Været som var (klima)Værnes målestasjon, Stjørdal (Nord-Trøndelag)

Klimastatistikk for Værnes målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Værnes målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Stjørdal kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mai

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mai

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mai

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 20,4° -1,8° 9,0°
2016 21,8° 0,4° 10,3°
2015 17,1° 0,4° 8,4°
2014 25,2° -0,7° 10,0°
2013 27,4° -0,3° 12,5°
2012 22,7° -0,8° 8,3°
2011 25,2° -0,4° 10,4°
2010 22,0° -2,6° 7,6°
2009 22,2° 0,8° 10,3°
2008 22,2° 0,0° 9,3°
2007 22,2° 0,8° 8,8°
2006 22,7° -0,8° 9,8°
2005 18,8° -1,4° 7,7°
2004 25,3° -1,1° 9,3°
2003 19,6° -3,0° 9,2°
2002 27,0° 0,3° 12,5°
2001 17,6° 0,9° 8,2°
2000 26,8° 3,3° 11,4°
1999 23,1° -0,3° 8,5°
1998 18,6° -0,4° 7,9°
1997 17,7° -1,9° 7,5°
1996 21,1° -2,3° 7,5°
1995 22,0° -1,9° 8,1°
1994 20,8° -0,3° 8,2°
1993 27,7° 1,3° 10,2°
1992 24,9° 0,9° 10,9°
1991 15,1° -0,1° 7,0°
1990 21,6° 0,1° 8,7°
1989 22,2° 0,9° 8,6°
1988 27,9° 0,4° 10,6°
1987 17,7° -1,0° 7,7°
1986 23,1° 0,6° 10,8°
1985 25,9° -0,7° 8,9°
1984 25,5° -1,8° 11,8°
1983 19,9° 1,6° 11,3°
1982 20,3° -0,4° 9,0°
1981 26,6° -4,7° 12,0°
1980 22,3° 0,0° 8,6°
1979 22,0° -1,3° 8,8°
1978 24,3° -2,3° 9,4°
1977 20,6° -1,1° 7,7°
1976 23,9° -1,2° 10,9°
1975 22,6° -0,4° 8,1°
1974 25,1° -4,1° 10,2°
1973 25,1° -0,4° 8,8°
1972 19,7° -0,3° 10,3°
1971 27,3° 1,2° 10,7°
1970 23,6° -0,7° 10,4°
1969 23,2° 0,0° 9,6°
1968 19,4° -1,3° 7,2°
1967 23,7° -2,7° 9,2°
1966 20,8° -1,6° 8,3°
1965 18,0° -1,9° 7,8°
1964 21,3° -0,1° 9,9°
1963 26,5° 0,6° 12,1°
1962 16,4° -1,8° 7,9°
1961 25,9° 0,6° 8,7°
1960 23,0° -2,0° 9,3°
1959 22,5° -1,7° 8,5°
1958 19,7° -0,5° 7,1°
1957 17,5° -2,2° 7,1°
1956 20,4° -0,9° 8,5°
1955 18,4° -2,1° 5,7°
1954 23,8° 0,1° 11,8°
1953 19,0° 0,7° 8,3°
1952 21,2° -2,0° 8,9°
1951 13,8° -2,9° 6,3°
1950 19,2° -1,0° 8,0°
1949 21,0° -1,0° 9,3°
1948 22,6° -2,8° 9,3°
1947 21,4° -1,1° 10,3°
1946 22,8° -0,5° 9,1°