Været som var (klima)Leirflaten målestasjon, Sel (Oppland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Jordskredfare gult nivå (Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag)

  Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, opp mot 25 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. tirsdag 17. april 2018 kl 08:00
   Faren øker
  2. lørdag 21. april 2018 kl 20:00
   Faren er over

  Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli berørt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Klimastatistikk for Østlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Østlandet.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Østlandet.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk november

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for november

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør november

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2017 -3,4° 0,5° 119,4 %
2016 -4,1° -0,3° 133,8 %
2015 -1,1° 2,7° 90,3 %
2014 -0,5° 3,3° 128,7 %
2013 -2,0° 1,8° 69,5 %
2012 -1,1° 2,7° 130,7 %
2011 0,6° 4,4° 50,2 %
2010 -8,2° -4,4° 33,6 %
2009 -1,3° 2,5° 166,5 %
2008 -2,4° 1,5° 106,8 %
2007 -3,0° 0,8° 97,9 %
2006 -0,7° 3,2° 156,4 %
2005 0,1° 4,0° 126,1 %
2004 -3,3° 0,6° 109,5 %
2003 -1,5° 2,4° 85,5 %
2002 -6,4° -2,6° 78,8 %
2001 -2,0° 1,8° 69,1 %
2000 1,0° 4,9° 306,6 %
1999 0,6° 4,4° 70,8 %
1998 -5,9° -2,1° 40,9 %
1997 -3,0° 0,8° 85,0 %
1996 -5,8° -2,0° 106,3 %
1995 -4,6° -0,8° 41,2 %
1994 -1,9° 2,0° 91,5 %
1993 -5,7° -1,9° 80,4 %
1992 -4,1° -0,3° 160,5 %
1991 -2,2° 1,6° 118,1 %
1990 -4,0° -0,2° 55,6 %
1989 -1,4° 2,4° 93,2 %
1988 -4,6° -0,7° 39,4 %
1987 -3,5° 0,4° 110,9 %
1986 -0,4° 3,5° 105,9 %
1985 -7,1° -3,3° 80,0 %
1984 -1,6° 2,2° 113,4 %
1983 -2,7° 1,1° 50,9 %
1982 -2,3° 1,5° 149,6 %
1981 -4,2° -0,4° 155,2 %
1980 -7,5° -3,7° 73,3 %
1979 -5,0° -1,2° 125,4 %
1978 -1,2° 2,6° 82,1 %
1977 -2,7° 1,1° 130,7 %
1976 -3,4° 0,5° 118,6 %
1975 -1,5° 2,3° 90,3 %
1974 -3,4° 0,4° 127,5 %
1973 -6,0° -2,1° 92,2 %
1972 -3,0° 0,8° 52,0 %
1971 -4,9° -1,0° 91,6 %
1970 -5,6° -1,8° 163,8 %
1969 -7,2° -3,3° 114,0 %
1968 -7,9° -4,1° 70,4 %
1967 -0,4° 3,4° 140,3 %
1966 -3,5° 0,3° 89,8 %
1965 -7,4° -3,5° 68,0 %
1964 -2,8° 1,1° 58,5 %
1963 -3,3° 0,5° 136,2 %
1962 -4,5° -0,7° 86,1 %
1961 -1,8° 2,1° 140,0 %
1960 -3,4° 0,4° 170,5 %
1959 -0,9° 3,0° 155,4 %
1958 -1,1° 2,7° 68,7 %
1957 -3,0° 0,8° 89,8 %
1956 -4,3° -0,4° 52,3 %
1955 -1,6° 2,2° 63,2 %
1954 -3,2° 0,6° 109,9 %
1953 0,0° 3,9° 105,4 %
1952 -6,3° -2,5° 51,2 %
1951 -1,4° 2,5° 141,7 %
1950 -5,0° -1,2° 97,6 %
1949 -1,8° 2,0° 114,8 %
1948 -2,8° 1,0° 51,0 %
1947 -6,3° -2,5° 107,2 %
1946 -1,7° 2,1° 117,7 %
1945 -4,3° -0,5° 34,2 %
1944 -3,9° -0,1° 120,1 %
1943 -2,9° 0,9° 118,3 %
1942 -1,6° 2,2° 113,4 %
1941 -3,7° 0,2° 36,9 %
1940 -2,9° 0,9° 117,5 %
1939 -2,3° 1,5° 125,2 %
1938 0,0° 3,8° 116,3 %
1937 -4,0° -0,2° 47,4 %
1936 -2,3° 1,5° 81,1 %
1935 -0,6° 3,3° 132,1 %
1934 -3,2° 0,6° 88,8 %
1933 -5,0° -1,2° 16,1 %
1932 -3,6° 0,2° 79,5 %
1931 -0,1° 3,7° 124,0 %
1930 -3,2° 0,6° 130,8 %
1929 -1,2° 2,6° 150,5 %
1928 -3,5° 0,3° 117,6 %
1927 -6,5° -2,7° 44,2 %
1926 -2,1° 1,7° 187,0 %
1925 -7,5° -3,6° 73,9 %
1924 -1,5° 2,3° 41,3 %
1923 -6,0° -2,2° 82,2 %
1922 -2,7° 1,1° 67,5 %
1921 -5,4° -1,6° 42,6 %
1920 -2,0° 1,8° 42,4 %
1919 -7,6° -3,8° 76,9 %
1918 -1,5° 2,4° 58,1 %
1917 -2,8° 1,0° 73,5 %
1916 -0,7° 3,1° 181,6 %
1915 -6,0° -2,2° 98,4 %
1914 -3,8° 0,1° 49,1 %
1913 0,0° 3,8° 129,8 %
1912 -4,0° -0,2° 113,7 %
1911 -4,4° -0,6° 69,2 %
1910 -5,1° -1,3° 151,1 %
1909 -5,2° -1,4° 51,1 %
1908 -4,4° -0,5° 60,3 %
1907 -2,1° 1,7° 65,3 %
1906 -0,4° 3,5° 85,8 %
1905 -4,3° -0,5° 70,0 %
1904 -5,3° -1,5° 42,9 %
1903 -4,3° -0,5° 61,7 %
1902 -4,6° -0,7° 36,2 %
1901 -5,4° -1,6° 38,6 %
1900 -3,9° 0,0° 83,9 %