Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 32,2° 9,6° 17,3°
2017 27,8° 8,0° 14,9°
2016 27,8° 9,3° 14,7°
2015 30,0° 7,4° 14,4°
2014 31,4° 9,9° 19,0°
2013 26,9° 9,0° 15,6°
2012 27,6° 8,3° 14,8°
2011 24,8° 8,1° 15,7°
2010 25,4° 7,0° 15,6°
2009 28,7° 10,6° 16,8°
2008 31,3° 9,5° 18,0°
2007 27,1° 8,2° 14,9°
2006 28,0° 8,4° 17,6°
2005 26,1° 10,1° 16,3°
2004 24,6° 7,7° 14,5°
2003 31,8° 10,3° 18,2°
2002 28,2° 8,1° 15,3°
2001 25,4° 8,2° 15,7°
2000 26,9° 6,9° 14,7°
1999 23,6° 7,1° 14,6°
1998 25,5° 8,4° 13,6°
1997 28,2° 9,7° 17,3°
1996 22,4° 7,7° 12,7°
1995 26,0° 7,1° 14,7°
1994 28,6° 7,7° 16,3°
1993 22,0° 7,1° 12,6°
1992 22,6° 7,9° 14,3°
1991 29,5° 7,0° 17,1°
1990 26,4° 7,7° 14,8°
1989 25,9° 5,6° 14,4°
1988 25,1° 10,2° 15,5°
1987 27,1° 6,9° 15,1°
1986 24,7° 7,8° 13,7°
1985 26,2° 8,5° 14,9°
1984 26,0° 6,9° 14,1°
1983 26,3° 7,2° 14,9°
1982 27,6° 9,4° 15,2°
1981 23,6° 9,0° 13,8°
1980 28,3° 7,7° 16,7°
1979 21,2° 7,3° 12,5°
1978 28,5° 7,5° 14,1°
1977 24,7° 8,7° 13,8°
1976 24,2° 9,2° 15,9°
1975 25,9° 8,6° 14,6°
1974 18,8° 7,4° 12,5°
1973 27,2° 10,0° 15,9°
1972 23,5° 9,3° 15,4°
1971 25,0° 7,1° 14,0°
1970 24,9° 8,2° 13,0°
1969 24,7° 9,0° 13,8°
1968 29,9° 8,2° 14,9°
1967 22,2° 7,7° 14,2°
1966 22,1° 6,6° 13,4°
1965 26,6° 7,2° 13,9°
1964 20,8° 5,6° 12,5°
1963 24,2° 7,5° 13,7°
1962 23,7° 7,6° 14,1°
1961 23,3° 8,5° 14,2°
1960 22,6° 8,6° 15,2°
1959 26,2° 6,4° 15,6°
1958 29,7° 6,9° 15,2°
1957 25,0° 9,0° 14,5°