Været som var (detaljert)Lillehammer (Oppland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Jordskredfare gult nivå (Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag)

  Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, opp mot 20 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. tirsdag 17. april 2018 kl 08:00
   Faren øker
  2. søndag 22. april 2018 kl 20:00
   Faren er over

  Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli berørt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

 2. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (Deler av Østlandet, Telemark og Agder)

  Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. onsdag 18. april 2018 kl 11:00
   Faren øker
  2. lørdag 21. april 2018 kl 23:00
   Faren er over

  Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker/mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Kan føre til stengte veier og bruer.Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring.

Lillehammer (Sæterengen) målestasjon (12680) Stasjonen ligger i Lillehammer kommune, 240 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 2,6 km fra punktet Lillehammer. Stasjonen ble opprettet i desember 1982. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Tabell for temperatur, nedbør og vind per dag
Dato Temperatur °C Nedbør Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Akkumulert nedbør i mm (målt kl 7 for siste 24 timer) Nedbørtype Snødybde cm Maks Middel
20. april 2018 12,3° 1,4° 5,7° 3,1° 0,0 mm --- --- 3,8 m/s 1,1 m/s
19. april 2018 14,1° 2,9° 7,2° 2,9° 0,0 mm --- --- 2,5 m/s 0,9 m/s
18. april 2018 14,1° 2,4° 7,1° 2,7° 1,1 mm --- --- 2,1 m/s 0,8 m/s
17. april 2018 9,1° 2,0° 5,1° 2,5° 0,0 mm --- --- 3,1 m/s 1,0 m/s
16. april 2018 9,9° 2,3° 5,1° 2,3° 0,0 mm --- --- 2,3 m/s 0,5 m/s
15. april 2018 16,1° 2,1° 7,0° 2,1° 0,0 mm --- --- 4,6 m/s 1,4 m/s
14. april 2018 14,8° -1,1° 5,5° 1,9° 0,0 mm --- --- 2,4 m/s 1,0 m/s
13. april 2018 13,5° -3,0° 3,6° 1,7° 0,0 mm --- --- 2,3 m/s 0,8 m/s
12. april 2018 12,9° -3,7° 3,0° 1,5° 0,0 mm --- --- 2,3 m/s 1,1 m/s
11. april 2018 9,7° -5,3° 0,9° 1,4° 0,0 mm --- --- 1,7 m/s 0,8 m/s
10. april 2018 7,1° -1,8° 1,9° 1,2° 6,7 mm --- --- 3,6 m/s 1,1 m/s
9. april 2018 2,8° 0,1° 1,0° 1,0° 14,5 mm --- --- 2,8 m/s 1,3 m/s
8. april 2018 2,5° -2,6° 0,0° 0,9° 2,1 mm --- --- 1,6 m/s 0,7 m/s
7. april 2018 3,3° -2,5° -0,1° 0,7° 0,0 mm --- --- 2,8 m/s 0,8 m/s
6. april 2018 7,1° -0,3° 2,4° 0,6° 10,9 mm --- --- 6,6 m/s 3,3 m/s
5. april 2018 2,6° 0,0° 0,9° 0,4° 1,4 mm --- --- 3,0 m/s 1,7 m/s
4. april 2018 3,4° -2,7° 0,3° 0,3° 6,0 mm --- --- 2,4 m/s 1,0 m/s
3. april 2018 0,8° -9,6° -4,3° 0,1° 0,0 mm --- --- 3,3 m/s 1,2 m/s
2. april 2018 4,0° -10,6° -3,8° 0,0° 0,0 mm --- --- 3,5 m/s 1,8 m/s
1. april 2018 1,6° -12,3° -5,2° -0,2° 0,0 mm --- --- 3,8 m/s 2,3 m/s
31. mars 2018 2,2° -12,5° -5,8° -0,3° 0,0 mm --- --- 3,7 m/s 1,7 m/s
30. mars 2018 3,3° -12,4° -5,9° -0,5° 0,0 mm --- --- 4,2 m/s 1,7 m/s
29. mars 2018 2,8° -12,6° -6,4° -0,6° 0,0 mm --- --- 2,5 m/s 1,2 m/s
28. mars 2018 0,6° -14,3° -7,6° -0,8° 0,0 mm --- --- 2,6 m/s 1,0 m/s
27. mars 2018 1,8° -13,4° -7,3° -0,9° 0,4 mm --- --- 3,3 m/s 1,3 m/s
26. mars 2018 5,0° -3,6° -2,2° -1,1° 0,1 mm --- --- 3,6 m/s 1,7 m/s
25. mars 2018 11,0° -4,1° 2,4° -1,2° 0,0 mm --- --- 3,9 m/s 1,2 m/s
24. mars 2018 9,5° 0,0° 4,1° -1,4° 0,3 mm --- --- 5,9 m/s 3,1 m/s
23. mars 2018 3,3° -2,8° 0,0° -1,6° 0,0 mm --- --- 5,0 m/s 2,5 m/s
22. mars 2018 10,2° -5,0° 1,3° -1,7° 0,0 mm --- --- 2,5 m/s 1,1 m/s
21. mars 2018 3,5° -5,0° -1,1° -1,9° 0,0 mm --- --- 2,5 m/s 0,6 m/s
20. mars 2018 4,6° -6,7° -0,5° -2,0° 0,0 mm --- --- 4,7 m/s 1,0 m/s
19. mars 2018 5,0° -8,0° -1,4° -2,2° 0,0 mm --- --- 10,3 m/s 2,5 m/s
18. mars 2018 -0,6° -15,3° -9,1° -2,4° 0,0 mm --- --- 4,2 m/s 1,7 m/s
