Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

 1. Varseltrekant

  Ventes: Flomfare gult nivå (deler av Vestlandet)

  Det er ventet mye regn, opp mot 70-80 mm /24 t i løpet av søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under 2000 m oh natt til søndag, men snøgrensen synker utover søndagen. Det ventes mest regn på ytre strøk og tildels midtre strøk. Der det fremdeles er stor vannføring ventes vannføringen å kunne øke til gult varslingsnivå. Der hovedtyngden av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Nedbørprognosene er usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Les mer på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)
 2. Varseltrekant

  Ventes: Jordskredfare gult nivå (deler av Vestlandet og Oppland)

  Det ventes mye nedbør fra natt til søndag til og med mandag. Søndag ventes det lokalt opp mot 40-50mm/6t og 80mm/24t for Sogn og Fjordane og Hordaland. Ytre strøk og til dels midtre strøk er mest utsatt. Møre og Romsdal kan få lokalt opp mot 70 mm/24t. Mesteparten av nedbøren vil komme som regn, også i fjellet. Snøgrensa vil krype ned mot 700-800 moh når kaldfronten kommer inn søndag kveld. I Oppland vil dalstrøk kunne få lokalt opp mot 20 mm regn, resten som snø. Nedbørprognosene er usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis svært høy etter en lengre periode med mye nedbør. Varslet gjelder kun for områder som får nedbør i form av regn. Vær spesielt oppmerksom på områder som fikk erosjonsskader under flommen forrige helg. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værmeldingen og radaren. Les mer på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 28,5° 7,2° 14,6°
2017 25,7° 5,2° 13,4°
2016 27,8° 6,9° 15,3°
2015 23,9° 3,7° 11,4°
2014 26,0° 7,5° 14,5°
2013 21,7° 7,1° 13,3°
2012 24,4° 4,5° 12,9°
2011 22,8° 5,4° 13,1°
2010 23,2° 5,8° 12,6°
2009 29,9° 4,7° 13,9°
2008 27,4° 5,0° 13,7°
2007 28,1° 5,6° 16,0°
2006 27,5° 4,7° 13,4°
2005 23,1° 5,1° 12,0°
2004 21,7° 6,5° 12,8°
2003 26,2° 6,9° 14,5°
2002 28,2° 8,6° 15,2°
2001 24,2° 4,0° 12,0°
2000 26,2° 3,1° 12,2°
1999 22,6° 6,5° 13,1°
1998 25,7° 4,4° 12,5°
1997 25,5° 6,4° 15,5°
1996 20,7° 3,8° 12,2°
1995 24,1° 6,3° 13,6°
1994 19,8° 3,9° 10,6°
1993 23,5° 4,5° 12,1°
1992 27,3° 7,3° 16,2°
1991 19,5° 2,7° 10,9°
1990 22,6° 7,5° 14,4°
1989 24,0° 2,9° 13,3°
1988 23,7° 7,6° 14,3°
1987 18,5° 5,4° 11,5°
1986 26,2° 7,2° 14,6°
1985 22,0° 6,3° 12,8°
1984 27,9° 5,5° 13,9°
1983 25,4° 6,4° 12,7°
1982 28,0° 6,5° 14,4°
1981 20,3° 5,4° 11,6°
1980 24,7° 8,3° 15,0°
1979 25,6° 6,8° 12,8°
1978 23,5° 6,7° 13,9°
1977 25,3° 5,2° 11,8°
1976 23,2° 7,2° 13,3°
1975 24,9° 3,0° 12,0°
1974 26,5° 4,8° 13,9°
1973 22,8° 4,5° 12,3°
1972 23,4° 6,4° 12,1°
1971 23,0° 6,0° 12,5°
1970 27,9° 5,2° 15,5°
1969 27,2° 6,0° 14,4°
1968 25,4° 7,0° 13,9°
1967 19,8° 5,0° 11,5°
1966 29,6° 5,2° 15,3°
1965 24,0° 6,4° 12,8°
1964 20,0° 1,7° 11,5°
1963 24,4° 8,1° 15,2°
1962 18,2° 3,2° 11,3°
1961 21,3° 7,1° 12,5°
1960 24,7° 8,2° 13,4°
1959 24,8° 4,9° 13,3°
1958 29,2° 5,3° 14,0°
1957 23,2° 5,6° 11,8°