Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (deler av Vestlandet og Sørvestlandet)

  Det er ventet mye regn fra mandag kveld til tirsdag morgen. I Hordaland og Rogaland ligger varselet i øvre del av gult nivå. Hovedtyngden av nedbøren ventes i en sone noe inn fra kysten, med lokalt opp mot 60-80mm/12t. Nedbøren ventes å komme som regn opp til 1200-1400 m oh. Der mesteparten av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Mye regn vil gi økende vannføring i bekker og elver. Mest utsatt er vassdrag der nedbøren i all hovedsak kommer som regn. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Les mer på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk februar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for februar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur februar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 6,1° -9,0° 0,9°
2017 12,1° -6,7° 3,0°
2016 7,8° -6,0° 2,1°
2015 10,2° -5,0° 3,4°
2014 12,4° -3,3° 5,5°
2013 9,0° -8,0° 0,6°
2012 9,3° -6,2° 2,7°
2011 8,8° -7,8° 1,3°
2010 4,9° -9,4° -1,5°
2009 7,6° -8,5° 0,8°
2008 10,8° -3,0° 4,6°
2007 8,8° -8,5° 2,2°
2006 13,2° -3,3° 3,0°
2005 7,5° -5,9° 2,2°
2004 10,0° -7,0° 2,3°
2003 10,8° -4,8° 2,0°
2002 9,9° -6,3° 3,1°
2001 7,5° -13,4° -0,3°
2000 8,9° -4,7° 3,3°
1999 9,4° -8,0° 1,8°
1998 9,5° -2,6° 4,9°
1997 8,6° -2,9° 3,6°
1996 6,8° -6,3° 0,3°
1995 8,2° -4,8° 2,6°
1994 6,1° -9,6° -0,8°
1993 9,2° -2,4° 3,5°
1992 10,3° -5,8° 4,3°
1991 8,4° -9,8° 0,4°
1990 10,6° 0,2° 5,5°
1989 11,6° -2,9° 4,7°
1988 11,9° -5,8° 3,3°
1987 6,7° -7,5° 1,4°
1986 4,6° -8,6° -2,1°
1985 8,1° -8,1° 0,1°
1984 7,8° -5,4° 1,6°
1983 8,8° -6,5° 0,8°
1982 9,2° -4,0° 3,2°
1981 8,0° -5,3° 1,0°
1980 10,9° -8,7° 0,8°
1979 5,0° -9,3° -0,6°
1978 12,8° -8,2° -0,5°
1977 6,8° -5,3° 0,7°
1976 9,5° -5,1° 2,2°
1975 10,2° -3,8° 3,1°
1974 9,2° -3,2° 4,4°
1973 8,5° -5,0° 2,1°
1972 10,4° -3,4° 2,1°
1971 8,2° -5,7° 3,2°
1970 6,6° -9,2° -1,1°
1969 9,1° -10,1° -2,0°
1968 9,0° -7,9° 0,3°
1967 8,2° -2,8° 3,4°
1966 8,5° -7,6° -0,4°
1965 7,4° -7,3° 1,7°
1964 9,4° -7,1° 2,2°
1963 7,0° -8,0° -2,1°
1962 8,2° -2,9° 2,2°
1961 12,5° -2,0° 4,0°
1960 11,8° -8,2° 1,2°
1959 9,1° -5,2° 2,1°
1958 10,4° -11,7° -1,0°
1957 9,6° -5,6° 2,2°