Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk august

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for august

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur august

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 22,7° 7,2° 14,5°
2017 23,3° 8,1° 14,3°
2016 24,5° 6,7° 14,2°
2015 27,3° 8,2° 16,5°
2014 25,6° 9,2° 15,5°
2013 28,1° 7,9° 15,2°
2012 25,1° 5,9° 15,2°
2011 25,8° 7,3° 15,1°
2010 26,6° 6,7° 15,4°
2009 27,7° 9,5° 15,7°
2008 29,8° 7,4° 15,5°
2007 28,4° 6,8° 14,0°
2006 26,4° 10,8° 17,5°
2005 22,1° 8,3° 14,0°
2004 30,7° 7,1° 17,4°
2003 27,3° 8,6° 16,0°
2002 30,0° 11,6° 19,5°
2001 23,6° 7,2° 14,9°
2000 21,1° 8,3° 13,7°
1999 27,4° 7,7° 15,5°
1998 22,7° 7,6° 13,1°
1997 27,4° 11,0° 18,3°
1996 29,1° 9,9° 17,6°
1995 25,6° 5,9° 15,0°
1994 30,1° 6,4° 15,0°
1993 21,1° 6,7° 12,8°
1992 20,9° 7,8° 13,5°
1991 27,6° 9,2° 15,4°
1990 24,8° 7,5° 14,8°
1989 20,3° 5,8° 13,0°
1988 24,9° 7,5° 14,5°
1987 21,4° 5,9° 13,7°
1986 21,5° 5,3° 13,6°
1985 22,8° 8,1° 14,1°
1984 23,7° 8,1° 14,5°
1983 26,6° 7,5° 13,6°
1982 28,3° 7,4° 14,9°
1981 21,4° 7,6° 13,3°
1980 25,4° 6,8° 14,8°
1979 19,9° 6,8° 13,3°
1978 28,9° 7,8° 14,5°
1977 24,5° 7,9° 14,4°
1976 24,6° 7,5° 14,8°
1975 30,4° 8,8° 16,9°
1974 23,6° 8,1° 14,0°
1973 24,2° 6,2° 12,9°
1972 22,2° 7,5° 13,0°
1971 24,4° 7,4° 14,2°
1970 25,6° 8,1° 15,4°
1969 30,6° 10,4° 18,2°
1968 24,5° 7,5° 14,5°
1967 22,0° 8,8° 14,1°
1966 22,1° 8,0° 13,9°
1965 21,7° 7,4° 13,3°
1964 25,8° 6,4° 13,1°
1963 24,1° 8,0° 15,0°
1962 20,8° 8,1° 12,9°
1961 22,8° 8,6° 13,6°
1960 29,6° 9,6° 15,9°
1959 26,8° 7,4° 15,7°
1958 24,3° 7,4° 14,6°
1957 23,2° 7,8° 14,1°