Været som var (klima)Øvre Foss, Nes (Buskerud)

Klimastatistikk for Nesbyen målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Nesbyen målestasjon. Stasjonen ligger 166 meter over havet i Nes kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 32,9° 6,0° 20,8° 5,6°
2017 25,9° 3,9° 15,3° 0,1°
2016 27,2° 3,4° 15,5° 0,3°
2015 29,6° 3,0° 15,3° 0,1°
2014 33,3° 3,9° 18,7° 3,5°
2013 30,4° 5,6° 17,4° 2,2°
2012 24,8° 4,2° 14,6° -0,6°
2011 27,3° 5,9° 16,3° 1,1°
2010 26,1° 2,6° 16,4° 1,2°
2009 33,4° 5,8° 16,0° 0,8°
2008 31,9° 3,7° 16,7° 1,5°
2007 24,3° 6,2° 14,7° -0,5°
2006 31,8° 4,5° 18,9° 3,7°
2005 31,8° 5,5° 16,8° 1,6°
2004 25,8° 2,7° 13,9° -1,3°
2003 17,3° 2,1°
2002 16,3° 1,1°
2001 16,4° 1,2°
2000 15,7° 0,5°
1999 16,1° 0,9°
1998 14,2° -1,0°
1997 17,4° 2,2°
1996 14,2° -1,0°
1995 15,8° 0,6°
1994 18,7° 3,5°
1993 14,4° -0,8°
1992 15,0° -0,2°
1991 17,8° 2,6°
1990 15,2° 0,0°
1989 16,6° 1,4°
1988 15,0° -0,2°
1987 15,4° 0,2°
1986 16,3° 1,1°
1985 15,2° 0,0°
1984 15,8° 0,6°
1983 17,2° 2,0°
1982 17,0° 1,8°
1981 14,7° -0,5°
1980 15,8° 0,6°
1979 14,4° -0,8°
1978 14,0° -1,2°
1977 15,6° 0,4°
1976 16,6° 1,4°
1975 17,5° 2,3°
1974 13,5° -1,7°
1973 16,8° 1,6°
1972 16,7° 1,5°
1971 15,1° -0,1°
1970 13,1° -2,1°
1969 15,3° 0,1°
1968 14,8° -0,4°
1967 14,3° -0,9°
1966 15,0° -0,2°
1965 13,0° -2,2°
1964 13,2° -2,0°
1963 14,4° -0,8°
1962 13,9° -1,3°
1961 14,5° -0,7°
1960 13,8° -1,4°
1959 16,7° 1,5°
1958 15,4° 0,2°
1957 15,6° 0,4°
1956 15,2° 0,0°
1955 19,0° 3,8°
1954 14,4° -0,8°
1953 14,9° -0,3°
1952 15,1° -0,1°
1951 13,7° -1,5°
1950 14,5° -0,7°
1949 17,3° 2,1°
1948 16,4° 1,2°
1947 16,8° 1,6°
1946 16,4° 1,2°
1945 17,0° 1,8°
1944 16,2° 1,0°
1943 15,6° 0,4°
1942 14,3° -0,9°
1941 17,3° 2,1°
1940 14,9° -0,3°
1939 14,4° -0,8°
1938 15,6° 0,4°
1937 17,3° 2,1°
1936 15,7° 0,5°
1935 16,3° 1,1°
1934 16,5° 1,3°
1933 16,5° 1,3°
1932 15,6° 0,4°
1931 15,0° -0,2°
1930 15,5° 0,3°
1929 15,0° -0,2°
1928 12,7° -2,5°
1927 16,4° 1,2°
1926 16,2° 1,0°
1925 17,7° 2,5°
1924 14,5° -0,7°
1923 16,0° 0,8°
1922 14,4° -0,8°
1921 15,4° 0,2°
1920 14,1° -1,1°
1919 16,6° 1,4°
1918 15,2° 0,0°
1917 14,5° -0,7°
1916 15,3° 0,1°
1915 14,0° -1,2°
1914 18,7° 3,5°
1913 16,4° 1,2°
1912 17,4° 2,2°
1911 15,3° 0,1°
1910 14,6° -0,6°
1909 13,9° -1,3°
1908 15,4° 0,2°
1907 14,3° -0,9°
1906 14,6° -0,6°
1905 15,8° 0,6°
1904 15,9° 0,7°
1903 14,1° -1,1°
1902 12,9° -2,3°
1901 19,6° 4,4°
1900 14,8° -0,4°
1899 16,2° 1,0°
1898 13,2° -2,0°
1897 17,4° 2,2°