17. mars 2018 -5,2° -18,6° -11,9° -2,5° 0,3 mm --- --- 4,0 m/s 2,4 m/s
16. mars 2018 -1,8° -15,8° -9,2° -2,7° 1,0 mm --- --- 2,7 m/s 1,1 m/s
15. mars 2018 -2,6° -9,5° -6,3° -2,9° 0,0 mm --- --- 2,6 m/s 1,2 m/s
14. mars 2018 -0,6° -10,3° -5,8° -3,1° 0,1 mm --- --- 4,8 m/s 1,9 m/s
13. mars 2018 1,1° -5,9° -2,9° -3,2° 3,3 mm --- --- 5,8 m/s 2,5 m/s
12. mars 2018 -1,8° -6,0° -3,7° -3,4° 7,1 mm --- --- 2,7 m/s 1,6 m/s
11. mars 2018 -5,0° -11,5° -7,8° -3,6° 0,2 mm --- --- 1,9 m/s 0,8 m/s
10. mars 2018 -0,7° -7,6° -6,0° -3,8° 0,4 mm --- --- 2,4 m/s 0,7 m/s
9. mars 2018 -0,6° -6,3° -4,4° -4,0° 2,5 mm --- --- 1,7 m/s 0,5 m/s
8. mars 2018 -0,7° -3,6° -2,8° -4,2° 1,5 mm --- --- 1,9 m/s 0,5 m/s
7. mars 2018 -0,5° -6,1° -4,0° -4,4° 1,8 mm --- --- 2,2 m/s 0,4 m/s
6. mars 2018 -2,6° -8,8° -6,6° -4,6° 2,5 mm --- --- 1,2 m/s 0,4 m/s
5. mars 2018 -5,2° -9,9° -7,8° -4,8° 0,7 mm --- --- 2,6 m/s 0,5 m/s
4. mars 2018 -4,7° -9,8° -8,3° -5,0° 0,4 mm --- --- 1,7 m/s 0,3 m/s
3. mars 2018 -5,7° -12,8° -9,2° -5,2° 0,1 mm --- --- 3,0 m/s 0,7 m/s
2. mars 2018 -11,2° -20,1° -15,5° -5,4° 0,0 mm --- --- 4,9 m/s 2,4 m/s
1. mars 2018 -13,9° -24,1° -19,1° -5,5° 0,1 mm --- --- 3,6 m/s 2,0 m/s
28. februar 2018 -12,3° -19,6° -16,4° -5,9° 0,1 mm --- --- 4,2 m/s 2,6 m/s
27. februar 2018 -8,1° -14,7° -12,5° -6,1° 0,0 mm --- --- 4,5 m/s 1,9 m/s
26. februar 2018 -6,4° -18,2° -13,1° -6,3° 2,7 mm --- --- 2,1 m/s 1,1 m/s
25. februar 2018 -5,5° -10,7° -8,7° -6,5° 1,7 mm --- --- 2,6 m/s 1,3 m/s
24. februar 2018 -2,4° -6,4° -5,4° -6,7° 0,0 mm --- --- 3,6 m/s 1,0 m/s
23. februar 2018 -1,7° -8,2° -4,9° -6,8° 0,0 mm --- --- 2,8 m/s 1,1 m/s
22. februar 2018 -3,1° -13,1° -8,4° -7,0° 0,3 mm --- --- 3,9 m/s 1,7 m/s
21. februar 2018 -2,4° -10,3° -8,9° -7,2° 0,7 mm --- --- 2,1 m/s 0,7 m/s
20. februar 2018 -3,8° -7,2° -6,3° -7,3° 0,3 mm --- --- 2,6 m/s 1,0 m/s
19. februar 2018 -4,4° -8,0° -5,9° -7,5° 0,1 mm --- --- 3,3 m/s 1,2 m/s
18. februar 2018 -4,8° -7,6° -6,4° -7,6° 0,0 mm --- --- 2,4 m/s 1,2 m/s
17. februar 2018 -2,3° -8,3° -5,9° -7,8° 0,1 mm --- --- 2,1 m/s 1,0 m/s
16. februar 2018 -1,1° -3,1° -2,7° -7,9° 2,4 mm --- --- 4,5 m/s 0,8 m/s
15. februar 2018 -0,1° -2,1° -1,4° -8,0° 0,0 mm --- --- 7,5 m/s 4,8 m/s
14. februar 2018 1,3° -11,9° -3,2° -8,1° 0,1 mm --- --- 6,8 m/s 3,5 m/s
13. februar 2018 -3,6° -11,3° -9,4° -8,3° 14,0 mm --- --- 3,7 m/s 1,3 m/s
12. februar 2018 -3,1° -5,2° -4,0° -8,4° 7,4 mm --- --- 2,6 m/s 1,3 m/s
11. februar 2018 -2,1° -5,2° -3,5° -8,5° 5,6 mm --- --- 5,3 m/s 2,5 m/s
10. februar 2018 -1,6° -2,9° -2,6° -8,6° 8,5 mm --- --- 4,8 m/s 3,5 m/s
9. februar 2018 -0,1° -8,4° -3,0° -8,6° 3,4 mm --- --- 5,8 m/s 2,8 m/s
8. februar 2018 -7,8° -12,3° -9,0° -8,7° 0,0 mm --- --- 2,0 m/s 0,5 m/s
7. februar 2018 -6,4° -8,7° -8,2° -8,8° 0,0 mm --- --- 2,2 m/s 0,6 m/s
6. februar 2018 -6,0° -9,9° -7,9° -8,9° 0,0 mm --- --- 2,1 m/s 0,7 m/s
5. februar 2018 -9,4° -14,1° -10,9° -8,9° 0,1 mm --- --- 2,0 m/s 0,7 m/s
4. februar 2018 -13,6° -19,6° -15,9° -9,0° 0,1 mm --- --- 4,2 m/s 1,8 m/s
3. februar 2018 -9,4° -16,9° -15,2° -9,0° 0,2 mm --- --- 3,3 m/s 1,8 m/s
2. februar 2018 -1,7° -10,9° -8,5° -9,1° 1,3 mm --- --- 4,2 m/s 1,7 m/s
1. februar 2018 1,0° -1,7° -1,3° -9,1° 12,1 mm --- --- 2,8 m/s 0,9 m/s
31. januar 2018 0,7° -10,2° -3,5° -9,1° 2,6 mm --- --- 4,5 m/s 1,3 m/s
30. januar 2018 -4,2° -10,3° -8,2° -9,2° 1,1 mm --- --- 3,0 m/s 1,0 m/s
29. januar 2018 -3,3° -5,4° -4,2° -9,2° 2,2 mm --- --- 2,3 m/s 1,0 m/s
28. januar 2018 -3,2° -11,4° -5,6° -9,2° 8,3 mm --- --- 2,5 m/s 0,8 m/s
27. januar 2018 -6,0° -12,0° -10,2° -9,2° 0,1 mm --- --- 3,7 m/s 1,4 m/s
26. januar 2018 1,1° -6,4° -5,1° -9,3° 0,0 mm --- --- 3,4 m/s 1,5 m/s
25. januar 2018 5,2° 0,7° 1,9° -9,3° 10,3 mm --- --- 7,3 m/s 2,2 m/s
24. januar 2018 3,2° -4,7° 1,4° -9,3° 10,1 mm --- --- 5,3 m/s 3,2 m/s
23. januar 2018 -4,7° -13,7° -7,4° -9,3° 2,9 mm --- --- 2,0 m/s 0,9 m/s
