Været som var (klima)Vardø radio målestasjon, Vardø (Finnmark)

OBS-varsel for Finnmark: Fra tirsdag kveld lokalt vanskelige kjøreforhold pga sterk vind, snøfokk og etterhvert snø. Fra onsdag formiddag også vanskelige kjøreforhold pga overgang til mildvær og regn, først i vest. Stedvis også fare for regn som fryser på bakken. Onsdag ettermiddag lokalt sterke vindkast rundt 30 m/s i utsatte kyst- og fjordstrøk i Øst-Finnmark.

Kulingvarsel for Nordkapp - Grense Jakobselv: Tirsdag ettermiddag økning til sterk kuling, fra tirsdag kveld periodevis sørlig liten storm.

Klimastatistikk for Vardø radio målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Vardø radio målestasjon. Stasjonen ligger 14 meter over havet i Vardø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk desember

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for desember

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur desember

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2016 5,5° -7,7° -0,5° 3,2°
2015 5,8° -7,1° -1,1° 2,6°
2014 3,7° -11,6° -1,5° 2,2°
2013 4,2° -10,0° -1,0° 2,7°
2012 2,2° -13,5° -3,7° 0,0°
2011 5,4° -4,5° 0,8° 4,5°
2010 4,2° -13,9° -3,3° 0,4°
2009 5,2° -12,3° -2,2° 1,5°
2008 6,6° -7,6° -0,1° 3,6°
2007 6,8° -6,1° 0,7° 4,4°
2006 7,3° -7,4° -0,2° 3,5°
2005 -1,3° 2,4°
2004 3,7° -6,3° -0,9° 2,8°
2003 6,0° -11,7° -3,1° 0,6°
2002 4,3° -11,7° -3,8° -0,1°
2001 6,9° -11,9° -2,5° 1,2°
2000 4,1° -13,0° -2,8° 0,9°
1999 2,4° -11,5° -3,4° 0,3°
1998 5,1° -12,0° -3,3° 0,4°
1997 7,0° -11,4° -2,7° 1,0°
1996 3,4° -13,9° -3,4° 0,3°
1995 6,2° -17,0° -5,4° -1,7°
1994 4,0° -10,0° -1,5° 2,2°
1993 1,8° -13,0° -4,4° -0,7°
1992 5,6° -6,5° -1,0° 2,7°
1991 4,1° -9,5° -1,5° 2,2°
1990 5,0° -7,0° -0,6° 3,1°
1989 4,2° -11,7° -3,7° 0,0°
1988 6,0° -16,2° -5,7° -2,0°
1987 2,7° -11,0° -4,5° -0,8°
1986 3,0° -16,2° -5,5° -1,8°
1985 0,7° -15,3° -6,1° -2,4°
1984 4,2° -11,0° -1,2° 2,5°
1983 2,0° -11,6° -5,3° -1,6°
1982 6,0° -12,0° -2,1° 1,6°
1981 2,0° -13,1° -5,7° -2,0°
1980 1,2° -16,0° -5,2° -1,5°
1979 4,4° -8,6° -1,9° 1,8°
1978 3,0° -15,0° -5,8° -2,1°
1977 7,0° -17,1° -3,4° 0,3°
1976 3,6° -16,2° -2,9° 0,8°
1975 4,3° -11,2° -4,3° -0,6°
1974 3,0° -8,2° -1,0° 2,7°
1973 0,4° -13,7° -5,4° -1,7°
1972 6,5° -7,1° -0,2° 3,5°
1971 4,6° -12,2° -3,3° 0,4°
1970 4,1° -9,8° -2,2° 1,5°
1969 3,7° -14,6° -3,5° 0,2°
1968 4,0° -7,5° -1,8° 1,9°
1967 2,4° -11,0° -4,2° -0,5°
1966 4,0° -13,6° -4,4° -0,7°
1965 2,0° -14,6° -4,9° -1,2°
1964 4,1° -13,3° -3,2° 0,5°
1963 4,0° -16,0° -4,3° -0,6°
1962 6,0° -12,2° -3,9° -0,2°
1961 3,7° -14,8° -4,7° -1,0°
