Været som var (klima)Leirflaten målestasjon, Sel (Oppland)

 1. Varseltrekant

  Ventes: Flomfare gult nivå (Ottavassdraget)

  På grunn av regn og snøsmelting i helga vil det fortsatt være flomvannføring i Ottavasdraget fra Vågåvaten og videre nedover. Vannføringen er raskt synkende, men vil ligge på oransje nivå deler av dagen. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg unna elver/bekker med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Les mer på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

Klimastatistikk for Østlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Østlandet.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Østlandet.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk januar

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for januar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør januar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 -6,6° 2,4° 178,8 %
2017 -5,4° 3,6° 63,3 %
2016 -10,2° -1,2° 112,5 %
2015 -4,6° 4,4° 183,4 %
2014 -7,0° 2,0° 155,1 %
2013 -10,7° -1,7° 70,9 %
2012 -7,3° 1,7° 123,5 %
2011 -7,8° 1,3° 114,7 %
2010 -13,5° -4,5° 39,9 %
2009 -6,2° 2,8° 128,8 %
2008 -3,6° 5,4° 230,7 %
2007 -5,1° 3,9° 185,2 %
2006 -6,2° 2,8° 88,2 %
2005 -2,5° 6,5° 151,0 %
2004 -9,1° -0,1° 140,8 %
2003 -7,0° 2,0° 110,8 %
2002 -6,6° 2,4° 132,4 %
2001 -7,0° 2,0° 144,8 %
2000 -4,0° 5,0° 89,1 %
1999 -6,6° 2,4° 145,8 %
1998 -5,2° 3,7° 116,2 %
1997 -7,6° 1,4° 36,0 %
1996 -9,7° -0,7° 65,2 %
1995 -6,7° 2,3° 157,4 %
1994 -8,9° 0,1° 173,3 %
1993 -4,5° 4,5° 139,3 %
1992 -3,0° 6,0° 82,6 %
1991 -6,6° 2,4° 98,0 %
1990 -4,1° 4,9° 161,3 %
1989 -1,1° 7,9° 78,6 %
1988 -4,0° 5,0° 205,1 %
1987 -15,8° -6,8° 55,8 %
1986 -12,7° -3,7° 117,0 %
1985 -12,5° -3,5° 112,5 %
1984 -11,0° -2,0° 146,1 %
1983 -4,0° 5,0° 114,9 %
1982 -12,3° -3,3° 59,6 %
1981 -8,6° 0,4° 59,6 %
1980 -11,9° -3,0° 50,7 %
1979 -14,4° -5,4° 46,0 %
1978 -6,8° 2,2° 106,8 %
1977 -10,2° -1,2° 127,3 %
1976 -9,8° -0,8° 94,3 %
1975 -3,8° 5,2° 238,0 %
1974 -3,6° 5,4° 138,2 %
1973 -3,2° 5,8° 55,4 %
1972 -11,5° -2,5° 49,1 %
1971 -6,4° 2,6° 95,1 %
1970 -12,8° -3,8° 69,2 %
1969 -7,3° 1,7° 175,5 %
1968 -11,6° -2,6° 90,4 %
1967 -12,0° -3,0° 102,1 %
1966 -14,2° -5,2° 72,3 %
1965 -7,9° 1,1° 144,7 %
1964 -6,5° 2,5° 26,7 %
1963 -13,1° -4,1° 17,0 %
1962 -6,8° 2,2° 117,7 %
1961 -10,4° -1,4° 82,6 %
1960 -9,7° -0,7° 100,0 %
1959 -11,2° -2,2° 138,3 %
1958 -9,6° -0,6° 90,7 %
1957 -5,2° 3,8° 95,4 %
1956 -11,0° -2,0° 109,4 %
1955 -8,3° 0,7° 61,0 %
1954 -10,2° -1,2° 84,9 %
1953 -8,6° 0,4° 58,3 %
1952 -9,6° -0,6° 58,1 %
1951 -10,7° -1,7° 101,0 %
1950 -9,1° -0,1° 89,6 %
1949 -4,4° 4,6° 136,1 %
1948 -12,4° -3,4° 162,5 %
1947 -8,1° 0,8° 78,2 %
1946 -8,6° 0,3° 67,3 %
1945 -10,5° -1,6° 62,6 %
1944 -6,7° 2,3° 116,2 %
1943 -10,3° -1,4° 109,9 %
1942 -16,9° -7,9° 21,6 %
1941 -17,0° -8,0° 17,6 %
1940 -12,5° -3,5° 38,8 %
1939 -8,8° 0,1° 156,1 %
1938 -6,4° 2,6° 127,1 %
1937 -6,7° 2,3° 105,4 %
1936 -7,7° 1,3° 204,7 %
1935 -7,4° 1,6° 102,8 %
1934 -3,8° 5,2° 136,0 %
1933 -5,5° 3,5° 84,7 %
1932 -2,5° 6,5° 89,0 %
1931 -9,8° -0,8° 108,3 %
1930 -2,5° 6,5° 147,3 %
1929 -11,1° -2,1° 50,7 %
1928 -7,6° 1,4° 143,7 %
1927 -4,8° 4,2° 219,9 %
1926 -8,0° 1,0° 108,3 %
1925 -4,1° 4,9° 101,3 %
1924 -7,3° 1,7° 102,9 %
1923 -4,2° 4,7° 121,8 %
1922 -10,6° -1,6° 76,3 %
1921 -6,3° 2,7° 135,0 %
1920 -8,1° 0,9° 165,2 %
1919 -6,2° 2,8° 149,8 %
1918 -10,7° -1,7° 84,9 %
1917 -16,8° -7,8° 26,2 %
1916 -5,3° 3,7° 161,6 %
1915 -9,4° -0,4° 148,4 %
1914 -9,4° -0,4° 71,1 %
1913 -10,1° -1,2° 69,6 %
1912 -11,3° -2,3° 34,4 %
1911 -6,9° 2,1° 69,2 %
1910 -9,1° -0,1° 100,6 %
1909 -6,1° 2,9° 68,3 %
1908 -6,9° 2,1° 43,7 %
1907 -8,2° 0,8° 79,2 %
1906 -7,4° 1,6° 101,4 %
1905 -8,2° 0,8° 67,6 %
1904 -5,8° 3,2° 82,7 %
1903 -10,2° -1,2° 78,2 %
1902 -4,9° 4,1° 92,4 %
1901 -10,4° -1,4° 47,2 %
1900 -8,6° 0,4° 74,9 %