Været som var (klima)Nesbyen målestasjon, Nes (Buskerud)

Klimastatistikk for Nesbyen målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Nesbyen målestasjon. Stasjonen ligger 166 meter over havet i Nes kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk august

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for august

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur august

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2017 24,0° 2,1° 13,4° -0,1°
2016 26,9° 1,4° 14,0° 0,5°
2015 24,9° 3,2° 14,1° 0,6°
2014 26,4° 4,5° 14,1° 0,6°
2013 25,6° 3,5° 14,0° 0,5°
2012 25,8° 3,2° 13,9° 0,4°
2011 26,2° 3,0° 14,0° 0,5°
2010 26,6° 4,7° 14,3° 0,8°
2009 25,7° 3,6° 13,9° 0,4°
2008 27,1° 2,4° 13,4° -0,1°
2007 25,7° 0,3° 14,0° 0,5°
2006 30,0° 7,3° 15,7° 2,2°
2005 25,6° 2,1° 13,8° 0,3°
2004 29,7° 1,0° 15,0° 1,5°
2003 14,9° 1,4°
2002 17,5° 4,0°
2001 14,2° 0,7°
2000 13,7° 0,2°
1999 13,9° 0,4°
1998 13,0° -0,5°
1997 17,6° 4,1°
1996 15,5° 2,0°
1995 15,7° 2,2°
1994 14,0° 0,5°
1993 11,9° -1,6°
1992 12,3° -1,2°
1991 15,1° 1,6°
1990 14,6° 1,1°
1989 12,7° -0,8°
1988 13,4° -0,1°
1987 12,0° -1,5°
1986 11,5° -2,0°
1985 13,0° -0,5°
1984 14,7° 1,2°
1983 15,0° 1,5°
1982 14,6° 1,1°
1981 13,1° -0,4°
1980 13,7° 0,2°
1979 12,1° -1,4°
1978 13,9° 0,4°
1977 14,1° 0,6°
1976 15,6° 2,1°
1975 16,7° 3,2°
1974 13,1° -0,4°
1973 12,7° -0,8°
1972 12,7° -0,8°
1971 13,3° -0,2°
1970 13,8° 0,3°
1969 16,0° 2,5°
1968 14,6° 1,1°
1967 13,1° -0,4°
1966 12,4° -1,1°
1965 12,2° -1,3°
1964 12,9° -0,6°
1963 13,5° 0,0°
1962 11,2° -2,3°
1961 12,2° -1,3°
1960 13,5° 0,0°
1959 15,6° 2,1°
1958 13,4° -0,1°
1957 13,0° -0,5°
1956 11,4° -2,1°
1955 16,7° 3,2°
1954 13,4° -0,1°
1953 13,0° -0,5°
1952 12,8° -0,7°
1951 13,6° 0,1°
1950 14,2° 0,7°
1949 13,1° -0,4°
1948 13,5° 0,0°
1947 18,7° 5,2°
1946 13,0° -0,5°
1945 15,8° 2,3°
1944 14,8° 1,3°
1943 11,7° -1,8°
1942 13,4° -0,1°
1941 12,4° -1,1°
1940 12,2° -1,3°
1939 15,3° 1,8°
1938 14,3° 0,8°
1937 15,6° 2,1°
1936 14,1° 0,6°
1935 14,6° 1,1°
1934 13,8° 0,3°
1933 14,0° 0,5°
1932 13,9° 0,4°
1931 12,6° -0,9°
1930 13,8° 0,3°
1929 11,7° -1,8°
1928 12,1° -1,4°
1927 13,9° 0,4°
1926 13,9° 0,4°
1925 14,2° 0,7°
1924 12,9° -0,6°
1923 11,8° -1,7°
1922 11,7° -1,8°
1921 12,8° -0,7°
1920 11,9° -1,6°
1919 11,7° -1,8°
1918 13,1° -0,4°
1917 14,9° 1,4°
1916 13,5° 0,0°
1915 13,1° -0,4°
1914 14,6° 1,1°
1913 12,9° -0,6°
1912 12,3° -1,2°
1911 14,5° 1,0°
1910 13,4° -0,1°
1909 12,8° -0,7°
1908 13,3° -0,2°
1907 10,5° -3,0°
1906 13,4° -0,1°
1905 11,7° -1,8°
1904 13,2° -0,3°
1903 11,7° -1,8°
1902 11,1° -2,4°
1901 15,1° 1,6°
1900 13,0° -0,5°
1899 13,4° -0,1°
1898 12,3° -1,2°
1897 14,2° 0,7°