1960 4,7° -13,0° -3,5° 0,2°
1959 3,5° -13,3° -3,4° 0,3°
1958 3,5° -12,2° -5,5° -1,8°
1957 2,5° -10,9° -4,0° -0,3°
1956 4,0° -11,3° -1,6° 2,1°
1955 2,4° -18,0° -8,2° -4,5°
1954 3,0° -7,0° -0,5° 3,2°
1953 5,0° -8,4° -0,3° 3,4°
1952 1,0° -12,5° -4,9° -1,2°
1951 3,1° -14,0° -3,3° 0,4°
1950 3,9° -12,0° -1,4° 2,3°
1949 3,2° -8,9° -2,3° 1,4°
1948 6,9° -9,4° -2,3° 1,4°
1947 1,6° -10,2° -2,7° 1,0°
1946 3,7° -7,1° 0,3° 4,0°
1945 1,5° -18,2° -5,6° -1,9°
1944 -0,5° 3,2°
1943 3,8° -7,2° -0,8° 2,9°
1942 4,5° -13,6° -4,1° -0,4°
1941 4,5° -12,7° -6,1° -2,4°
1940 6,1° -12,2° -2,8° 0,9°
1939 5,0° -13,1° -3,8° -0,1°
1938 5,2° -10,1° -0,8° 2,9°
1937 5,1° -19,2° -3,9° -0,2°
1936 4,4° -8,2° -0,6° 3,1°
1935 4,3° -9,1° -1,6° 2,1°
1934 4,5° -9,3° -0,4° 3,3°
1933 4,8° -18,0° -3,3° 0,4°
1932 4,2° -6,2° -0,7° 3,0°
1931 5,8° -8,1° -0,9° 2,8°
1930 3,2° -14,7° -3,0° 0,7°
1929 4,0° -7,5° -0,3° 3,4°
1928 2,1° -12,1° -2,9° 0,8°
1927 2,0° -13,0° -3,7° 0,0°
1926 5,2° -13,2° -4,9° -1,2°
1925 2,9° -14,8° -5,1° -1,4°
1924 3,6° -11,4° -1,2° 2,5°
1923 4,2° -10,7° -2,8° 0,9°
1922 0,6° -14,3° -4,3° -0,6°
1921 4,0° -14,4° -3,1° 0,6°
1920 5,6° -8,3° -1,1° 2,6°
1919 2,0° -20,1° -4,8° -1,1°
1918 3,4° -11,6° -3,0° 0,7°
1917 2,3° -13,3° -4,9° -1,2°
1916 1,6° -13,7° -4,2° -0,5°
1915 -2,6° -15,4° -7,7° -4,0°
1914 2,4° -10,9° -2,9° 0,8°
1913 3,2° -12,2° -3,3° 0,4°
1912 1,5° -14,7° -4,0° -0,3°
1911 2,6° -7,8° -1,5° 2,2°
1910 1,9° -13,6° -3,7° 0,0°
1909 3,6° -13,4° -4,0° -0,3°
1908 2,2° -10,3° -2,3° 1,4°
1907 2,6° -16,6° -5,1° -1,4°
1906 2,2° -12,9° -3,5° 0,2°
1905 2,0° -9,3° -2,2° 1,5°
1904 0,4° -11,8° -6,3° -2,6°
1903 3,1° -10,6° -3,1° 0,6°
1902 3,6° -9,9° -1,8° 1,9°
1901 -1,2° -13,7° -6,5° -2,8°
1900 0,1° -12,8° -5,6° -1,9°
1899 2,5° -14,4° -4,6° -0,9°
1898 2,3° -11,9° -5,1° -1,4°
1897 2,0° -14,1° -4,6° -0,9°
1896 3,2° -15,2° -3,9° -0,2°
1895 2,5° -10,4° -2,6° 1,1°
1894 3,4° -14,7° -5,0° -1,3°
1893 2,5° -11,7° -3,7° 0,0°
1892 -1,4° -18,4° -7,8° -4,1°
1891 2,7° -9,1° -3,2° 0,5°
1890 3,2° -7,8° -1,8° 1,9°
1889 4,0° -6,6° -1,2° 2,5°
1888 3,1° -14,0° -4,9° -1,2°
1887 -0,6° -16,6° -6,8° -3,1°
1886 2,5° -11,6° -5,2° -1,5°
1885 2,0° -15,3° -5,8° -2,1°
1884 1,8° -16,5° -5,9° -2,2°
1883 4,8° -11,5° -3,4° 0,3°
1882 1,3° -14,7° -6,4° -2,7°
1881 3,4° -11,0° -3,4° 0,3°
1880 0,4° -12,4° -5,8° -2,1°
1879 3,0° -8,5° -4,1° -0,4°
1878 4,0° -11,6° -1,7° 2,0°
1877 3,4° -7,6° -1,5° 2,2°
1876 1,0° -14,5° -5,0° -1,3°
1875 -0,4° -15,8° -7,1° -3,4°
1874 1,5° -12,0° -4,7° -1,0°
1873 0,0° -8,5° -4,2° -0,5°
1872 2,0° -15,0° -6,0° -2,3°
1871 -0,2° -12,4° -7,0° -3,3°
1870 1,9° -14,4° -5,2° -1,5°