Været som varHolmsbu, Hurum (Buskerud)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Jordskredfare gult nivå (Østlandet, Telemark og deler av Trøndelag)

  Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, opp mot 20 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. tirsdag 17. april 2018 kl 08:00
   Faren øker
  2. søndag 22. april 2018 kl 20:00
   Faren er over

  Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli berørt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger. Flomskred: En flom av vann, jord og stein i bratte bekkeløp. Vann på avveie i bratt terreng som kan medføre bekkeløpsendring. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger. Økende vannføring i bekker kan medføre lokale oversvømmelser og fare for isganger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

 2. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (Deler av Østlandet, Telemark og Agder)

  Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. onsdag 18. april 2018 kl 11:00
   Faren øker
  2. lørdag 21. april 2018 kl 23:00
   Faren er over

  Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker/mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Kan føre til stengte veier og bruer.Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring.

Svelvik målestasjon (26950)

Stasjonen ligger i Svelvik kommune, 4 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 4,9 km fra punktet Holmsbu. Stasjonen ble opprettet i januar 2005. Stasjonen måler nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døgn: Snittemperaturen var 2,5 grader, 0,1 grader over normalen. Høyeste temperatur var 17,3 grader (15. april), og laveste var -8,8 grader (28. mars).

Siste 13 hele måneder: Høyeste temperatur var 26,6 grader (23. jul. 2017) og laveste -17,1 grader (26. feb. 2018). Mest nedbør på ett døgn var 35,2 mm (10. jun. 2017).

Forklaring til grafen. Skjul forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Måneder Temperatur Nedbør
Gjennom-
snitt
Normal Varmest Kaldest Totalt Normal Mest på
ett døgn
mar 2018 -2,9° -1,0° 10,0° 25. mar -17,1° 18. mar 57,0 mm
feb 2018 -4,0° -5,0° 2,6° 14. feb -17,1° 26. feb 48,0 mm
jan 2018 -2,2° -4,8° 6,5° 24. jan -14,4° 7. jan 65,0 mm
des 2017 -1,7° -2,9° 8,7° 7. des -12,1° 17. des 66,0 mm
nov 2017 1,8° 1,2° 11,7° 2. nov -6,8° 22. nov 91,0 mm 19,0 mm 5. nov
okt 2017 7,6° 7,0° 17,6° 6. okt -2,4° 30. okt 149,6 mm 110,0 mm 31,2 mm 2. okt
sep 2017 12,6° 11,7° 20,1° 2. sep 6,5° 1. sep 122,6 mm 100,0 mm 31,4 mm 12. sep
aug 2017 15,4° 15,6° 23,0° 10. aug 6,1° 14. aug 136,4 mm 88,0 mm 28,0 mm 16. aug
jul 2017 16,9° 16,9° 26,6° 23. jul 6,3° 13. jul 48,4 mm 76,0 mm 14,6 mm 31. jul
jun 2017 15,4° 15,5° 26,3° 18. jun 5,0° 1. jun 95,0 mm 61,0 mm 35,2 mm 10. jun
mai 2017 11,4° 10,7° 23,0° 29. mai -0,1° 1. mai 92,6 mm 63,0 mm 24,0 mm 17. mai
apr 2017 6,2° 4,3° 18,1° 7. apr -2,7° 18. apr 65,8 mm 45,0 mm 13,6 mm 29. apr
mar 2017 3,3° -1,0° 14,3° 26. mar -6,4° 8. mar 58,1 mm 57,0 mm 17,8 mm 1. mar