Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk november

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for november

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur november

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 16,9° -4,3° 6,7°
2017 11,8° -4,6° 4,5°
2016 11,6° -6,4° 4,0°
2015 15,6° -4,3° 6,8°
2014 17,3° 0,6° 7,3°
2013 11,9° -0,8° 5,5°
2012 12,9° -1,2° 6,0°
2011 17,9° -0,7° 8,1°
2010 10,4° -9,5° 1,0°
2009 14,6° -1,1° 7,1°
2008 13,1° -6,5° 4,5°
2007 11,7° -3,0° 4,0°
2006 13,3° 0,3° 7,3°
2005 14,6° -3,2° 6,2°
2004 11,3° -5,1° 4,7°
2003 14,4° -0,5° 6,8°
2002 10,5° -5,3° 2,8°
2001 11,6° -2,9° 4,8°
2000 13,6° 1,1° 7,7°
1999 12,8° -3,0° 6,9°
1998 9,6° -4,8° 3,0°
1997 12,1° -3,4° 5,3°
1996 12,4° -7,7° 1,6°
1995 10,4° -4,0° 4,3°
1994 16,2° -0,5° 6,8°
1993 9,4° -3,9° 3,1°
1992 11,8° -2,5° 4,7°
1991 12,2° -4,9° 5,5°
1990 11,4° -1,0° 5,3°
1989 14,2° -5,5° 5,6°
1988 12,2° -4,8° 4,4°
1987 9,9° -3,8° 4,9°
1986 14,5° 1,4° 6,6°
1985 10,8° -8,9° 1,0°
1984 16,9° -1,5° 6,9°
1983 11,4° -3,8° 4,6°
1982 14,2° 0,4° 5,8°
1981 10,8° -0,4° 4,5°
1980 10,4° -4,7° 3,0°
1979 10,2° -1,7° 4,4°
1978 12,7° -5,4° 5,7°
1977 11,7° -1,6° 4,4°
1976 12,4° -1,5° 5,6°
1975 12,4° -1,0° 5,7°
1974 10,6° -1,0° 5,4°
1973 13,4° -8,0° 2,9°
1972 11,1° -2,5° 4,4°
1971 12,2° -6,4° 3,0°
1970 13,2° -2,5° 4,5°
1969 10,0° -6,0° 2,1°
1968 10,0° -4,6° 2,9°
1967 12,0° 1,1° 6,6°
1966 10,6° -2,5° 4,0°
1965 10,0° -8,3° 1,7°
1964 10,3° -1,4° 5,4°
1963 10,6° -0,3° 5,3°
1962 16,4° -5,0° 3,9°
1961 13,4° -0,2° 5,9°
1960 12,5° 0,1° 5,5°
1959 14,5° -1,5° 7,3°
1958 11,2° -0,1° 6,7°
1957 12,5° -2,1° 5,0°