Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: (deler av Vestlandet)

  Det ventes kraftig snøsmelting, opp mot 20-30mm/24t. Vind kan lokalt forsterke snøsmeltingen. I tillegg ventes det regn fra søndag ettermiddag og utover natten, lokalt opp mot 30-40mm/24t. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. søndag 22. april 2018 kl 19:00
   Faren øker
  2. mandag 23. april 2018 kl 11:00
   Faren er over

  Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og deretter følge bekkeløp og bratte skråninger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 23,4° 7,1° 13,8°
2016 27,6° 7,9° 15,2°
2015 22,0° 6,3° 13,5°
2014 23,0° 6,3° 13,6°
2013 20,3° 3,9° 12,5°
2012 19,3° 1,8° 10,6°
2011 22,0° 4,1° 13,0°
2010 22,1° 3,3° 12,0°
2009 20,4° 3,9° 12,3°
2008 24,0° 5,8° 12,7°
2007 16,7° 3,1° 10,3°
2006 27,1° 9,7° 15,4°
2005 22,0° 4,5° 12,5°
2004 20,6° 4,0° 12,2°
2003 20,2° 3,0° 12,4°
2002 25,0° 4,7° 13,6°
2001 22,4° 2,6° 12,7°
2000 20,9° 4,2° 12,9°
1999 25,2° 5,5° 15,6°
1998 21,0° 6,2° 13,7°
1997 24,4° 5,8° 11,8°
1996 20,4° 5,3° 12,0°
1995 22,7° -0,1° 12,9°
1994 22,2° 1,7° 11,7°
1993 20,0° 1,1° 11,0°
1992 20,4° 5,3° 12,4°
1991 20,4° 1,9° 11,2°
1990 18,3° 1,9° 10,7°
1989 20,7° 4,5° 11,9°
1988 19,7° 7,1° 12,2°
1987 19,7° 2,1° 10,8°
1986 14,9° 2,2° 8,8°
1985 17,2° 1,7° 9,9°
1984 18,6° 3,8° 11,1°
1983 24,0° 2,8° 11,5°
1982 18,6° 3,8° 11,1°
1981 23,3° 8,2° 13,3°
1980 19,7° 6,7° 12,6°
1979 21,5° 2,1° 10,3°
1978 17,7° 4,6° 10,5°
1977 16,9° 3,6° 10,4°
1976 18,4° 3,8° 10,4°
1975 18,0° 5,6° 11,3°
1974 25,2° 4,9° 11,6°
1973 21,3° 6,4° 11,3°
1972 17,0° 3,6° 9,9°
1971 20,8° 4,4° 11,6°
1970 19,6° 3,8° 11,2°
1969 20,0° 3,2° 11,3°
1968 25,0° 5,0° 14,0°
1967 19,3° 6,7° 13,1°
1966 17,5° 2,3° 10,7°
1965 22,6° 8,0° 13,8°
1964 19,5° 4,5° 10,7°
1963 19,7° 4,3° 11,5°
1962 18,0° 5,5° 11,0°
1961 20,6° 8,1° 13,4°
1960 22,6° 4,6° 12,9°
1959 17,8° 5,0° 11,8°
1958 26,0° 6,9° 14,3°
1957 17,0° 2,7° 10,7°