Været som var (klima)Værnes målestasjon, Stjørdal (Nord-Trøndelag)

Klimastatistikk for Værnes målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Værnes målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Stjørdal kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 26,5° 4,1° 14,5°
2016 29,5° 6,3° 15,4°
2015 24,4° 6,3° 13,4°
2014 31,3° 7,4° 19,5°
2013 26,8° 6,5° 14,7°
2012 23,2° 7,1° 14,1°
2011 26,6° 7,0° 15,2°
2010 27,1° 5,5° 15,8°
2009 25,2° 6,6° 15,6°
2008 29,6° 5,9° 16,2°
2007 27,7° 8,3° 16,4°
2006 26,5° 6,1° 16,0°
2005 28,2° 5,3° 16,2°
2004 28,0° 6,4° 14,3°
2003 30,5° 7,6° 17,6°
2002 29,3° 6,9° 15,8°
2001 26,3° 7,9° 14,2°
2000 25,8° 4,6° 12,9°
1999 24,5° 7,3° 13,9°
1998 26,3° 6,7° 14,2°
1997 29,0° 5,6° 17,3°
1996 24,7° 5,3° 12,8°
1995 24,5° 3,7° 13,1°
1994 32,3° 8,0° 16,5°
1993 25,4° 6,7° 14,4°
1992 26,1° 7,1° 13,2°
1991 31,2° 7,8° 15,8°
1990 24,1° 5,9° 14,0°
1989 29,1° 5,4° 12,9°
1988 28,6° 10,0° 16,7°
1987 26,9° 6,4° 13,9°
1986 25,3° 4,8° 13,8°
1985 30,5° 7,0° 15,2°
1984 28,9° 6,6° 13,2°
1983 24,8° 7,1° 14,1°
1982 30,2° 7,5° 14,7°
1981 29,1° 6,8° 13,5°
1980 30,9° 8,4° 16,4°
1979 26,1° 4,8° 12,8°
1978 25,6° 4,5° 15,0°
1977 29,7° 6,4° 13,3°
1976 27,0° 5,6° 13,7°
1975 25,9° 3,5° 13,8°
1974 22,7° 6,0° 13,4°
1973 31,0° 7,5° 15,5°
1972 30,0° 3,8° 16,1°
1971 28,0° 5,0° 14,0°
1970 30,6° 7,1° 14,2°
1969 25,0° 6,2° 14,2°
1968 30,8° 4,5° 13,9°
1967 27,8° 4,2° 13,6°
1966 22,7° 3,8° 13,7°
1965 28,2° 4,5° 12,5°
1964 23,8° 2,3° 13,6°
1963 24,5° 3,6° 13,1°
1962 24,6° 4,0° 12,7°
1961 24,6° 7,2° 14,2°
1960 26,6° 5,6° 15,4°
1959 27,5° 4,9° 14,8°
1958 31,1° 5,9° 13,3°
1957 25,9° 7,5° 15,4°
1956 28,5° 4,9° 14,2°
1955 29,3° 6,2° 15,1°
1954 28,2° 6,8° 15,2°
1953 25,9° 7,6° 15,6°
1952 25,5° 3,5° 13,4°
1951 23,2° 4,0° 12,4°
1950 26,7° 3,7° 14,9°
1949 26,5° 3,7° 13,2°
1948 28,0° 7,5° 16,1°
1947 30,1° 5,2° 16,2°
1946 27,2° 7,0° 15,9°