Været som var (klima)Øvre Foss, Nes (Buskerud)

Klimastatistikk for Nesbyen målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Nesbyen målestasjon. Stasjonen ligger 166 meter over havet i Nes kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk desember

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for desember

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur desember

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2018 7,7° -22,2° -7,0° 1,6°
2017 9,3° -20,7° -7,6° 1,0°
2016 12,7° -14,9° -2,2° 6,4°
2015 8,8° -16,4° -3,3° 5,3°
2014 7,2° -22,3° -7,2° 1,4°
2013 9,8° -16,3° -3,1° 5,5°
2012 -0,2° -22,9° -12,3° -3,7°
2011 11,6° -16,9° -4,8° 3,8°
2010 1,7° -27,6° -16,5° -7,9°
2009 2,6° -25,8° -10,3° -1,7°
2008 9,8° -19,0° -7,7° 0,9°
2007 7,1° -21,8° -10,0° -1,4°
2006 12,6° -9,3° -0,3° 8,3°
2005 11,0° -20,0° -5,8° 2,8°
2004 8,7° -17,8° -5,2° 3,4°
2003 9,5° -22,0° -4,8° 3,8°
2002 -11,0° -2,4°
2001 -10,2° -1,6°
2000 -3,9° 4,7°
1999 -8,1° 0,5°
1998 -7,0° 1,6°
1997 -4,6° 4,0°
1996 -12,5° -3,9°
1995 -13,7° -5,1°
1994 -6,0° 2,6°
1993 -10,7° -2,1°
1992 -5,5° 3,1°
1991 -4,4° 4,2°
1990 -4,0° 4,6°
1989 -8,7° -0,1°
1988 -6,6° 2,0°
1987 -7,4° 1,2°
1986 -7,0° 1,6°
1985 -13,7° -5,1°
1984 -3,0° 5,6°
1983 -6,5° 2,1°
1982 -9,1° -0,5°
1981 -16,7° -8,1°
1980 -7,8° 0,8°
1979 -10,6° -2,0°
1978 -13,9° -5,3°
1977 -7,1° 1,5°
1976 -11,6° -3,0°
1975 -2,2° 6,4°
1974 -6,9° 1,7°
1973 -7,8° 0,8°
1972 -4,2° 4,4°
1971 -3,6° 5,0°
1970 -8,3° 0,3°
1969 -12,4° -3,8°
1968 -11,6° -3,0°
1967 -7,9° 0,7°
1966 -8,4° 0,2°
1965 -15,7° -7,1°
1964 -9,6° -1,0°
1963 -12,2° -3,6°
1962 -11,7° -3,1°
1961 -11,2° -2,6°
1960 -9,0° -0,4°
1959 -5,0° 3,6°
1958 -9,3° -0,7°
1957 -6,9° 1,7°
1956 -6,0° 2,6°
1955 -10,8° -2,2°
1954 -4,7° 3,9°
1953 -3,9° 4,7°
1952 -9,9° -1,3°
1951 -2,2° 6,4°
1950 -12,9° -4,3°
1949 -10,5° -1,9°
1948 -3,8° 4,8°
1947 -11,0° -2,4°
1946 -5,0° 3,6°
1945 -6,4° 2,2°
1944 -4,1° 4,5°
1943 -10,4° -1,8°
1942 -6,4° 2,2°
1941 -8,8° -0,2°
1940 -9,4° -0,8°
1939 -11,6° -3,0°
1938 -5,4° 3,2°
1937 -11,8° -3,2°
1936 -2,1° 6,5°
1935 -7,2° 1,4°
1934 -1,2° 7,4°
1933 -7,4° 1,2°
1932 -5,5° 3,1°
1931 -7,7° 0,9°
1930 -4,7° 3,9°
1929 -3,2° 5,4°
1928 -11,9° -3,3°
1927 -17,8° -9,2°
1926 -8,6° 0,0°
1925 -14,9° -6,3°
1924 -1,8° 6,8°
1923 -13,4° -4,8°
1922 -5,2° 3,4°
1921 -7,3° 1,3°
1920 -8,8° -0,2°
1919 -14,5° -5,9°
1918 -10,1° -1,5°
1917 -13,2° -4,6°
1916 -7,7° 0,9°
1915 -17,9° -9,3°
1914 -3,7° 4,9°
1913 -8,7° -0,1°
1912 -7,0° 1,6°
1911 -6,7° 1,9°
1910 -11,3° -2,7°
1909 -12,9° -4,3°
1908 -8,7° -0,1°
1907 -12,4° -3,8°
1906 -8,5° 0,1°
1905 -3,6° 5,0°
1904 -7,8° 0,8°
1903 -10,2° -1,6°
1902 -12,3° -3,7°
1901 -9,1° -0,5°
1900 -6,3° 2,3°
1899 -8,8° -0,2°
1898 -6,9° 1,7°
1897 -6,7° 1,9°