Været som var (klima)Kykkelsrud målestasjon, Askim (Østfold)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (Glomma fra samløp med Vorma til utløpet i Fredrikstad ved Isegran)

  Regn og høye temperaturer ga forrige uke stor snøsmelting og stor vannføring inn i Mjøsa og øvre deler av Glomma. I Øyeren ved Mørkfoss kulminerte vannstanden 17. mai med 102,95 moh, der har vannstanden 20. mai sunket til 102,31 moh (NN1954). Vannføringen i Glomma nedenfor Øyeren avtar gradvis og er 20. mai i underkant av 2400 m3/s. Les hele varselet på Varsom.no.

  Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt Les mer

 2. Varseltrekant

  Pågår: Stor skogbrannfare pågår (Østafjells)

  Lokalt stor skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning.

  Tidslinje

  1. mandag 21. mai 2018 kl 11:00
   Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt

  Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild.

Klimastatistikk for Østlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Østlandet.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Østlandet.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk februar

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for februar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør februar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 -9,0° -0,1° 118,9 %
2017 -5,6° 3,4° 97,0 %
2016 -5,8° 3,1° 123,4 %
2015 -3,5° 5,4° 81,3 %
2014 -2,4° 6,6° 236,9 %
2013 -8,9° 0,0° 63,9 %
2012 -6,9° 2,0° 67,1 %
2011 -9,7° -0,8° 122,3 %
2010 -12,1° -3,2° 76,7 %
2009 -9,8° -0,9° 135,8 %
2008 -3,0° 6,0° 163,6 %
2007 -8,3° 0,6° 133,1 %
2006 -7,3° 1,6° 154,4 %
2005 -6,0° 2,9° 51,1 %
2004 -5,9° 3,0° 95,1 %
2003 -8,1° 0,8° 66,3 %
2002 -4,8° 4,1° 156,9 %
2001 -11,1° -2,2° 88,1 %
2000 -5,5° 3,3° 105,8 %
1999 -7,2° 1,7° 130,5 %
1998 -3,0° 5,9° 103,5 %
1997 -5,4° 3,5° 176,9 %
1996 -11,3° -2,4° 101,2 %
1995 -5,5° 3,4° 182,3 %
1994 -13,8° -5,0° 49,6 %
1993 -4,4° 4,5° 100,4 %
1992 -4,2° 4,6° 75,5 %
1991 -10,0° -1,1° 51,9 %
1990 -0,9° 8,0° 252,1 %
1989 -2,4° 6,5° 221,4 %
1988 -6,2° 2,7° 233,9 %
1987 -9,0° -0,1° 91,0 %
1986 -13,4° -4,5° 11,4 %
1985 -13,0° -4,2° 94,5 %
1984 -7,6° 1,3° 85,0 %
1983 -9,5° -0,7° 56,0 %
1982 -7,9° 1,0° 61,8 %
1981 -9,6° -0,7° 62,3 %
1980 -12,7° -3,8° 63,7 %
1979 -11,3° -2,4° 41,7 %
1978 -12,6° -3,7° 114,1 %
1977 -11,8° -3,0° 86,6 %
1976 -7,3° 1,6° 111,1 %
1975 -7,6° 1,3° 36,8 %
1974 -4,6° 4,3° 118,5 %
1973 -5,7° 3,2° 94,1 %
1972 -8,4° 0,4° 83,1 %
1971 -4,7° 4,2° 128,4 %
1970 -15,4° -6,5° 64,6 %
1969 -13,9° -5,0° 51,1 %
1968 -10,7° -1,8° 120,2 %
1967 -6,8° 2,1° 152,4 %
1966 -14,8° -5,9° 191,6 %
1965 -6,1° 2,8° 56,6 %
1964 -7,0° 1,8° 77,1 %
1963 -14,3° -5,4° 32,6 %
1962 -6,3° 2,6° 116,6 %
1961 -5,8° 3,1° 106,5 %
1960 -11,4° -2,5° 89,6 %
1959 -7,6° 1,2° 43,3 %
1958 -13,3° -4,4° 101,6 %
1957 -8,1° 0,8° 122,9 %
1956 -12,2° -3,4° 31,8 %
1955 -11,6° -2,7° 68,2 %
1954 -12,6° -3,8° 121,1 %
1953 -9,7° -0,8° 71,3 %
1952 -7,0° 1,9° 93,2 %
1951 -7,3° 1,6° 227,2 %
1950 -7,3° 1,6° 167,0 %
1949 -4,1° 4,8° 77,8 %
1948 -9,4° -0,5° 101,9 %
1947 -18,4° -9,5° 10,9 %
1946 -9,2° -0,3° 134,9 %
1945 -6,4° 2,5° 132,4 %
1944 -6,6° 2,3° 44,2 %
1943 -3,5° 5,4° 166,9 %
1942 -12,9° -4,0° 38,2 %
1941 -12,4° -3,5° 76,6 %
1940 -14,4° -5,5° 47,3 %
1939 -3,9° 5,0° 139,0 %
1938 -4,8° 4,1° 67,4 %
1937 -10,8° -2,0° 116,5 %
1936 -9,6° -0,8° 55,0 %
1935 -6,4° 2,5° 132,5 %
1934 -3,5° 5,4° 137,5 %
1933 -7,8° 1,1° 148,4 %
1932 -3,6° 5,2° 40,5 %
1931 -9,1° -0,2° 148,4 %
1930 -7,4° 1,5° 38,5 %
1929 -13,8° -4,9° 50,0 %
1928 -7,8° 1,0° 179,8 %
1927 -7,6° 1,2° 114,5 %
1926 -9,6° -0,7° 97,6 %
1925 -4,8° 4,1° 180,3 %
1924 -9,8° -0,9° 73,1 %
1923 -10,8° -2,0° 42,1 %
1922 -9,9° -1,0° 80,0 %
1921 -7,0° 1,9° 85,4 %
1920 -3,7° 5,2° 147,3 %
1919 -11,0° -2,1° 29,0 %
1918 -7,5° 1,4° 68,0 %
1917 -8,9° 0,0° 40,6 %
1916 -7,9° 1,0° 90,1 %
1915 -6,6° 2,3° 135,0 %
1914 -2,8° 6,1° 129,6 %
1913 -4,6° 4,3° 80,4 %
1912 -8,3° 0,6° 71,2 %
1911 -5,2° 3,6° 106,2 %
1910 -4,5° 4,4° 184,6 %
1909 -9,5° -0,6° 36,4 %
1908 -4,5° 4,4° 151,2 %
1907 -7,4° 1,5° 126,4 %
1906 -6,6° 2,3° 122,1 %
1905 -6,0° 2,9° 82,0 %
1904 -11,2° -2,3° 109,1 %
1903 -3,4° 5,4° 147,6 %
1902 -10,8° -2,0° 42,3 %
1901 -12,0° -3,1° 63,8 %
1900 -15,3° -6,4° 95,1 %