
1969 -7,3° 1,7° 175,5 %
1968 -11,6° -2,6° 90,4 %
1967 -12,0° -3,0° 102,1 %
1966 -14,2° -5,2° 72,3 %
1965 -7,9° 1,1° 144,7 %
1964 -6,5° 2,5° 26,7 %
1963 -13,1° -4,1° 17,0 %
1962 -6,8° 2,2° 117,7 %
1961 -10,4° -1,4° 82,6 %
1960 -9,7° -0,7° 100,0 %
1959 -11,2° -2,2° 138,3 %
1958 -9,6° -0,6° 90,7 %
1957 -5,2° 3,8° 95,4 %
1956 -11,0° -2,0° 109,4 %
1955 -8,3° 0,7° 61,0 %
1954 -10,2° -1,2° 84,9 %
1953 -8,6° 0,4° 58,3 %
1952 -9,6° -0,6° 58,1 %
1951 -10,7° -1,7° 101,0 %
1950 -9,1° -0,1° 89,6 %
1949 -4,4° 4,6° 136,1 %
1948 -12,4° -3,4° 162,5 %
1947 -8,1° 0,8° 78,2 %
1946 -8,6° 0,3° 67,3 %
1945 -10,5° -1,6° 62,6 %
1944 -6,7° 2,3° 116,2 %
1943 -10,3° -1,4° 109,9 %
1942 -16,9° -7,9° 21,6 %
1941 -17,0° -8,0° 17,6 %
1940 -12,5° -3,5° 38,8 %
1939 -8,8° 0,1° 156,1 %
1938 -6,4° 2,6° 127,1 %
1937 -6,7° 2,3° 105,4 %
1936 -7,7° 1,3° 204,7 %
1935 -7,4° 1,6° 102,8 %
1934 -3,8° 5,2° 136,0 %
1933 -5,5° 3,5° 84,7 %
1932 -2,5° 6,5° 89,0 %
1931 -9,8° -0,8° 108,3 %
1930 -2,5° 6,5° 147,3 %
1929 -11,1° -2,1° 50,7 %
1928 -7,6° 1,4° 143,7 %
1927 -4,8° 4,2° 219,9 %
1926 -8,0° 1,0° 108,3 %
1925 -4,1° 4,9° 101,3 %
1924 -7,3° 1,7° 102,9 %
1923 -4,2° 4,7° 121,8 %
1922 -10,6° -1,6° 76,3 %
1921 -6,3° 2,7° 135,0 %
1920 -8,1° 0,9° 165,2 %
1919 -6,2° 2,8° 149,8 %
1918 -10,7° -1,7° 84,9 %
1917 -16,8° -7,8° 26,2 %
1916 -5,3° 3,7° 161,6 %
1915 -9,4° -0,4° 148,4 %
1914 -9,4° -0,4° 71,1 %
1913 -10,1° -1,2° 69,6 %
1912 -11,3° -2,3° 34,4 %
1911 -6,9° 2,1° 69,2 %
1910 -9,1° -0,1° 100,6 %
1909 -6,1° 2,9° 68,3 %
1908 -6,9° 2,1° 43,7 %
1907 -8,2° 0,8° 79,2 %
1906 -7,4° 1,6° 101,4 %
1905 -8,2° 0,8° 67,6 %
1904 -5,8° 3,2° 82,7 %
1903 -10,2° -1,2° 78,2 %
1902 -4,9° 4,1° 92,4 %
1901 -10,4° -1,4° 47,2 %
1900 -8,6° 0,4° 74,9 %