22. januar 2018 -10,6° -17,4° -14,3° -9,3° 0,1 mm --- --- 3,1 m/s 1,3 m/s
21. januar 2018 -4,6° -10,6° -9,2° -9,3° 0,0 mm --- --- 2,8 m/s 1,1 m/s
20. januar 2018 -2,9° -5,1° -4,0° -9,3° 1,1 mm --- --- 2,9 m/s 1,2 m/s
19. januar 2018 -4,1° -6,0° -5,1° -9,2° 0,2 mm --- --- 2,7 m/s 0,9 m/s
18. januar 2018 -2,4° -5,7° -5,2° -9,2° 2,5 mm --- --- 1,6 m/s 0,3 m/s
17. januar 2018 -1,3° -2,4° -2,3° -9,2° 9,1 mm --- --- 2,0 m/s 0,7 m/s
16. januar 2018 -1,6° -3,2° -2,1° -9,2° 9,9 mm --- --- 5,2 m/s 1,8 m/s
15. januar 2018 -2,8° -4,8° -3,1° -9,2° 0,7 mm --- --- 8,5 m/s 5,5 m/s
14. januar 2018 -4,2° -6,3° -4,5° -9,2° 0,3 mm --- --- 5,1 m/s 3,7 m/s
13. januar 2018 -5,5° -6,7° -6,2° -9,1° 0,1 mm --- --- 1,1 m/s 0,3 m/s
12. januar 2018 -3,9° -6,4° -5,9° -9,1° 2,6 mm --- --- 1,4 m/s 0,6 m/s
11. januar 2018 -3,4° -11,2° -5,5° -9,1° 2,5 mm --- --- 3,2 m/s 0,8 m/s
10. januar 2018 -10,2° -16,8° -12,6° -9,0° 0,0 mm --- --- 3,4 m/s 1,8 m/s
9. januar 2018 -7,6° -15,2° -12,5° -9,0° 0,0 mm --- --- 2,6 m/s 1,1 m/s
8. januar 2018 -5,7° -13,2° -9,2° -9,0° 0,3 mm --- --- 4,5 m/s 1,4 m/s
7. januar 2018 -9,2° -16,1° -12,9° -8,9° 0,0 mm --- --- 3,3 m/s 1,1 m/s
6. januar 2018 -5,3° -9,3° -7,6° -8,9° 0,0 mm --- --- 3,9 m/s 1,7 m/s
5. januar 2018 -1,8° -6,6° -4,0° -8,9° 9,0 mm --- --- 3,7 m/s 1,5 m/s
4. januar 2018 -1,8° -6,3° -2,5° -8,8° 13,7 mm --- --- 1,4 m/s 0,9 m/s
3. januar 2018 -6,2° -8,9° -7,0° -8,8° 0,0 mm --- --- 1,6 m/s 0,6 m/s
2. januar 2018 -0,1° -7,4° -3,9° -8,7° 0,9 mm --- --- 2,0 m/s 0,9 m/s
1. januar 2018 -0,6° -9,2° -3,1° -8,7° 12,3 mm --- --- 1,1 m/s 0,2 m/s
31. desember 2017 -8,8° -10,8° -9,6° -8,6° 0,1 mm --- --- 2,0 m/s 0,8 m/s
30. desember 2017 -5,6° -10,4° -8,8° -8,6° 1,6 mm --- --- 1,5 m/s 0,6 m/s
29. desember 2017 -2,0° -6,3° -4,1° -8,5° 9,2 mm --- --- 1,3 m/s 0,4 m/s
28. desember 2017 -1,8° -2,9° -2,3° -8,4° 2,6 mm --- --- 2,6 m/s 1,2 m/s
27. desember 2017 0,7° -3,9° -1,6° -8,4° 16,8 mm --- --- 3,3 m/s 1,1 m/s
26. desember 2017 -2,2° -8,0° -4,5° -8,3° 2,9 mm --- --- 2,1 m/s 0,9 m/s
25. desember 2017 -6,3° -10,6° -8,1° -8,2° 0,0 mm --- --- 2,1 m/s 0,7 m/s
24. desember 2017 -0,2° -7,6° -6,0° -8,1° 1,3 mm --- --- 1,8 m/s 0,9 m/s
23. desember 2017 -0,6° -8,9° -4,5° -8,1° 0,3 mm --- --- 1,9 m/s 0,9 m/s
22. desember 2017 -7,2° -11,2° -9,0° -8,0° 0,0 mm --- --- 1,6 m/s 0,8 m/s
21. desember 2017 -4,1° -9,3° -7,7° -7,9° 0,1 mm --- --- 2,0 m/s 0,8 m/s
20. desember 2017 -4,1° -8,3° -6,1° -7,8° 0,4 mm --- --- 3,2 m/s 1,0 m/s
19. desember 2017 -5,9° -10,1° -7,8° -7,7° 0,0 mm --- --- 2,1 m/s 0,7 m/s
18. desember 2017 -6,1° -13,1° -9,2° -7,6° 0,3 mm --- --- 3,4 m/s 1,4 m/s
17. desember 2017 -9,3° -13,6° -11,9° -7,5° 0,0 mm --- --- 4,3 m/s 1,3 m/s
16. desember 2017 -8,4° -11,1° -9,8° -7,4° 0,0 mm --- --- 4,8 m/s 2,5 m/s
15. desember 2017 -6,7° -11,7° -9,8° -7,3° 0,0 mm --- --- 4,4 m/s 2,2 m/s
14. desember 2017 -6,7° -12,2° -8,1° -7,2° 3,5 mm --- --- 3,7 m/s 2,4 m/s
13. desember 2017 -11,5° -17,0° -14,4° -7,1° 0,0 mm --- --- 3,4 m/s 1,2 m/s
12. desember 2017 -6,6° -12,0° -10,1° -7,0° 0,1 mm --- --- 3,6 m/s 2,1 m/s
11. desember 2017 -6,6° -13,1° -8,4° -6,9° 0,1 mm --- --- 2,8 m/s 1,2 m/s
10. desember 2017 -4,0° -14,0° -11,0° -6,8° 0,1 mm --- --- 2,5 m/s 1,2 m/s
9. desember 2017 1,6° -5,2° -1,5° -6,6° 0,0 mm --- --- 2,2 m/s 1,0 m/s
8. desember 2017 5,8° -1,6° 1,2° -6,5° 0,4 mm --- --- 7,9 m/s 2,2 m/s
7. desember 2017 6,3° -3,3° 1,2° -6,4° 5,0 mm --- --- 8,2 m/s 3,2 m/s
6. desember 2017 -3,3° -8,2° -4,4° -6,2° 0,3 mm --- --- 1,7 m/s 0,6 m/s
5. desember 2017 -5,3° -10,8° -8,1° -6,1° 0,0 mm --- --- 2,7 m/s 1,4 m/s
4. desember 2017 -4,5° -9,2° -6,8° -6,0° 0,1 mm --- --- 2,6 m/s 1,3 m/s
3. desember 2017 -3,9° -9,9° -7,4° -5,8° 0,1 mm --- --- 2,5 m/s 1,4 m/s
2. desember 2017 -5,8° -10,5° -7,8° -5,7° 0,1 mm --- --- 3,2 m/s 0,8 m/s
