Været som var (klima)Karasjok (Márkannjárga) målestasjon, Karasjok (Finnmark)

Klimastatistikk for Karasjok (Márkannjárga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Karasjok (Márkannjárga) målestasjon. Stasjonen ligger 131 meter over havet i Karasjok kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 31,7° 2,9° 18,4° 5,3°
2017 26,6° 2,7° 13,4° 0,3°
2016 28,3° 3,5° 14,7° 1,6°
2015 20,7° 1,1° 11,1° -2,0°
2014 30,1° 5,4° 16,1° 3,0°
2013 27,5° 0,6° 13,9° 0,8°
2012 22,3° -0,4° 12,0° -1,1°
2011 29,5° 1,3° 14,1° 1,0°
2010 23,3° 1,0° 13,7° 0,6°
2009 24,6° -0,2° 12,3° -0,8°
2008 23,9° 1,6° 12,2° -0,9°
2007 24,8° 1,9° 13,0° -0,1°
2006 27,2° 0,8° 12,6° -0,5°
2005 30,0° 3,8° 14,8° 1,7°
2004 17,3° 4,2°
2003 17,1° 4,0°
2002 14,9° 1,8°
2001 13,7° 0,6°
2000 14,7° 1,6°
1999 14,1° 1,0°
1998 15,2° 2,1°
1997 15,3° 2,2°
1996 12,5° -0,6°
1995 12,1° -1,0°
1994 14,0° 0,9°
1993 14,7° 1,6°
1992 11,5° -1,6°
1991 13,3° 0,2°
1990 13,7° 0,6°
1989 12,5° -0,6°
1988 15,4° 2,3°
1987 11,5° -1,6°
1986 13,2° 0,1°
1985 15,2° 2,1°
1984 11,8° -1,3°
1983 13,5° 0,4°
1982 14,0° 0,9°
1981 13,6° 0,5°
1980 13,6° 0,5°
1979 15,1° 2,0°
1978 12,8° -0,3°
1977 13,2° 0,1°
1976 13,1° 0,0°
1975 11,1° -2,0°
1974 15,2° 2,1°
1973 17,6° 4,5°
1972 17,0° 3,9°
1971 12,4° -0,7°
1970 15,3° 2,2°
1969 13,3° 0,2°
1968 10,0° -3,1°
1967 13,0° -0,1°
1966 14,4° 1,3°
1965 9,9° -3,2°
1964 13,8° 0,7°
1963 11,8° -1,3°
1962 10,5° -2,6°
1961 14,9° 1,8°
1960 17,5° 4,4°
1959 13,5° 0,4°
1958 11,6° -1,5°
1957 15,9° 2,8°
1956 12,1° -1,0°
1955 12,2° -0,9°
1954 14,8° 1,7°
1953 12,9° -0,2°
1952 12,9° -0,2°
1951 10,7° -2,4°
1950 12,1° -1,0°
1949 10,8° -2,3°
1948 14,2° 1,1°
1947 14,2° 1,1°
1946 14,4° 1,3°
1945 14,3° 1,2°
1944 12,4° -0,7°
1943 14,0° 0,9°
1942 13,7° 0,6°
1941 17,4° 4,3°
1940 11,0° -2,1°
1939 13,5° 0,4°
1938 17,2° 4,1°
1937 16,5° 3,4°
1936 13,3° 0,2°
1935 12,6° -0,5°
1934 15,8° 2,7°
1933 14,1° 1,0°
1932 12,1° -1,0°
1931 14,7° 1,6°
1930 13,7° 0,6°
1929 9,5° -3,6°
1928 10,1° -3,0°
1927 15,4° 2,3°
1926 12,3° -0,8°
1925 16,0° 2,9°
1924 15,3° 2,2°
1923 13,6° 0,5°
1922 14,1° 1,0°
1921 11,1° -2,0°
1920 14,0° 0,9°
1919 13,6° 0,5°
1918 13,6° 0,5°
1917 10,5° -2,6°
1916 15,7° 2,6°
1915 16,1° 3,0°
1914 13,1° 0,0°
1913 15,3° 2,2°
1912 11,6° -1,5°
1911 12,2° -0,9°
1910 10,9° -2,2°
1909 13,4° 0,3°
1908 12,5° -0,6°
1907 11,9° -1,2°
1906 14,0° 0,9°
1905 13,8° 0,7°
1904 11,4° -1,7°
1903 9,8° -3,3°
1902 9,1° -4,0°
1901 15,0° 1,9°
1900 8,3° -4,8°
1899 13,7° 0,6°
1898 13,3° 0,2°
1897 11,8° -1,3°
1896 14,9° 1,8°
1895 11,2° -1,9°
1894 12,6° -0,5°
1893 10,6° -2,5°
1892 9,9° -3,2°
1891 12,0° -1,1°
1890 12,5° -0,6°
1889 11,3° -1,8°
1888 12,1° -1,0°
1887 11,9° -1,2°
1886 14,1° 1,0°
1885 12,4° -0,7°
1884 11,8° -1,3°
1883 12,5° -0,6°
1882 13,6° 0,5°
1881 11,9° -1,2°
1880 10,8° -2,3°
1879 12,8° -0,3°
1878 11,0° -2,1°
1877 12,5° -0,6°