Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mai

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mai

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mai

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 31,2° 5,2° 14,7°
2017 24,3° 2,2° 12,2°
2016 25,1° 4,1° 12,2°
2015 17,1° 0,8° 8,6°
2014 22,4° -0,1° 11,4°
2013 27,6° 0,8° 11,3°
2012 27,1° 0,8° 10,3°
2011 25,0° 3,8° 10,8°
2010 20,6° 0,1° 8,8°
2009 21,3° 2,8° 10,8°
2008 25,5° 2,3° 12,3°
2007 23,1° 1,5° 9,7°
2006 24,6° 2,0° 11,3°
2005 16,5° 2,1° 9,1°
2004 23,4° 1,8° 10,6°
2003 18,6° 2,0° 9,7°
2002 24,2° 1,6° 12,7°
2001 23,1° 1,7° 10,4°
2000 23,2° 5,1° 11,7°
1999 20,9° 2,0° 9,9°
1998 23,2° 3,3° 10,5°
1997 21,4° 1,7° 9,7°
1996 19,2° 0,0° 8,4°
1995 20,7° 0,2° 8,9°
1994 23,4° 0,4° 10,0°
1993 25,5° 1,9° 12,1°
1992 26,2° 0,9° 12,2°
1991 20,3° 2,4° 9,0°
1990 23,5° 2,5° 11,5°
1989 21,4° 2,4° 9,4°
1988 24,2° 3,7° 11,9°
1987 21,7° 1,8° 9,1°
1986 23,7° 5,3° 10,6°
1985 22,8° 0,3° 11,5°
1984 24,4° 1,2° 11,7°
1983 20,2° 3,2° 10,1°
1982 20,3° 1,4° 9,7°
1981 24,4° 0,8° 12,6°
1980 23,6° 1,5° 10,8°
1979 20,2° 0,6° 7,8°
1978 22,0° 1,5° 11,0°
1977 21,4° 2,0° 10,0°
1976 23,5° 1,1° 11,2°
1975 23,0° 1,0° 9,6°
1974 20,3° 2,8° 11,3°
1973 20,6° 1,6° 9,5°
1972 20,5° 6,1° 11,9°
1971 21,0° 2,2° 10,6°
1970 21,2° 4,5° 10,6°
1969 24,4° 4,1° 10,8°
1968 18,8° 0,2° 9,3°
1967 21,6° 1,3° 9,5°
1966 17,0° 1,5° 9,2°
1965 18,0° 2,4° 10,0°
1964 21,1° 3,8° 10,3°
1963 26,0° 4,0° 9,7°
1962 16,5° 3,5° 9,2°
1961 22,0° 4,7° 10,2°
1960 21,5° 0,7° 11,5°
1959 23,2° 0,9° 10,8°
1958 19,1° 1,2° 7,8°
1957 20,8° 1,4° 9,4°