Været som var (klima)Værnes målestasjon, Stjørdal (Nord-Trøndelag)

Klimastatistikk for Værnes målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Værnes målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Stjørdal kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 21,0° 5,0° 13,0°
2016 21,8° 4,2° 12,8°
2015 23,1° 4,3° 12,2°
2014 24,8° 0,3° 11,7°
2013 24,8° -2,3° 11,3°
2012 20,6° 0,2° 9,4°
2011 21,6° 3,1° 12,2°
2010 23,3° -0,9° 9,9°
2009 23,8° 3,3° 10,9°
2008 19,6° 1,5° 10,5°
2007 18,9° -0,9° 9,2°
2006 22,9° 6,3° 13,0°
2005 23,0° 1,5° 11,3°
2004 23,9° 2,9° 11,0°
2003 22,3° -1,2° 10,7°
2002 22,9° -0,8° 10,6°
2001 20,4° -0,6° 10,6°
2000 20,9° 0,5° 11,6°
1999 27,9° 2,0° 14,3°
1998 23,1° -0,5° 11,9°
1997 24,4° 0,5° 11,0°
1996 17,1° 0,1° 8,5°
1995 23,0° -1,2° 10,9°
1994 22,3° 1,3° 10,0°
1993 19,5° -0,9° 8,7°
1992 24,2° 2,5° 11,5°
1991 20,0° 0,8° 9,8°
1990 18,6° -0,4° 10,0°
1989 20,0° 2,9° 10,0°
1988 25,2° 4,0° 11,7°
1987 19,7° 0,7° 9,8°
1986 17,8° 1,3° 7,7°
1985 19,5° 0,7° 8,6°
1984 17,8° -0,3° 9,6°
1983 25,4° 2,0° 11,1°
1982 19,5° 1,0° 10,4°
1981 22,1° 4,8° 11,7°
1980 18,5° 2,3° 11,0°
1979 22,4° 1,2° 9,2°
1978 20,4° -0,2° 9,1°
1977 22,2° -2,0° 8,8°
1976 16,0° -3,3° 6,4°
1975 18,6° -0,2° 10,1°
1974 24,1° 1,9° 12,1°
1973 19,6° 1,4° 9,2°
1972 18,6° -0,3° 8,7°
1971 21,3° 0,8° 9,8°
1970 19,2° -4,9° 10,1°
1969 19,1° 0,3° 9,3°
1968 27,0° -3,2° 11,5°
1967 20,6° 2,3° 11,8°
1966 19,3° 0,7° 9,3°
1965 23,2° 4,3° 12,7°
1964 19,7° -1,3° 9,0°
1963 22,4° -0,5° 11,3°
1962 16,9° 1,6° 10,5°
1961 21,8° 3,8° 12,5°
1960 21,5° -1,6° 11,2°
1959 20,7° -0,7° 10,1°
1958 23,7° 3,1° 12,1°
1957 18,5° -1,3° 9,6°
1956 19,5° 2,8° 9,8°
1955 22,9° 2,6° 11,4°
1954 20,0° -1,2° 9,9°
1953 19,6° 0,6° 9,9°
1952 18,0° -3,7° 7,4°
1951 23,0° 1,5° 11,6°
1950 20,7° 1,0° 11,1°
1949 24,2° 0,0° 13,3°
1948 23,1° -2,0° 10,6°
1947 23,4° 1,4° 11,4°
1946 20,7° 1,7° 11,8°