Været som var (klima)Værnes målestasjon, Stjørdal (Nord-Trøndelag)

Klimastatistikk for Værnes målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Værnes målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Stjørdal kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk desember

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for desember

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur desember

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2016 11,4° -10,4° 1,9°
2015 10,3° -12,0° 2,8°
2014 9,6° -17,3° -0,1°
2013 10,3° -7,7° 2,9°
2012 8,1° -15,1° -5,1°
2011 9,8° -9,0° 0,4°
2010 4,8° -20,2° -8,7°
2009 6,9° -15,3° -2,9°
2008 8,9° -16,7° -1,2°
2007 10,0° -9,8° 0,0°
2006 10,9° -2,8° 4,5°
2005 10,4° -15,2° -1,3°
2004 9,1° -14,4° 0,8°
2003 10,6° -13,5° 0,5°
2002 5,0° -19,2° -3,4°
2001 8,1° -20,8° -2,5°
2000 13,1° -20,6° -1,9°
1999 8,6° -19,1° -3,9°
1998 12,8° -14,7° -0,8°
1997 9,1° -15,9° -0,9°
1996 7,1° -18,1° -3,0°
1995 7,1° -16,3° -2,9°
1994 8,9° -6,6° 2,2°
1993 9,1° -22,4° -2,8°
1992 10,8° -11,4° 1,3°
1991 8,5° -12,0° 1,5°
1990 11,3° -10,4° 1,6°
1989 10,0° -18,8° -1,0°
1988 9,6° -16,7° 0,7°
1987 7,0° -12,3° 0,9°
1986 12,1° -17,2° -3,1°
1985 8,5° -18,6° -3,8°
1984 12,3° -8,7° 1,4°
1983 10,1° -9,6° -0,2°
1982 9,7° -10,5° 0,2°
1981 10,2° -21,2° -8,7°
1980 9,2° -19,3° -3,0°
1979 10,3° -14,0° -3,0°
1978 6,0° -21,6° -7,8°
1977 9,5° -8,8° 1,5°
1976 8,2° -21,7° -4,9°
1975 10,7° -7,3° 1,5°
1974 10,4° -12,8° 1,5°
1973 9,8° -16,3° -1,1°
1972 11,6° -5,7° 3,4°
1971 8,8° -5,2° 3,0°
1970 8,6° -18,7° 1,0°
1969 8,7° -19,4° -3,4°
1968 7,7° -12,9° -1,0°
1967 11,7° -19,6° -3,5°
1966 7,5° -11,2° 0,0°
1965 4,5° -21,9° -6,5°
1964 9,3° -15,6° 0,3°
1963 7,6° -17,4° 0,5°
1962 11,3° -19,2° -1,6°
1961 8,4° -16,3° -2,3°
1960 10,0° -16,0° -1,9°
1959 7,9° -13,0° 0,9°
1958 7,3° -16,8° -3,3°
1957 9,4° -18,5° -0,9°
1956 9,4° -11,5° 0,3°
1955 9,0° -23,5° -4,0°
1954 11,3° -9,1° 1,5°
1953 9,7° -11,8° 1,0°
1952 6,1° -17,1° -3,5°
1951 9,4° -10,2° 2,1°
1950 6,5° -13,7° -2,3°
1949 6,6° -8,0° -0,1°
1948 12,5° -10,0° 3,0°
1947 7,9° -19,2° -2,2°
1946 8,0° -13,2° 1,0°