Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: (deler av Vestlandet)

  Det ventes kraftig snøsmelting, opp mot 20-30mm/24t. Vind kan lokalt forsterke snøsmeltingen. I tillegg ventes det regn fra søndag ettermiddag og utover natten, lokalt opp mot 30-40mm/24t. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. søndag 22. april 2018 kl 19:00
   Faren øker
  2. mandag 23. april 2018 kl 11:00
   Faren er over

  Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og deretter følge bekkeløp og bratte skråninger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk februar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for februar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur februar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 6,1° -9,0° 0,9°
2017 12,1° -6,7° 3,0°
2016 7,8° -6,0° 2,1°
2015 10,2° -5,0° 3,4°
2014 12,4° -3,3° 5,5°
2013 9,0° -8,0° 0,6°
2012 9,3° -6,2° 2,7°
2011 8,8° -7,8° 1,3°
2010 4,9° -9,4° -1,5°
2009 7,6° -8,5° 0,8°
2008 10,8° -3,0° 4,6°
2007 8,8° -8,5° 2,2°
2006 13,2° -3,3° 3,0°
2005 7,5° -5,9° 2,2°
2004 10,0° -7,0° 2,3°
2003 10,8° -4,8° 2,0°
2002 9,9° -6,3° 3,1°
2001 7,5° -13,4° -0,3°
2000 8,9° -4,7° 3,3°
1999 9,4° -8,0° 1,8°
1998 9,5° -2,6° 4,9°
1997 8,6° -2,9° 3,6°
1996 6,8° -6,3° 0,3°
1995 8,2° -4,8° 2,6°
1994 6,1° -9,6° -0,8°
1993 9,2° -2,4° 3,5°
1992 10,3° -5,8° 4,3°
1991 8,4° -9,8° 0,4°
1990 10,6° 0,2° 5,5°
1989 11,6° -2,9° 4,7°
1988 11,9° -5,8° 3,3°
1987 6,7° -7,5° 1,4°
1986 4,6° -8,6° -2,1°
1985 8,1° -8,1° 0,1°
1984 7,8° -5,4° 1,6°
1983 8,8° -6,5° 0,8°
1982 9,2° -4,0° 3,2°
1981 8,0° -5,3° 1,0°
1980 10,9° -8,7° 0,8°
1979 5,0° -9,3° -0,6°
1978 12,8° -8,2° -0,5°
1977 6,8° -5,3° 0,7°
1976 9,5° -5,1° 2,2°
1975 10,2° -3,8° 3,1°
1974 9,2° -3,2° 4,4°
1973 8,5° -5,0° 2,1°
1972 10,4° -3,4° 2,1°
1971 8,2° -5,7° 3,2°
1970 6,6° -9,2° -1,1°
1969 9,1° -10,1° -2,0°
1968 9,0° -7,9° 0,3°
1967 8,2° -2,8° 3,4°
1966 8,5° -7,6° -0,4°
1965 7,4° -7,3° 1,7°
1964 9,4° -7,1° 2,2°
1963 7,0° -8,0° -2,1°
1962 8,2° -2,9° 2,2°
1961 12,5° -2,0° 4,0°
1960 11,8° -8,2° 1,2°
1959 9,1° -5,2° 2,1°
1958 10,4° -11,7° -1,0°
1957 9,6° -5,6° 2,2°