1. desember 2017 -1,7° -10,8° -8,4° -5,5° 0,0 mm --- --- 4,0 m/s 2,3 m/s
30. november 2017 -1,3° -7,8° -4,2° -5,4° 0,0 mm --- --- 4,3 m/s 2,3 m/s
29. november 2017 -2,0° -8,4° -6,5° -5,2° 0,4 mm --- --- 5,6 m/s 3,0 m/s
28. november 2017 -2,5° -8,7° -4,6° -5,0° 0,1 mm --- --- 5,1 m/s 3,0 m/s
27. november 2017 -0,9° -9,4° -7,9° -4,9° 2,9 mm --- --- 3,6 m/s 1,8 m/s
26. november 2017 0,1° -1,2° -1,0° -4,7° 0,5 mm --- --- 4,6 m/s 1,9 m/s
25. november 2017 2,7° -3,6° -1,0° -4,5° 0,0 mm --- --- 5,3 m/s 2,2 m/s
24. november 2017 7,2° -0,4° 1,3° -4,4° 3,9 mm --- --- 8,2 m/s 2,5 m/s
23. november 2017 7,3° -8,0° 1,2° -4,2° 34,3 mm --- --- 8,2 m/s 2,9 m/s
22. november 2017 -7,5° -11,8° -9,0° -4,0° 0,7 mm --- --- 2,6 m/s 1,1 m/s
21. november 2017 -7,7° -11,6° -10,3° -3,8° 0,0 mm --- --- 2,5 m/s 1,4 m/s
20. november 2017 -3,7° -10,0° -8,4° -3,6° 0,0 mm --- --- 2,2 m/s 0,8 m/s
19. november 2017 -1,5° -5,9° -3,9° -3,4° 4,4 mm --- --- 4,6 m/s 1,7 m/s
18. november 2017 3,4° -6,7° -3,9° -3,2° 0,3 mm --- --- 4,0 m/s 1,2 m/s
17. november 2017 4,1° -3,3° 0,2° -3,0° 7,4 mm --- --- 4,5 m/s 1,8 m/s
16. november 2017 0,0° -6,7° -3,3° -2,8° 0,0 mm --- --- 2,4 m/s 1,0 m/s
15. november 2017 -1,2° -8,1° -5,2° -2,6° 0,8 mm --- --- 2,7 m/s 1,4 m/s
14. november 2017 -2,3° -7,0° -5,7° -2,4° 0,0 mm --- --- 1,9 m/s 0,9 m/s
13. november 2017 3,9° -3,8° -1,4° -2,2° 0,0 mm --- --- 6,8 m/s 1,3 m/s
12. november 2017 3,7° -5,7° -1,8° -2,0° 0,0 mm --- --- 6,8 m/s 1,9 m/s
11. november 2017 -1,3° -7,4° -4,6° -1,7° 0,2 mm --- --- 3,8 m/s 2,0 m/s
10. november 2017 4,4° -2,6° -1,0° -1,5° 0,0 mm --- --- 3,0 m/s 1,4 m/s
9. november 2017 8,0° 3,5° 5,4° -1,3° 0,0 mm --- --- 7,5 m/s 4,1 m/s
8. november 2017 5,2° -1,1° 2,7° -1,1° 0,2 mm --- --- 4,5 m/s 2,1 m/s
7. november 2017 -0,4° -4,7° -1,9° -0,8° 0,1 mm --- --- 2,2 m/s 0,9 m/s
6. november 2017 3,5° -2,5° -0,2° -0,6° 10,2 mm --- --- 2,5 m/s 0,9 m/s
5. november 2017 2,1° -0,7° 1,2° -0,4° 8,1 mm --- --- 3,4 m/s 1,8 m/s
4. november 2017 -0,3° -4,6° -1,9° -0,1° 0,0 mm --- --- 2,6 m/s 0,9 m/s
3. november 2017 1,8° -2,6° -1,6° 0,1° 0,0 mm --- --- 2,7 m/s 1,1 m/s
2. november 2017 7,2° 0,2° 2,8° 0,3° 2,8 mm --- --- 6,0 m/s 2,1 m/s
1. november 2017 2,4° 0,4° 1,7° 0,6° 0,0 mm --- --- 2,3 m/s 0,8 m/s
31. oktober 2017 2,8° -0,7° 1,1° 0,8° 0,0 mm --- --- 1,5 m/s 0,9 m/s
30. oktober 2017 3,0° -2,9° 0,0° 1,0° 0,0 mm --- --- 7,2 m/s 1,1 m/s
29. oktober 2017 5,9° 1,8° 3,2° 1,2° 0,1 mm --- --- 10,0 m/s 5,8 m/s
28. oktober 2017 9,1° 0,9° 4,3° 1,5° 0,0 mm --- --- 5,3 m/s 2,0 m/s
27. oktober 2017 1,9° -0,8° 0,9° 1,7° 0,0 mm --- --- 3,7 m/s 1,3 m/s
26. oktober 2017 2,7° 0,4° 1,2° 1,9° 8,9 mm --- --- 3,0 m/s 1,6 m/s
25. oktober 2017 2,9° -0,1° 0,8° 2,1° 27,1 mm --- --- 2,3 m/s 0,9 m/s
24. oktober 2017 2,5° 0,1° 0,9° 2,4° 2,6 mm --- --- 3,6 m/s 2,1 m/s
23. oktober 2017 3,5° 1,9° 2,5° 2,6° 0,7 mm --- --- 2,0 m/s 1,2 m/s
22. oktober 2017 5,4° 3,3° 3,6° 2,8° 0,0 mm --- --- 2,0 m/s 0,8 m/s
21. oktober 2017 6,1° 3,7° 4,7° 3,0° 1,3 mm --- --- 2,4 m/s 0,8 m/s
20. oktober 2017 4,3° -0,1° 3,1° 3,2° 0,0 mm --- --- 1,4 m/s 0,5 m/s
19. oktober 2017 6,4° -2,2° 1,2° 3,4° 0,0 mm --- --- 2,3 m/s 0,9 m/s
18. oktober 2017 10,6° 0,2° 3,8° 3,6° 2,8 mm --- --- 3,8 m/s 1,4 m/s
17. oktober 2017 9,3° 5,1° 5,6° 3,8° 1,0 mm --- --- 3,3 m/s 1,2 m/s
16. oktober 2017 13,5° 8,9° 10,4° 4,0° 0,2 mm --- --- 4,8 m/s 1,8 m/s
15. oktober 2017 11,3° 1,8° 7,1° 4,2° 0,0 mm --- --- 4,2 m/s 2,0 m/s
14. oktober 2017 10,1° 5,2° 6,1° 4,3° 4,6 mm --- --- 3,3 m/s 1,2 m/s
13. oktober 2017 7,0° -0,6° 3,7° 4,5° 1,8 mm --- --- 2,9 m/s 1,1 m/s
12. oktober 2017 8,8° 3,8° 5,5° 4,7° 13,4 mm --- --- 6,2 m/s 2,6 m/s
11. oktober 2017 4,0° 0,3° 3,0° 4,8° 1,1 mm --- --- 3,5 m/s 1,4 m/s
10. oktober 2017 4,4° -2,0° 1,6° 5,0° 0,1 mm --- --- 1,8 m/s 1,1 m/s
9. oktober 2017 10,3° 0,5° 3,9° 5,1° 0,0 mm --- --- 3,4 m/s 1,3 m/s
