Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Stor skogbrannfare (Vestlandet sør for Stad)

  Lokal stor gress-, lyng- og skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

  Tidslinje

  1. søndag 15. juli 2018 kl 13
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild.

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk oktober

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for oktober

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur oktober

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 17,0° 2,4° 9,6°
2016 17,7° 1,3° 8,3°
2015 18,2° 2,1° 9,6°
2014 19,5° 1,9° 10,6°
2013 18,9° 0,9° 9,6°
2012 14,0° -2,7° 7,0°
2011 21,3° 1,1° 10,1°
2010 19,6° -0,6° 8,4°
2009 13,8° 0,5° 7,0°
2008 15,9° -1,5° 8,0°
2007 16,5° -0,5° 8,8°
2006 17,8° 3,6° 10,5°
2005 23,1° -1,6° 10,5°
2004 16,7° 1,4° 8,9°
2003 13,2° -3,1° 5,8°
2002 16,1° -2,1° 6,1°
2001 17,6° 4,2° 10,8°
2000 17,7° 3,5° 11,0°
1999 17,1° 0,1° 8,6°
1998 14,0° 1,8° 7,0°
1997 15,7° -4,7° 6,7°
1996 17,5° 1,7° 9,6°
1995 20,7° 1,0° 10,4°
1994 15,3° -2,2° 7,3°
1993 15,4° -2,0° 7,5°
1992 15,9° -3,5° 6,2°
1991 17,4° 0,3° 8,0°
1990 20,9° -0,2° 9,3°
1989 17,4° 0,8° 8,6°
1988 15,3° -1,2° 8,1°
1987 18,6° 3,7° 10,3°
1986 13,0° 1,2° 8,6°
1985 17,2° 1,7° 9,4°
1984 16,1° 3,0° 9,0°
1983 14,5° 1,2° 8,0°
1982 18,8° 2,1° 10,0°
1981 21,0° 0,7° 7,4°
1980 12,4° -1,5° 6,4°
1979 15,8° 1,0° 7,9°
1978 20,2° 1,3° 8,7°
1977 16,2° 3,4° 10,0°
1976 18,4° 1,1° 9,2°
1975 21,4° 1,6° 8,6°
1974 14,5° -0,6° 7,5°
1973 12,5° -2,3° 6,1°
1972 16,8° 1,8° 8,6°
1971 14,4° -0,7° 8,0°
1970 14,3° 0,1° 8,0°
1969 15,7° 1,5° 9,3°
1968 12,6° 1,4° 8,2°
1967 13,7° 0,3° 8,4°
1966 15,5° 1,8° 8,6°
1965 18,1° 1,8° 9,5°
1964 15,2° 1,1° 8,1°
1963 14,0° 2,5° 8,7°
1962 16,8° 0,8° 9,0°
1961 20,9° 4,8° 11,3°
1960 15,7° 1,2° 8,2°
1959 19,2° 2,3° 9,9°
1958 18,2° 2,7° 9,7°
1957 13,2° 2,5° 8,5°