Været som varMoelv, Ringsaker (Hedmark)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Jordskredfare gult nivå (Østlandet, særlig dalstrøkene østafjells)

  Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, opp mot 20 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. mandag 1. januar 0001 kl 00:00
   Faren øker
  2. tirsdag 24. april 2018 kl 12:00
   Faren er over

  Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli berørt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Kise målestasjon (12550)

Stasjonen ligger i Ringsaker kommune, 128 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 18,1 km fra punktet Moelv. Stasjonen ble opprettet i april 1951. Stasjonen måler nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døgn: Snittemperaturen var -0,2 grader, 1,2 grader under normalen. Høyeste temperatur var 14,2 grader (21. april), og laveste var -18,6 grader (28. mars). Samlet nedbør var 40,4 mm. Mest nedbør på ett døgn var 13,6 mm (9. april) målt kl 7 (kl 8 sommertid) for siste 24 timer.

Siste 13 hele måneder: Høyeste temperatur var 30,7 grader (27. mai. 2017) og laveste -25,2 grader (1. mar. 2018). Mest nedbør på ett døgn var 25,3 mm (25. okt. 2017).

Forklaring til grafen. Skjul forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Måneder Temperatur Nedbør
Gjennom-
snitt
Normal Varmest Kaldest Totalt Normal Mest på
ett døgn
mar 2018 -6,2° -3,1° 8,9° 24. mar -25,2° 1. mar 16,4 mm 27,0 mm 8,3 mm 12. mar
feb 2018 -6,4° -8,1° 3,2° 14. feb -20,2° 26. feb 26,5 mm 29,0 mm 5,6 mm 13. feb
jan 2018 -4,8° -7,4° 6,4° 25. jan -19,8° 10. jan 62,7 mm 36,0 mm 13,4 mm 24. jan
des 2017 -4,9° -5,3° 7,7° 7. des -14,3° 13. des 43,2 mm 37,0 mm 15,2 mm 27. des
nov 2017 -0,4° -0,8° 9,4° 2. nov -9,4° 21. nov 60,4 mm 50,0 mm 20,7 mm 23. nov
okt 2017 5,8° 5,1° 15,9° 14. okt -2,5° 19. okt 68,5 mm 63,0 mm 25,3 mm 25. okt
sep 2017 11,3° 9,6° 18,6° 2. sep 4,6° 3. sep 51,3 mm 64,0 mm 13,2 mm 7. sep
aug 2017 14,3° 14,0° 23,6° 11. aug 4,3° 27. aug 107,7 mm 76,0 mm 15,9 mm 13. aug
jul 2017 15,5° 15,2° 25,0° 1. jul 4,4° 6. jul 55,6 mm 66,0 mm 15,6 mm 28. jul
jun 2017 13,5° 13,6° 24,5° 30. jun 1,9° 1. jun 51,8 mm 59,0 mm 14,1 mm 10. jun
mai 2017 9,8° 8,5° 30,7° 27. mai -1,9° 1. mai 49,2 mm 44,0 mm 11,2 mm 18. mai
apr 2017 3,9° 2,2° 15,7° 7. apr -3,2° 18. apr 32,0 mm 34,0 mm 9,2 mm 1. apr
mar 2017 0,5° -3,1° 17,7° 27. mar -12,4° 7. mar 19,3 mm 27,0 mm 8,9 mm 31. mar