Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Stor skogbrannfare (Vestlandet sør for Stad)

  Lokal stor gress-, lyng- og skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

  Tidslinje

  1. lørdag 21. juli 2018 kl 9
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mars

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for mars

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur mars

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 8,9° -12,0° 0,8°
2017 13,0° -3,3° 4,7°
2016 14,5° -3,0° 4,9°
2015 14,0° -2,0° 5,2°
2014 17,2° 0,1° 6,0°
2013 8,1° -7,7° 0,9°
2012 14,9° 0,2° 6,2°
2011 10,5° -4,3° 3,2°
2010 12,9° -7,0° 3,4°
2009 10,0° -0,3° 4,7°
2008 13,4° -5,0° 3,2°
2007 17,1° -1,5° 6,2°
2006 9,2° -8,3° 0,7°
2005 14,8° -4,8° 3,6°
2004 15,7° -2,7° 4,6°
2003 12,4° -3,2° 4,8°
2002 12,9° -3,1° 3,7°
2001 10,2° -11,3° 1,9°
2000 9,4° -3,4° 3,2°
1999 11,5° -2,6° 4,6°
1998 13,6° -7,2° 3,0°
1997 9,8° -4,5° 4,1°
1996 11,5° -4,2° 2,7°
1995 9,2° -3,9° 3,6°
1994 11,4° -7,0° 2,9°
1993 13,3° -6,4° 3,8°
1992 11,2° -5,6° 4,1°
1991 14,3° -3,7° 5,5°
1990 14,3° -1,4° 5,3°
1989 12,5° -0,9° 5,1°
1988 9,6° -7,4° 2,3°
1987 7,4° -6,2° 1,4°
1986 11,7° -1,1° 4,2°
1985 10,0° -4,7° 3,0°
1984 9,0° -4,6° 2,0°
1983 9,0° -3,0° 3,9°
1982 9,4° 0,3° 4,4°
1981 12,3° -4,4° 2,8°
1980 8,4° -4,6° 1,9°
1979 11,2° -7,7° 2,3°
1978 12,4° -5,6° 3,3°
1977 11,6° -3,7° 4,6°
1976 9,2° -4,7° 1,8°
1975 9,2° -2,9° 3,5°
1974 14,3° -1,2° 4,9°
1973 13,6° 0,1° 5,1°
1972 16,1° -0,5° 4,6°
1971 7,7° -5,4° 2,0°
1970 6,7° -5,0° 1,4°
1969 7,5° -6,3° 0,7°
1968 8,2° -3,9° 2,8°
1967 9,1° -2,5° 3,8°
1966 8,0° -2,3° 2,9°
1965 10,7° -9,8° 2,3°
1964 9,8° -3,4° 3,9°
1963 10,2° -5,0° 3,7°
1962 6,3° -7,2° 0,3°
1961 12,8° -3,6° 4,7°
1960 13,5° -1,0° 4,8°
1959 12,8° -1,6° 5,7°
1958 7,5° -7,7° 0,2°
1957 14,5° -2,2° 5,5°