Været som var (klima)Jan Mayen målestasjon (Jan Mayen)

Klimastatistikk for Jan Mayen målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Jan Mayen målestasjon. Stasjonen ligger 10 meter over havet på Jan Mayen.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 13,3° 3,3° 6,9° 2,7°
2016 12,2° 2,1° 6,6° 2,4°
2015 12,9° 2,9° 5,8° 1,6°
2014 12,5° 4,1° 7,4° 3,2°
2013 12,4° 1,6° 5,4° 1,2°
2012 12,4° -0,2° 4,8° 0,6°
2011 12,6° 2,1° 5,3° 1,1°
2010 9,7° 2,0° 6,2° 2,0°
2009 14,7° 1,9° 6,7° 2,5°
2008 11,5° 2,1° 6,1° 1,9°
2007 11,8° 1,8° 5,5° 1,3°
2006 11,7° 2,5° 5,4° 1,2°
2005 15,0° 1,7° 6,1° 1,9°
2004 12,8° 2,8° 6,3° 2,1°
2003 11,3° 0,9° 5,9° 1,7°
2002 11,8° 2,8° 6,9° 2,7°
2001 9,7° 0,9° 4,9° 0,7°
2000 12,4° 0,1° 5,2° 1,0°
1999 10,3° 2,1° 5,6° 1,4°
1998 11,2° 1,8° 5,2° 1,0°
1997 8,5° -0,6° 4,3° 0,1°
1996 10,5° -0,5° 4,9° 0,7°
1995 8,8° -0,5° 3,5° -0,7°
1994 9,8° 0,0° 5,2° 1,0°
1993 13,6° 1,1° 5,3° 1,1°
1992 11,9° -0,6° 4,4° 0,2°
1991 10,8° 0,8° 5,6° 1,4°
1990 13,6° 0,1° 5,6° 1,4°
1989 10,6° -1,1° 4,5° 0,3°
1988 10,6° -1,1° 4,4° 0,2°
1987 13,4° 1,6° 5,3° 1,1°
1986 7,6° -1,1° 3,6° -0,6°
1985 12,3° 1,5° 5,0° 0,8°
1984 10,6° -0,8° 4,6° 0,4°
1983 10,4° 1,0° 4,4° 0,2°
1982 9,3° 0,2° 3,6° -0,6°
1981 7,7° 0,1° 3,7° -0,5°
1980 11,0° 0,5° 5,0° 0,8°
1979 7,8° -1,0° 3,9° -0,3°
1978 8,5° -0,2° 4,5° 0,3°
1977 9,5° -0,6° 3,9° -0,3°
1976 12,7° 0,7° 5,1° 0,9°
1975 11,0° -0,4° 4,1° -0,1°
1974 9,5° -0,1° 3,7° -0,5°
1973 11,0° 0,8° 4,1° -0,1°
1972 13,9° 1,0° 5,2° 1,0°
1971 12,6° -0,6° 3,6° -0,6°
1970 9,0° 0,5° 3,8° -0,4°
1969 10,5° -0,2° 5,1° 0,9°
1968 11,0° -3,2° 2,3° -1,9°
1967 12,0° -1,1° 3,6° -0,6°
1966 10,2° 1,0° 4,8° 0,6°
1965 11,1° -0,4° 3,7° -0,5°
1964 10,5° -1,8° 3,6° -0,6°
1963 12,0° -2,0° 3,3° -0,9°
1962 10,8° -0,5° 4,1° -0,1°
1961 9,9° -1,7° 4,2° 0,0°
1960 13,5° 0,2° 5,3° 1,1°
1959 11,0° -1,4° 3,6° -0,6°
1958 9,5° 0,5° 4,2° 0,0°
1957 9,5° 1,0° 4,2° 0,0°
1956 11,8° 0,1° 4,9° 0,7°
1955 14,9° -0,3° 5,0° 0,8°
1954 14,7° -1,6° 4,5° 0,3°
1953 12,0° 0,5° 5,5° 1,3°
1952 11,8° 0,0° 4,5° 0,3°
1951 11,0° -1,6° 3,9° -0,3°
1950 11,8° 0,0° 5,3° 1,1°
1949 9,3° 0,7° 4,7° 0,5°
1948 10,2° 0,9° 4,9° 0,7°
1947 13,9° 0,5° 6,5° 2,3°
1946 10,5° 1,4° 5,6° 1,4°
1945 9,9° 0,5° 5,6° 1,4°
1944 8,4° 4,9° 0,7°
1943 12,8° -0,2° 4,1° -0,1°
1942 5,5° 1,3°
1941 9,8° -1,3° 5,6° 1,4°
1940 1,1° 4,8° 0,6°
1939 13,6° 1,1° 5,4° 1,2°
1938 12,0° 0,5° 5,3° 1,1°
1937 10,7° 0,1° 4,9° 0,7°
1936 10,6° 1,4° 5,2° 1,0°
1935 11,1° 0,2° 4,8° 0,6°
1934 13,4° -0,3° 6,3° 2,1°
1933 12,4° 2,1° 5,6° 1,4°
1932 10,8° 1,3° 6,0° 1,8°
1931 11,9° 0,6° 5,6° 1,4°
1930 9,4° 2,1° 5,5° 1,3°
1929 8,3° -1,0° 3,4° -0,8°
1928 11,6° -0,4° 3,7° -0,5°
1927 15,0° 1,7° 5,4° 1,2°
1926 10,6° 2,3° 5,6° 1,4°
1925 7,9° 1,2° 4,5° 0,3°
1924 11,1° -0,2° 6,3° 2,1°
1923 8,9° -0,8° 4,2° 0,0°
1922 11,6° 0,3° 4,3° 0,1°
1921 4,2° 0,0°