Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk desember

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for desember

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur desember

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 10,0° -3,9° 4,2°
2017 10,3° -5,5° 3,3°
2016 11,3° -1,3° 6,1°
2015 12,3° -4,6° 5,8°
2014 9,0° -6,3° 3,2°
2013 10,3° -4,5° 5,7°
2012 9,1° -9,5° -0,1°
2011 11,6° -4,1° 3,5°
2010 7,0° -10,9° -2,6°
2009 12,0° -9,2° 1,3°
2008 9,2° -4,4° 2,9°
2007 10,0° -3,5° 3,4°
2006 11,5° -1,0° 6,6°
2005 10,6° -6,8° 3,0°
2004 10,1° -5,0° 4,5°
2003 9,7° -6,9° 3,7°
2002 9,8° -6,8° 0,7°
2001 10,8° -9,8° 1,1°
2000 12,6° -7,0° 3,9°
1999 9,9° -6,7° 2,0°
1998 11,0° -7,2° 4,0°
1997 9,9° -4,3° 3,3°
1996 7,5° -8,3° 0,9°
1995 9,4° -10,0° -0,8°
1994 11,5° -2,3° 4,3°
1993 8,4° -8,8° 1,2°
1992 10,3° -4,0° 3,9°
1991 10,2° -2,3° 4,6°
1990 9,7° -1,8° 3,9°
1989 10,3° -8,3° 2,9°
1988 10,5° -7,1° 3,6°
1987 10,2° -6,3° 3,9°
1986 11,1° -10,5° 2,9°
1985 9,9° -9,3° 1,1°
1984 14,0° -4,9° 4,4°
1983 9,7° -5,1° 3,1°
1982 8,8° -4,0° 3,3°
1981 9,1° -9,2° -3,1°
1980 9,3° -5,9° 3,1°
1979 10,2° -6,5° 1,8°
1978 8,6° -13,7° -0,6°
1977 11,3° -4,3° 4,6°
1976 8,0° -8,7° 0,0°
1975 9,4° -3,5° 3,9°
1974 10,3° -2,5° 4,3°
1973 9,5° -6,2° 2,0°
1972 11,7° 0,0° 5,7°
1971 11,7° -3,6° 5,0°
1970 9,0° -6,0° 2,5°
1969 6,7° -7,5° 0,9°
1968 9,2° -7,3° 2,0°
1967 10,3° -7,4° 2,0°
1966 9,5° -4,8° 1,9°
1965 8,5° -6,7° 0,0°
1964 9,8° -5,3° 2,5°
1963 8,4° -8,4° 2,1°
1962 8,8° -7,9° 1,2°
1961 7,5° -5,1° 1,5°
1960 10,3° -7,2° 2,4°
1959 12,0° -4,5° 3,8°
1958 10,8° -7,4° 1,6°
1957 9,7° -6,1° 3,1°