8. oktober 2017 12,2° 1,5° 6,4° 5,3° 0,0 mm --- --- 7,5 m/s 2,7 m/s
7. oktober 2017 11,3° 1,5° 5,6° 5,4° 0,0 mm --- --- 7,3 m/s 2,3 m/s
6. oktober 2017 13,8° 3,0° 7,7° 5,6° 0,0 mm --- --- 5,0 m/s 1,5 m/s
5. oktober 2017 10,8° 1,5° 5,4° 5,7° 0,2 mm --- --- 3,8 m/s 1,6 m/s
4. oktober 2017 11,2° 3,9° 6,6° 5,8° 0,1 mm --- --- 3,2 m/s 1,3 m/s
3. oktober 2017 13,3° 7,5° 9,4° 6,0° 13,5 mm --- --- 4,6 m/s 2,2 m/s
2. oktober 2017 11,3° 8,8° 10,0° 6,1° 22,0 mm --- --- 6,8 m/s 4,3 m/s
1. oktober 2017 11,0° 8,3° 9,6° 6,2° 0,1 mm --- --- 4,2 m/s 2,9 m/s
30. september 2017 11,5° 8,2° 10,3° 6,4° 0,2 mm --- --- 3,6 m/s 2,2 m/s
29. september 2017 10,8° 8,2° 9,7° 6,5° 0,0 mm --- --- 2,9 m/s 1,4 m/s
28. september 2017 12,3° 9,8° 10,4° 6,6° 0,0 mm --- --- 2,8 m/s 0,9 m/s
27. september 2017 13,4° 9,9° 11,4° 6,8° 0,0 mm --- --- 2,4 m/s 0,8 m/s
26. september 2017 13,3° 9,3° 11,1° 6,9° 0,0 mm --- --- 2,5 m/s 1,0 m/s
25. september 2017 13,3° 11,3° 11,6° 7,0° 0,9 mm --- --- 2,6 m/s 1,0 m/s
24. september 2017 12,5° 10,2° 11,3° 7,2° 1,3 mm --- --- 1,6 m/s 0,6 m/s
23. september 2017 11,9° 8,2° 9,9° 7,3° 2,8 mm --- --- 1,8 m/s 0,7 m/s
22. september 2017 10,9° 6,8° 8,8° 7,4° 0,2 mm --- --- 1,6 m/s 0,8 m/s
21. september 2017 9,0° 5,2° 7,2° 7,6° --- --- --- 2,8 m/s 1,2 m/s
20. september 2017 9,9° 5,3° --- 7,7° --- --- --- --- 2,4 m/s
19. september 2017 12,5° 7,8° --- 7,9° 0,4 mm --- --- 2,8 m/s 1,3 m/s
18. september 2017 16,0° 7,1° 11,3° 8,0° 0,1 mm --- --- 3,2 m/s 1,2 m/s
17. september 2017 14,0° 7,7° 9,8° 8,2° 0,1 mm --- --- 3,0 m/s 0,9 m/s
16. september 2017 17,4° 6,0° 10,7° 8,3° 0,7 mm --- --- 2,6 m/s 1,4 m/s
15. september 2017 17,5° 5,7° 10,3° 8,5° 0,5 mm --- --- 3,3 m/s 1,2 m/s
14. september 2017 16,8° 8,6° 10,7° 8,6° 1,8 mm --- --- 3,8 m/s 1,7 m/s
13. september 2017 14,4° 6,3° 9,7° 8,8° 11,1 mm --- --- 5,0 m/s 1,1 m/s
12. september 2017 15,7° 9,8° 11,9° 9,0° 12,5 mm --- --- 5,3 m/s 2,8 m/s
11. september 2017 12,6° 10,7° 11,6° 9,1° 0,3 mm --- --- 5,4 m/s 3,1 m/s
10. september 2017 16,0° 9,1° 11,7° 9,3° 7,7 mm --- --- 4,5 m/s 2,1 m/s
9. september 2017 12,3° 7,9° 9,5° 9,5° 5,2 mm --- --- 1,5 m/s 1,0 m/s
8. september 2017 11,3° 7,0° 9,1° 9,7° 1,1 mm --- --- 2,5 m/s 0,8 m/s
7. september 2017 10,9° 8,6° 9,3° 9,9° 10,1 mm --- --- 1,9 m/s 0,5 m/s
6. september 2017 11,8° 10,4° 10,9° 10,0° 6,2 mm --- --- 3,9 m/s 2,0 m/s
5. september 2017 11,8° 9,1° 10,6° 10,2° 1,8 mm --- --- 2,2 m/s 1,4 m/s
4. september 2017 13,5° 7,7° 10,0° 10,4° 0,0 mm --- --- 2,6 m/s 1,1 m/s
3. september 2017 18,5° 4,8° 10,4° 10,6° 0,1 mm --- --- 3,0 m/s 1,5 m/s
2. september 2017 18,4° 7,3° 11,4° 10,8° 0,0 mm --- --- 3,5 m/s 1,3 m/s
1. september 2017 16,6° 6,9° 11,2° 11,0° 0,0 mm --- --- 3,4 m/s 1,3 m/s
31. august 2017 15,7° 7,8° 10,8° 11,2° 0,0 mm --- --- 2,8 m/s 1,5 m/s
30. august 2017 20,0° 4,4° 11,8° 11,3° 0,0 mm --- --- 2,8 m/s 1,2 m/s
29. august 2017 18,4° 13,9° 15,2° 11,5° 0,6 mm --- --- 4,6 m/s 2,2 m/s
28. august 2017 17,8° 8,1° 13,5° 11,7° 0,0 mm --- --- 5,0 m/s 2,5 m/s
27. august 2017 19,7° 4,6° 11,8° 11,9° 0,0 mm --- --- 4,2 m/s 1,7 m/s
26. august 2017 18,0° 6,2° 11,7° 12,1° 0,0 mm --- --- 2,9 m/s 1,7 m/s
25. august 2017 18,4° 6,0° 11,8° 12,2° 0,2 mm --- --- 2,4 m/s 1,4 m/s
24. august 2017 17,4° 7,1° 11,3° 12,4° 0,0 mm --- --- 3,1 m/s 1,5 m/s
23. august 2017 19,2° 4,5° 11,0° 12,6° 0,0 mm --- --- 3,8 m/s 1,2 m/s
22. august 2017 17,0° 6,5° 11,3° 12,7° 0,0 mm --- --- 4,3 m/s 2,0 m/s
21. august 2017 19,4° 10,3° 13,7° 12,9° 0,1 mm --- --- 4,3 m/s 1,9 m/s
20. august 2017 19,7° 8,1° 13,5° 13,0° 11,3 mm --- --- 4,6 m/s 2,0 m/s
19. august 2017 16,4° 12,4° 13,6° 13,2° 7,0 mm --- --- 4,3 m/s 1,8 m/s
18. august 2017 18,6° 11,1° 13,7° 13,3° 8,5 mm --- --- 4,3 m/s 1,6 m/s
17. august 2017 19,1° 6,7° 12,8° 13,4° 0,1 mm --- --- 4,3 m/s 1,9 m/s
