Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (deler av Vestlandet)

  Det er ventet mye regn, opp mot 70-80 mm /24 t i løpet av søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under 2000 m oh natt til søndag, men snøgrensen synker utover søndagen. Det ventes mest regn på ytre strøk og tildels midtre strøk. Der det fremdeles er stor vannføring ventes vannføringen å kunne øke til gult varslingsnivå. Der hovedtyngden av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Nedbørprognosene er usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Les mer på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)
 2. Varseltrekant

  Ventes: Jordskredfare gult nivå (deler av Vestlandet og Oppland)

  Det ventes mye nedbør fra natt til søndag til og med mandag. Søndag ventes det lokalt opp mot 40-50mm/6t og 80mm/24t for Sogn og Fjordane og Hordaland. Ytre strøk og til dels midtre strøk er mest utsatt. Møre og Romsdal kan få lokalt opp mot 70 mm/24t. Mesteparten av nedbøren vil komme som regn, også i fjellet. Snøgrensa vil krype ned mot 700-800 moh når kaldfronten kommer inn søndag kveld. I Oppland vil dalstrøk kunne få lokalt opp mot 20 mm regn, resten som snø. Nedbørprognosene er usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis svært høy etter en lengre periode med mye nedbør. Varslet gjelder kun for områder som får nedbør i form av regn. Vær spesielt oppmerksom på områder som fikk erosjonsskader under flommen forrige helg. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værmeldingen og radaren. Les mer på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk april

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for april

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur april

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 20,2° -5,3° 7,5°
2017 13,4° -0,9° 6,2°
2016 14,9° -0,7° 6,2°
2015 18,6° -2,1° 6,2°
2014 22,3° 0,0° 8,9°
2013 11,5° -3,7° 5,1°
2012 16,1° -3,8° 5,7°
2011 21,2° 1,6° 9,2°
2010 15,8° -1,4° 6,7°
2009 19,0° 1,0° 9,5°
2008 17,1° -0,9° 7,5°
2007 19,4° -1,4° 7,8°
2006 15,5° -1,5° 5,8°
2005 17,6° 0,0° 7,8°
2004 16,3° -0,6° 8,4°
2003 20,5° -0,4° 8,7°
2002 17,0° 1,8° 8,1°
2001 13,6° -1,1° 5,7°
2000 25,5° -1,9° 8,0°
1999 19,4° 0,1° 7,5°
1998 19,0° 0,6° 6,9°
1997 16,5° -1,4° 5,1°
1996 18,8° -3,1° 6,9°
1995 20,7° -2,1° 5,2°
1994 14,6° 0,3° 6,5°
1993 22,5° -1,7° 8,0°
1992 13,7° -3,5° 5,9°
1991 16,1° -2,3° 7,0°
1990 16,8° -0,8° 6,5°
1989 21,0° -2,2° 6,8°
1988 14,6° -2,7° 4,6°
1987 18,0° -0,9° 7,6°
1986 13,9° -2,5° 5,2°
1985 14,1° -3,9° 5,4°
1984 16,8° -0,5° 6,5°
1983 15,6° -1,3° 6,4°
1982 15,1° 0,1° 5,4°
1981 15,0° -1,2° 5,0°
1980 16,6° -3,4° 6,4°
1979 16,7° -0,4° 6,2°
1978 13,7° -2,7° 5,3°
1977 11,6° -2,0° 3,9°
1976 14,6° -1,2° 5,2°
1975 13,4° -2,3° 5,1°
1974 16,6° -0,3° 7,8°
1973 16,4° -1,5° 4,2°
1972 12,9° -0,3° 6,1°
1971 15,1° 0,3° 6,2°
1970 10,0° -1,9° 3,9°
1969 16,2° 0,9° 6,4°
1968 18,5° -5,4° 6,6°
1967 12,2° -2,8° 5,1°
1966 14,5° -3,4° 4,3°
1965 15,5° 0,8° 6,7°
1964 15,2° -0,7° 6,9°
1963 15,3° -1,2° 6,5°
1962 14,6° -1,0° 5,9°
1961 18,3° -3,9° 6,9°
1960 12,9° 0,5° 6,8°
1959 21,7° 1,3° 7,6°
1958 11,6° -2,7° 4,8°
1957 14,1° -1,0° 6,7°