Været som var (klima)Værnes målestasjon, Stjørdal (Nord-Trøndelag)

Klimastatistikk for Værnes målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Værnes målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Stjørdal kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk november

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for november

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur november

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 11,4° -12,3° 0,5°
2016 9,7° -12,0° 0,5°
2015 14,1° -4,8° 3,8°
2014 12,5° -7,2° 3,6°
2013 13,0° -9,2° 2,6°
2012 11,9° -6,2° 3,4°
2011 14,5° -4,5° 4,8°
2010 9,3° -18,5° -5,0°
2009 12,1° -8,4° 3,2°
2008 11,8° -15,3° 1,7°
2007 8,4° -8,0° 1,1°
2006 12,6° -9,7° 4,2°
2005 16,1° -12,0° 4,2°
2004 11,1° -11,6° 0,7°
2003 14,5° -5,5° 2,5°
2002 6,6° -13,6° -2,0°
2001 10,9° -9,1° 2,6°
2000 10,9° -5,6° 4,5°
1999 14,7° -5,7° 5,7°
1998 10,3° -10,0° -1,0°
1997 9,4° -12,2° 0,6°
1996 8,7° -14,0° -2,0°
1995 8,2° -14,3° -1,3°
1994 10,5° -10,2° 2,6°
1993 8,9° -10,1° -0,2°
1992 9,7° -11,0° 1,2°
1991 12,4° -11,5° 3,4°
1990 7,9° -9,3° 2,5°
1989 12,7° -8,6° 2,9°
1988 11,3° -16,8° 1,0°
1987 10,4° -9,1° 1,5°
1986 10,9° -4,4° 4,1°
1985 8,9° -15,8° -1,1°
1984 15,3° -7,7° 4,1°
1983 14,6° -10,5° 1,5°
1982 12,6° -5,4° 2,4°
1981 9,4° -13,2° 0,2°
1980 8,4° -18,5° -1,9°
1979 9,3° -10,5° 1,1°
1978 13,2° -15,0° 1,9°
1977 13,8° -17,6° 1,9°
1976 9,7° -9,7° 2,4°
1975 12,6° -10,4° 3,0°
1974 8,5° -10,6° 0,4°
1973 11,9° -13,5° -0,8°
1972 9,3° -11,5° 2,1°
1971 12,3° -15,4° 0,2°
1970 10,3° -18,6° -0,1°
1969 6,7° -19,0° -1,4°
1968 7,6° -16,5° -3,9°
1967 11,8° -4,4° 5,2°
1966 9,5° -11,5° 1,1°
1965 10,2° -18,3° -0,9°
1964 9,0° -10,6° 2,1°
1963 7,9° -14,4° 0,8°
1962 10,4° -14,7° 0,8°
1961 12,0° -5,6° 5,1°
1960 8,5° -7,8° 1,7°
1959 9,7° -5,9° 4,7°
1958 11,6° -5,1° 5,4°
1957 14,0° -9,3° 3,1°
1956 8,5° -14,4° -0,6°
1955 9,4° -15,9° 2,3°
1954 8,6° -7,4° 2,4°
1953 12,4° -5,4° 4,8°
1952 5,3° -11,4° -1,2°
1951 9,7° -6,3° 2,2°
1950 7,5° -10,1° 1,8°
1949 12,8° -13,6° 3,3°
1948 11,0° -9,3° 2,7°
1947 12,5° -14,6° -0,5°
1946 12,0° -9,0° 3,2°