16. august 2017 21,4° 11,6° 15,0° 13,5° 30,3 mm --- --- 3,9 m/s 1,4 m/s
15. august 2017 17,5° 10,7° 13,1° 13,7° 0,0 mm --- --- 4,3 m/s 1,7 m/s
14. august 2017 19,7° 4,9° 12,5° 13,8° 0,1 mm --- --- 3,3 m/s 1,7 m/s
13. august 2017 18,6° 6,6° 12,8° 13,9° 9,8 mm --- --- 5,4 m/s 1,9 m/s
12. august 2017 21,0° 13,3° 15,1° 14,0° 0,0 mm --- --- 5,3 m/s 2,3 m/s
11. august 2017 22,2° 10,1° 16,9° 14,1° 0,0 mm --- --- 5,1 m/s 2,8 m/s
10. august 2017 22,2° 11,7° 15,6° 14,1° 6,3 mm --- --- 4,2 m/s 1,6 m/s
9. august 2017 19,0° 10,9° 12,3° 14,2° 0,8 mm --- --- 2,9 m/s 1,3 m/s
8. august 2017 20,2° 9,3° 14,7° 14,3° 5,2 mm --- --- 3,7 m/s 1,7 m/s
7. august 2017 19,0° 10,9° 13,7° 14,3° 3,8 mm --- --- 4,8 m/s 1,5 m/s
6. august 2017 16,8° 12,3° 14,0° 14,4° 2,2 mm --- --- 3,4 m/s 1,1 m/s
5. august 2017 18,7° 12,6° 14,7° 14,4° 15,2 mm --- --- 3,3 m/s 1,1 m/s
4. august 2017 17,6° 11,8° 13,6° 14,5° 11,1 mm --- --- 3,4 m/s 1,0 m/s
3. august 2017 19,8° 7,8° 13,4° 14,5° 4,0 mm --- --- 4,2 m/s 1,5 m/s
2. august 2017 18,9° 12,1° 14,0° 14,6° 0,2 mm --- --- 4,0 m/s 1,4 m/s
1. august 2017 20,9° 11,2° 16,1° 14,6° 0,6 mm --- --- 5,9 m/s 2,4 m/s
31. juli 2017 20,7° 13,1° 15,7° 14,6° 6,3 mm --- --- 5,3 m/s 2,6 m/s
30. juli 2017 19,4° 12,7° 15,1° 14,7° 0,7 mm --- --- 3,2 m/s 1,4 m/s
29. juli 2017 19,1° 10,2° 14,2° 14,7° 2,9 mm --- --- 4,5 m/s 1,3 m/s
28. juli 2017 19,6° 12,5° 14,2° 14,7° 10,6 mm --- --- 4,2 m/s 1,5 m/s
27. juli 2017 18,4° 13,5° 15,6° 14,7° 0,4 mm --- --- 3,4 m/s 1,3 m/s
26. juli 2017 22,9° 13,4° 16,6° 14,7° 3,5 mm --- --- 3,8 m/s 0,8 m/s
25. juli 2017 22,3° 12,5° 16,3° 14,7° 0,2 mm --- --- 3,6 m/s 1,4 m/s
24. juli 2017 18,6° 11,4° 14,5° 14,8° 11,7 mm --- --- 3,1 m/s 1,7 m/s
23. juli 2017 21,5° 9,6° 16,4° 14,8° 0,0 mm --- --- 4,1 m/s 1,5 m/s
22. juli 2017 23,0° 8,7° 16,7° 14,8° 0,0 mm --- --- 3,9 m/s 1,7 m/s
21. juli 2017 22,6° 9,9° 16,4° 14,8° 0,0 mm --- --- 4,7 m/s 2,0 m/s
20. juli 2017 24,2° 7,6° 16,7° 14,8° 0,1 mm --- --- 3,8 m/s 1,7 m/s
19. juli 2017 20,6° 7,8° 14,3° 14,8° 0,0 mm --- --- 4,2 m/s 1,6 m/s
18. juli 2017 20,4° 7,4° 14,7° 14,8° 0,1 mm --- --- 5,6 m/s 2,3 m/s
17. juli 2017 17,9° 7,7° 13,1° 14,8° 0,2 mm --- --- 5,9 m/s 2,4 m/s
16. juli 2017 20,4° 12,1° 15,0° 14,7° 3,9 mm --- --- 4,9 m/s 3,2 m/s
15. juli 2017 22,3° 8,3° 15,9° 14,7° 0,0 mm --- --- 4,4 m/s 2,4 m/s
14. juli 2017 20,0° 6,8° 13,6° 14,7° 0,0 mm --- --- 3,9 m/s 1,6 m/s
13. juli 2017 18,1° 5,4° 12,9° 14,7° 0,0 mm --- --- 5,3 m/s 2,0 m/s
12. juli 2017 16,9° 9,9° 12,4° 14,7° 13,5 mm --- --- 7,0 m/s 3,9 m/s
11. juli 2017 17,5° 13,1° 14,5° 14,7° 4,2 mm --- --- 3,3 m/s 1,7 m/s
10. juli 2017 19,5° 11,6° 15,3° 14,7° 0,2 mm --- --- 4,4 m/s 1,9 m/s
9. juli 2017 20,9° 10,2° 15,4° 14,7° 5,1 mm --- --- 3,7 m/s 1,6 m/s
8. juli 2017 17,8° 12,2° 13,9° 14,7° 3,7 mm --- --- 2,9 m/s 1,2 m/s
7. juli 2017 17,9° 8,7° 13,0° 14,7° 0,0 mm --- --- 3,8 m/s 1,1 m/s
6. juli 2017 19,7° 5,5° 13,4° 14,7° 0,0 mm --- --- 3,7 m/s 1,7 m/s
5. juli 2017 19,1° 8,4° 13,4° 14,6° 0,9 mm --- --- 3,9 m/s 1,8 m/s
4. juli 2017 19,0° 8,3° 13,5° 14,6° 2,1 mm --- --- 5,7 m/s 2,5 m/s
3. juli 2017 18,5° 12,0° 12,6° 14,6° 0,0 mm --- --- 5,2 m/s 1,9 m/s
2. juli 2017 22,6° 13,8° 17,8° 14,6° 0,4 mm --- --- 5,2 m/s 1,9 m/s
1. juli 2017 25,0° 9,3° 18,2° 14,6° 0,0 mm --- --- 3,5 m/s 1,7 m/s
30. juni 2017 25,0° 6,7° 17,5° 14,5° 0,0 mm --- --- 3,8 m/s 1,9 m/s
29. juni 2017 21,6° 7,6° 15,0° 14,5° 0,0 mm --- --- 5,3 m/s 2,0 m/s
28. juni 2017 20,7° 5,1° 13,9° 14,5° 0,1 mm --- --- 3,7 m/s 1,6 m/s
27. juni 2017 18,9° 4,6° 12,7° 14,4° 0,0 mm --- --- 6,6 m/s 2,2 m/s
26. juni 2017 16,9° 7,6° 12,1° 14,4° 0,7 mm --- --- 7,3 m/s 4,1 m/s
25. juni 2017 17,8° 4,8° 11,0° 14,3° 0,5 mm --- --- 4,8 m/s 1,9 m/s
24. juni 2017 20,3° 10,2° 13,1° 14,3° 5,4 mm --- --- 5,4 m/s 1,5 m/s
23. juni 2017 17,4° 9,1° 13,4° 14,2° 0,0 mm --- --- 4,1 m/s 1,7 m/s
