Været som var (klima)Trolltinden målestasjon, Andøy (Nordland)

  1. Varseltrekant

    Pågår: Jordskredfare gult nivå (Nordland og Troms)

    Det har stedvis kommet opptil 45 mm regn siste døgn, og det ventes ytterligere opptil 20 mm i løpet av dagen enkelte steder. Vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy etter mye snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 30-50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

    Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt Les mer

Klimastatistikk for Nord-Norge

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Nord-Norge.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Nord-Norge.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk april

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for april

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør april

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2017 -3,1° -0,4° 117,0 %
2016 -0,2° 2,4° 81,4 %
2015 -0,2° 2,4° 171,1 %
2014 -1,0° 1,6° 163,7 %
2013 -2,0° 0,7° 115,1 %
2012 -2,8° -0,1° 118,8 %
2011 0,9° 3,5° 158,4 %
2010 -0,8° 1,9° 106,6 %
2009 -1,4° 1,2° 131,0 %
2008 -2,5° 0,2° 119,5 %
2007 -1,2° 1,5° 256,5 %
2006 -0,1° 2,6° 74,6 %
2005 -0,5° 2,2° 148,3 %
2004 0,3° 3,0° 67,4 %
2003 -1,4° 1,3° 69,4 %
2002 0,9° 3,5° 74,5 %
2001 -2,6° 0,1° 132,0 %
2000 -2,5° 0,2° 171,3 %
1999 -1,4° 1,3° 139,8 %
1998 -3,6° -0,9° 63,7 %
1997 -5,2° -2,5° 162,5 %
1996 -3,2° -0,6° 147,4 %
1995 -3,1° -0,4° 101,3 %
1994 0,1° 2,7° 78,3 %
1993 -2,8° -0,1° 97,4 %
1992 -3,8° -1,1° 58,6 %
1991 -1,2° 1,5° 69,1 %
1990 -0,5° 2,2° 103,9 %
1989 0,6° 3,3° 93,6 %
1988 -4,8° -2,2° 162,7 %
1987 -2,8° -0,1° 101,0 %
1986 -3,6° -0,9° 109,4 %
1985 -4,6° -1,9° 101,6 %
1984 -0,9° 1,8° 113,4 %
1983 -0,6° 2,0° 47,5 %
1982 -2,3° 0,4° 168,2 %
1981 -3,0° -0,4° 169,7 %
1980 -0,7° 1,9° 86,0 %
1979 -2,9° -0,2° 45,7 %
1978 -3,7° -1,0° 99,6 %
1977 -4,6° -1,9° 78,0 %
1976 -2,9° -0,2° 123,9 %
1975 -2,7° 0,0° 63,8 %
1974 -1,3° 1,3° 157,7 %
1973 -2,9° -0,2° 79,3 %
1972 -2,4° 0,3° 99,3 %
1971 -3,7° -1,1° 87,0 %
1970 -4,8° -2,1° 43,9 %
1969 -3,0° -0,3° 86,1 %
1968 -2,8° -0,2° 153,0 %
1967 -2,1° 0,5° 102,0 %
1966 -5,0° -2,3° 65,8 %
1965 -1,8° 0,9° 82,6 %
1964 -2,7° 0,0° 74,2 %
1963 -1,8° 0,9° 84,2 %
1962 -1,6° 1,1° 111,1 %
1961 -4,6° -1,9° 101,8 %
1960 0,1° 2,8° 72,0 %
1959 -2,8° -0,1° 56,8 %
1958 -3,4° -0,7° 62,6 %
1957 -1,6° 1,0° 100,3 %
1956 -5,5° -2,8° 53,6 %
1955 -4,8° -2,2° 138,3 %
1954 -2,3° 0,3° 69,2 %
1953 -1,8° 0,8° 139,0 %
1952 -1,6° 1,1° 138,7 %
1951 -2,0° 0,7° 133,6 %
1950 0,0° 2,7° 94,2 %
1949 -2,4° 0,2° 153,3 %
1948 -0,6° 2,1° 87,0 %
1947 -2,9° -0,2° 125,9 %
1946 -2,3° 0,3° 145,4 %
1945 -1,1° 1,5° 109,0 %
1944 -4,6° -2,0° 78,2 %
1943 -3,0° -0,3° 174,7 %
1942 -2,8° -0,1° 80,2 %
1941 -4,6° -2,0° 51,8 %
1940 -4,1° -1,4° 148,8 %
1939 -3,9° -1,2° 112,4 %
1938 -2,3° 0,3° 161,2 %
1937 0,9° 3,6° 43,2 %
1936 -2,9° -0,3° 89,4 %
1935 -2,5° 0,1° 89,4 %
1934 -3,5° -0,8° 87,7 %
1933 -4,4° -1,8° 108,1 %
1932 -2,7° 0,0° 69,3 %
1931 -2,5° 0,1° 26,7 %
1930 -1,1° 1,5° 54,6 %
1929 -6,9° -4,3° 85,3 %
1928 -2,1° 0,6° 91,7 %
1927 -4,1° -1,4° 63,6 %
1926 -3,1° -0,4° 103,9 %
1925 -1,5° 1,2° 105,0 %
1924 -4,2° -1,6° 81,6 %
1923 -3,8° -1,2° 54,2 %
1922 -2,8° -0,1° 89,2 %
1921 0,1° 2,7° 130,2 %
1920 -1,3° 1,4° 97,1 %
1919 -5,0° -2,4° 113,3 %
1918 -1,6° 1,0° 76,2 %
1917 -6,1° -3,4° 100,0 %
1916 -3,4° -0,7° 61,6 %
1915 -2,9° -0,2° 131,9 %
1914 -2,0° 0,6° 175,5 %
1913 -1,8° 0,9° 92,8 %
1912 -4,5° -1,8° 143,9 %
1911 -3,4° -0,7° 130,6 %
1910 -2,8° -0,2° 109,9 %
1909 -4,6° -1,9° 55,4 %
1908 -2,5° 0,2° 89,6 %
1907 -1,0° 1,6° 53,2 %
1906 -2,0° 0,7° 266,6 %
1905 -3,6° -0,9° 66,0 %
1904 -0,5° 2,2° 52,1 %
1903 -3,2° -0,6° 67,9 %
1902 -4,1° -1,4° 61,2 %
1901 -2,4° 0,3° 57,4 %
1900 -4,6° -1,9° 84,6 %