Været som var (klima)Bergen (Florida) målestasjon, Bergen (Hordaland)

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk januar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for januar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur januar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 9,7° -3,6°
2018 9,9° -5,0° 2,7°
2017 9,4° -6,5° 3,6°
2016 12,4° -8,8° 0,0°
2015 9,4° -4,5° 3,4°
2014 10,9° -4,5° 3,4°
2013 9,3° -9,6° 0,3°
2012 9,0° -6,0° 2,7°
2011 7,8° -4,3° 2,3°
2010 6,3° -13,4° -3,4°
2009 8,9° -8,1° 3,3°
2008 9,0° -4,6° 3,6°
2007 10,2° -5,5° 3,5°
2006 9,1° -3,8° 2,7°
2005 9,8° -3,1° 3,6°
2004 10,7° -7,2° 1,7°
2003 9,1° -9,4° 2,2°
2002 9,6° -4,6° 3,8°
2001 9,5° -5,8° 2,5°
2000 8,8° -3,5° 3,5°
1999 9,4° -7,3° 2,8°
1998 12,4° -7,4° 3,5°
1997 8,9° -6,6° 2,4°
1996 11,2° -10,2° 1,1°
1995 10,9° -7,9° 2,6°
1994 7,9° -5,2° 1,5°
1993 9,7° -8,3° 3,1°
1992 10,1° -1,2° 4,7°
1991 8,4° -4,6° 3,3°
1990 10,2° -5,3° 5,0°
1989 9,6° 1,0° 6,0°
1988 9,2° -2,5° 4,0°
1987 5,4° -16,3° -2,9°
1986 5,2° -11,7° -1,4°
1985 5,7° -11,0° -1,6°
1984 9,3° -11,6° -0,2°
1983 9,6° -2,1° 3,8°
1982 10,3° -12,7° -0,2°
1981 8,5° -7,3° 0,6°
1980 6,4° -6,3° 0,6°
1979 6,7° -14,0° -1,8°
1978 9,0° -5,5° 2,5°
1977 7,9° -4,8° 1,0°
1976 8,5° -7,3° 0,4°
1975 10,4° -2,1° 4,2°
1974 12,0° 1,0° 5,5°
1973 8,6° -2,2° 4,4°
1972 8,1° -6,0° 0,2°
1971 16,2° -7,1° 3,0°
1970 9,9° -6,0° 0,2°
1969 9,6° -5,6° 2,9°
1968 7,3° -11,1° 0,4°
1967 6,8° -6,6° 1,0°
1966 9,7° -8,5° -0,9°
1965 8,0° -5,4° 1,3°
1964 8,6° -4,0° 3,2°
1963 6,3° -11,1° -2,5°
1962 8,3° -4,8° 3,2°
1961 7,5° -5,9° 0,9°
1960 10,8° -9,1° 0,4°
1959 6,1° -10,0° -0,8°
1958 11,3° -9,7° 0,9°
1957 9,6° -5,0° 3,7°