22. juni 2017 18,0° 9,9° 13,6° 14,2° 0,0 mm --- --- 3,4 m/s 1,4 m/s
21. juni 2017 17,3° 4,4° 12,3° 14,1° 0,0 mm --- --- 5,5 m/s 2,0 m/s
20. juni 2017 17,7° 6,3° 12,3° 14,0° 0,6 mm --- --- 6,3 m/s 2,2 m/s
19. juni 2017 17,8° 8,5° 12,9° 14,0° 0,0 mm --- --- 7,1 m/s 1,5 m/s
18. juni 2017 22,1° 14,1° 17,4° 13,9° 0,0 mm --- --- 7,1 m/s 3,2 m/s
17. juni 2017 23,5° 11,0° 17,2° 13,8° 3,7 mm --- --- 3,9 m/s 1,8 m/s
16. juni 2017 20,2° 11,9° 14,3° 13,7° 0,0 mm --- --- 2,7 m/s 1,2 m/s
15. juni 2017 21,9° 9,8° 16,1° 13,6° 0,0 mm --- --- 5,0 m/s 1,4 m/s
14. juni 2017 20,9° 9,4° 15,0° 13,5° 3,9 mm --- --- 3,9 m/s 1,5 m/s
13. juni 2017 19,4° 10,6° 14,7° 13,4° 3,2 mm --- --- 5,1 m/s 2,6 m/s
12. juni 2017 16,9° 11,1° 13,5° 13,3° 0,0 mm --- --- 5,4 m/s 1,8 m/s
11. juni 2017 16,1° 11,1° 13,0° 13,2° 6,4 mm --- --- 4,7 m/s 1,9 m/s
10. juni 2017 15,0° 11,1° 12,3° 13,1° 18,8 mm --- --- 3,9 m/s 1,5 m/s
9. juni 2017 14,1° 10,5° 11,5° 13,0° 4,1 mm --- --- 3,1 m/s 1,6 m/s
8. juni 2017 15,5° 10,6° 12,1° 12,9° 3,8 mm --- --- 5,3 m/s 1,9 m/s
7. juni 2017 18,1° 11,5° 13,6° 12,7° 1,4 mm --- --- 3,8 m/s 2,0 m/s
6. juni 2017 17,0° 10,6° 12,7° 12,6° 0,2 mm --- --- 4,6 m/s 2,0 m/s
5. juni 2017 18,9° 9,5° 13,1° 12,4° 2,1 mm --- --- 3,4 m/s 1,2 m/s
4. juni 2017 13,9° 9,9° 11,5° 12,3° 0,1 mm --- --- 3,3 m/s 1,3 m/s
3. juni 2017 13,9° 7,4° 10,3° 12,1° 1,4 mm --- --- 3,6 m/s 1,4 m/s
2. juni 2017 13,8° 5,1° 9,4° 12,0° 0,0 mm --- --- 5,9 m/s 1,8 m/s
1. juni 2017 14,9° 4,0° 10,3° 11,8° 0,0 mm --- --- 7,5 m/s 4,3 m/s
31. mai 2017 16,0° 8,1° 11,5° 11,7° 17,0 mm --- --- 7,3 m/s 3,8 m/s
30. mai 2017 15,6° 10,9° 12,0° 11,5° 5,2 mm --- --- 2,3 m/s 1,0 m/s
29. mai 2017 17,0° 9,8° 13,4° 11,3° 1,8 mm --- --- 3,9 m/s 1,3 m/s
28. mai 2017 26,6° 9,9° 15,2° 11,1° 0,0 mm --- --- 5,0 m/s 1,9 m/s
27. mai 2017 27,4° 10,2° 19,0° 11,0° 0,0 mm --- --- 5,0 m/s 1,8 m/s
26. mai 2017 24,3° 10,1° 16,8° 10,8° 0,0 mm --- --- 3,7 m/s 1,4 m/s
25. mai 2017 17,5° 6,4° 12,0° 10,6° 0,0 mm --- --- 6,7 m/s 1,5 m/s
24. mai 2017 20,7° 7,2° 14,0° 10,4° 0,0 mm --- --- 6,3 m/s 2,1 m/s
23. mai 2017 19,6° 3,8° 12,2° 10,2° 0,0 mm --- --- --- ---
22. mai 2017 13,3° 3,8° 8,8° 10,0° 4,3 mm --- --- --- ---
21. mai 2017 13,8° 9,1° 10,1° 9,8° 0,7 mm --- --- 6,3 m/s 0,6 m/s
20. mai 2017 16,4° 10,7° 11,9° 9,6° 0,0 mm --- --- 4,4 m/s 1,3 m/s
19. mai 2017 18,2° 10,1° 14,0° 9,4° 0,0 mm --- --- 4,5 m/s 2,1 m/s
18. mai 2017 14,4° 10,0° 11,7° 9,2° 13,1 mm --- --- 2,9 m/s 0,9 m/s
17. mai 2017 16,5° 5,8° 10,9° 9,0° 5,5 mm --- --- 4,1 m/s 1,6 m/s
16. mai 2017 6,0° 3,7° 4,9° 8,8° 2,6 mm --- --- 2,9 m/s 1,5 m/s
15. mai 2017 11,1° 5,8° 7,5° 8,6° 0,0 mm --- --- 4,5 m/s 1,5 m/s
14. mai 2017 11,7° 6,3° 8,3° 8,4° 0,0 mm --- --- 3,6 m/s 1,4 m/s
13. mai 2017 12,5° 1,0° 7,2° 8,1° 0,0 mm --- --- 4,2 m/s 1,7 m/s
12. mai 2017 9,9° 2,3° 5,1° 7,9° 0,2 mm --- --- 3,6 m/s 1,5 m/s
11. mai 2017 4,5° 0,4° 2,2° 7,7° 1,5 mm --- --- 3,3 m/s 1,5 m/s
10. mai 2017 6,8° -0,1° 2,3° 7,5° 0,2 mm --- --- 6,2 m/s 2,2 m/s
9. mai 2017 8,5° 2,0° 4,5° 7,2° 0,0 mm --- --- 4,7 m/s 2,2 m/s
8. mai 2017 7,8° 2,3° 4,3° 7,0° 0,3 mm --- --- 9,9 m/s 5,0 m/s
7. mai 2017 17,0° 5,6° 7,5° 6,8° 0,1 mm --- --- 11,3 m/s 4,4 m/s
6. mai 2017 20,2° 5,8° 13,2° 6,6° 0,0 mm --- --- 5,1 m/s 1,8 m/s
5. mai 2017 19,9° 7,9° 14,0° 6,3° 0,1 mm --- --- 6,7 m/s 3,7 m/s
4. mai 2017 16,6° 1,2° 9,2° 6,1° 0,0 mm --- --- 4,8 m/s 2,0 m/s
3. mai 2017 15,2° 0,5° 8,6° 5,9° 0,0 mm --- --- 5,7 m/s 2,1 m/s
2. mai 2017 17,4° 0,6° 9,1° 5,7° 0,0 mm --- --- 4,3 m/s 2,4 m/s
1. mai 2017 14,8° -1,2° 6,8° 5,4° 0,0 mm --- --- 3,4 m/s 1,8 m/s
30. april 2017 11,9° -2,8° 5,2° 5,2° 0,0 mm --- --- 4,8 m/s 1,7 m/s
29. april 2017 9,8° 1,1° 4,5° 5,0° 0,0 mm --- --- 3,5 m/s 1,8 m/s
28. april 2017 5,9° -1,7° 2,8° 4,8° 0,1 mm --- --- 4,9 m/s 2,1 m/s
27. april 2017 8,1° -1,5° 2,5° 4,5° 0,1 mm --- --- 4,4 m/s 2,0 m/s
