Været som var (klima)Jan Mayen målestasjon (Jan Mayen)

 1. Varseltrekant

  Ventes: Kraftig ising (C2, C3, D2, D3)

  Kraftig ising på fartøy

  Tidslinje

  1. søndag 26. mars 2017 kl 15:00
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  >= 2.0 cm/t isakkumulasjon på fronten/styrhuset til skipet. Med rask nok isvekst kan en liten båt miste stabilitet, velte og synke. For større båter er problemet mer knyttet til glatte dekk, gelender, stiger og nedisete redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan også ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser.

Klimastatistikk for Jan Mayen målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Jan Mayen målestasjon. Stasjonen ligger 10 meter over havet på Jan Mayen.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk februar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for februar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur februar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 5,8° -11,9° -1,2° 4,9°
2016 3,1° -10,6° -2,8° 3,3°
2015 3,3° -14,3° -4,9° 1,2°
2014 3,3° -8,3° -1,2° 4,9°
2013 3,9° -10,7° -2,1° 4,0°
2012 5,8° -12,2° -3,7° 2,4°
2011 2,9° -8,2° -0,6° 5,5°
2010 0,8° -12,0° -3,4° 2,7°
2009 2,5° -13,4° -5,3° 0,8°
2008 2,9° -13,7° -2,7° 3,4°
2007 -10,8° -2,6° 3,5°
2006 8,5° -11,4° -2,6° 3,5°
2005 2,0° -10,9° -3,0° 3,1°
2004 6,1° -14,9° -5,2° 0,9°
2003 4,0° -11,7° -0,9° 5,2°
2002 2,4° -12,4° -5,7° 0,4°
2001 2,2° -19,5° -6,1° 0,0°
2000 2,5° -9,3° -3,8° 2,3°
1999 2,7° -12,1° -3,8° 2,3°
1998 1,6° -19,5° -6,1° 0,0°
1997 6,6° -13,2° -3,1° 3,0°
1996 5,6° -16,6° -5,4° 0,7°
1995 1,3° -12,3° -4,4° 1,7°
1994 2,8° -12,1° -2,1° 4,0°
1993 3,3° -14,1° -5,9° 0,2°
1992 2,0° -19,1° -5,0° 1,1°
1991 3,3° -11,2° -2,4° 3,7°
1990 3,0° -10,2° -3,1° 3,0°
1989 1,5° -17,1° -6,0° 0,1°
1988 2,2° -11,8° -3,3° 2,8°
1987 1,9° -25,0° -9,3° -3,2°
1986 3,5° -21,2° -6,1° 0,0°
1985 2,6° -17,0° -5,2° 0,9°
1984 5,2° -12,2° -1,3° 4,8°
1983 6,2° -15,4° -4,9° 1,2°
1982 6,0° -12,6° -3,5° 2,6°
1981 1,7° -17,5° -5,2° 0,9°
1980 2,9° -15,0° -4,9° 1,2°
1979 4,8° -21,5° -6,8° -0,7°
1978 1,7° -23,4° -9,5° -3,4°
1977 1,2° -16,0° -5,2° 0,9°
1976 1,8° -12,4° -2,6° 3,5°
1975 7,4° -17,6° -3,7° 2,4°
1974 3,5° -13,0° -3,9° 2,2°
1973 0,7° -25,6° -12,6° -6,5°
1972 5,0° -23,0° -6,2° -0,1°
1971 2,8° -20,4° -4,9° 1,2°
1970 2,0° -23,5° -8,8° -2,7°
1969 0,5° -22,0° -12,4° -6,3°
1968 2,5° -24,2° -12,3° -6,2°
1967 7,0° -17,0° -3,8° 2,3°
1966 -0,4° -20,2° -8,9° -2,8°
1965 10,0° -16,2° -4,3° 1,8°
1964 3,5° -22,3° -5,7° 0,4°
1963 0,0° -28,4° -11,6° -5,5°
1962 3,0° -14,5° -4,5° 1,6°
1961 4,7° -14,2° -3,7° 2,4°
1960 6,8° -13,4° -5,1° 1,0°
1959 4,8° -19,9° -5,4° 0,7°
1958 1,7° -14,4° -4,8° 1,3°
1957 3,8° -9,2° -3,3° 2,8°
1956 2,7° -13,6° -3,9° 2,2°
1955 2,8° -19,1° -7,7° -1,6°
1954 3,5° -15,5° -3,3° 2,8°
1953 3,4° -15,0° -5,7° 0,4°
1952 2,1° -15,3° -6,0° 0,1°
1951 4,5° -13,1° -2,4° 3,7°
1950 -14,4° -3,9° 2,2°
1949 3,5° -10,0° -2,1° 4,0°
1948 4,1° -16,1° -2,0° 4,1°
1947 -1,0° -12,0° -5,2° 0,9°
1946 1,3° -15,5° -6,3° -0,2°
1945 4,2° -15,9° -3,6° 2,5°
1944 0,4° -5,3° 0,8°
1943 -0,6° -27,9° -14,5° -8,4°
1942 4,9° -23,7° -10,3° -4,2°
1941 -8,5° -2,4°
1940 2,7° -19,3° -7,2° -1,1°
1939 3,8° -17,1° -3,3° 2,8°
1938 3,0° -11,1° -3,4° 2,7°
1937 3,0° -21,3° -6,1° 0,0°
1936 2,8° -14,0° -4,7° 1,4°
1935 4,0° -14,7° -5,9° 0,2°
1934 5,4° -14,4° -7,2° -1,1°
1933 1,2° -16,3° -4,9° 1,2°
1932 4,6° -16,0° -1,7° 4,4°
1931 2,7° -11,1° -4,2° 1,9°
1930 3,2° -13,4° -2,8° 3,3°
1929 3,7° -7,7° 0,1° 6,2°
1928 3,0° -18,7° -3,3° 2,8°
1927 2,6° -11,2° -2,3° 3,8°
1926 2,4° -13,0° -2,3° 3,8°
1925 2,1° -13,7° -3,3° 2,8°
1924 1,8° -17,2° -4,9° 1,2°
1923 2,2° -12,5° -2,9° 3,2°
1922 1,7° -12,3° -1,7° 4,4°
1921 -7,1° -1,0°