DatosøkFolldal målestasjon, Folldal (Hedmark)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Jordskredfare gult nivå (Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag)

  Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, opp mot 25 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. tirsdag 17. april 2018 kl 08:00
   Faren øker
  2. lørdag 21. april 2018 kl 20:00
   Faren er over

  Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli berørt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Datosøk

Vil du gjerne vite hvordan været i / på Folldal målestasjon var en spesifikk dag? Velg dato i datovelgeren!

NB! Observasjoner hentes fra nærmeste målestasjon som har tilgjengelige observasjoner for datoen du søker etter. Derfor kan det hende at du vil få treff på forskjellige målestasjoner ved søk på forskjellige datoer.

mandag

<6>

<februar>

<2017>

06.02.2017 – uke 6
Årets dager 37–365

Været kl 13

-1,5°

Døgnverdier

 • Temperatur: Min  -5,2°  Middel  -3,4°  Maks -0,9°
 • Nedbør: 0,1 mm
 • Skydekke: -
 • Snødybde: -

Nedbør og snødybde er akkumulerte verdier (målt kl 7 for siste 24 timer)

Folldal målestasjon (9160) Stasjonen ligger i Folldal kommune, 694 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 0,0 km fra punktet Folldal målestasjon. Stasjonen ble opprettet i februar 2011. Stasjonen måler nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Observasjoner for Folldal målestasjon 6. februar 2017
Tidsp. Vær Temperatur Nedbør Vind Luftfuktighet
Målt Maks Min Middel Kraftigste vindkast
mandagkl 0 - -2,8° -2,8° -3,3° 0,0 mm - - 82 %
mandagkl 1 - -2,4° -2,3° -3,2° 0,0 mm - - 79 %
mandagkl 2 - -2,1° -1,8° -2,5° 0,0 mm - - 78 %
mandagkl 3 - -2,3° -2,0° -2,5° 0,0 mm - - 79 %
mandagkl 4 - -2,4° -2,3° -2,7° 0,0 mm - - 80 %
mandagkl 5 - -2,8° -2,3° -2,8° 0,0 mm - - 81 %
mandagkl 6 - -2,3° -2,2° -2,9° 0,0 mm - - 81 %
mandagkl 7 - -2,2° -2,1° -2,5° 0,0 mm - - 79 %
mandagkl 8 - -2,6° -2,1° -2,8° 0,0 mm - - 79 %
mandagkl 9 - -2,9° -2,4° -3,5° 0,0 mm - - 79 %
mandagkl 10 - -2,5° -2,5° -3,5° 0,0 mm - - 76 %
mandagkl 11 - -1,5° -0,9° -2,7° 0,0 mm - - 64 %
mandagkl 12 - -1,4° -1,0° -1,9° 0,0 mm - - 66 %
mandagkl 13 - -1,5° -1,2° -1,9° 0,0 mm - - 65 %
mandagkl 14 - -1,2° -0,9° -1,5° 0,0 mm - - 60 %
mandagkl 15 - -2,1° -1,0° -2,1° 0,0 mm - - 61 %
mandagkl 16 - -3,1° -2,1° -3,4° 0,0 mm - - 69 %
mandagkl 17 - -3,7° -3,1° -3,7° 0,0 mm - - 68 %
mandagkl 18 - -4,9° -3,6° -4,9° 0,0 mm - - 76 %
mandagkl 19 - -5,2° -4,8° -5,2° 0,1 mm - - 72 %
mandagkl 20 - -5,9° -5,2° -5,9° 0,0 mm - - 70 %
mandagkl 21 - -5,9° -5,7° -6,0° 0,0 mm - - 64 %
mandagkl 22 - -6,2° -5,8° -6,2° 0,0 mm - - 64 %
mandagkl 23 - -6,8° -6,1° -6,9° 0,0 mm - - 62 %