Extreme weather warning – ongoing:Helgeland (Ylva), Saltfjellet, Salten og Ofoten (Ylva), Troms (Ylva)Read the warning

 1. Varseltrekant

  Pågår: Kraftig vind (Rogaland og Hordaland)

  Torsdag ettermiddag kortvarig sørvest liten storm i fjellet og på kysten mellom Egersund og Hardangerfjorden. Det ventes også sterke vindkast mellom 25-35 m/s innover land.

  Tidslinje

  1. torsdag 23. november 2017 kl 10:00
   Vinden øker
  2. torsdag 23. november 2017 kl 19:00
   Vinden avtar

  Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Vær forsiktig når man ferdes utendørs Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.

Skredderdalen målestasjon

Stasjonen ligger i Bergen kommune, 175 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 0,7 km fra punktet Bergen. Stasjonen ble opprettet i august 2016. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det mangler normaler for nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døgn: Høyeste temperatur var 10,6 grader (24. oktober), og laveste var -2,9 grader (21. november). Samlet nedbør var 352,3 mm. Mest nedbør på ett døgn var 43,6 mm (9. november) målt kl 7 (kl 8 sommertid) for siste 24 timer. Høyeste vindhastighet var 10,2 m/s (9. november).

Siste 13 hele måneder: Høyeste temperatur var 24,6 grader (20. jul. 2017) og laveste -7,6 grader (8. feb. 2017). Mest nedbør på ett døgn var 56,9 mm (3. okt. 2017).

Forklaring til grafen. Skjul forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Du finner mer værstatistikk på de gamle observasjonssidene på met.no. Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Måneder Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmest Kaldest Totalt Normal Mest på
ett døgn
Gjennom-
snitt
Sterkest
vind
okt 2017 7,8° 15,3° 2. okt 0,6° 30. okt 450,0 mm 56,9 mm 3. okt 2,4 m/s 8,9 m/s 28. okt
sep 2017 11,5° 19,1° 4. sep 5,4° 2. sep 171,7 mm 43,2 mm 6. sep 1,7 m/s 7,1 m/s 28. sep
aug 2017 12,2° 20,1° 9. aug 6,6° 13. aug 362,4 mm 49,6 mm 7. aug 1,8 m/s 5,8 m/s 5. aug
jul 2017 12,7° 24,6° 20. jul 5,5° 6. jul 161,2 mm 28,1 mm 31. jul 1,7 m/s 7,0 m/s 2. jul
jun 2017 11,3° 22,7° 30. jun 2,8° 1. jun 303,5 mm 43,9 mm 16. jun 1,7 m/s 5,7 m/s 26. jun
mai 2017 10,2° 22,7° 27. mai 0,8° 1. mai 81,3 mm 18,5 mm 17. mai 1,6 m/s 7,1 m/s 20. mai
apr 2017 4,0° 11,4° 3. apr -1,6° 14. apr 13,3 mm 24. apr 2,4 m/s 8,9 m/s 21. apr
mar 2017 2,8° 10,8° 31. mar -5,2° 8. mar 153,0 mm 30,2 mm 15. mar 2,4 m/s 9,4 m/s 15. mar
feb 2017 1,1° 10,6° 3. feb -7,6° 8. feb 178,2 mm 29,1 mm 22. feb 2,1 m/s 9,6 m/s 22. feb
jan 2017 1,8° 7,8° 29. jan -7,2° 16. jan 274,4 mm 39,4 mm 19. jan 2,4 m/s 9,7 m/s 3. jan
des 2016 4,6° 10,3° 8. des -1,2° 14. des 290,9 mm 36,9 mm 31. des 2,8 m/s 13,9 m/s 27. des
nov 2016 2,2° 10,0° 15. nov -7,5° 8. nov 324,9 mm 51,1 mm 23. nov 2,3 m/s 8,7 m/s 16. nov
okt 2016 6,1° 13,7° 15. okt 0,6° 25. okt 84,6 mm 28,9 mm 28. okt 2,1 m/s 8,5 m/s 28. okt