26. april 2017 8,0° -1,7° 2,8° 4,3° 0,0 mm --- --- 7,3 m/s 3,2 m/s
25. april 2017 6,1° -0,2° 2,8° 4,1° 4,7 mm --- --- 9,4 m/s 5,5 m/s
24. april 2017 4,6° -2,0° -0,3° 3,9° 0,4 mm --- --- 5,8 m/s 2,7 m/s
23. april 2017 6,6° -2,4° 2,3° 3,7° 0,0 mm --- --- 7,1 m/s 2,5 m/s
22. april 2017 7,9° 1,9° 4,2° 3,5° 0,0 mm --- --- 8,6 m/s 3,9 m/s
21. april 2017 9,4° 4,4° 6,0° 3,3° 0,1 mm --- --- 9,9 m/s 4,9 m/s
20. april 2017 13,4° 1,3° 6,6° 3,1° 0,0 mm --- --- 6,9 m/s 2,8 m/s
19. april 2017 9,3° -4,3° 2,3° 2,9° 0,3 mm --- --- 4,8 m/s 1,8 m/s
18. april 2017 7,3° -6,1° 0,5° 2,7° 0,9 mm --- --- 2,9 m/s 1,5 m/s
17. april 2017 2,9° -1,7° -0,4° 2,5° 6,0 mm --- --- 3,2 m/s 1,3 m/s
16. april 2017 2,8° -2,3° 0,0° 2,3° 0,0 mm --- --- 4,4 m/s 1,6 m/s
15. april 2017 1,9° -3,0° -0,4° 2,1° 1,4 mm --- --- 3,2 m/s 1,6 m/s
14. april 2017 3,2° -2,0° -0,2° 1,9° 5,4 mm --- --- 4,5 m/s 2,0 m/s
13. april 2017 5,0° -0,6° 0,2° 1,7° 1,6 mm --- --- 3,5 m/s 1,5 m/s
12. april 2017 7,2° -0,8° 2,9° 1,5° 0,2 mm --- --- 4,7 m/s 1,7 m/s
11. april 2017 7,6° -0,5° 3,4° 1,4° 0,0 mm --- --- 7,9 m/s 2,5 m/s
10. april 2017 11,5° 4,0° 6,1° 1,2° 0,0 mm --- --- 9,3 m/s 4,0 m/s
9. april 2017 13,0° 0,3° 6,2° 1,0° 0,0 mm --- --- 6,0 m/s 1,7 m/s
8. april 2017 10,2° 1,5° 3,6° 0,9° 0,0 mm --- --- 3,2 m/s 0,7 m/s
7. april 2017 13,5° -1,7° 5,9° 0,7° 0,1 mm --- --- 4,6 m/s 1,8 m/s
6. april 2017 8,5° 0,9° 3,6° 0,6° 0,0 mm --- --- 4,9 m/s 1,0 m/s
5. april 2017 8,2° 0,1° 5,0° 0,4° 0,0 mm --- --- 9,7 m/s 4,1 m/s
4. april 2017 11,9° 2,9° 6,1° 0,3° 0,0 mm --- --- 8,0 m/s 3,8 m/s
3. april 2017 12,6° -0,4° 5,8° 0,1° 0,0 mm --- --- 2,4 m/s 1,4 m/s
2. april 2017 13,4° 0,3° 5,6° 0,0° 0,0 mm --- --- 2,9 m/s 1,2 m/s
1. april 2017 8,2° 0,0° 3,3° -0,2° 7,2 mm --- --- 3,0 m/s 1,2 m/s
31. mars 2017 1,8° -1,6° 0,3° -0,3° 6,6 mm --- --- 3,7 m/s 1,4 m/s
30. mars 2017 2,7° -2,9° -1,1° -0,5° 0,1 mm --- --- 5,0 m/s 0,8 m/s
29. mars 2017 6,1° 0,3° 1,7° -0,6° 0,0 mm --- --- 5,0 m/s 1,6 m/s
28. mars 2017 8,5° -0,3° 3,1° -0,8° 0,0 mm --- --- 3,5 m/s 1,0 m/s
27. mars 2017 15,4° 0,6° 6,6° -0,9° 0,0 mm --- --- 4,9 m/s 1,8 m/s
26. mars 2017 15,9° 1,0° 6,6° -1,1° 0,0 mm --- --- 4,6 m/s 1,6 m/s
25. mars 2017 10,8° -5,4° 1,6° -1,2° 0,4 mm --- --- 3,3 m/s 0,8 m/s
24. mars 2017 1,0° -5,6° -3,2° -1,4° 0,0 mm --- --- 2,3 m/s 1,0 m/s
23. mars 2017 5,8° -6,0° -1,0° -1,6° 0,0 mm --- --- 4,0 m/s 1,4 m/s
22. mars 2017 6,2° -5,4° -0,1° -1,7° 0,6 mm --- --- 3,1 m/s 1,3 m/s
21. mars 2017 5,2° -0,2° 1,9° -1,9° 6,4 mm --- --- 4,8 m/s 2,2 m/s
20. mars 2017 4,6° -0,5° 1,2° -2,0° 1,2 mm --- --- 5,5 m/s 2,9 m/s
19. mars 2017 3,4° -7,8° -2,1° -2,2° 0,2 mm --- --- 5,0 m/s 2,2 m/s
18. mars 2017 4,2° -1,8° 0,3° -2,4° 0,0 mm --- --- 5,8 m/s 2,4 m/s
17. mars 2017 7,7° 0,5° 3,1° -2,5° 0,0 mm --- --- 7,2 m/s 3,0 m/s
16. mars 2017 8,0° -4,5° 1,9° -2,7° 0,1 mm --- --- 6,6 m/s 2,5 m/s
15. mars 2017 7,6° 2,2° 4,3° -2,9° 0,0 mm --- --- 9,5 m/s 3,7 m/s
14. mars 2017 9,5° -0,6° 4,1° -3,1° 0,3 mm --- --- 8,8 m/s 3,4 m/s
13. mars 2017 4,0° 0,8° 2,3° -3,2° 0,1 mm --- --- 4,3 m/s 2,7 m/s
12. mars 2017 5,0° -2,4° 1,0° -3,4° 0,2 mm --- --- 1,7 m/s 0,8 m/s
11. mars 2017 2,8° -7,4° -2,6° -3,6° 0,0 mm --- --- 2,8 m/s 1,3 m/s
10. mars 2017 6,1° -2,7° 0,0° -3,8° 0,9 mm --- --- 3,5 m/s 1,4 m/s
9. mars 2017 -0,5° -5,5° -2,9° -4,0° 1,7 mm --- --- 3,5 m/s 0,8 m/s
8. mars 2017 -1,8° -12,8° -7,0° -4,2° 0,0 mm --- --- 4,1 m/s 1,7 m/s
7. mars 2017 -2,5° -12,3° -7,5° -4,4° 0,0 mm --- --- 5,0 m/s 2,5 m/s
6. mars 2017 -1,6° -8,0° -6,1° -4,6° 0,0 mm --- --- 3,9 m/s 1,6 m/s
5. mars 2017 -0,5° -4,2° -3,3° -4,8° 1,2 mm --- --- 4,0 m/s 1,6 m/s
4. mars 2017 -4,1° -11,4° -6,2° -5,0° 0,1 mm --- --- 2,9 m/s 1,3 m/s
3. mars 2017 0,0° -10,2° -6,9° -5,2° 0,0 mm --- --- 3,0 m/s 1,4 m/s
2. mars 2017 1,1° -6,4° -3,5° -5,4° 0,3 mm --- --- 2,5 m/s 1,4 m/s
1. mars 2017 4,4° -1,3° 0,6° -5,5° 8,1 mm --- --- 5,2 m/s 0,8 m/s